Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Областная универсальная научная библиотека имени И. П. Котляревского

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського. Заснована 21.11(04.12).1894 р. як громадська бібліотека.

На початку 1894 р. група полтавської інтелігенції і меценатів на чолі з учителем Інституту шляхетних дівчат М. А. Базилевичем та агрономом П. М. Дубровським розробила статут Полтавської громадської бібліотеки, який 18 травня затвердив міністр внутрішніх справ І. М. Дурново. У параграфі першому статуту записано:

«Полтавская общественская Библиотека имеет целью:

а) дать возможность желающим пользоваться чтением книг, журналов, газет и специальных изданий и

б) собирать книги, рукописи и другие материалы, служащие для изучения края».

Створенням книгозбірні займався організаційний комітет у складі 12 осіб під орудою полтавського міського голови В. П. Трегубова. Комплектувалася література, передплачувалися газети й журнали, підшуковувалися відповідні приміщення. До цієї справи активно долучилися В. Г. Короленко, Г. Г. Мясоєдов, І. Ф. Павловський. Матеріальну допомогу надавали приватні особи, губернське земство, місцеві банки. Усього протягом 1894 і 1895 років надійшло 2305 карбованців та 6097 томів книг.

Спершу в будинку Дамського добродійного товариства було відкрито читальню, а в будинку Кандиби, який мав сім світлих кімнат і стояв на Іванівській вулиці (тепер вулиця Гоголя) - абонемент. Офіційна робота бібліотеки розпочалася 10 квітня 1895 року. До кінця року фондами бібліотеки вже користувалося понад тисяча читачів. Бібліотека відразу ж стала справжнім вогнищем культурного життя і самоосвіти у місті та губернії.

Highslide JS
Ценртальна бібліотека, колишній будинок Земельного банку

В травні 1919 на базі громадської бібліотеки організовано Центральну наукову бібліотеку, яку 1934 переведено в приміщення колишнього Земельного банку (нині Першотравневий проспект, 10). У зв'язку з утворенням Полтавської області 1937 книгозбірню реорганізовано в обласну бібліотеку для дорослих. Книжковий фонд бібліотеки напередодні Великої Вітчизняної війни налічував 150 тисяч примірників.

У період тимчасової німецько-фашистської окупації фонди обласної бібліотеки були розграбовані, але вже з перших днів визволення Полтави від гітлерівців заклад відновив свою діяльність у пристосованих приміщеннях.

Highslide JS
Вул. Шевченка, 3.

У 1947 році їй передано двоповерхове приміщення по вул. Шевченка, 3. Тут вона містилася 45 років. У 1949 році, коли відзначалося 150-річ-чя виходу у світ "Енеїди" І. П. Котляревського, бібліотеці присвоєно ім'я зачинателя нової української літератури й літературної мови, а в 1966 році надано статус державної обласної універсальної наукової бібліотеки.

З 1993 року вона почала обслуговувати читачів у новозбудованому п'ятиповерховому приміщенні по вул. Леніна, 17. Для оформлення інтер'єру бібліотеки заслужені художники України М. Підгорний та В. Колесников подарували прекрасні картини, портрети видатних земляків, серед яких І. П. Котляревський, М. В. Гоголь, П. Я. Рудченко (Панас Мирний), М. І. Гнєдич, літописець С. В. Величко, математик М. В. Остроградський. 5 червня 1993 року двері нового приміщення Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського гостинно відчинилися для відвідувачів.

Забезпечення соціально-культурних потреб регіону, надання якісної й повної інформації користувачеві з різних галузей знань сьогодні є одним із основних напрямків роботи цього закладу. Нині Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського є найбільшим центральним книгосховищем регіону, центром інформації з різних галузей знань, депозитарієм краєзнавчої літератури, науково-методичним центром для бібліотек області, центром інформаційно-бібліографічної роботи, центром спілкування користувачів місцевої громади.

Документний фонд універсальний і становить близько 800 тис. примірників книг, періодичних видань та інших матеріалів. Бібліотека передплачує понад 1000 назв журналів і понад 250 назв газет. Вона щороку обслуговує понад 40 тис. відвідувачів і видає їм понад 800 тис. примірників документів. До послуг користувачів - 7 читальних залів (загальний читальний зал, зал надходжень періодичних видань, зал технічної літератури, зал обслуговування працівників сільського господарства, зал мистецтвознавчої літератури, зал літератури іноземними мовами, зал краєзнавчої літератури та бібліографії), відділи абонементу, бібліографічний, науково-методичний, комплектування фондів, обробки та організації каталогів, міжбібліотечний абонемент, інтернет-центр, канадсько-український бібліотечний центр, інформаційно-ресурсний центр "Вікно в Америку", центр європейської інформації.

Близько 20% фонду Полтавської ОУНБ становить лінгвістична, літературознавча, художня література.

20 тисяч видань - це наукові праці, довідкова, популярна, освітня література з проблем філології. Найстарішим виданням є "Начальные основания латинской грамматики" (1819), "Филологические разыскания" Я. Гроте (1885). У фондах бібліотеки - Словарь української мови за ред. Б. Грінченка 1907-1909, Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля, праці видатних українських учених-філологів: І. Огієнка, І. Білодіда, М. Жовтобрюха, А. Коваль, І. Вихованця, Ю. Шевельова, П. Хропка, М. Жулинського та ін. довідники, лінгвістичні та енциклопедичні словники. Бібліотека передплачує 20 мовознавчих, літературознавчих, методичних видань ("Мовознавство", "Українська мова", "Вивчаємо українську мову та літературу", "Дивослово"),

Літературознавчі розвідки, яких у бібліотеці понад 30 тис, охоплюють різні періоди, починаючи з давньої літератури. Найціннішими є видання про життя і творчість Т. Г. Шевченка, М. В. Гоголя (Конисский А. Я. Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка: (Критико-биографическая хроника). - Одесса, 1898; Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка: (Свод материалов для его биографии). - Киев, 1882; Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя: В 2-х т. - С-Петербург, 1856); критичні статті "Енєїди" І. П. Котляревського (Житецкий П. Энеида Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII века. - Киев, 1890) та інші.

Фонд художньої літератури становить 12 % від загального фонду бібліотеки. Це твори українських і зарубіжних майстрів слова. Спеціалізований відділ літератури іноземними мовами нараховує близько 4,5 тисяч примірників творів мовою оригіналу, а також переклади на мови народів світу художнього доробку українських письменників: Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, В. Стуса, М. Хвильового та інших.

Бібліотека отримує понад 30 назв періодичних видань, у яких друкуються художні твори та літературознавчі дослідження українських і зарубіжних авторів (журнали "Вітчизна", "Березіль", "Дзвін", "Київ", "Всесвіт" та ін.).

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського є регіональним методичним та інформаційно-консультаційним центром для публічних бібліотек області. Науково-методичний відділ бібліотеки надає методичну і практичну допомогу учителям-словесникам, науковцям-філологам. Доброю традицією стало проведення літературних вечорів, науково-практичних зібрань, конференцій, на яких обговорюються важливі мовознавчі, літературознавчі, методичні проблеми.

Л-ра: Белько О. Благодійні пожертви до Полтавської бібліотеки в 1901-1903 рр. // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей 2001-2003 рр. - Полтава, 2004; Белько О. Діяльність комітету Полтавської громадської бібліотеки в 1904-1906 рр. // Рідний край. - 2003. - № 2; Полтавські ландшафти Івана Котляревського / В. Сарапин, Є. Стороха та ін. - Полтава: Полтавський літератор, 2009; Самійленко Т. Становлення і розвиток обласних бібліотек на Україні (1933-1941 рр.) // Бібліотекознавство і бібліографія. - К., № 8. - Вип. 28.

Джерела:

Літературно-мистецька Полтавщина : довідник / М. І. Степаненко. - Гадяч : Гадяч, 2013. - С. 291-293.

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського - http://library.pl.ua

Ссылки на эту страницу


1 Библиотеки
[Бібліотеки] - пункт меню
2 Из жизни провинции в 90-х годах
Тамара Гордиенко. Из архива Юлия Бунина // Москва (журнал). 2016. № 3. Стр. 213-246.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654