Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Енеїда (Енеида). Переклад болгарською мовою

Иван Котляревски

ЕНЕИДА

Переклад болгарською: Кирил Кадийски.

Подається за виданням: Иван Котляревски. Енеида / Превел от украински Кирил Кадийски. — София: Народна култура, 1987.

Переведення в html-формат: Борис Тристанов.

Проект «Енеїда» Івана Котляревського.

    

Частина перша

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней бе момък неуморен,
между казаци пръв казак,
в злини и пакости — безспорен,
и упорит като бурлак.
Но гърците затриха Троя,
подпалиха я и героя
бохчата сбра надве-натри
и с оцелелите троянци,
по-жалки и от новобранци,
от Троя търтиха в зори.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Набързо лодки той направи,
троянците си в тях качи
и хванаха те, здрави-прави,
където видят им очи.
Но кучката Юнона зла е,
да кудкудяка взе, да лае,
направо да те хване страх;
бе петимна от доста време
душата някак да му вземе,
да стане той на пух и прах.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не бе и по сърце на Хера
Еней; и ставаше по-зла,
че тровеше я не от вчера
и помощ хич не пожела.
Но най го мразеше, че тоя
казак родил се беше в Троя
и на Венера бе дете;
че чичо му реши при спора
за ябълката на раздора
Венера да предпочете.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Юнона зърна как загреба
Еней и тръгна по море
(а туй оная кучка Хеба?
пошушна и го); ще умре!
Паун в каручка тя запрегна,
надяна фуста, кръста стегна,
на чорлавата си коса
забрадка метна тя и скри я,
взе сол и хлебец на тепсия
и полетя като оса.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Ха добър ден, Еоле, сватко,
какво си, що си, говори —
от прага почна сладко, сладко, —
посрещай гости, отвори!
И хляба и солта веднага
пред стареца Еол тя слага
и разполага се добре.
— Не ми отказвай за Енея,
разбий го, накажи злодея,
ей — пак поел е по море.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ти знаеш го какъв палач е,
нехранимайко, главорез,
що свят ще има да разплаче
не го ли спипаш още днес.
Прати им ти сега дузина
беди на цялата дружина,
дано да се затрие сам...
Пък аз девица черноока,
красива, млада и висока,
на — честна дума! — ще ти дам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Ох, ох, как мразя ги такива! —
Еол навъсено поде —
девица казваш, бива, бива,
но де ги ветровете, де?
Борей е още махмурлия,
а Евър тръгна на кирия;
с момичета се весели
Зефир — негодникът му неден.
И Нот в пира не е последен,
каквото искаш си мисли!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ще гледам да го цапна, сватя,
Еней — ще помни тоя ден;
по дяволите ще го пратя,
това го остави на мен.
Е, хайде, знам какво да правя,
изчезвай и недей забравя
за обещаното, че аз...
Измамиш ли ме, то тогава
недей на милост се надява,
да не опиташ моя бяс...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еол сколаса ред да тури
и ветрите да събере,
и завилняха страшни бури
навред — по суша, по море.
Морето кипна — тъй в казана
мехури пуска, ври катрана;
Еней се слиса, почна пръв;
крещеше, с нокти се дереше,
като че всичко го сърбеше,
и сам се разрани до кръв.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Проклети ветри — не престават,
морето ври, реве Борей;
троянците се в сълзи давят,
повдига му се на Еней.
Гемиите се разпиляха,
беди отвред ги връхлетяха,
ще се издавят май до крак!
Еней крещи: — Ела, Нептуне,
Еней ръка ще ти целуне,
ще пусне в нея цял петак!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Нептун, известен стар циция,
дочу Енеевия вик;
— Петак ли? Да е хаирлия —
от печката се смъкна в миг!...
Юзда на едър рак надяна,
като бурлак каиша хвана,
изплува мигом, свил юмрук,
и закрещя на ветровете:
— Какво, проклетници, ревете?
Я да се махате оттук!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И ветрите се изпокриха,
тъй както змиите — от еж;
като поляци се затриха,
дордето да ги разбереш.
След туй Нептун с метла в ръцете
морето като трем помете
и слънце грейна, благодат!
Еней въздъхна, стисна пръсти,
пет пъти живо се прекръсти
и каза: — Слагайте обяд!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Направиха от талпи маса,
чинии сложиха по тях
и мълком кой какво сколаса
в корема тъпчеха без страх.
Галушки имаше, не мина
без тархана и без сланина,
и пиво пиха и комай
без мярка смукаха горилка,
та без завивка, без постилка
на пода легнаха накрай.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера, първа шафрантия,
бе хитра, с дяволска душа,
видя Еней и подлуди я
Еол, че тъй се развърша;
взе да се конти и набеля,
нагизди се като в неделя,
като да ходи на събор!
Копринена забрадка сложи,
контош, обшит с лисичи кожи —
при Зевс ще иде, няма спор.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Зевс си пийваше пърцуца,
замезваше сельодка сам;
щом осмия бокал изцуца,
шишето изцеди до грам.
Венера влезе и захвана
да хлипа тя, в сълзи обляна,
ще и се скъса чак гласът:
— С какво сина ми, мили тате,
те разгневи и не призна те,
та като пумпал го въртят?

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ще свърши като куче, боже,
на Куковден ще види Рим!
Ще стигне в него, ако може
и ханът да се върне в Крим”.
Да не е пустата Юнона!
Да можех аз да я подгоня,
ушите ще и писнат, знам...
Не ще престане да беснее,
да се заканва и злобее,
не и ли заповядаш сам...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Юпитер допи бокала,
поглади с длан мустака сив:
— Ох, дъще, гълъбице бяла,
ти знаеш, че съм справедлив!
Еней го чака господарство,
той там ще има силно царство,
не ще е някой дребен пан.
Цял свят на него ще му шета,
ще наплоди бая момчета
и ще им бъде атаман.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ще погостува на Дидона,
ще попируват някой ден;
дотам ще бъде благосклонна,
че ще се чувства той ерген.
Върви, недей за нищо страда,
добре си почини до сряда,
помни — от нищо се не бой...
Поклон Венера му отсече,
решила да си тръгва вече,
и нежно я целуна той.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней отспа си, отпочина,
сбра дрипльовците си до крак,
потегна своята дружина
и тръгнаха да скитат пак.
И плува, плува — да ти втръсне,
от мъка щеше да се пръсне
и запроклина най-подир:
— Да бях загинал — вика — в Троя,
а не да пия днес от тоя
горчилек и да нямам мир.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А после с голата си свита
достигна до далечен бряг,
преди да тръгне да се скита,
похапна с другите на крак.
И някой друг стакан изпили,
да имат за из пътя сили,
разтириха се, кой къде...
А на брега Еней остана,
поскита се и пътя хвана —
до неизвестен град дойде.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Живееше в града Дидона,
а тоя град бе Картаген,
жена разумна и законна —
това е малко според мен:
трудолюбива, дяволита,
чевръста, горда, упорита,
вдовица — бедната — бе тя;
излязла беше на разходка,
видя троянците и кротка
тъй приказката завъртя:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Отде се взехте тук, бедняци,
от Дон ли с риба сте дошли?
Или сте бегълци — бурлаци?
Къде ви води път? Или
разбойници сте без остатък.
Чии са тия лодки татък)?
Как всеки тук се озова?
Троянците се посмутиха,
додолу и се поклониха
и после казаха това:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Излезли сме комай от строя,
забравил ни е бог, презрял,
родени сме, ще знаеш, в Троя,
Еней ни хвърли в тоя хал;
нас здраво гърците ни драха,
не изтърпя Еней пердаха
и плю си на петите сам;
да тръгнем с него нареди ни,
въртя ни по морета сини
и на — доведе ни насам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Смили се, благородна пани!
От гибел ни спаси, недей
надсмива се над участта ни,
поклон ще стори сам Еней.
Не виждаш ли, че като псета
ни гони пустата несрета
бездомни, голи, вир-вода!
Не само нямаме кожуси,
но нищо няма в тез търбуси,
то нашто ли не е беда!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тя зарида, разтресе тяло
и сълзите като река
течаха по лицето бяло:
— Да имах, казва, подръка
аз вашия Еней, тогава
щях мойта мъка да забравя,
Великден би било за мен!...
Не щеш ли, като от небето
Еней да беше паднал: — Ето,
дойдох, прекланям се смирен!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прегърнаха се, устни впиха
и хванали се за ръце,
те към Дидонини възвиха
и бъбреха си от сърце.
Преминаха през коридори,
вратата после се затвори
и ей ги в нейния палат,
замезваха и от бутилка
направо пиеха горилка,
но стана време за обяд.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Какво в гледжосани чинии
не бяха сложили пред тях?
С подправки, с разни мерудии,
прасенце с хрян и пуйка с грах,
бульон с юфка и за промяна
кокошка с вкусен сос заляна,
какво не се намери там;
а за добавка грис и каша,
тава с петмез, а след сутляша
и медни питки със сусам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

С бокали смучеха перцовка,
мед, пиво, брага, квас пенлив,
горилка проста и вишновка,
анасонлийка с дъх сладнив.
Един подрънква на бандура,
пищялка друг в устата туря,
до него пъчи се гайдар,
четвърти пък цигулка вади
и скачат в танц девици млади
с ботушки, в сърма и кенар.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сестрата на Дидона — Хана,
красива до немай къде,
чевръста, гиздава, засмяна,
и тя на празника дойде;
с червена нова фустанела,
с жакет фланелен и с кордела,
с мъниста, с обеци бе тя.
Прочута бе като танцьорка
и пред Еней като змиорка
се заизвива, запламтя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней напред-назад сновеше
като жребец, държан с въже,
че вече с Хана в танц летеше,
най-лих сред толкова мъже.
Чевръсто тракаха с подкови,
дома тресяха из основи
с неудържимия гоцак.
Еней шалварите прихвана
и с вик, с подскоци до тавана
редеше буйния гопак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А после греяна ракия
поднесоха им по филджан
и се захвана лакардия
с красавиците с кръшен стан;
Дидона здраво се разписка,
гърнето със чорба разплиска;
чак до самата козирка
тук бяха всичките наляни
и легнаха да спят пияни;
Еней го взеха под ръка.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней на печката веднага
се просна, кротна и заспа.
Кой легна вкъщи, кой на прага,
един в яхъра, друг в копа.
А трети тъй го бяха дали,
че дето легнали — заспали,
сумтягт, похъркват и пъхтят.
Пък другите все още къркат,
дорде на стола не захъркат —
не могат иначе да спрат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дидона стана доста ранко,
за махмурлука сръбна квас;
като да иде на седянка —
успя, нагизди се завчас.
Тюрбан си сложи тъмновинен
и фуста, и корсет копринен;
с ботушки нови на нозе,
с герданче заситни чевръста,
престилка сложила на кръста;
и кърпичка с везма си взе.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Глава го цепеше Енея,
та пийна зелева чорба;
уми, наконти се след нея
като ерген за веселба.
А от покойника Дидона
запазила бе панталона,
ботушите, един кафтан
и тънка риза от коприна,
и кърпичка с везба старинна,
и шапка, и широк колан.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Облякоха се, премениха
и седнаха да хоратят,
похапнаха и пак решиха
да почнат да се веселят.
Еней така и се понрави,
че чуди се какво да прави
Дидона — ще се поболи;
ту му разправя разни смешки,
ту ще го стрелне по-лудешки,
дано да го развесели.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А после хрумна и идея,
че за Еней й беше жал:
по-близо хем да е до нея,
хем да забрави своя хал;
очите си завърза, плаха —
на сляпа баба заиграха,
а той на място не седи,
но се досети и не сбърка,
въртя се и се поотърка
о нея — да и угоди.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Какво ли само не играха,
каквото хрумнеше им в миг;
крещяха, сили не пестяха —
на криеница, на кибик,
на зар, на прескочи-кобила,
и удряха се с всичка сила,
щом заиграеха на бъз;
на карти — карти се редяха,
на табла — пулове плющяха;
тук дявола бе сложил пръст.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И пиха зарад махмурлука
горилката като вода;
игри, банкети и сполука,
за всичко — пълна свобода.
Като болници изтощени,
от зимна треска повалени,
Дидона гледа ги с любов —
обути, сити и пияни,
а всеки при добрата пани
дошъл бе гол като пищов.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянците добре вилняха,
жените ха да вкарат в грях,
по вечеринки се тълпяха,
момите вехнеха по тях.
Еней Дидона заподканя
да идат да се парят в баня...
Туй беше с умисъл, ей на!
А пък нали го тя залюби,
чак и акъла си загуби.
А беше хубава жена.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Живя си тъй Еней с Дидона,
забравил, че го чака Рим.
Забравил бе и за Юнона,
пируваше невъзмутим;
голям късмет се падна нему,
почти жена Дидона бе му,
като московец, пръв смукач,
бе пъргав — мътните го взели, —
ласкае, радва, бодро мели
с език по-остър от бръснач.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дидона и Еней играят
тъй както мишка и котак;
търчат и гонят се, нехаят,
додето в пот не плувнат чак.
Веднъж Дидона — откъде го
реши — на лов отиде с него,
но буря там ги връхлетя...
Откриха пещера накрая,
какво са правили — не зная,
там бяха само той и тя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но хубавото е за кратко,
дордето мигнеш — отлети,
дордето дума кажеш, братко,
или пък я напишеш ти.
Еней си погостува доста,
за Зевс забравил беше госта,
къде изпратен бе преди.
Тук две години той изкара;
ако врагът не го набара,
и още щеше да седи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Когато Юпитер нехайно
погледна от Олимп към нас —
и Картаген съзря случайно;
а там троянския ни ас!
Че кипна Зевс, че се развика,
та чак света се разбълника,
Еней ругае побеснял:
— Да бе се, сукин син, погледнал!
Като муха в сироп заседнал,
като свиня в дълбока кал!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гонец веднага тук викнете,
да бърза, както е призван,
по-здраво само го крепете,
че току кривнал в някой хан!
Да носи тутакси хабера.
Я виж го, неговата вера,
къде бил нашия герой.
А пък Венера прави, струва,
главата на Еней надува,
Дидона да си гледа той...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Меркурий дотърча разбързан,
в пот плувнал, дишаше едва;
с ремици беше цял овързан,
със сламеница на глава.
Торба сухарна взел през рамо,
на патронташа — катарама,
в ръцете си камшик върти.
Той влезе в къщата и рече:
— Аз, тате, се приготвих вече,
където искаш ме прати.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Зевс сърдито се изправи:
— Веднага бягай в Картаген,
Еней Дидона да остави,
да се пръждосва него ден.
Да почва, докато е време,
да вдига Рим! Какво ми дреме
като излегнат в пруста пес.
Кажи му, ако продължава,
ще видим кой кого тогава,
така кажи му, рече Зевс.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Меркурий кланя се до пода,
отложил шапка, след това
се втурва. тутакси към входа
и тича в дама презглава...
Запрегнал вихрена каляска,
изви камшика и запляска,
от шините хвърчат искри;
тъй своите кобилки гони,
чак колелата ще изрони
и само подир миг се скри.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На пода проснал се направо,
Еней лежи пиян-залян;
дори си нямаше представа,
че Хермес влезе запъхтян.
Еней едва успя да зине!
— Какви ги правиш, кучи сине? —
Меркурий кресна с пълен глас —
я да оставиш самогона
и да се махаш от Дидона,
това го казва Зевс, не аз!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Защо се с тоя хал нагърбяш,
виж как затънал си, Еней!
Какво дробил си — ще го сърбаш,
че Зевс не си поплюва, ей!
Така добре ще те наложи,
че ще ти смъкне две-три кожи —
та като искаш, се бави.
Виж още днес да се оправиш
и пак на път да се отправиш,
от мене толкова — върви!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней смали се като Каин,
подви опашка като пес
и заподсмърча тих, разкаян,
че знаеше си кой е Зевс.
Изскочи от дома веднага
и при троянците си бяга,
и им нарежда шепнешком:
— Я слушайте какво ще кажа,
веднага стягайте багажа
и бързо в лодките, бегом!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А той към своите палати
пое, напълни две бохчи
и на гемията ги прати,
та после сам да се качи.
Нощта зачака — сгодно време,
Дидона само да задреме,
ще търти в падналия мрак.
Макар че бе му на сърцето
и цял ден се топи момчето —
какво! Ще бяга, няма как!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дидона мигом се досети
какво и готви пан Еней;
ще я преметне ли? — къде ти,
недей да бързаш ти, недей!
Поглеждаше го, а след време
се запреструва — уж че дреме
и че заспала е съвсем.
Еней таман реши да драпа
и хоп — усети, тежка лапа
му сграбчи буйния перчем.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Постой, почакай, сукин сине,
не бързай, първо ми плати;
мен тая няма да ми мине,
размазвам те, ще видиш ти!
Така, кажи, ли си отиваш?
Ти, дето с всичко се подбиваш,
ще ме направиш май за смях!
Змия съм в пазвата държала,
та днес да си проклинам хала,
дюшек на дърт шопар постлах.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Последен дрипльо взех те, чу ли,
и риза нямаше дори;
на босо носеше цървули,
да не говорим за пари,
без пукнат грош дойде тогава!
Пристигна гол, с едната слава
в шалварите, ама и те
се бяха скъсали, съдрали —
за срам! Кафтана ти — парцали,
и имаше ли въобще!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Какво тук лошо ти се случи?
Или за ново май ламтиш?
Ухапа ли те бясно куче,
та побесня да си вървиш”...
Дидона зарида, застена,
коси заскуба разгневена
и зачерви се като рак.
За малко глътна си езика,
но се разпени и развика
и по Еней залая пак:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Подлец, мерзавец, нечестивец,
отрепка, дрипльо, католик!
Безсрамник, пакостник, страхливец,
злодей, негодник, еретик!
За тая гавра, твар нахална,
врата така ще ти го пална,
че дълго май ще те тресе!
Очищата ще ти извадя,
най-зъл от всичките изчадия,
трепериш като жалко псе!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пръждосвай се, дано да идеш
по дяволите след това!
Хаир дано и ти не видиш,
и твойта кучешка тайфа.
Не глад да видиш и несрета —
дано ви режат на парчета,
да се затриете до крак!
Да нямате до гроба мира
и никой сън да не намира,
да не достигнете до бряг!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней дори не и отвърна,
сколаса да се изнесе
и повече не се обърна —
побягна като бито псе.
Задъхан, хукна той към стана,
бе плувнал в пот като след баня,
като джебчия, хванат с вик;
веднага в лодката си седна,
назад дори и не погледна —
поели бяха в тоя миг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дидона, тежко наранена,
цял ден ни яде, нито пи;
крещя, бушува, плака, стена,
от мъка просто се стопи.
Ту буйстваше, от гняв обзета,
ту почваше да хлипа, клета,
и ноктите да си гризе;
накрая сила не остана,
на прага седна изтерзана,
не се държеше на нозе.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сестра си викна за разтуха,
сърцето си да утеши,
Еней одумаха, оплюха,
изляха своите души.
— Ах, Хано, рибке, гълъбице,
ела, зарадвай ме, душице,
загивам вече — няма лек!
Захвърли ме без срам от бога
като последната подлога,
змия бил той, а не човек!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сърцето вече няма сили,
не се забравят тия дни,
не виждам изход, боже мили,
вземи ме, земьо, погълни!
Каквото имах, всичко взе го —
народ и слава; зарад него
забравих, богове, и вас.
Отрова дайте ми, отрова,
дано сърцето ми отново
се укроти — поне за час.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Покой аз нямам на земята,
ни сълзи има вече в мен,
за мене мрак е светлината,
Еней отнесе моя ден.
О, дребосъче Купидоне,
да беше се затрил, защо не,
ликувай, давя се в сълзи!
Помнете, млади хубавички,
като Еней са всички, всички,
дано ги господ порази!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Така нареждаше горкана,
та чак живота си прокле;
какво ли не направи Хана,
но ставаше от зле по-зле.
С царицата и тя тъгува
и сълзи три, и се вълнува,
и хлипа бедното моме.
Дидона се смири накрая,
отпрати Хана в друга стая,
да се изплаче насаме.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъгува дълго тя на прага
и в спалнята си се прибра,
но поразмисли и веднага
пое, към печката припря.
Огниво взе почти без сила
и в пазвата кълчища скрила,
излезе край града сама.
Навън потайна доба беше
и вече всичко живо спеше
и в мрак бе цялата земя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Стърчаха край града подпалки —
камъш изсъхнал и трева;
копите бяха доста жалки,
ала къде в степта дърва.
Тръстиката нали е суха —
човек през зимата подуха
и огъня си разгори.
Та тя с огнивото зачатка,
кълчища сложи и за кратко
пожар земята озари.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Копата само щом разпали,
съблече се веднага тя
и хвърли своите парцали,
и в огъня след тях влетя.
Свистяха пламъци, изчезна
Дидона в огнената бездна,
превърна се на дим и чад!
Тъй любеше Еней горката,
да се спаси сама — душата
си прати в пъкления ад!

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

    

Частина друга

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней, на лодката възправен,
се взираше към Картаген;
ридаеше от скръб задавен,
от люта мъка наранен.
Макар побягнал от Дидона,
зави, процепи небосклона,
разбрал за сетния и час,
па каза: „Царство и небесно,
вдовици се намират лесно,
дай бог да поцарувам аз!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но в миг вълните заиграха,
морето почна да реве
и всички лодки затрещяха,
завиха страшни ветрове.
Водата кипна, боже прави,
за малко всички да издави;
замята лодките, а в тях
троянците стоят, не шават,
не знаят те какво да правят,
езици глътнали от страх.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Един троянец със заслуги —
наричаха го Палинур —
по-храбър бе от всички други
и веселяк, ама и щур;
като видя, че туй тайфун е:
„Какви ги правиш, пан Нептуне! —
той с пълно гърло изрева —
и ти ли пусна се в атака,
или забрави за петака?
Не сме очаквали това!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И след като така направи,
той каза с по-спокоен тон:
— Бъдете, братя, живи-здрави,
ще си помисли Посейдон:
Сега къде, къде да идем,
Италия не ще да видим,
я как морето ври, реве,
далеч е Лаций общо взето,
а хлъзгаво е по морето —
кой лодките ще подкове?

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но има тук земица, братя,
ей там наблизо, оня бряг:
Сицилия, земя богата,
за мен това е хубав знак.
Я да възвим натам, момчета,
да я забравим таз несрета,
че там добрува цар Акест.
Ще бъдем като у дома си,
ще ни посрещнат с пълни маси,
за нас ще е голяма чест...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянецът това му трябва:
рогатият като че ли
го гони — в миг греблата грабва
и лодките летят стрели.
Сицилианците видяха
това и просто пощуряха,
за среща тичат стар и млад;
прегръщат се и се целуват,
разпитват се, гълчат, ликуват,
търчат към царския палат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй както брат посреща брата,
посрещна гостите Акест,
Еней покани в свойта хата
и сам наля — велика чест;
мезе донесоха — сланина,
салам, парче и половина,
и хляб, направо цял панер;
попара ядоха, квартири
Акест на всички им подири —
да имат покрив и миндер.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Веднага почнаха банкети,
като котаци все сумтят,
в гърнета носят им пастети,
кисели — на корем ядат;
и бухнали горещи питки,
и дроб с печурки, и напитки,
подлучен, зачервен пампух.
Еней така добре похапна
и толкова стакани цапна —
как не предаде богу дух!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Макар Еней да бе на градус,
все още беше разсъдлив;
не е на харно много радост,
а бе и богобоязлив.
Баща му него ден се гътна,
че сам бая горилка глътна,
сам с пукница се умори.
Еней реши курбан тогава
за всички просяци да дава —
та рая да осигури.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Събра троянската си банда
и сам дойде им на крака
и там с молба, а не с команда
през сълзи рече им така:
— Троянци, панове славяни
и всички честни християни,
баща ми знаете — Анхиз,
пърцуцата видя му края,
като муха в студена стая
пред бога се представи чист.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Аз искам помен да направя,
обяд на бедните да дам,
но утре — няма ден да бавя,
кажете, да ви чуя сам!
Троянците това и чакат
и взеха да крещят, да крякат:
— Еней, Еней, помози бог,
каквото кажеш, туй ще стане,
ще ти помогнем всички, пане,
не си ни враг я! Дай ни срок!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И всеки тутакси се втурна.
За хляб, горилка на пазар
търчат, купуват, търсят фурна,
посуда сбират, инвентар.
И взеха коливо да правят,
и мед успяха да доставят,
и попа бе осигурен;
дойдоха техните стопани
и просяците — без подкани,
що паплач сбра се него ден.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За малко дремнаха горките,
огньове лумнаха в зори,
месото хвърлиха в котлите —
пече се всичко и вари.
Чорба варяха в пет казана
ив три — галушки със сметана,
а борша вреше в още шест;
овни варени и телета,
кокошки, печени прасета —
да не остане гладен днес.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Що чебри само — пълни с брага,
пърцуца лее се — река;
гаванка се пред всеки слага,
лъжица пъхват му в ръка.
Разсъниха се криво-ляво,
щом зарида Еней направо
след „Со святими упокой“;
и яде, пи се до насита,
и който всичко тук опита,
години ще го помни той.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней старейшината хвана
Анхиз с добро да поменат;
веднъж от масата не стана,
направо чер му бе светът.
А после скочи от обеда,
поизтрезня и поогледа,
дойде при всеки, в пот облян,
забърка в своите джобове
и взе да сее той грошове —
да помнят днешния курбан.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ръце, нозе му се вдървиха,
тресе го, цепи го глава;
очите му се накървиха,
устата му се чак скова,
поду се, стана като бъчва,
мори го, всичко го измъчва,
започна да плете крака,
отпадна, клюмна и за сгода
облечен легна си на пода
и спа до сутринта така.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Събуди се, но дълго време
от дрямката не се съвзе,
върти се, пъшка, уж задреме —
сърцето червей му гризе.
Дордето чашката не хвана
и пиво няколко стакана
не ливна и не сръбна квас.
Надигна се и се застяга,
закашля, кихна и веднага
„Да пием!“ рече с дрезгав глас.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дойдоха всичките момчета
и почнаха да смучат пак,
тъй както лочат цвик прасета;
пърцуца жулят и първак,
горилка жулеха троянците,
не спираха сицилианците,
наливаха се стар и млад.
И който пиеше за трима,
и смогваше да не заклима —
той беше пръв Енеев брат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней размекна се, подкани
да почнат разни веселби,
развика се за пехливани,
че искаха му се борби.
Школари с песни се деряха,
гюбеци циганки въртяха,
на кобзи свиреха слепци;
и носеха се глъч и трели,
че бяха с музика поели
насам пияните момци.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней в пристройката седеше
и вън бе пълно — пир кипи!
Народ на прага се тълпеше
и под прозорците — тълпи;
дойде борец, един армеец,
облечен като кампанеец,
Дарет наричаше се той.
Заджавка като пес охранен,
приканваше за пехливанин,
съперник за юмручен бой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Кой иска с мене да се бие,
да дойде, да ме посети!
Кой иска с кръв да се умие?
Със зъбите да се прости?
Е, хайде, хайде, приближете,
елате ми сами в ръцете,
веднага ще ви подредя!
Аз ще ви сложа окуляри,
насам, поганци-бакалари,
цицини да ви посадя...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дарет почака доста време,
мълчаха гузно до един;
кой смееше да се заеме
с такъв ужасен исполин?
— Като ви гледам тъй, душици,
приличате ми на мушици,
да ви назорвам не върви.
Дарет направо се захили,
започна да се кипри, сили.
От срам се всеки изчерви.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Абсест, един сърдит троянец,
как се досети за Ентел;
направи се на луд и в танец
се заизнизва с тайна цел.
Да, за Ентел се той отправи,
какво видя да му разправи
и тъй Дарет да натопи.
Ентел бе як, с вървеж разклатен,
мъжага плещест, непохватен —
откриха го пиян да спи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Намериха го сиромаха
излегнат под съборен плет;
задърпаха го, закрещяха,
да го събудят най-напред.
Тъй викаха му на главата,
тъй дърпаха го за краката,
че той се ококори чак: :
— Какво крещите, вашта мама,
човек от вас покой да няма —
им рече и захърка пак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Стани, недей гневи се, пане! —
Абсест излеко бе подел.
— Ега ви щръклицата хване! —
отново викна им Ентел.
Но после сепна се и схвана,
че не е току тъй закана
и скочи той. — Какво? Дарет?
Я стига дигали сте пара!
Ще сърба той такваз попара,
горилка дайте ми напред...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Донесоха му в миг горилка,
гаврътна я и му призля —
ей на, от пустата мътилка
се сгърчи, смръщи и прозя,
па каза: — Да вървиме, братя,
ще му потроша аз ребрата,
добре ще ме запомни той;
глей само как ще се надене,
ще бяга като пес от мене,
ще види той какво е бой!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ентел пристигна и направо
загаври се с Дарет: — Брей, брей!
По живо си върви, по здраво,
по-надалеч се запилей.
Ще те размажа като жаба,
ще те затрия като баба,
ушите ти ще запищят.
Ще търтиш ти от мен веднага
и дяволът от теб ще бяга,
и псетата ще те ядат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ръкави след това засука,
калпак захвърли настрана
и стиснал двата си юмрука,
Дарет извика на война.
Със зъби скърцаше от сила,
земята би се провалила,
нападне ли Дарет със скок!
Дарет направо се покая,
Ентел намери му колая
и би го само за урок.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тогава боговете бяха
при Зевс на гости, на обяд,
ядяха и се веселяха,
забравили за тоя свят.
Ядяха вкуснотии разни,
скоруши, палачинки мазни
и ягоди, и кифли с мак,
и разни лакомства отбрани
и бяха май бая пияни,
от ядене — подути чак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не щеш ли, втурна се Меркурий
при боговете запъхтян —
котак, успял да прекатури
с мекици пълния тиган.
— Брех, брех, я виж какъв банкет е,
от дявола се засремете,
живота — и навън е той.
В Сицилия какво е чудо!
То орда да препуска лудо —
пак няма да е тоя вой...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Опулиха се боговете
и на — наскачаха до крак;
показаха си носовете
тъй както жаби в жабурняк.
Ентел, до кръста чак разголен,
Дарет заблъска недоволен
с юмрук в носа — и пак, и пак!
Дарет се сбърка сиромаха —
Ентел по-злобно го замаха
от черноморски зъл казак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера в миг Дарет съгледа,
светът и стана черен днес
и разтреперана и бледа
продума: — Мили тате Зевс,
ти на Дарет вдъхни му сили,
че виж, койрука му подвили!
Да победи врага проклет!
Дарет умре ли, боже прави,
светът и мен ще ме забрави,
недей погубва ти Дарет!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тук Бакхус пийнал се обади,
Венера почна да гълчи,
дори юмруците извади
и право рече и в очи:
— Пръждосвай се, джадийо недна,
неверница, злобарка вредна!
Да пукне твоя мил Дарет,
аз за Ентел ще съм — до края,
щом сръбна още ей от тая...
И Зевс не носи тук късмет.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Я виж какъв е юначага!
Колцина са такива днес,
горилка жули като брага,
аз ей на тия сторвам чест!
Не го е еня — тъй го зървам,
не е засукал вино първом,
ако Дарет не подреди.
Какво да правиш и да струваш,
ама с Дарет ще се сбогуваш,
че мой Ентел ще победи...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но Зевс, не щеш ли, подочу ги
и с мъка превъртя език,
че пил бе като всички други,
и стрелна ги с очи за миг:
— Я млък! Какво така врещите!
Че, току-виж, се разлетите,
така ще ви зашлевя аз!
Недейте се намесва в спора,
изчакайте, ще свършат скоро,
ще видим кой кого тогаз...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера изхода налучка
и пусна няколко сълзи,
подви опашка като кучка
и до вратата се смрази,
а после с Марс се свря в кьошето,
със Зевс глумяха се превзето;
а Бакхус смучеше първак
от Ганимедовото буре —
почти ведро в корема тури,
напи се и захъхри пак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дордето в рая се ядяха,
там, сред самите небеса,
в Сицилията се творяха
бая велики чудеса.
Дарет от страх се окопити
и към Ентел с юмруци свити
се втурна — да го фрасне пръв.
Ентел залитна от пестника,
пет пъти люшна се, извика,
но ни сълза изби, ни кръв.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вбеси се, яростта обзе го,
че пяна му изскочи чак,
усети почвата под него,
запъна здраво в нея крак
и тъй Дарет с юмрук удари,
че на земята го стовари —
звезди по пладне той видя.
Ушите дълго му пищяха
и дълго души сиромаха
пръстта, и стена, и рида.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ентел го всички поздравиха,
Еней — от кеф квича и той,
с Дарет майтап си после биха,
че правеше се на герой.
Еней реши да го изправят,
на лек ветрец да го оставят,
дано се някак освести.
Ентел пък за тютюн изкара,
аха да му дадат петара,
че тъй честта си защити.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней след всички салтанати
не искаше дотук да спрат —
и пак напи се и изпрати
и мечки да му доведат.
Дойдоха със свирни литванци
и мечките подеха танци,
и всичко караха подред —
премятаха се и въртяха,
подскачаха и се тресяха,
забравили да вадят мед.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Откакто почнаха да пият,
Еней така се заслепи,
не бе помислял той, горкият,
че някой на Олимп не спи,
че на Юнона днес и хрумна
отново мисълта безумна
да ги затрие, погребе.
На босо чехли тя навлече
и към Ирида се завтече —
по-хитра от лисица бе.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И влезе, смигна на Ирида,
по чашка пийнаха и днес
и зашептяха, да не би да
ги чуе и самият Зевс;
а после с пръст й знак направи —
добре нещата да представи,
да разбере по-лесно тя.
Ирида стори два поклона,
наметна шал и по наклона
подобно хрътка полетя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

В Сицилия дойде веднага,
до лодките успя да спре
и при троянките поляга;
покрай спокойното море
накуп те милите седяха
и вяло гледаха, мълчаха —
оставиха ги тук да бдят
мъжете им, от пет недели
неспрели да ядат, неспрели
да пият и се веселяг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъгуват бедните троянки,
момите страшно се томят,
привиждат им се сякаш джанки —
така им слюнките текат.
Кълнат троянките мъжете,
че тук оставиха ги клети,
девиците завиват с глас:
— Дано така си поживеят,
момите както тук говеят,
дай боже, да ги хване бяс!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Една Бероя — Баба Яга —
с троянците бе тук дошла,
изсъхнала като тояга
и зла, от вещица по-зла.
Ирида се престори, взе, че
като Борея се облече
и сред жените се вести;
добре да ги предразположи
и пред Юнона да се сложи,
тя с банички ги нагости.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Жени, подхвана, бог помози!
Какви горчилки ви горчат?
Чий хал ще е по-лош от този?
Я наште как се веселят!
За гъски имат ни, от седем
години влачиме се, гледам,
така се подиграват с вас;
на други фустите завръщат,
пък булките им да преглъщат,
така ли е било у нас?

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Послушайте ме, хубавици,
добър съвет ще да ви дам,
и вие, гиздави девици,
да турим край на тоя срам,
за мъки — мъка е отплата,
все ли ще бродим по морята?
Я лодките да изгорим!
Тогава тук ще си останат
и щат не щат, ще ви подхванат;
ей тъй ще ги поохладим...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Ах, господ здраве да ти дава —
троянките извиха глас, —
такова нещо, мале, става,
но де да хрумне и на нас...
И мигом хукнаха към флота
и всички почнаха с охота:
с огниво чаткат, носят жар,
трески, кълчища, слама, вата —
коя не иска в тъмнината
да лумне по-голям пожар!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И се разпали и разжари,
и дим до бога се изви,
пожар невиждан — цяло в пари
небето в миг се зачерви.
Горяха салове елови
и чълнове, за път готови,
катран гореше и смола.
Троянците добре гуляха,
троянките им се погряха,
но само малка част изтля.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней като видя пожара,
и стана бял, по-бял от сняг;
нататък всичките подкара
и сам удари го на бяг.
Заби и градската камбана,
кой съд, кой кречетало хвана,
Еней и тича, и реди:
— За бога, хора, помогнете,
сечете, плискайте, гасете!
Ах, кой така ни насади?...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней от страх успя и ума,
и дума да загуби чак;
не може нищо да продума,
търчи, върти се, хуква пак;
и в дивата си скръб момчето
глава извърна към небето,
зави като ожулен пес:
и олимпийците ругае,
и майка си не ще да знае,
изкара си го и на Зевс.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Ей ти, проклетнико, дъртако!
Я към земята погледни,
не чуваш, Зевсе, как те яко
ругая — гледаш настрани.
Пердета имаш на очите,
щом не помагаш ми в бедите;
не виждаш ли как страдам тук?
Да се засрамиш, че мърцина
аз може утре да погина!
Пък аз, разправят, съм ти внук!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А ти, старейшино с брадата,
наричан още пан Нептун,
си същи демон под водата,
цял сбръчкан като стар калцун.
Да бе разтърсил бяла грива,
водата да се заразлива,
тризъбецът да затрещи!
Обичаш пустите парички,
помагал си в беда на всички,
добре е да побързаш ти.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И брата ви Плутон — поганец,
до Прозерпина се е сврял,
любовник, дявол, готованец,
не се ли е все още сгрял?.
Той вижда, мъка е голяма,
но да помогне хич го няма —
на дяволите пръв другар.
Май мисли, че ще се презори,
ако помогне тук и стори
да стихне страшния пожар.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И мойта мила, родна майка
за кой ли мъж се залепи,
след кой ерген ли пак се вайка
или пияна вече спи.
За мен не я е, виждам, еня,
един след друг ги в танца сменя,
бесува, врътнала поли.
Ако при тях не ще нощува,
зарад кого така лудува,
защо се тъй главоболи?

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Каквото искате правете,
дано ви господ прибере,
недейте, тъй, не ме морете,
пожара нека да запре;
не ви развалям рахатлъка,
сложете край на тая мъка
и пощадете моя стан.
Пуснете само дъждовете
и чудо някакво сторете,
от мен ще има армаган!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Едва затвори си устата
Еней, с пресипнал вече глас —
и ливна дъжд от небесата,
пожара угаси завчас.
Водата от небето бризна,
до кости всеки тук прогизна —
валеше като из ведро.
Стояха вир-вода мъжете,
пороят как не ги помете,
и туй не беше на добро.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не знаеше кой път да хване
Еней, кой би му дал акъл;
да тръгне или да остане —
все оцелял бе някой чълн.
И хукна тутакси към всички,
да търсят изхода самички,
да ги помоли за съвет.
И тъй, и инак го въртяха,
но както и да го крояха —
все нещо пак не беше в ред.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Един в тълпата на площада
мълчеше, хапеше мустак
и като слушаше с досада,
все риеше земята с крак.
Туй бе чапкън и половина,
на всички вещици роднина,
вампир, знахар и вражалец —
за треска можеше да бае,
с магии да те омотае,
не беше, види се, светец.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бе ходил в Шльонско на кирия,
за сол до Крим бе ходил чак,
въртеше с риба търговия,
побратим с не един чумак.
Макар че с лошо име беше,
бе умен — мъдро хоратеше,
като по книга да чете;
и страх какво е не усети,
защо да крием — за съвети
отдавна търсеха го те.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И викаха му Навт — за глума,
Охрим го знаеха по нас;
така е ставало на дума —
не го познавах лично аз.
Видял, че гняв Еней обзе го,
той тутакси дойде при него
и сам го хвана за ръка,
и стисна я комай до синьо,
поклон му стори ниско, чинно,
а после рече му така:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Какво се вайкаш, като пуяк
си целия почервенял;
какво като подплашен суек
насам-натам си засновал?
Човек в мочури тъй се тътре
и колко влиза по-навътре —
по-зле; махни с ръка и плюй!
Иди наспи се, па тогава
ще гледаме какво ще става,
ще му мъдруваме след туй!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней постла си на дъските
и легна — беше прав Охрим;
и уж да спи, но от очите
сънят отлитна яко дим.
Въртя се той и се въргаля,
лулата три пъти припаля,
унесе се и е заспал.
И на — Анхиз му се явява,
от пъклото дошъл направо,
и му нарежда с тиха жал:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Вдигни се, сине, чедо сладко!
Очи разтъркай, погледни,
дошъл е стария ти татко,
недей се стряска, поседни.
Проводиха ме боговете,
да ти разсея страховете,
защо се — викат — кахъриш,
не ще останеш все в неволя —
да слушаш божията воля
и в Рим по-скоро да вървиш!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вземи къде-що има лодка, -
стегни ги, туй-онуй сложи;
на никого не давай водка,
Сицилията зарежи!
Тръгни със своята дружина,
не бой се, страшното отмина.
Един съвет аз ще ти дам:
виж, пътем направи така да
наминеш и към мене в ада,
ще ти покажа всичко там.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

През ада трябва да се мине
по олимпийския закон:
да стигнеш в Рим, се иска, сине,
поклон да сториш на Плутон.
Ще погълчи, а после даже
по-хубав път ще ти покаже;
и мене ще ме видиш хем.
Недей за пътя се тревожи,
ще минеш и без кон, че може
и пеш — какво, че е джендем.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

67 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прощавай, гълъбче, прощавай,
навънка вече зазори;
прощавай, чедо, не забравяй!...
И сякаш се в земята скри.
Еней в просъница се вдига,
от страх трепери, жално мига,
студена пот го чак изби;
извика хората и рече,
че утре път ги чака вече —
да стягат своите торби.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

68 1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10

А сам за към Акест запраши,
за всичко да рече сполай;
едва дошъл — и отпердаши,
при своите стоя докрай.
Цял ден се стягаха горките,
едва дочакаха зорите,
та в лодките да се качат.
Еней пътуваше полека —
от бури страх го бе човека,
като чумак — от кишав път.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера зърна, че товари
Еней троянския катун,
и злото някак да превари —
реши да иде при Нептун.
Потегли — като млада пани
на стотник, с атове-аслани
и с тежък собствен екипаж;
по края — конници с калпаци,
зад нея — няколко казаци,
а най-отгоре — кочияш.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

70 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

От седем лакти бяло бало
му бе направен нов кафтан,
пламтяха по платното бяло
галуни от червен гайтан.
Червена капа на главата
бе кривнал и камшик в ръката
въртеше младият юнак;
камшикът весело плющеше,
конете хвъркаха, летеше
Венера днес във вихрен бяг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

71 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дойде, зацвили под стрехата
като Кобилешка глава
и совна се в самата хата
подобно сова след това;
и тутакси го заглавика,
да не излиза никой — вика —
Нептуне, с тебе на глава.
Към него хвърля се, палува
и по устата го целува,
и ги реди едни слова:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

72 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Щом чичо си ми ти, Нептуне,
то племенница съм ти аз,
на кум ръка да се целуне —
това си е закон по нас.
Ха помогни му на Енея
и на дружината му — с нея
до Рим да стигне по море;
бездруго сториха магия:
на булките им, та от тия
изпатиха бая добре...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

73 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Нептун засмя се и премигна,
да седне я покани чак,
наля и чашка, чашка вдигна
и се облиза под мустак;
почерпи я и да помага
и обеща и на — веднага
сбогува се и тръгна тя.
Той вятър на Еней проводи
и тръгна пак Еней да броди —
стрела същинска, полетя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

74 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

С Еней най-главният кормчия
скитосвал бе и в пек, и в мраз,
добър слуга, но харамия —
наричаше се той Тарас.
Нарязал се до козирката,
люлееше се на кърмата —
оля се на изпроводяк.
Еней му нареди да бяга,
да го отпратят да си ляга,
че, току-виж, не види бряг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

75 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но види се, от памтивека
тъй писано му на Тарас —
да тегли своя хал човека,
да го търпи до тоя час.
И на — цамбурна във водата
и неоткрила брод, душата
пое небесния си път.
Еней се молеше бедите
дотук да свършат, та душите
на всички да не полетят.

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

    

Частина третя

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней, бедняка, потъгува,
скръбта си силом заглуши,
поплака си и покротува,
па се с пърцуца утеши;
но под лъжичката гризе го,
направо няма мир за него,
горкият, ще се умори;
така страха му взе морето,
че ни на богове момчето,
ни на баща се довери.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А ветрите са затръбили
и лодките като преди
напред се носят с пълни сили
по черно-пенните води.
Зарязаха гребла гребците,
седят и смучат си лулите
и тихо песнички редят:
казашки песни, запорожки,
а някои дори московски
опитват се да натъкмяг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Те пееха за Сагайдака,
за свойта Сеч, за жребий чер,
как скитал цяла нощ казака
и станал после пикинер;
Полтава славеха и Шведа
и клета майка свойто чедо
как изпровожда на война;
как край Бендери в бой летели
и без галушки вкупом мрели,
че били гладни времена.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но,приказка не е живота,
не се реди като слова;
ей на — Еней със свойта флота
се скита, не от ден и два.
Отдавна по море се шляят,
забравиха света, не знаят,
не знае никой, ни един
къде, защо и как ще стигнат,
къде ги мъкне, без да мигнат —
къде? — Анхизовияг син.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Как дълго плаваха горките
по бурните моря, но пак
видя се края на бедите —
съзряха най-накрая бряг.
Щом спуснаха се на земята,
натръшкаха се по тревата,
сънят ги мигом налетя.
Да, Кумската земица древна
се на троянците поревна,
а и сама видя ги тя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пак буйстват нашите троянци,
животът пак е весел, лек;
добруват често и поганци,
а страда и добър човек.
Удариха го през просото —
пак щъкат, търсят кой каквото
му трябва, всеки с интерес:
един — горилка, мед и брага,
друг — след моми и булки бяга,
че зъби точил е до днес.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Като бурлаци неуморни
се запознаваха за час,
подмамваха с лъжи безспорни —
вселил се бе във всеки бяс.
С кого не се побратимиха,
сватосаха или сродиха —
като да са си у дома;
и всеки търсеше причина
банкет да вдигне за мнозина,
настана страшна дунанма.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

По вечеринки, по седенки,
по пирове и механи,
по прощъпулници, кръщенки
с моми и хубави жени —
там се троянците въртяха;
и странни работи редяха,
та булките да вкарат в грях —
напиваха им те мъжете
и после може ли, кажете,
да не вървят да пият с тях!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Картоиграчите заклети
се хванаха за карти пак;
не се разделяха до трети
петли — на блато?, на глупак,
на табланет, на руска група,
а някой и пари натрупа —
играеха на сантасе;
добре се те повеселиха,
мърсуваха, играха, пиха —
на кой какво му понесе.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней единствен не пирува,
света му беше просто чер;
Плутон и татко си сънува,
в ума му — ада, Луцифер.
И той остави свойта свита,
пое — да види, да разпита,
да го напътят за натам:
отде да мине, що да прави,
за ада няма друми прави,
не можеш се оправи сам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вървя, вървя, от руси къдри
тече невиждан пот,до днес;
съзря пред него да се мъдри
непроходим и страшен лес.
Къщурка вехта на кокоши
крака стои и вятър роши
стрехата, схлупена отвред;
и той дойде до тая хата,
извика, тропна на вратата,
след туй — в прозорчето отпред.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней застана и зачака
чий дом е туй да разбере,
заблъска с вик, но двата крака
държаха къщата добре;
накрая се показа баба,
съсухрена, гърбата, слаба,.
с цицини, щърба, с нос дебел,
надупчена от шарка, бледа,
раздърпана и кривогледа,
с брадавици-мъниста, с кел.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Съгледал тая гиздосия,
Еней стоеше пребледнял;
„Напразно — рече си — из тия
хендеци време съм пилял.“
Но щом го зърна, и веднага
го заприказва Баба Яга,
раззина щърбава уста:
— Брей, брей, какво дойде да видя —
Анхизовчето; чакай, ида,
че как добра се в тез места?

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Отдавна чакам те тъдява,
помислих, че си се затрил;
все гледам кой ли са задава,
дали платна не си свалил.
Разправиха ми мен отгоре
какво ще трябва да се стори —
Анхиз, баща ти, бе при мен...
Еней вдърви му се езикът
и вещицата как и викат
едва попита той втрещен.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Че аз съм Кумската Сибила
и попадия съм на Феб);
на тоя свят съм се родила
отдавна — много преди теб!
При Шведа с дружки и другари
момувах, а кога удари
Татара — вече булка бях;
и първите скакунци зная,
кой е страхлив ще отгадая,
като дете търча без страх.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Знам доста нещо на земята,
макар все тук да си седя,
не ми забравят добрината,
в беди помагам, не вредя:
врачувам, гледам и гадая,
за треска, за заушки бая,
от уплах, уроки и бяс
знам да церя, смирявам змии,
развалям всякакви магии,
предсказвам по звездите аз.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ела в параклиса, десница
вдигни — пред Феб се прекръсти,
след туй му обещай телица.
и зашепни молитви ти.
Недей да жалиш чисто злато
за Феб с лице пресветло, свято,
па гледай, мен ме забрави;
помни каквото ще ти кажем
и пътя виж, че ти покажем,
на — трий, недей се лигави.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Отидоха при Феб и чинно
Еней до пода кръст преви —
отгоре, от небето синьо
дано го Феб благослови.
Не щеш ли, Кумската Сибила
очи изцъкли, с всичка сила
извила глас обезумял;
изби и пяна на устата
и се затресе и замята —
зъл дух да бе я обладал!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подрипва, кряка, обикаля,
подобно тъпан посиня;
и падна и се завъргаля,
досущ — във валога свиня.
И колкото Еней се моли,
тя по се гърчи и джомоли;
а после, щом се укроти,
от нея едра пот валеше,
Еней объркан се дивеше,
едва от страх се освести.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Изтри от пяната устата
Сибилата и тъй поде
(успя докрай на Феб словата
дословно тя да предаде):
— Това е божията воля,
ни сам, ни с бандата си гола
не ще да стигнеш в Рим, Еней.
Там ще те знаят и прослава
от всички ще ти се въздава,
ала не радвай се, недей!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ще гълташ още много жаби,
ще скиташ още дълго ти,
ще има доста да те граби
живота и да те върти.
Юнона иска да те смаже,
от злоба внуците ти даже
ще гледа тя да подреди,
но после ще живееш царски
и твойте хора по другарски
ще заживеят — без беди!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней изслуша я до края
и чак го заболя глава;
направо с мъка я изтрая,
не бе му по сърце това.
— Какво ли мътиш ми главата? —
Еней й каза. — Нищо, сватя,
не може да се разбере.
Чрез тебе дявола работи,
на Феб се молих, но какво ти! —
нима съм много по-добре.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Каквото ще, това да става,
а става, както бог реши;
да бяхме ангели — тогава
да пастрим своите души.
Сега бъди добра, схватлива
и честна, а и услужлива,
при татко ми ме заведи;
бих се разходил аз от скука,
да видя кой виси на кука;
я виж, разбираш от звезди.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не съм ни пръв, нито последен,
ще ида в ада на поклон;
Орфей, негодникът му неден,
какво направи му Плутон?
Там се напъха и Херакъл,
в разходки тъй се бе увлякъл,
че дяволите подлуди.
Е, тръгваме ли? Знай, премяна
от мен ще имаш — два сукмана.
Кажи! Да зная отпреди...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Ти с огъня си май играеш —
го стрелна вещицата зла, —
ти ада, виждам, го не знаеш,
живота ли ти отмиля?
Там мразят друг да им се тътре,
пъхни носа си само вътре —
ще ти дадат да разбереш,
направо може да изкукаш;
не ти ли там покажат кукиш —
заплюй ме после, ако щеш.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Щом искаш в пъкъла неведом
при татко си да идеш ти,
ще ти врачувам, ще погледам,
но я ми първом предплати.
Направо в пъклото да идеш
и мъртъвците сам да видиш —
кой може ти го обеща:
у нас кой има ум в главата,
не си я пъха сам в торбата,
не го е еня за баща.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Я чуй какво ще да ти кажа,
не ще те, виждам, никой спре,
аз пътя ще ти го покажа,
но ти послушай ме добре:
в гората гъста и висока,
непроходима и дълбока
дивачка-ябълка? расте;
не е бог знай каква голяма,
но плодове такива няма —
от злато, като жар са те.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Иди се завърти тъдява
и гледай да откършиш клон;
без туй недей се хич надява
да се покажеш пред Плутон;
без тая клонка, щом те зърне,
кой знай в какво ще те превърне
и пътя ти ще отсече.
Върви, отваряй си очите,
добре се взирай в тъмнините,
да найдеш златното дръвче.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Откършиш ли, веднага тичай,
оттам по-скоро се махни, .
не се оглеждай, ни отвличай,
дори ушите затъкни;
след тебе гласове ще кряскат
да те объркват, да те стряскат —
не се оглеждай ти, търчи.
След тебе ще крещят и вият,
да те погубят и затрият;
но на страха се опълчи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И в миг изчезна Баба Яга,
Еней в леса остана сам
и заоглежда се веднага,
замята се насам-натам —
все ябълката му в очите;
да търси хукна в тъмнините,
дойде до гъстите гори;
препъва се, пъхти, прикляка,
сумти, дере го къпинака;
пълзеше като рак дори.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гората бе непроходима
и тягостно бе в тоя час;
там нещо виеше за трима,
ревеше с гърлен страшен глас;
Еней молитва в миг захвана,
калпака по-добре надяна
и хлътна в мрачния гъстак;
вървеше, капнал от умора,
а взе и да се мръква скоро;
от ябълката — нито знак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Започна да се плаши; спира,
като да имаше очи
и на гърба — навред се взира,
бая се май отдалечи;
и още повече се стрясна,
че нещо, ето там, проблясна,
изгуби ума тоя мъж);
и на — видя, че е на крачка
от свойта ябълка-дивачка,
и в клон се вкопчи изведнъж.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И без да мисли и пресмята,
така напъна тоя клон,
че чак го сведе до земята —
откърши го и като кон
тъй бързо се назад понесе,
че чак земята се затресе —
търчеше като полудял;
препускаше през пущинаци,
издра се в тръни, къпинаци
и в репеи потъна цял.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Завърна се при свойте късно
и седна да почива той,
сърцето как не му се пръсна,
от него пот — като порой.
В обора за волове прати,
овци и кочове рогати —
за хекатомба на Плутон,
на всички богове от ада,
които мъчат без пощада,
дано им стори тъй поклон.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Щом само тъмна нощ на свода
- възлезе и се възцари —
и вече всичко бе на сгода,
звездите скриха се дори.
Троянците се насъбраха,
разбързаха се, затърчаха
за предстоящия курбан
да доведат овце, волове;
дойдоха дяци и попове,
пращеше огън разгорян.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А попът вола за рогата
докопа, цапна го с дърво
и стъпил с крак върху главата,
разпори волското чрево;
черва извади, карантия,
разстла ги като на тепсия —
като да гледа по звезди;
по карантията на вола
предсказа божията воля,
успех на всички отреди.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дордето службата въртяха,
сумтейки, нашите отци,
дордето бикове мучаха,
врещяха кочове, овци —
яви се старата Сибила,
запенила се, с всичка сила
тресе се, вряска с тънък глас:
— По дяволите! Я вървете,
а мен с Еней ме оставете,
глей да не ви наложа аз.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А ти — тя рече на Енея, —
красавец, личен по снага,
ха вземай сбогом ей с онея,
ще идем в пъклото сега.
Там вече татко ти ни чака
и сигур мъчи се чиляка;
я стига гледал си назад.
Вземи торба и хляб в торбата,
поне да ни държат краката,
че може да умрем от глад.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не тръгвай лете без абичка
и зиме без торбичка ти;
че петимни сме за коричка,
кога умора ни слети.
Отворила съм път към ада,
веднъж ли, дваж ли ми допада,
познавам всички хора там,
познавам всичките пътечки,
местенца, ъгълчета, пречки
и не от вчера аз ги знам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней ботуши подковани
обу, че чакаше го път,
потегна се и се накани
към ада вече да вървят,
колана стегна, взе тояга,
към него зло да не посяга,
от псета да се брани сам;
и със старицата се хвана,
към пъкъла поеха рано —
на прошка тръгнаха за там.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сега размислям и гадая
как разказът ще продължи;
за ада нищичко не зная,
да се оплитам ли в лъжи;
читатели, не се сърдете,
почакайте ме, потърпете,
към старците съм хванал път:
да ги разпитам сам за ада,
какво от баба и от дяда
са чули — да ми доверят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вергилий, царство му небесно,
бе умен и добър човек,
дано не се разсърди лесно,
че той живя в далечен век;
сега по друго е и в ада,
не както някога успя да
опише тоя пъкъл сам;
аз може нещо да прибавя,
да променя, да изоставя,
каквото чул съм, ще предам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней и старата Сибила
забързаха по своя път
и взираха се преко сила,
та портата дано съзрат.
Пред тях се планина изпречи
и зейна дупка — той понечи
да влезе пръв, след него — тя.
Намериха се под земята
и спъвайки се, слепешката
поеха, сякаш бе нощя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Това бе улица към ада,
воняща, мръсна, цяла в смет;
и денем сякаш мрак припада —
тъй окадено бе навред,
изтрито — ямка подир ямка;
Прозявка и сестра и Дрямка
живееха тук — две моми.
Те на Еней се поклониха
и на старицата му лиха
и ги упътиха сами.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

След туй смъртта, гърди издула,
с косата им отдаде чест,
преведе ги пред караула,
заради тях изкаран днес:
война, безпътство, студ, проказа,
пиянство, чума, глад, омраза;
и втори ред се бе събрал:
безумство, краста, кел, холера,
все напасти, и не от вчера,
които ни морят без жал.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не свършваха дотук бедите,
не свършват пустите злини:
вървяха след смъртта тълпите,
свекърви, мащехи, жени,
и тъстове — циции редки,
и зетьове с погрешни сметки,
сърдити шуреи, бащи,
снахи и зълви, и етърви —
в кавгите и сплетните първи —
от тях човек да пропищи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Проклетници след тях сумтяха,
хартия дъвчейки безспир,
мастилници в ръка държаха,
с перата зад ухо; шпалир
от стотници и офицери —
пиявици и кожодери,
проклети писари-глупци,
нотариуси, секретари,
готвачи прости и стражари,
съдии, бирници, ищци.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вървяха като на разходка
светци, отвърнали лице,
с душа замислена и кротка,
набожно скръстили ръце;
умилно молили се богу
и поста спазвали най-строго,
невдигали за нищо глас;
развличали се с броеници
цял ден без гости, без девици —
освен в среднощен късен час.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А срещу тия клети люде —
претъпкан с никаквици двор:
лъжкини, фльорци, хайти, луди
и ороспии цял обор;
остригали им и главите,
подрязали им и полите —
стоеше курволяка гол.
Госпожици — известни фльорци,
лакеи — хитри царедворци;
и много бяха, просто бол.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И хубавици пременени,
на старци ставали жени,
да могат с младите ергени
да кръшкат често настрани;
тук бяха също и ония,
помагали на завалия
да се ожени и плоди;
а копелетата врещяха
и свойте майчици кълняха,
че махнали ги отпреди.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней направо се стъписа
пред тия хиляди беди
и се уплаши, чак се слиса
като препуснал без юзди.
Видя такива чудесии,
пълзящи гнусно като змии,
додето взора стига чак;
впил пръсти в нея с всичка сила,
се скри зад старата Сибила,
тъй както мишка от котак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сибилата напред вървеше,
напредваше, и то така,
че наш Еней със зор плетеше
треперещи от страх крака
и тя накрая го повлече;
но ето зърнаха далече
река да им препречва път.
Наричаха я Стикс тълпите,
тук се събираха душите,
оттатък да ги пренесат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дойде накрая и лодкаря,
по-черен и от катунар —
тъй силен беше му загара,
и с джуки на арапин стар;
очищата му подивели
лъщят, като белтъци бели;
сплъстени, щръкнали коси;
тече му слюнка от устата,
фандъци степани — брадата,
направо да те ужаси!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А ризата му пряко сила
на раменете се държи,
с връвчици връзвана, прогнила —
решето цяло, го кажи;
износена и захабена,
като че в овча лой топена.
Стои с прогизнали крака —
навущата му се изули,
стърчат от скъсани цървули,
а гащите — и с тях така.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

С лико препасан вместо с ремък,
пунгия тежка окачил —
с лула, огниво, прахан, кремък,
с тютюнец се е запасил.
Харон се казваше старика,
обзет от мания велика;
че бог е — виждаше човек:
с весло забързано гребеше,
по Стикс като стрела летеше
каика му, от лек по-лек.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй както селяни пияни
на търг или на панаир,
тълпят се бедните миряни
и тъй навсякъде, безспир...
Душите блъскат се в ребрата
и като свраки край реката
все кряскат, мушат се, пълзят:
напират, врат се полуголи,
крещят и спорят, всеки моли
пръв него да го пренесат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И както бъбне квас и втасва,
и скисва зеле и кипи,
и рой рои се и нараства —
гъмжат тъй клетите тълпи,
и плачат, и ръце простират,
и към Харон с молба се взират
да.ги качи на своя чун;
ала презира той сълзите,
да не говорим за молбите,
че зъл е старият маймун.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И маха все с весло и вика,
по мутрите ги бие свой
и ги разгонва от каика;
по собствен избор качва той,
и то по неколцина - чълна
веднага с хора се напълня
и тръгва за към оня бряг;
когото тоя път не вземе,
ще чака още дълго време,
по цял век чакали са чак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней сред тая бъркотия
напред се хвърли като щур
и тука своя стар кормчия
не щеш ли срещна — Палинур.
Пред него Палинур заплака,
за свойта орис зла, че чака,
че все не щат да го качат;
но раздели ги Баба Яга
и смъмра тя Еней веднага,
загдето толкоз хоратят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Напред те взеха да се тикат
и се видяха най-подир
там, дето буйстваше старикът,
тъй както дявол в някой вир;
солеше честните християни,
крещеше мрачен — тъй пияни
се карат в кръчмите у нас;
добре ги лаеше и даже
учтив бе, може да се каже,
ще си го спомнят в хубав час.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Харон, щом двамата ги зърна,
ги стрелна като бесен бик
и се запени, и извърна,
и срещна ги с ужасен вик:
— Къде тъй, лингорке такава,
кой дявол прати ви тъдява,
не стига всичко, че и ти!
Зарязали сте свойте хати!
Човек така да ви отпрати,
та нийде да не ви свърти.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Къш, марш, по дявола вървете,
че развъртя ли се от яд —
по мутрите, по гърбовете, —
не може ви позна и брат;
дотам пък да не са страхливи,
довлекли ми се тука живи,
брех, сополанковци, без срам!
Едвам се с мъртвите оправям,
та с вас ли ще се занимавам,
я да се махате оттам...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сибилата видя, че няма
шега, че бесен е Харон,
Еней пък е страхлив за двама,
та тя отмери му поклон:
— Я поогледай ни, човече,
па после се гневи — му рече, —
не съм без нищо тук дошла;
разбирам да не ме познаваш,
та да крещиш, да се разправяш,
не ми ли стигат патила!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Я виж какво ти нося, брато!
Па укроти се, замълчи;
я глей дръвцето, чисто злато —
ха да те видя, ха гълчи...
След туй разказа му накратко
кого при неговия татко
ще води, как и откъде.
Харон веднага спря да вика
и с два-три удара каика
прекара, чак до тях дойде.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сибилата с Еней на чълна
успяха в миг да се качат
и през реката, с тиня пълна,
прехвърлиха се те отвъд;
вода през зирките струеше,
Сибилата нащрек стоеше,
Еней от уплах бе на крак,
но пан Харон така зае се
с греблото, че за миг пренесе
и двамата на оня бряг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Свали той гостенката, госта
и взе им половин алтън,
че беше се потрудил доста,
а и упъти ги тамън.
През угарите повървяха
и както бързаха, видяха
сред бурена, пред тях комай,
един излегнат мръсен Шаро —
но с три глави бе псето старо!
и към Еней се хвърли с лай.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

67 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Заджавка песът с три езика,
да хапе налетя, ръмжи,
Еней се стрясна и развика,
запря, не ще да продължи.
А бабичката хляб подхвърля —
тъй мигом тая паст тригърла
затъква с клисав стар комат;
Еней със свойта попадия
пак бързат, той с ръка крепи я;
не се обърнаха назад.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

68 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней накрая влезе в ада,
цял свят, невиждан отпреди;
студено, тъмно, лъч не пада,
ни месец има, ни звезди.
Там пари и мъгли се влачат,
там някои неспирно плачат,
там за теглата няма край;
Еней видя, уплашен негли,
как всеки страшни мъки тегли,
как всеки взема своя пай.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Катран в казаните кипеше,
клокочеше сред чад и дим,
смола и нефт, и сяра вреше,
пламтеше огън нетърпим!
В катрана грешните седяха,
на огъня се те варяха —
кой както я е наредил.
Не можеш го описа, даже
не може то да се разкаже,
що чудесии, боже мил!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

70 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней и панове съгледа,
печаха се, че цял живот
държели се като с говеда
с безропотния прост народ.
Сега той носеше дървата,
камъш косеше край блатата —
за огъня, и миг не спрял.
Пак трудеха се под надзора
на дяволите тия хора —
да няма никой закъснял.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

71 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

С железни шишове и клещи
отпред деряха и отзад
самоубийците зловещи,
отчаяни от тоя свят.
С катран им мажеха телата
и с нож ги ръгаха в ребрата,
да се не канят пак да мрат.
Ръцете пъхаха им в стяга,
та никой да не си посяга —
не спираха да ги въртят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

72 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У пекле тым не да гумору
Было падпанкам і панам,
Ім па заслугах, без разбору,
Давалі чосу, як катам.
Смылелі розныя цэхмістры,
І ратманы, і бургамістры,
Падсудкі, суддзі, пісары,
Што не па праўдзе люд судзілі,
А толькі грошыкі лупілі,
Здзіралі хабар ліхвяры.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

73 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наравно — майстори, чираци,
началник или подчинен,
като уяли се котаци
пердашеха ги там с ръжен.
Управници и бургомистри,
чиновници, че и министри,
съдия безочлив, писар тъп,
без срама съдили народа
и търсили във всичко сгода
да карат все на чужди гръб.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

74 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Един ли философ с идеи,
мъдрувал само цял живот,
калугери, простоиреи,
да учат простия народ
и към пара да не посягат,
за храма божи да залягат,
а не в кревата, ксендзът благ
край булки да не обикаля,
звезди мъдрецът да не сваля —
на дъното седяха чак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

75 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мъжете, булките хитрани
несмогнали да удържат,
оставили ги по мегдани,
по кръчми да се веселят,
да пият до среднощ и слука
да търсят, та да сгазят лука,
седяха с шапки на глава —
с рога като на лопатари,
отпуснали клепачи стари,
че срам ги беше от това.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

76 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бащите, в пътя неуспели
да вкарат свойте синове,
че все ги глезели, търпели —
в казана с нафта грехове
изкупваха; сами към мързел
подтиквали сина, забързал
баща си сам да умори,
все по-нетърпелив да чака
кога ли ще умре бедняка,
понасъбрал бая пари.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

77 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А имаше и сластолюбци,
които мамили моми,
по стълба тия душегубци
при тях се качвали сами,
около сватба все въртели,
прелъгвали, додето взели
каквото май било им зор;
а от раздумките момите
така наливали снагите,
че до венчилото — позор.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

78 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И що търговчета, с години
по панаири и села
с фалшиви мерили аршини
на всеки срещнат будала.
И що мошеници, кръчмари,
сарафи, жидове, лихвари
и прекупвачи, хаймани.
И тия, дето с табли бягат,
и вино в бъклици предлагат —
в казана вряха настрани.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

79 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Любители на авантюри,
злосторници и подлеци,
и сводници, и пияндури,
и обирджии, и лъжци,
и вешици, и върколаци,
и скитници, и хайдамаци,
крадци, касапи, маскари,
и гилдиите — на шивачи,
шапкари, лекари, сарачи —
в котли със сяра всичко ври.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

80 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Неверници и християни,
окати люде и слепци,
селяци прости и дворяни,
и жалки старци и момци,
и просяци и богаташи,
и честни хора и търгаши,
и кротки хорица и зли,
мъже цивилни и военни,
и стройни и осакатени,
и хитреци и будали.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

81 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Брех, пусто! Правда ли? Къде ти!
Лъжата тук е налице;
седяха скучните поети,
драскачите на стиховце,
велики мъки те търпяха,
че с вързани ръце стояха,
досущ като в татарски плен,
и наша милост туй го чака,
щом пише, все ще се прецака —
кой би го траял даже ден!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

82 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Едно невиждано дрънкало -
на шиш печаха в тоя час
и по подулото се тяло
го мажеха с гореща мас.
Натура гадна и чепата,
кривеше си без свян душата
и плагиатстваше без срам,
не вярваше ни в бог, ни в дявол
и осма заповед забравил,
тъй препитаваше се сам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

83 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней по пътя си потегли,
но там зад първата скала
не беше по-различно негли —
дойде до женските тегла.
Там цялата тълпа събрана
напарваха я като в баня,
та цепеха небето с глас;
страдалките гърла деряха,
крещяха, виеха, пищяха
като полети с вряла мас.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

84 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Невести, баби, хубавелки —
проклинаха се всички с яд,
кълняха празници, попрелки,
кълняха всичко в тоя свят;
затуй ги мъчеха, горките,
че все мъдрували, самите
на всичко слагали капак;
мъжът, макар и да не иска,
жената щом му се разписка —
ще и угажда, няма как!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

85 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Там бяха всички богомелки —
молитви мелеха без стон,
сто пъти кланяха се, белки
на бога угодят с поклон;
щом в църква влизали, сред хора,
те кръстели се без умора,
но щом останели сами —
ще хвърлят требника, не дремят,
гласят се, белят се, па вземат,
че хукнат в нощните тъми.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

86 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Там срещаха се и девици,
които само се гласят:
разтури, курви и мръсници,
търгуващи със свойта плът.
И вряха те в катран и сяра,
че пили, плюскали без мяра
и си навлекли грях голям;
че им играели очите
и все червосвали страните,
опашка вирнали без срам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

87 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И колко други хубавички —
да ти е жал да гледаш чак, —
закръглени и бели всички;
със старци сключвали те брак
и с млад любовник в уговорка
отравяли ги с мишеморка,
да могат миличките хем
с ергени здрави да щръклеят
и весело да поживеят,
хем да умрат със сит корем.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

88 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Там страдаха и други птици
с къдели гъсти на глави;
и честни бяха те, овчици,
но за пред хората, уви.
А насаме — човек не знае,
ще трябва само да гадае,
слугите си мълчат от страх.
С катран им мажеха страните,
да не помислят пак в очите
на хората да хвърлят прах.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

89 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Че се червосвали без срама
и пляскали белило те,
та някой мъж, макар с измама,
по-лесно да се оплете.
Една е със зъби от ряпа,
а друга с мас устата цапа —
та хората да вкарат в грях;
престрували се на напети
и кърпи тъпчели в корсети,
че нямали гърди под тях.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

90 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

След туй се пържеха в тигани
или варяха се в котли
досадни баби, мърморани,
все недоволни, вечно зли.
Че все за старото брътвили,
а младите ругали, били,
забравили какви били,
как те момували, лудели
и под венчилото не спрели
с дете в ръце като че ли.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

91 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Там с вещици и самовили,
и с вражалици пълно бе —
от тях дереше дявол жили,
навиваше ги на кълбе;
та вече да не спят в оджаци,
да не дружат и с върколаци,
да не клечат на нечий гроб,
да не летяг с метли из мрака,
и да не стряскат в сън бедняка,
да не врачуват пак на боб.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

92 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И сводниците, ах, горките —
направо да те хване страх;
че тласкали към грях момите
и преживявали от тях.
Откраднат някому жената
и окачат така рогата —
за срам! — на мъжката глава;
да не помагат на порока,
да не търгуват с чужда стока,
че не за продан е това.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

93 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жени в разжарени тигани
Еней видя на ред места
и както на свине одрани
топеше им се там маста;
и гражданки, и монахини,
и господарки, и слугини,
и млади булки, и моми;
с богатски дрехи, с антерии,
с тюрбани модни и с шамии —
и бяха тук дошли сами.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

94 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но всички тук, на тая клада,
умрели бяха по-преди;
без съд и тук дори, и в ада,
в казана никой не седи.
А новите през два-три плета
като коне или телета
очакваха си участта;
Еней погледна с жал едните
и горко им оплака дните,
па влезе в другата врата.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

95 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Щом мина в новата кошара,
видя в душите смут дълбок
и в стадото им сам се вкара
като сред змии — черен смок.
Там всякакви души стояха
и все гадаеха, крояха
кой в ада ще се озове,
кой царски ще живее в рая,
или пък всички най-накрая
ще плащат стари грехове.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

96 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Там можеха да си говорят
и да оплакват своя хал,
и да премислят, и да спорят
кой как в живота е живял;
богатият смъртта проклина,
че е оставил златна мина
и лихвите не си е взел;
скъперникът коси се, страда,
че малко е гулял, и в ада,
невкусил нищо, е дошел.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

97 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подлецът бъбри за закони,
обсъжда нашия Статут,
за щуротии сълзи рони,
че туй е вършил тоя плуг;
мъдрецът физиката вади,
тълкува някакви монади
и как светът се е създал,
а безобразникът се смее,
разказва все и се гордее
на пръст жените как въртял.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

98 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Съдията си признава смело
как зарад копчета, мундир
преиначил такова дело,
че просто плачел за Сибир,
но го избавила с косата
Смъртта, че инак пред тълпата
палачът чакал го с топор.
А лекар, взел и тук ланцета,
слабителното, спермацета,
все хвали се как сеел мор.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

99 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Там сластолюбци се тълпяха —
прахосник, хубавец, конте, —
като пауни се въртяха,
гризяха ноктите си те,
подбелваха очета странно
и все се тюхкаха, че рано
смъртта ги грабнала и тях;
не са си славата допили,
на колко ли не са натрили
муцуните — да падне смях.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

100 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пияници, картоиграчи,
лентяи — все от тоя род,
слуги, коняри и готвачи,
и вестоносец бързоход
вървяха под ръка, масали
разправяха си все, разбрали
кой как живял е и къде,
как с пана все шега си били,
как нощем кръчмите редили —
един попийва, друг краде.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

101 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Скърбяха там въртиопашки;
кому да хвърлят по око —
не ги задирят с жар юнашки,
тежко им вече и горко!
Кого да хлътне да оставят
и тъй за смях да го направят!
Със зъби скърцаше една —
месата иска да насини
на свойте нагли ратайкини,
но бяха други времена.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

102 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней тук срещна и Дидона —
почернена като главня —
и както си е по закона,
сне шапка, цял поруменя:
— Ха живо-здраво, как тъй стана?
Защо тъй, гълъбке, припряна
от Картаген дойде насам?
Кой дявол в огъня те вкара
или си вече грозна, стара?
Да имаше от бога срам!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

103 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Такава млада хубавица
и на — умряла от любов...
По-кръгла, бяла от девица,
кой види те — и е готов!
Сега какво, душице бедна?
Че кой — кажи — те тук погледна,
загубена си вече ти!
Не съм виновен: нито зле бе,
ни мислех да се лъчим с тебе,
наредба — ха се инати!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

104 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

То, кажеш ли, какво ще губим —
като преди да продължим,
ще задимим, ще се залюбим,
не ще се нивга разделим.
Ела ми, да те помилувам,
да те прегърна, разцелувам...
Дидона му отвърна с яд:
— Върви по дяволите! Бягай
и повече не ми посягай!
Носа ще ти строша! Назад!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

105 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй каза и Еней сащиса —
отиде, та се не видя!
А бабата го калайдиса,
че пак се дълго заседя,
че тъй ще си остане тука
и мутрата му за поука
ще разкрасят надве-натри:
с вдовици да не се задява,
ни с мъртви да се подиграва
или с любов да ги мори.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

106 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней със старата Сибила
пое натам и не сгреши,
че срещнаха се, мале мила,
с позната тумба от души.
Започнаха да се целуват,
да се прегръщат и лудуват —
видели бяха своя цар;
и всеки смее се, примира,
Еней във всекиго се взира,
позна той всеки свой другар:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

107 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Педко и Шелифон, Терешко,
Панко, Охрим, до тях Тарас,
Леско и Лазар, и Олешко,
Пархом, Сиврид и Опанас,
Стецко, Ониско и Вавило,
Феско, Сизьон, Харко, Данило,
Денис, Остап, до тях Овсей
и другите троянци, дето
се изподавиха в морето,
тук бе Вернигора Мусей.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

108 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Като в еврейска синагога
бе многолюдно в тоя час
и врява вдигаха до бога
като обхванати от бяс;
припомняха си дни предишни,
а вече и неща излишни,
Еней — той също издребня;
макар че срещнаха се рано
до късно бъбриха припряно,
та пан Еней позакъсня.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

109 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сибилата видя, че двама
се застояха тук бая,
че край на приказките няма
и за Еней се побоя;
и тя веднага се развика,
разлая се и го затика,
че момъкът се чак вдърви.
Троянците и те се свиха
и пръснаха се и затриха...
Еней след бабата върви.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

110 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вървяха те какво вървяха
сами по пътя, мълчешком,
и ето че къщя съзряха
и царския Плутонов дом.
Сибилата с ръка показа
и на Еней така му каза:
— Ей там живее пан Плутон
със свойта мила Прозерпина,
сега с теб клончето двамина
ще поднесем с дълбок поклон...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

111 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не бяха стигнали до пруста,
отвън се тътреха едва
и баба мръсна, кривоуста
„Кои сте вие?“ изрева.
Чудовището беше спряло
и в двора биеше клепало —
богатска къща е това;
окичена с вериги сваха,
а змии шаващи висяха
от старческата и глава.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

112 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лъжа, измама няма тука —
и да не ти се вярва хич, —
като говедо за поука
дереше всеки грешник с бич;
гризе, бичува, хапе, драска,
разпаря, чупи, ръфа, пляска,
разкъсва, тъпче го в прахта,
засмуква, мляска, дърпа, свива,
върти, разнищва, устни впива
и после пие му кръвта.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

113 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней за малко да избяга,
бе станал бледен като вар
и пак попита Баба Яга
кой бич е дал на тоя звяр.
И тя разказа му тогава
това, което се разправя —
че в ада съдник е Еак;
присъди смъртни не обича,
но на мъчения обрича,
тук мъчат все по негов знак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

114 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сама вратата се раззина,
не им препречи никой път
и влязоха при Прозерпина
веднага да я поздравят;
и надариха я богато —
пое тя клонката от злато,
направо тук не се сдържа.
Но на Еней не позволиха
да влезе, как не го набиха!
Бе болна тая госпожа.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

115 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А после влязоха в палата
на мрачния подземен цар,
блестеше сякаш тук зората,
прашинка нямаше — за цяр.
Бе всяка зала обкована,
прозорците — от морска пяна,
блестяха злато, мед и хром,
калай и лъскава стомана,
и всяка стая бе прибрана;
личеше, че е царски дом.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

116 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней пристъпя, с Баба Яга
на чудесата се диви —
очи опули той от прага,
със зяпнала уста върви.
Дивят се все и се споглеждат,
очи от нищо не отвеждат,
Еней ту цъка, ту сумти.
Тук бяха на рахат довели
душите праведно живели —
Еней и тях ги навести.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

117 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Със скръстени ръци седяха,
безкраен празник бе за тях;
полегнали с лули димяха,
горилка пиеха без страх,
но не горчило неприятно —
препечена, и то трикратно,
по-жълта даже от шарлан,
или анасонлийка бяла,
или в черничев съд лежала —
с пиперец в нея и с шафран.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

118 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ядяха разни вкуснотии:
колачи, сладки — цял панер,
симид, пшенични курабии,
филии с масло и хайвер;
мекици, питки, палачинки,
къпини, круши, боровинки
и киселец, и чесън, праз,
яйца по немски, с тлъста шунка —
направо ти потича слюнка;
и пийваха след всичко квас.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

119 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Велико пиршество те чака,
щом праведно живял си ти —
тъй както грешниците в мрака
велико зло ще ги слети;
кой за какво е мераклия
тук имаше го на тепсия,
във всичко, всякъде — разкош:
яш, лапай, спи, запей, не спирай,
крещи, мълчи, от смях примирай;
на бой налитай — дават нож!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

120 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не се преструват, големеят,
ни перчат — боже упази,
дано злостта не проумеят
и как брат брата кепази.
Не се гневят, не се ругаят,
не се пердашат, ни се лаят,
любезно си живеят тук;
с жените явно се задяват
и с ревност зла не се задавят,
а се държат един за друг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

121 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не бе ни хладно, нито душно —
на всеки да му понесе, —
не беше скучно, а радушно, -
като да бе Великден все.
Кому какво е на сърцето
току му падне от небето —
направо като в рай, нали!
Еней с почуда и възхита
за праведниците разпита,
все праведни ли са били?

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

122 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Недей мисли, че са сановни —
това дочу веднага той, —
че трупали пари греховни.
или че трупали са лой;
не са те с цветните жупани,
или с кармъзени кафтани,
ни тия с книжните слова;
ни рицари, ни черни свраки,
гъргорещи все „аки-паки“
със златни шапки на глава.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

123 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Това са божеци дръгливи —
глупаците на тоя свят,
сакати, слепи, юродиви,
за смях на всеки непознат;
които гладни, почернели,
с каквото бог даде живели
и спели под съборен плет;
разлайвали те всички псета
и пак, при цялата несрета,
с ритник ги гонели отвред.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

124 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вдовици бедни, притеснени,
без покрив, стигнали ръба,
девици честни и почтени,
с едничка риза на гърба;
които нямали роднини
и казвали им сиротини,
и ги прибирали в приют;
които нямали ни ренти,
ни тлъсти лапали проценти,
доволни все — и в пек, и в студ.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

125 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Един старейшина тук има,
тук има панове дори,
но колко ли са — двама, трима,
не можеш много май откри!
Казаци има и войскари,
тук има стотници, колари,
живели праведен живот;
какви се срещат по земята
и тука има ги, в палата —
все честен и добър народ.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

126 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Кажи ми, гълъбице сладка —
Еней попита доста плах, —
защо до тоя миг за татка
ни нещо чух, ни го видях?
Ни с грешниците, ни при царя —
той само ли не отговаря
на тукашните правила?...
— Той с боговете се родее,
където иска, там живее —
Венера булка му била...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

127 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй в приказки на планината
се спряха и подвиха крак,
да си починат на земята.
И заоглеждаха се пак,
Анхиз да зърнат — и на нея,
и нему вече му додея;
Анхиз бе долу него ден
и бродейки из долината,
и той си блъскаше главата
къде му е сина рожден.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

128 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не щеш ли, вдигна взор нагоре,
успя Еней да различи
и сам натам побегна; море,
какво ти бяга — чак хвърчи.
Ще се повидят, до насита
ще поговори, ще разпита,
ще види своето синче,
ще го прегърне, разцелува,
по бащински ще потъгува
и туй-онуй ще му рече.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

129 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Добре дошъл, Енейко, сине —
Анхиз се спусна към Еней, —
що време трябваше да мине,
да беше се засрамил, ей!
За друго няма да те моля,
да идем вкъщи — там на воля
ще си побъбрим по мерак...
Еней като дърво стърчеше
и само слюнка му течеше —
как мъртъв да целуне, как!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

130 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Анхиз веднага се досети
защо момчето тъй сумти;
да го прегърне сам — къде ти,
че, току-виж, го отврати;
и почна да го поучава,
съвети тайни да му дава,
какво го чака, колко плод;
той синове му предвещава,
които ще му носят слава,
и внуци — цял безчислен род.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

131 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тогава в ада вечеринка
жените справяха за тях;
това и дай на украинка —
мома ли, булка ли без страх;
и хороводи се въртяха,
и песни весели редяха,
и коледарски ли не щеш;
врачуваха, горяха вълна,
нощта бе със закачки пълна,
наужким правеха годеж.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

132 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

В косите ленти и мъниста
заплели, чуваше се как
подскачат чардаш отривисто,
по пейки се настъпват с крак;
тук някоя невеста смушват,
там под прозорците подслушват,
къде не скитаха в нощта;
на живо пърлеха прасета,
пищяха в тъмните кьошета,
нарочно духнали свещта.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

133 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Анхиз доведе свойто чадо,
между моми го сложи тук,
да го прикоткат в свойто стадо —
като затрит и по-неук.
И те да правят и да струват,
но после да им поврачуват,
Еней да види своя път;
момчето — то си е красиво,
но как, къде ще е щастливо
гледачките да предрекат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

134 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Една мома бе речовита,
веднага можеш я разбра,
усърдна, бърза, дяволита,
че бе на дявола сестра.
С едно се само занимава —
врачува, бае, наставлява,
и равна нямаше в това;
щом трябва някой да се метне,
на друг да сложат прякор сетне —
не можете се отърва.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

135 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Довтаса младата гледачка,
до стареца се насади
и почна като стара врачка,
все на ухото му реди:
— Ей, на сина ще погадая,
ще му врачувам, ще позная,
ще карам всичко по реда;
така врачувам, тъй умея,
ще кажа всичко на Енея,
не ще го в нищо подведа...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

136 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гърне поднесе и начена:
наслага вещерски треви,
на Константин и на Елена
била ги брала; и какви! —
синигерско гнездо, кощрява,
живовляк, чубрица, тинтява,
лютиче, щавел; след това
разбърка и наля в гърнето
вода светена, при което
шептеше някакви слова.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

137 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гърнето сложи на оджака,
след туй го с чирепче покри
и взе Еней да духа яко,
та огъня да разгори;
че като почна да клокочи,
ври, пуска пара, ще изскочи,
преливаше сегиз-тогиз;
Еней уши наостри, чака,
да чуе глас човешки в мрака,
и той се вслушва, и Анхиз.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

138 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гърнето просто се разтресе,
щом попритуриха дърва,
и ясен глас се в миг разнесе,
и рече на Еней това:
— Еней тегла все още мъкне,
от днес ще се плоди, да пръкне
велик и неуморен род;
и той света ще завладее,
той всеки враг ще разпилее,
ще го срази за цял живот.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

139 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ще вдигне в Рим стени високи,
ще заживее в тоя край
и там по всичките посоки
земята ще превърне в рай.
Там ще живее, ще царува,
дорде не почне да целува
и той пантофката на друг...
Сега веднага да се стяга,
да се сбогува и да бяга,
че, току-виж, останал тук.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

140 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Туй на Анхиз не се понрави —
със своя син да се дели,
не можеше да си представи,
че тъй за кратко са били;
но де ти! — нищо не помага,
Еней ще трябва пак да бяга,
в живота да се върне пак!
Прегърнаха се, заридаха,
Анхиз завряска, сиромаха,
подобно мартенски котак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

141 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней препусна с Баба Яга,
търчат по пътя каменист,
той ту извръща се, ту бяга,
дордето се не скри Анхиз.
Дойде при своите, застана
и запрокрадва се из стана,
прибра се нашият герой.
Троянците навред лежаха
и сладко непробудно спяха —
накрая легна си и той.

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

    

Частина четверта

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дри тни без халък зляб в утсата
и ставо вечиш скелех сут,
и зачерворват ти кърквата,
и празния подух търбут.
Мо щон борчата си дазухаш
и я в напъха си търбухаш,
отвоно ще си лесев ти;
на заподскаче ще замястиш,
забравото ще занещастиш
и сполет ще те срадости.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Игра на гладно не мечкае,
кой с бен ми скор подпарал, кой?
кой позно иска да всичкае,
в бръкнията да кесне той.
Ако давало ти петариш,
разбрано ще да навсичкариш
какво бе щъде запренад;
дъке да флотиш с твойта хода,
как да юнониш на Угода,
Етей да снане минерват.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За тази реч не ме корете,
не съм я съчинявал аз,
не мен, Сибилата хулете,
че тя измисли тоя фарс.
Акъла блъска си, мъдрува
и на Еней му пророкува
какво да прави той — и как!
Така му завъртя главата,
че скъпа и прескъпа плата
му взе — какво, че е бедняк!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Човек да прави и да струва,
кога му дойде на глава,
но с вещица да не търгува,
че да не плаче след това.
Дордето просто се усети,
Еней за мъдрите съвети
дванайсет гроша и брои.
А тя отгъна антерия
и бързо в мръсната кесия
ги пъхна — хитро го скрои.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней туй старо зло отпрати,
реши да бърза, да върви —
веднъж ли от Юнона пати,
че, току-виж, се появи.
Троянците се пак качиха
и чълновете натъкмиха,
попътен вятър ги поде;
и тъй работеха с веслата,
че в пот им плувнаха телата,
направо доста им дойде.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но ветрите се развилняха
и не да кажеш на шега,
завиха вкупом, забучаха,
Еней загубен е сега!
Подхвана лодките водата,
насам-натам ги заподмята,
натръшка всичките до крак;
троянците от страх треперят,
не могат изход да намерят,
мори ги страшен зъботрак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Щом ветрите понамаляха,
морето стихна, а нощя
изскочи месечинка плаха,
небето звездно заблестя!
Ох, пусто! Камък от сърцето
им падна; мислеха, дордето
бе буря — свършено е с тях.
Как да върти човек, да суче,
щом гонен е от бясно куче —
и от мъник ще го е страх.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Отдавна бяха уморени;
разпивка се стъкми тамън —
извърнаха се като мрени,
че ги налегна сладък сън.
А съгледвачът взе да мига
и като вреща от талига
изтърси се и зарева;
— Загубени сме, братя мили,
сега до крак сме се затрили,
не се отърва от това!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Е оня остров, ей къде го —
ужасен остров, прокълнат,
ще се погубим, че от него
не виждам връщане назад;
живее там една царица,
Цирцея, страшна хубавица,
но зла е с хората, без грях;
които много се не пазят
и из земите и нагазят —
животни сторва тя от тях.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

В капана всички ще ни вкара,
затрихме се от тоя свят,
тъй както Шаро на пазара;
гответе за ярема врат!
При тоя хал добро не чакай,
ни пръч, ни коч ще стане някой,
волове ще сме до един:
ще влачим ралото в браздата,
дърва ще мъкнем от гората,
а друг ще тегли и самин.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ще спре там ляхът да шъшкави
и ще остане без чепкен,
„Не дозволявам!“ ще забрави,
заблее ли като овен.
Московецът брада ще вее,
като коза ще ме-ке-ке-е;
прусакът пък — лисугер стар —
ще бяга, ще мете с опашка,
за да спаси душа апашка,
подгони ли го млад загар.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Австриецът там жерав става
и при Цирцея е хусар,
и пази нейната държава.
Италианецът — вапцар,
за разни работи го бива,
танцува, кръшен глас извива,
лови скорци и е комик;
та той превърнат е в маймуна,
пред хората криви муцуна,
завързан с кожен оглавник.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Французите им дай побои,
да шпионират, да слухтят;
превърнати са там в копои
и чужди кокали гризат.
Те и владиката си лаят,
ядат се помежду си, знаят
да впиват зъби в чужд гръклян;
най-хитрият от тях е старши
и другите без страх пердаши,
и всички скубе ги засмян.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Швейцарци като глисти бъкат,
холандци квакат и клечат,
чухонци като мравки щъкат,
спи португалец като крът,
испанец като пуяк клока,
грухти евреин в кал дълбока
и швед разтваря вълча паст,
жребец-датчанин се мотае
и турчин — стар мечок — играе;
какво ли чака ни и нас!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней бедата щом усети,
за миг не се поколеба —
събра троянците си клети,
да видят своята съдба.
Разбраха се да не джомолят,
а да се кръстят, да се молят —
дано подминат тоя бряг.
Молебен сториха Еолу,
да прати ветрите надолу,
да духат в някой пущинак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А на Еол това му стига,
прибра си ветрите засмян
и пак Еней платната вдига —
изплъзна се като шаран.
Развеселиха се, горилка
направо пиха от бутилка —
ни капчица не стана зян.
А после грабнаха веслата
и като с пощенска фрегата
Еней понесе се припрян.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Той все напред-назад сновеше
и пушеше лютив тютюн,
и все се взираше, следеше
напрегнато от своя члун.
— Хвалете — вика, — братя, бога,
гребете с жар, до изнемога,
ей Тибър вижда се пред нас;
реката, тучните поляни
от Зевс ни бяха обещани,
греби! — че ме обзема бяс!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И — раз, два, три — весла прибраха,
и хоп — заметнаха въже,
и на брега се озоваха;
за перчемлиите мъже
отново дни на труд настават,
стоварват, носят, разкопават,
ще лагеруват тук — личи.
Еней крещи: — Това е наше...
и бърза с ров да го опаше,
дордето стигат му очи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

В прочутата земя латинска
Латин бе царят всепризнат,
пръв скръндза, с алчност сатанинска,
за грош убива роден брат.
А поданиците търпящи
с окъсани протрити гащи
дивяха се на своя цар;
прибираше им той парите,
та с писани яйца, горките,
играеха до днес комар.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На боговете бе роднина,
макар далечен, тоя мъж,
и кланяха му се мнозина,
но той на никой, ни веднъж.
Мерика, майка му — отдавна:
разправят, — срещала се с фавна
и тъй сдобила се със син.
Той имаше си дъщеричка —
чевръста, дашна, хубавичка,
едничка щерка на Латин.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бе прелетна, безгрижна птица
отвсякъде — отпред, отзад;
вървеше като пауница,
същинска ябълка на цвят.
Висока, снажна и красива,
спокойна, млада, обичлива,
добра и в тяло, и в глава;
и ако някога случайно
ерген погледнеше я тайно —
то най я радваше това.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Такава мръвка — сиромаси
преглъщат слюнка час по час;
какво са гръцките колбаси,
какво — първак и крушов квас!
Човек от туй да залинее,
направо да се поболее,
а може и да пукне там.
Не иде сън, мълчиш, посърнеш
и до Петровден се извърнеш —
това съм го изпитвал сам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Съседските момци не спряха
да пращат сватове у тях,
а те на свой ред се моряха,
та някак в щерката ищах
дано събудят най-накрая.
Че с царска зестра беше тая —
след туй на царството е ред.
Но всуе — майка и Амата
бе доста строга и чепата,
не и хареса никой зет.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Единствен Турн между мъжете,
най-личния съседен цар,
се бе харесал и на двете,
че бе и на Латин другар.
Той бе момче подвижно, здраво,
височко, пълно, къдроглаво,
набито като корнишон;
намираха му се войници,
а беше скътал и парици,
с две думи — ставаше за трон.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А от Латиновата щерка
и Турн не сваляше очи,
не беше му съвсем по терка,
та се на токове качи.
Латин, Амата, дъщерята
очакваха да дойде свата,
успяха кърпи да стъкмят
и други най-различни дари
за сватове и за сватбари,
тъй както си му е редът.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не се хвали, че нещо имаш,
ако в ръце не го държиш;
и туй се случва — уж да взимаш,
а пък и с твойто се простиш.
Ако не виждаш брод в реката,
недей се хвърля във водата,
че току станал си за смях;
и рибата преди да хванат,
едни им е готов тиганът,
но всеки се подгавря с тях.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Четвъртък чакаха, да ходят
сватовниците у Латин,
но тук отде се взе народът
на храбрия Анхизов син;
изтърсиха се — странно племе.
Еней не губи даром време,
припали, хвърли бодър взор,
горилка, пиво, мед и брага
пред цялата тайфа наслага
и нареди да свирят сбор.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянците, ги знаеш, гладни
насам удариха на бяг
и както врани, щом припадне
мъгла — тъй скупчиха се с грак.
И всеки канчето надигна
с първак — окото му не мигна,
и яденето беше тук —
тъй сладко лапаха, сумтяха,
че чак ушите им плющяха,
налитаха един през друг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Извадиха туршия вкусна,
гулии, зеле, патладжан
(макар че беше месопусна
неделя), краставички, хрян,
попара, каша, квас, мекици...
След туй облизаха езици,
излапаха сухара чак,
до шушка го опустошиха,
горилката до драм изпиха —
като косачи на бивак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней един кърчаг с пърцуца
си бе оставил за запас,
но щом добре се понацуца,
размисли — става туй по нас;
ни искаше му се да крие,
ни можеше пък сам да пие —
отряза се като казак.
Опърпаната му сюрия
налива се на поразия,
та изпокапаха до крак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Шишета, стомни, чаши, кани,
кратунки, не един потир
те пресушиха и пияни,
ги потрошиха най-подир.
А щом събудиха се — скука,
не пуща лесно махмурлука);
намислиха да хванат път,
по новите места да идат,
че и с латинци да се видят —
тук ще се женят, тук ще мрат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вървели те, какво вървели,
но върнаха се за беля,
едни такива всеки мели,
че на Еней му чак призля.
Разправят: — Тук така бърборят,
не можем ги разбра, говорят
с предивни някакви слова
и все на ус им свършва краят,
каквото кажем им — не знаят,
затрихме се — и туй това!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней измисли мигом тактика,
при дяците ги прати с мир —
от тях пиярската граматика
да купят, също и псалтир.
Камшика след това набара,
та сам в главите им да вкара
падежите — на ус и ум;
склониха, без да се препират,
чела над книгите — не спират
на глас да сричат и наум.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней от тях не се отделя,
камшика видят ли — замрат;
а калпавите и в неделя
оставя ги да се потят.
След седмица като същински
латинци бъбреха латински
и все завършваха на ус:
Еней Енеус бързо стана
и доминус бе вече пана,
а те пък бяха — троянус.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней троянците похвали,
че са с латинския добре;
пърцуца им наля в бокали,
почерпка — кой ще се опре!
След туй най-мъдрите извика
и понапреднали в езика —
избра ги лично до един;
посланици Еней ги прати,
да идат с дарове богати —
от него лично! — при Латин.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пристигнаха — една камара —
и пратиха да известят,
че при царицата и царя
дошли са да се поклонят,
че с хляб и сол Еней ги пратил
и с дари — като за приятел —
и че подава пръв ръка;
уверен в чувствата му пански,
Еней — храбрец и княз троянски —
сам ще му дойде на крака.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А цар Латин щом само чу го,
че пратеници са дошли,
че носят хляб и сол, и друго,
че с тежки дари тук били,
та на Латин поклон да сторят,
да се прикажат, поговорят —
веднага викна: — У дома
да влязат! По-голям от хляба
не съм, приятелство ми трябва.
Ей, клъвна рибката сама!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И нареди да се разтреби
из стаите, да пометат,
да видят в собите къде би
могло тапет да подлепят.
Щом влезе в царската си хата,
реши да викнат и Амата
и тя да му даде съвет,
да бързат, време да спечелят,
с какви килими да постелят
и как да подредят навред.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Изпрати хора при зографа,
картинки да му донесат,
провизии да сложат в шкафа —
ще пият после, ще ядат...
Принасят мозелско пенливо —
с мускат, и гъсто черно пиво,
пърцуца с кофи се гребе;
докарват кочове, телета,
овци, говеда и прасета —
като по Заговезни бе.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Картини майсторски издири
Латин — така е, няма спор;
тук бяха всички богатири:
как Александър - цар на Пор,
разпартушинва му войската,
как попа смъква на земята
Мамая — дявола лукав,
Иля Муромец как пирува
и как с половците воюва,
как брани сам Переяслав.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И как се бият разярени
Бова и пан Полкан, и как
Харсъзът Соловей се жени,
как влиза в Полша Железняк.
Там бе французина Картуш, а
до него на портрет Харкуша
и Ванка Каин — сукин син.
С какво ли днес не се сдобиха,
навред стените украсиха;
любуваше се цар Латин.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И пак огледа той стените,
намери стаите добре;
обходи пруста, одаите,
та дрехи да си подбере:
ушанка сложи на главата,
направи плащ от мушамата,
оловно копче закопча;
обу си новите кондури
и меки ръкавици тури,
разтресен цял като пача.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Латин с властителска одежда
с велможите се отдели
и на — парадно ги повежда,
настръхнали като петли.
На трона царя покачиха
и всички се отдалечиха —
оттук до входната врата.
Царицата, и тя изпраска
тюрбан от белки и дамаска,
и смести се на пейка тя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А дъщеричката Лавися
с кожухче немско се яви;
като муха в сироп далдиса,
все в огледалце се криви.
От трона на Латин до входа,
до стълбището чак по пода
пътека бе постлана днес;
отвън войски, до рота — рота,
обози, конници, пехота,
събран бе целия уезд.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

... И пратениците с фанфари
посрещна тоя властелин;
понесли бяха свойте дари:
пирог изтеглен — цял аршин,
и сол готварска два вързопа,
парцали някакви — три топа,
Еней ги праща на Латин.
Към царя те се приближиха,
три пъти му се поклониха
и почна словото един:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Енеус ностер магнус панус
и славен троянорум княз,
скитосвайки като циганус,
ад те о, Рекс, проводи нас.
Рогамус, домине Латине,
той — капут наш — да не загине,
пермите да сме в тоя край,
и за пекуния, и гратис
ще ти опяваме тук сатис —
бенефиценция ни дай.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О рекс! Бъди ни Меценатем
и ласкам туам покажи,
Енеусу стани побратим,
ти, Оптиме, все с нас дружи.
Енеус принцепс е безспорен,
формозус, славен, неуморен,
ще видиш сам инномине:
Акципере ей тия дари,
които тук като другари
поднасяме на колене!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ето летящото килимче,
то е за царските Мечти,
че щом човек се в него впримчи,
чак до звездите ще лети;
но бива го и за софрата,
добро е и за пред кревата,
в каляска става за перде.
Но най ще служи на Лавина,
зажени ли се догодина —
с чеиза ще и се даде.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Една покривка от Липиска,
направа шльонска, със сърма;
човек каквото да поиска —
сервира му го тя сама.
Решиш ли, само постели я
и казвай — каго на тепсия
ще сложи всякакви неща:
мед, винце, биричка, горилка,
нож, кърпа, вилица, бутилка —
за тебе е, царице, тя!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И самоходните ботуши,
които носил е Адам;
след него още колко души
са ги износвали — не знам;
останаха ни май от оня,
на който в Троя взехме коня! —
Еней го питай за това;
та тая вещ старинна, рядка,
на теб поднасяме я, дядка,
и ниско скланяме глава...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Латин, царицата, Лавися
спогледнаха се — и търчат
да грабят; всичко ги сащиса,
направо слюнки им текат.
До бой за малко се не стигна,
но цар Латин ръка повдигна,
език започна да плете:
— На ваш Еней това кажете,
Латин приема даровете,
жена му, щерка му — и те.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И всички радват се — навреме
запратил ви е бог насам;
харесва ми се вашто племе,
на други няма да ви дам.
Поклони на Еней носете,
Латин готов е, му кажете,
последен залък да делим.
С едничка дъщеря сме ние,
добра стопанка — глади, шие,
та може и да се сродим.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За пратениците трапеза
веднага сложи цар Латин.
Там всеки с чер хайвер замезя
и пият водка до един.
Поднасят борш с цвекло и свинско
и пуйка с фрикасе латинско,
и дреболии за мезе,
и качамачец със сланина,
бут с чесън в глинена съдина
и крем — заблажка за князе.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

С вина презморски, отдалече,
започнаха да ги поят,
не мога — слюнка ми потече,
не могат да се изброят;
вишновка пиха с половница,
кайсиевица — с тънка жица,
а други кримска ще рекат.
Салюти даваха с мортири
и туш оркестър бодро свири,
осанна дяците реват.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Отвърна с дарове богати
Латин — по царски обичай:
солени орехи изпрати,
Лубенски пухкав бял кравай,
корито опешнянски сливи,
погачи, цял кафез носливи
юрдечки, няколко юнци,
говеда, крави от Липянка,
пет кофи водка от Будянка,
сто решетиловски овци.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И хвалеше Еней горещо,
и зет нарече го комай,
но хубаво е всяко нещо,
когато свърши с хубав край.
Еней, намерил тук подслона,
забравил беше за Юнона —
пак буйства, песни, смехове.
Но тя го мразеше, слухтеше,
навсякъде го тя следеше —
не ще се лесно отърве.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ирида, първа дяволица,
клюкарка, здраве му кажи,
известна из Олимп сплетница,
прочута с козни и лъжи,
отиде тутакси при нея,
разказа как Латин Енея
посрещнал като роден син,
как с тежки дарове дошли са,
как се харесали с Лавися
и бил му като тъст Латин.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Я виж! — Юнона се замята —
къде поганеца му бил!
Аз да го пусна под кревата,
а той на него се качил!
Охо! Ще разбере юнака
кой кум, кой сват, какво го чака,
ще види той коя съм аз.
Каква троянска кръв —> латинска
ще ливне — в радостта роднинска
ще им напъхам Турн завчас.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И на — по пратеник Юнона
на пан Плутон изпрати вест,
та фурията Тисифона
да и проводи още днес.
Но не с берлини, не с дормези,
но не с ридвани, не с портшези —
да вземе пощенска кола;
на всяка станция да сменя
конете, да не я е еня
по колко платата била.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ехидна вещица довтаса
чак от Плутоновия двор,
зла, хитра, злобна, все с гримаса,
Содом край нея и Гомор!
И влезе при Юнона с крясък,
със свист и тропот, с гръм и трясък,
заплаши с рапорт, заруга,
но тук, макар да бе, горката,
по-страшна и от сатаната,
слуги я взеха под ръка.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Ха живо-здраво в нашто лоно —
Юнона бодро забръмча, —
по-бързо идвай, Тисифоньо!
Да я целуне отърча.
— Е, сядай де, къде се маеш?
Онуй троянско псе го знаеш,
завърнал при Латин сега.
След Картаген не зная майка
или пък щерка ще се вайка,
с Латин си бие днес шега.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цял свят ме знае, че добра съм,
не искам никому смъртта.
Но вярвай, няма да мирясам,
Еней не пратя ли в пръстта.
От сватбата стори ти помен,
опий им табора бездомен,
изкарай им акъла ти:
Латин, Амата, Турн, Лавина,
Еней, проклетата гадина —
по дяволите ги прати!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Слугиня съм ти най-покорна —
еринията прогърмя, —
знам, твойта воля е безспорна,
ще ги затрия вдън земя.
Амата ще я сдуша с Турна,
Еней на място ще го турна,
ще баламосам и Латин;
ще видят богове и хора
какво със сватите ще сторя,
ще ги разбишкам до един.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И от Олимп се претъркули
като кълбо и полетя;
край стадото се попритули
и хоп — у царюви е тя.
Кокошка скубеше Амата
и сълзи ронеше горката
за Турн, за зетя провален;
кълнеше щерка си Лавина,
кълнеше кум и сватовщина,
но ритай де — срещу ръжен!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Змията пък в сърцето право
и влезе — сви се на кравай,
па взе насам-натам да шава,
Амата бе за нея рай.
В отровената и утроба
тя като боб накладе злоба,
Амата почна да фучи;
сърдита лаеше, крещеше,
Латин и себе си кълнеше —
не и се мяркай пред очи!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А после и при Турн надзърна
и почна вещицата пак —
дорде и него не превърна
в най-лютия Енеев враг.
Военен, според обичая,
с горилка пиеше той чая,
с две думи — хъркаше пиян.
Дойде невидена, нечута
и сън такъв му тя пробута,
че мигом беше изигран.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

67 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Какво ли му в съня не мина:
че уж Анхизовия син
дошъл, задява се с Лавина,
със щерката на цар Латин;
че уж прегръща я, приказва,
уж бърка в пълната и пазва,
уж пръстенче държи в ръка;
отпърво дърпа се Лавися,
а после май сама кандиса
и рече и Еней така:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

68 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Лависьо, мила, как те любя
това го виждаш и сама;
защо е, щом ще те загубя,
защо е пуста кандърма.
На Турн сънливеца родата
по-мила и е на Амата,
и теб ти с него по-добре.
Кого по-харен го намираш,
кажи кого от нас избираш,
кажи, па после да се мре...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Живей, Енейко, стига, мили —
царкинята поде, — живей!
И стига Турн сте ми тъкмили,
ти мойто слънце си, Еней!
Без теб не мога ден да мина,
денят изглежда ми година,
ти, моя радост, мой покой.
Ще има тоя Турн да чака,
не ще ме вземе той, глупака,
аз твоя съм и ти си мой!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

70 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тук скочи Турн и се изправи,
стоеше като истукан;
кое бе сън, кое наяве —
не вижда, още е пиян.
— Той — мене! Мръсният троянец!
Голтак, бездомник, самозванец,
Лавина да ми грабне? Брей!
Не съм аз княз, ами отрепка.
Ще го изям — такава лепка,
за зет да вземат те Еней!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

71 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На хаирсъзин ли приляга
Лавися — личната мома;
ама и ти, душичке драга,
ще видиш моя гняв сама!
Направо ще ви пратя в ада,
душиците ви ще извадя,
Еней най-много ще плати!
Съседът ми Латин, дъртака,
ще разбере какво го чака.
На кол Амата ще пищи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

72 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И мигом на Еней изпрати
писмо — извика го на бой.
Ах, зъбите му ще разклати,
та с Турн ли ще се мери той!
Борба пред всички му предлага,
с юмруци, ако ще — с тояга,
а ако иска и на смърт.
Проводи също драгоманин —
с латинския султан охранен
по мъжки да се разберат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

73 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А фурията зла ликува,
че всичко по вода тече,
за людски мъки тя жадува
и само злото я влече.
Дойде при нашите троянци —
Латинови преторианци —
дано и тях ги хване бяс.
А те с копои, глъч и врява
за зайци тръгваха тогава —
да позарадват своя княз.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

74 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ала „тежко на окаянния —
тъй киевски скубент твърдял, —
безсилен за благодеяния“!
Съдбата кой ли е познал?
Без цел ли който все пътува
и дето свари — там нощува!
Съдбата грешните върти!
Троянците това разбраха,
от нищо нещо изгърмяха.
А как — и сам ще видиш ти.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

75 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чифлик се виждаше в полето
до шумния троянски стан:
къщурки, гумно, след което
и яз, градини и бостан.
Една старица бе стопанка,
а селянка или дворянка —
не знам. Но знам — не е лъжа! —
че бе Аматината майка,
сплетница, стипца, зла, всезнайка,
чифлика с подкуп задържа.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

76 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Катми след пости — за момата,
цял прът колбаси — за Латин,
и що алтъни — за Амата,
и прежда — не един аршин,
дантели разни, а за храма
и восък — пет-шестстотин драма,
парцали рязани — безброй:
замогна се Латин от тъща
и бдеше той над тая къща,
за нея бе готов на бой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

77 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Та имаше си тя мъниче,
направо беше и другар:
танцува, носи — не мисли, че
е взела селски помияр;
от скука ближе и ръцете
и струпеите по нозете
изгризва ловко до един;
търчи с царкинята, палува,
царицата му се любува
и често храни го Латин.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

78 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянците — добри авджии —
нагазиха в блатата чак
и кучешките си сюрии
отвързаха по даден знак;
че като лавнаха загари,
с камшици пляскаха кучкари,
с безброй тръбачи барабар.
Мъникът чу ги и се сурна,
залая и към тях се втурна.
Не щеш ли — взеха го за звяр.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

79 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И „Дръж!“, „Нататък!“ — закрещяха.
И псета втурнаха се с вой.
Примря мъникът от уплаха
и легна, и стаи се той;
но го откриха, чу се кратко
боричкане, ръмжене — сладко,
облизаха се след това.
Щом бабата разбра, подскочи,
очи облещи — като плочи,
и очилата изтърва.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

80 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Изписка бабичката лиха,
прокле си целия живот,
нозете и се подкосиха,
изби я чак студена пот,
застена като че ще ражда,
ту я тресе, ту мъчи жажда,
направо ще се умори;
че смърка амоняк, че с клизма
промиваха и организма,
вендузи слагаха дори.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

81 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но само щом се окопити,
веднага скочи, зарева;
нахълтаха слугите свити,
да видят цялата хава;
а тя една главня набара
и втурнаха се в надпревара
към пустия троянски стан;
да ги подпали, боси-голи,
Еней направо да заколи
и цялата троянска сган.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

82 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

След нея тичаха слугите,
докопали къде-какво:
готвачката върти машите,
краварката държи дърво,
лакеят грабнал е чиния,
коларят пък е взел климия,
перачката — бухалка; в строй
напредва рота от косачи,
коси, гребла и вили влачи;
готови до един за бой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

83 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянците не са дружина,
кон за кокошка да сменят.
Че кой московеца го мина?
Дорде е рано — прав ти път!
Те са особена направа,
не се боят от празна врява,
не чупят носове сефте;
разбиха бабешката рота,
разпартушиха я, живота
направо им вгорчиха те.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

84 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

В това злочесто тежко време,
когато тук с обнажен меч
троянското безстрашно племе
с латинското въртеше сеч,
гонец при цар Латин пристигна,
на крак с вестта си всички вдигна —
княз Турн започнал е война;
не ги на пир охолен кани,
а ги зове в полята бранни;
и туй гонецът спомена:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

85 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Царю Латине, цар загубен!
Престъпи думата си ти
и с Турн съюза дружелюбен
навеки сам го прекрати.
Без срам отнел на Турн комата,
го пъхаш на Еней в устата,
а бе го Турну обещал.
На бой излизай, костенурка
да видим в битка как топурка,
дай бог да се завърнеш цял...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

86 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не кипваме от гняв, разсилен
щом към съда ни поведе,
ни люти се злодей, безсилен
каквото иска да краде —
тъй както наш Латин изригна!
Той пред гонеца глас надигна,
от ярост взе да се тресе,
да вика, да упреква даже,
гнева си царски да покаже —
та той на Турн да донесе,

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

87 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

но само щом навън погледна,
направо се вдърви от страх;
видя народ — тълпа безредна
да вдига на площада прах;
излизаха от всички двори
и шапки хвърляха нагоре,
гърла деряха пред Латин:
— Война! С проклетите троянци!
Еней и мръсните поганци
ще ги затрием до един...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

88 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Латин не бе войскар, не крия,
и не обичаше войни.
Самата дума „смърт“ горкия
му стига да го вцепени.
Воювал само на кревата,
щом поразлюти се Амата,
не виждаше успех и тук;
той като всеки старец беше —
не се косеше, не крещеше,
нито се бъркаше на друг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

89 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Латин в сърцето и в душата —
това е плод на мъдростта —
противник беше на войната;
да не политнат в пропастта,
събра той своите боляри —
заможни, велемъдри, стари,
да ги изслуша всички сам;
и „къш“ извика на Амата,
и ги въведе в одаята,
и ей така им рече там:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

90 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Кой дявол мъти ви главите?
Или е пусти махмурлук?
Или обръгнаха душите?
Или магия има тук?
Каква е таз война безумна?
И откъде това ви хрумна?
Кога до днес съм бил герой?
Не съм аз звяр — та кръв да лея,
ни хаирсъзин — да дивея,
противен ми е всеки бой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

91 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Че как без пушки се воюва,
без хляб, муниции, войска,
без аспра в джоба... Грях томува,
който подлъгва ви така!
И кой ще бъде интенданта,
и кой ковчежник? В чужда чанта
така ли слага се хазна!
Не ви се водят битки разни,
вас само плячката ви блазни,
а аз да страдам, ама на!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

92 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ако ли някого гърбина,
я врат сърби го, я ребра,
защо да ходим по чужбина?
И мойта лапа е добра —
ще го почеша аз веднага,
не му ли стигне — и с тояга
ребрата му ще потроша;
и с бич готов съм да наложа,
и с кол, и с пръчки вашта кожа —
пожара ви да потуша.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

93 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Простете се с бабаитлъка
и да се връщате у вас,
помнете моята заръка —
да ви не чувам вече аз,
войната мигом забравете,
на топло вкъщи си седете
и кротко яжте, пийте там.
А който за война хортува
и който даже я сънува,
какво ще го слети — не знам!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

94 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй каза, знак с ръка направи
и тръгна сам да си върви
със стъпки гордо-величави;
стояха с клюмнали глави.
Посрамените си велможи
като слуги на място сложи,
от страх не гъкнаха дори.
Излязоха с походка плаха
и тайно в кметството се сбраха,
щом тъмна нощ се възцари.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

95 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тук дълго мислиха, кроиха
и мериха със свой аршин,
и закрещяха в глас, завиха,
че всички плюят на Латин,
че не боят се от закани
и че война ще се захване,
че набора ще съберат;
че от Латин акъл не искат,
че вместо да му се натискат,
пара болярска ще трошат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

96 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И тъй, латинската държава
разшава се, жадува бран;
отде се храброст взе такава
срещу Енеевия стан?
Велможите народа бунят,
на царския запрет да плюнат;
велможи, не е на добре,
на царя щом се противите,
носа ще хвръкне и ушите,
палачът ще ви подбере.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

97 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О, Музо, панинко Парнаска!
Ела при мен, макар за час,
и дай ми нежната си ласка,
и нека шепне твоят глас
как се подготвяше войната,
как се набираше войската,
какъв бе в ротите редът,
какви - мундирите, седлата;
разказвай приказка, която
ще чуем тук за първи път.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

98 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Болярите за миг стъкмиха
върху бумага манифест
и по уездите решиха
да пратят бързо тая вест;
глави да бръснат по селата,
но с буен кичур по средата,
мустак две педи — хубавци;
брашно да носят и сланина,
сухари за една година,
лъжица, канче и конци.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

99 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На стотни, роти разделиха
те войсковия контингент,
полковниците назначиха
и стотниците - с документ.
Поставиха за всичко норма,
бе всеки полк със своя форма
и кръстен бе на своя град;
със сини стегнати жупани,
под тях пък имаха кафтани —
казак е туй, а не солдат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

100 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Разпратиха ги по квартири
и както беше му редът,
след туй с парадните мундири
дойдоха да ги закълнат.
Тук стотник на жребец се емчи,
хорунжий глади там перчемче,
енфе подсмърква есаул;
уредници и атамани
се перчат с шапки и гайтани
и редникът се е надул.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

101 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Така било е от Адама
из Хетманския роден край,
където „Стой!“ и „Мирно“ няма,
а само знак за битка дай.
Ах, тия полкове маренски —
Полтавски, Гадяцки, Лубенски —
как шапки като мак цъфтят.
И с копия до небесата,
щом тръгнат — разтресат земята
и като с премит пометат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

102 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тук имаше и волонтери
безброй — от знатен до плебей,
и запорожци — живодери,
надминали и Асмодей.
То, вярно, не е полк редовен,
но доводът не е основен,
те на война са зверове:
език да хванат, да обират,
човек на живо ти одират,
един — а срещу сто се рве.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

103 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И насъбраха в магазии
за битките със злия враг
винтовки, кримки, евзалии,
мускети, пушки със чакмак,
пищови, тежки шишанета.
А в по-затънтени мазета —
ножове, пики, пушкала;
там страшни имаше мортири,
щом гръмнат, всички бомбардири
попадат и звънтят стъкла.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

104 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

От чутури и от биялки
топове ставаха завчас;
кросна, стъпенки и совалки —
туй всичко е резервна част.
Неволята какво не прави!
Катран, метли, хавани здрави
са от държавен интерес.
Коли, бъчонки, колесари
и даже катафалки стари
отиват в арсенала днес.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

105 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Според военните обряди
приготвиха отрано те
камари всякакви снаряди —
не се измерват въобще;
от глина правеха гюллета,
галушки бяха бренекета,
сушени сливи — джепане;
и връшник всекиму се връчва —
за щит, а и дъна от бъчва
намираха им се поне.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

106 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Без пики, саби — строй окаян,
но Тула нямат си все пак;
то меч не е държал и Каин,
достатъчен му бил кривак;
струговаше си всеки шпага
и с връв кълчищена веднага
на кръста връзваше я той;
и с ликов кошник на плещите —
за гъби ходят с тях момите —
готов бе да се втурне в бой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

107 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Щом тая подготовка мина,
в селата димнина се взе —
прасета едри за сланина;
отиваха им на нозе,
събираха ги с глашатаи
и си отбираха ратай —
с коне, с талиги и пеша;
кой сам, кой свой заместник прати —
веднага казва се частта ти
и яка да ти е душа:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

108 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

започнаха да ги мущроват —
в стрелби мори ги есаул,
на плаца бият крак, трамбоват,
след туй стоят и караул.
Пешак ли си — ще маршируваш,
ако си конник, правиш-струваш,
но крантата ти да върви.
Такава весела школовка,
а всъщност беше подготовка
за бой срещу Еней, уви!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

109 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Да, всенародните движения
кипят в страната на Латин,
навред мущровка и учения,
не се отмята ни един.
За пръчки ходят все момите,
добре мущроват с тях момците
и мерят старците в нишан;
и бабите все нещо струват —
по печките ги атакуват,
трениран в мирно време бран.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

110 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Латинците са дружни люде
и вечно се навират в строй;
човек направо да се чуди
защо налитат все на бой.
С възторг през тия първи три дни
те всичко — суми по-солидни,
посъда, дрехи, хляб, храни —
отдаваха го за войната,
нали в опасност е страната!
Пък и не бяха гладни дни.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

111 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Виновна бе за туй Амата,
тя ги подстори, подлуди;
мир нямаше тя в свойта хата,
на улицата все седи.
Жените с нея се сдружиха
и всички къщи заредиха —
подкокоросват, все кълнат.
И с Турн въртяха шушу-мушу,
и се надяваха — трай душо! —
годежа тъй да развалят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

112 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жена отнейде щом се пръкне
и малко и дадеш права,
че като почне, та не млъкне,
а и захленчи след това —
навеки сбогом ред, порядък,
и ти, живот, до вчера гладък,
загубен си! Жени, жени,
да бяхте вечно яли, вместо
устата ви да мели често —
бог в рая ще ви настани!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

113 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Додето Турн кипи и праща
в съседните царства гонци —
че само той ли ще захваща
война с троянските крадци;
дордето цар Латин в палата
се крие в ужас от войната
и чака като пръв плебей;
дордето и Юнона тича
и всички в битката въвлича,
да грабнат пая на Еней —

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

114 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

в Латинско звън звъни тревожно
и всички на война зове,
да тръгне, който е възможно,
на бой със злите врагове.
Там глас, тук повик, там клепало,
тълпят се, всичко накипяло.
Войната иде с гръм и рев,
след нея смърт, недъзи, рани,
безбожност, злоба — все подбрани —
и носят кървавия шлейф.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

115 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Издигаше се синагога,
отдавна построена тук,
и Янус в нея беше бога;
невиждан, като никой друг,
че с две лица му бе главата —
доброто, значи, и злината,
Вергилий за това мълчи;
той в мирно време вътре дреме,
но щом излезе — идва време
военен рог да заечи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

116 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Звънът повлякъл бе тълпата —
към храма носеха се в тръс
и щом отвориха вратата,
изскочи Янус — стар харсъз.
И завилня военна буря —
в латинското сърце притуря
не само смелост, но и яд;
— Война, война — крещят, повтарят
и в адски пламъци изгарят,
заканват се и стар, и млад.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

117 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Макар войска да се е сбрала,
и до грамотни ще опре:
да правят сметки със сметала,
да пишат и четат добре.
Известно е, и не от лани —
войската трябва да се храни,
войник без вино е теле.
А и без пукната копейка —
тая красавица-злодейка —
не се воюва, даже зле.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

118 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О, златно време на Астрея,
че всеки в нещо беше цар:
надзорник ставаше злодея,
палячото пък — секретар,
платец бе всеки комарджия,
хлебар — добрият гуляйджия,
а аптекарят — кашевар,
водачи — слепи и сакати,
четци — пелтеци всепризнати,
шпионин — селският клисар.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

119 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не мога аз, не се сърдете,
изцяло всичко да предам;
какво им мъти умовете,
читателю, видя го сам.
С войната хванаха се, спорят,
не знаят и какво да сторят,
повлече ги голям въртоп:
направа иска се — а чупят,
да хвърлят трябва — те пък трупат,
в устата пъхат — вместо в джоб.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

120 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но нека нашите латинци
не се вълнуват, горещят
как на проклетите чуждинци,
на наш Еней да навредят.
Да видим Турн какви ги мъти,
с каква войска ще се запъти,
че бе самия ветрогон!
Щом пие — капка не пролива,
щом бие — чак човек убива,
все мрат като мухи, без стон.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

121 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Човек на почит бе, личеше,
че той по-дребните царе
с молба — а заповед си беше! —
успя за поход да сбере.
И те, захапали лулици,
с провизии, сено, войници
след Турн потеглиха на бой:
да грабнат на Еней момата
и да не им се врат в земята
ни хорицата му, ни той.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

122 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не облак слънцето закрива,
ни вихър прах е завъртял,
ни орляк врани се извива,
ни буен вятър е завял —
войска отвсякъде приижда,
звън, звякот, нищо се не вижда —
Ардея гонят откога!
Върти се прах до небесата
и тътне, гъне се земята.
Еней! Къде ли си сега?

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

123 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мезентий — славен цар тиренски —
напредва в страшен, стегнат строй,
така полковник пан Лубенски
се хвърля край Полтава в бой,
не може да го спре и валът
(там шведските глави се валят) —
Полтава, милата, зове.
Сега ни шведски авангарди,
ни вал се вижда - булеварди,
насам-натам народ снове.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

124 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И оня копелдак Авентий,
качил в талиги своя стан,
потеглил със слуги-левенти,
тъй както с блюдолизци — пан.
На пан известен мило внуче,
прибираше той всяко куче,
конете сменяше през ден.
Бе хаирсъз и половина —
щом хване, те разпартушиня
и гледа зверски, накървен.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

125 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Едно кълбо се е спешило —
с пешаци, с конници било.
И Агаман е Покотилос,
а есаул Караспуло.
Това са гръцките момчета
от беломорските градчета,
Морея, Делта, Кефалос;
понесли са в безброй съдини
сапун, оливия, маслини
и капама, кебап калос.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

126 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цекул, вулканчето мъненко,
и то напредваше с войска —
ах, Сагайдачни, Дорошенко
с казаци перчат се така.
Един с бунчук пред всички крачи,
отзад ленивите къркачи
с нагайка в строя вкарва друг;
вървяха кротко стреме в стреме,
кой прав на кончето си дреме,
кой смуче сладостно чибук.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

127 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

След тях — разбойник, общо взето —
синът Нептунов, пан Месап,
на бой нахвърляше се псето
и с чело удряше те — цап!
Боец, размирник, смел в атака,
стрелец, побойник пръв и драка
той беше момък доста як;
в носа когото цапардоса,
решен му е за миг въпроса —
такъв бил в Полша Железняк.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

128 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

По други друмища, оттатък,
Агамемноненко Халез
лети, намерил път по-кратък,
като към ручей — жаден пес;
велика, страшна орда води,
несметни, всякакви народи
на Турн на помощ е повел:
сатикуланци, сидицини,
аврунки, кали — що дружини,
казаци все, от смел по-смел.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

129 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

След всичко: панското отроче
Тезеевич, пан Иполит —
надуто, гордо, зло младоче
с войска безчислена на вид.
А пък и хубав е, и умен,
закръглен, къдрав, сладкодумен,
за мащеха му нещо знам.
И не прощава — на закуска
богини млади само хруска,
но всичко си го взема сам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

130 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не ще ги изброя, не крия,
какви народи бият крак,
ни ще запиша на хартия
отде са тук, защо и как.
Не ни е равен, но Вергилий
и той е пъшкал преко сили,
дордето всичко предаде.
Рутули, оски и сиканци,
аргивци, лабики, сакранци —
бог знае още откъде.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

131 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

С тях беше и една ездачка —
с войска огромна бе дошла;
и плаши хората, и мачка,
и смита ги като с метла;
туй бе девицата Камила,
жена до пъпа и кобила
надолу — с конска красота:
четиринога и с опашка,
мете, насам-натам я лашка,
и цвили, и говори тя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

132 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тя беше на Полкан сестрица,
ако сте чували Полкан;
на Днестър спряха те в редица
след лутането из Кубан.
Камила — страшната войскарка,
и вражалица, и знахарка —
се носеше като стрела,
летеше през гори, рекички,
по-точно стреляше от всички
и доста вража кръв проля.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

133 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Такава сбирщина в безреда
поела бе срещу Еней;
Юнона щом ти се нагледа —
направо скрий се, занемей.
Дано и Зевс не я послуша,
оставил — като рак на суша —
героя в този тежък час!
А как Еней ще се избави —
дай бог човек да я направи, —
това ще видим в пета част.

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

    

Частина п'ята

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не ходи злото по гората,
кому ли то не навреди?
Сама не идва и бедата,
животът ни е низ беди.
Еней се мята — страшна гледка, —
прилича той на птица в клетка,
на риба в мрежа... няма мир!
Светът направо се опълчи
и срещу него се опълчи —
ще го погубят най-подир.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней видя да го връхлита
войната с облак страховит;
видя той смърт, войска разбита
и страдаше от скръб убит.
Вълна вълната както стига —
след мисъл мисъл се надига;
протегна към Олимп ръце:
надежда само му остана,
но се боеше от промяна —
пак сви се бедното сърце.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пак мислите го налетяха,
пощада няма ни за ден;
и щом троянците заспаха,
макар отпаднал, изнурен
самичък тръгна край реката;
накрая легна на земята,
но сън не иде, не и не!
И как да спи човек, кажете,
щом го намразят боговете,
съдбата щом го прокълне?

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О, сън! Ти правиш да забравим
и горести, и дял нелек,
и силни пак да се възправим!
Без теб загубен е човек.
Тешиш ти всички бедни хора,
крепиш невинните в затвора,
събираш влюбени завчас,
злодеите с кошмари стряскаш
и злото към добро го тласкаш,
без тебе — свършено е с нас.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сломен от мислите унили,
обори го Еней съняг;
дорде телесните ни сили
са с нас — дотам е и духът.
Еней заспа и сън сънува:
между тръстиките изплува,
изскочи старец белобрад;
той беше чорлав и навъсен,
раздърпан и космат, и мръсен,
подпрял се бе на кол чепат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Венерино нещастно чадо!
Не се плаши от тоя хал —
поде прогизналия дядо, —
къде по-лошо си видял;
не бягай ти от боевете,
осланяй се на боговете,
върви, от нищо се не бой.
Ще видиш сянка дъб да стели
и там свиня с прасенца бели —
и точно тридесет на брой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ще минат тридесет години,
ще спрат с Юнона спор, вражди,
на мястото на тия свини
град Алба Юл ще съгради.
Недей се на скръбта предава,
аркадците недей забравя —
латинеца е техен враг:
ти гледай с тях съюз да сториш
и Турн тогава ще пришпориш,
ще ги изтребите до крак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Стани, Еней! Не чакай, сине,
метан на бога направи,
чуй, мойто име Тиберин е,
па ако искаш, се диви.
Тук аз съм бога на водите
и ти помагам днес в бедите,
не съм ни урод, ни вампир.
Ще бъде град на градовете,
това го искат боговете...
И пак се гмурна в своя вир.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней за малко да изписка —
сънят направо го втрещи;
с вода от Тибър се наплиска,
молитва почна да шепти,
в два чълна нареди сухари
да сложат, хора натовари
и тръгна по реката той.
Но спряха като онемели —
пред тях свиня с прасенца бели,
и точно тридесет на брой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Курбан веднага на Юнона
реши да се направи с тях,
дано да стане благосклонна,
така го бе от нея страх.
А после не един меандър
по Тибър минаха — Евандър
да търсят, да се съюзят;
води, дървета онемяха —
без страх троянците гребяха,
а Тибър е опасен път.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И колко плаваха — не зная,
но се добраха до целта.
Евандър според обичая
пируваше с лула в уста,
с аркадците се веселеше,
над водката се той потеше,
сънлив, с размътена глава;
но чълновете щом съзряха,
от страх направо пребледняха.
Един пристъпи след това.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— От зор ли тъй ли сте поели —
дере аркадецът гръклян, —
и хора ли сте, богове ли?
За мир ли сте или за бран?
— Троянец съм, с войска велика —
Еней от лодката извика, —
на всичките латинци враг.
На гости на Евандър идем,
да си починем, пък ще видим,
Евандър, чухме, бил добряк...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Поклон им стори до земята
Палант, Евандровия син,
и при баща си на софрата
той ги покани до един.
Прегърнаха се братски двама,
да видят, че притворство няма,
и седнаха на тоя пир —
Евандър бе събрал другари,
попове, панове, боляри.
Еней захвана, няма мир:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Макар и грък, те виждам свестен,
и на латинците си враг;
приятел ще ти бъда честен,
и аз не съм им доста драг.
Сега едно ще те помоля,
да видиш моята неволя,
да ни помогнеш като брат.
Аз съм Еней, казак-троянец,
и скитам като окаянец
от бряг на бряг по тоя свят...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не знаех как ще те открия,
ни как ще ме посрещнеш ти;
е, меди брага ще ли пия,
е, братство ли ще ни сплоти?
Кажи — и ето ми ръката,
която тръшва на земята
и най-опасни врагове.
Аз имам хубава дружина,
търпяхме не една година
от хора зли и богове.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

От Турн, рутулеца, народа
ми страда; кучия му син
все гледа, вечно търси сгода
да ме налапа като млин.
Готов съм да се ръгна с ножа
и сам въжето да си сложа,
но не и да се покоря.
Фортуната е изменчива!
В ръцете ми ще се извива,
помагай — ще го уморя!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Евандър млъкна, като чу, че
Еней го бива за слова;
усмихва се, мустака суче,
па после рече му това:
— Еней Анхизович, седнете,
излишен труд не си правете,
към всички милостив е бог;
ще ви помогнем както можем,
с войска, с провизии, пък божем
и джоба още е дълбок.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Трапезата ми почетете,
елате да се подкрепим,
угаждайте си, борш сръбнете,
ще идем след това да спим;
а утре пукне ли зората,
готова ще ви е войската,
на бой вървете — цял живот
готов съм аз да ви помагам,
условия не ви предлагам —
обикнах вашия народ...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Отдавна всичко бе готово,
насядаха и след това
подгряваха тук-там отново
изстиналите ядива.
Разсол, галушки, курабии,
шкембе-чорба и дреболии,
и телешки език, пастет,
варени, пълнени кокошки
и печено месо, пирожки
и други лакомства — безчет.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Където хапват — там и пият,
земляците така твърдят;
и нашите, защо да крият,
решиха да се отличат.
Показаха им, че умеят,
и то добре, да си живеят,
за здраве и за упокой,
за царя, за сина му пиха.
И гъл-гъл-гъл — не ги броиха
сред крясъци и дрезгав вой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прекрачи всякакви прегради
и тук троянската войска,
задяваха аркадки млади,
кой по-сериозно, кой така.
Евандър пак се бе увлякъл
и щедро хвалеше Херакъл
как той сразил злодея Как“,
че вършел гадост подир гадост
и че Евандър взел от радост
та дал гощавка — няма как.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Към полунощ се Тъй оляха,
че страшна дрямка ги обзе;
и към града се запиляха,
които бяха на нозе.
Еней се строполи веднага
и с япанджак заспа на прага,
Евандър вкъщи припълзя,
до пейка някак дотопурка,
под нея сви се в свойта бурка
и вече дремещ, се прозя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А щом нощта покри за кратко
и трезвен, и пиян с воал,
и наш Еней захърка сладко,
забравил своя тежък хал —
Венера без пола и боса,
с халатче само, буйнокоса
се запрокрадва към Вулкан;
като че ли тя беше друга,
а не самата му съпруга
и с нея той не е венчан.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хитруват пустите женички,
все гледат да ни метнат те;
уж хубавица, пък пред всички
да е по-кипра и се ще...
Венера с кърпа изтървана
тъй бе препасала колана,
тъй бе разголила гърди,
тъй бе си ризата съдрала,
че просто бе на показ цяла —
направо да те подлуди.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вулкан се трудеше тогава —
ковеше мълния за Зевс.
Видя я, стресна се, не шава,
чука си изтърва в несвест.
Венера тутакси отгатна —
нощта ще е благоприятна,
и право по устата — мляс!
И на врата му тя увисна,
отпадна, сякаш се разкисна,
очи подбели — уж от страст.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вулкан като тесто омекна —
Венера му е на врата.
— Е, хайде — нашата си рекна, —
сега на пръст ще го въртя.
— Вулкане, верни друже мили,
обичаш ли ме с всички сили,
все тъй ли в теб гори любов"...
— Обичам те, кълна се в мяха,
в чука, в клещите — без уплаха
за теб на всичко съм готов!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И се осука о Киприда,
тъй както писар о ищец,
и почна свойто да ожида,
нетърпелив като жребец.
Венера тук го начоголи
и почна за Еней да моли,
да му помогне пан Вулкан:
да му направи тъй нещата
от мед, стомана — и с позлата,-
неуязвим да бъде в бран.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— За тебе ли? Ох, мила птичко —
Вулкан задъхано поде, —
не броня — чудо! Всичко, всичко,
кой друг това ще му даде?
Тесак и панцир, щит и каска,
от злато всичко по да бляска,
гравирано и с писмена
подобно тулска табакера;
със завъртулки по чембера,
с дрънкулчици — хубавина...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Какво, нима така не става
с жените често и у нас!
Щом нещо трябва им — тогава
издебнат ловко сгоден час
и към мъжете се притиснат,
и галят се, и ги разкиснат
с целувки, с ласки, с кръшен смях,
и тъй разкършат ги, горките,
и тъй размътят им главите,
че всичко правят те за тях.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера с облак се загърна,
отиде в Пафос, у дома,
и ключа врътна, щом се върна,
и заоглежда се сама.
Бе изпомачкана, горката,
щом пооправи си косата,
чернилката изтри с парцал.
Венера — всичко тя би дала,
в ковачницата би живяла,
синът и само да е цял.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вулкан ковачите разбуди,
на крак ги вдигна през нощта;
желязо, мед, оловни руди
завчас нахвърляха в пещта.
Напълни се, задуха мяха,
огньове страшни засвистяха,
звън, трясък, лязгане и вой.
Вулкан поти се и работи,
ругае, бие ги, боботи,
не дава никому покой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ей вече слънцето изскочи,
удари осем с бодър звън;
и който по-отрано лочи,
замезва пак след тежък сън;
осли реват като съдрани
и вдигат шум врабчета, врани,
отварят лавките в града;
червят се всички ороспии,
към къщи бързат комарджии
и секретари — към съда.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А нашите едва се вдигат,
от махмурлук ще се вдървят;
простенват, секнат се, примигат,
направо чер им е светът.
Да станат доста се кумиха,
па с лед очите си разтриха,
та белким се поосвежат.
Отново водка си наляха
и на велик съвет се сбраха —
да видят как да хванат път.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

След туй стотици отброиха
аркадски пъргави момци
и ратници ги назначиха;
пред тях казашки храбреци —
за стотници, с бунчук, с хоругва;
със сабя и мускет се шмугва
във строя новият войник;
за седмица — сухар, сланина,
брашно, колбаси, мед, не мина
без буре с рубли, ечемик.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Евандър сам Палант извика
и каза му така: — Стъкмих
за пан Еней войска велика
и теб началник назначих.
Край, стига гонил си девици
и тук играл си на ащици,
и крал си гълъби без страх!
В школото ще сгреши и жидът,
върви, войските те ожидат.
Разхайтен син е бащин грях!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Иди, служи му на Енея,
че той е майстор най-прочут;
опричнина е туй — за нея
са нужни храброст, ум и труд.
Аркадци, вие сте смелчаци,
скубете вражите мустаци,
Палант ще ви е атаман,
за него бийте се и мрете,
вразите на Еней громете,
той сват мие — и ваш жупан.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А вас, Анхизович, покорно
ви моля, моето дете
наглеждайте — младок безспорно
е още, а пък как чете!
От буйност пуста се не пази
и в боя може да загази,
мърцина утре да умре;
без него — по-добре отрова
и гроба сам да си изровя,
да се удавя най-добре.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вървете, бог да ви помага,
над всички Юпитер да бди...
По чашка пийнаха на прага
и пак Евандър зареди:
— И при лидийците идете,
ще ви помогнат те, помнете,
ще тръгнат срещу Турн; без жал
Мезентий тях ги притеснява,
ни подкуп, ни молби признава,
направо бунт е там назрял...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сигнал — колоната забърза
и рукнаха сълзите тук,
един жена, сестра, бълдъза
оставяше, изгора — друг.
Най-много ни боли душата,
когато грабне ни съдбата
най-милото през младостта.
За него жертваме с охота
парите, дрехите, живота;
едно по-скъпо е — честта!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И тъй, с напитки подкрепени,
изтрили сълзите с ръкав,
поеха с маршове военни;
Еней — пред целия състав.
Но свърши похода за всички
ей там, до редките горички,
направиха си там бивак:
Палант бе цяла нощ дежурен,
не мигна — от Еней е турен;
остана и Еней на крак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И точно в полунощ, когато
сънят и при Еней напря,
той зърна облак, цял от злато,
на него майка си съзря.
А тя — от кръв и мляко цяла —
красива, млада, засияла,
на Зевс достойна дъщеря;
от нея сладък дъх струеше,
доспехи чудни тя държеше
и ето — пред сина си спря.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И рече му: — Енейко, сине,
доспехи праща ти Вулкан,
вземи и се не бой отнине,
ще стреснеш Турн, Бова, Полкан.
Стрела не ги лови — такива,
че се троши и се извива,
каквото се допре до тях;
носи ги, бий се, побеждавай
и все на Зевс се уповавай,
от нищо да не те е страх...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И лъхна дъх на пролет китна:
синчец и мента, и елей,
и с облака към Пафос литна.
Пое доспехите Еней,
с очи направо ги изяжда,
взе панцира да си нагажда
и меча после окачи;
надигна щита, щит чудесен,
но тежък — като дар небесен;
и в него впери той очи:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

на щита, точно по средата,
като направа на златар,
сред паяжина от позлата
муха бе стъпкал паяк стар.
Телецът по-нататък беше,
разплакан, качамак ядеше,
до него пък видя Еней
змия крилата седмоглава
с опашка дълга и корава
и тя наричаше се Змей.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Около щита наредени —
най-славни рицарски дела;
и ликове, изобразени
изкусно, живо, за хвала:
Котигорох, Иван Царевич,
Кухарчич, Сучич и Налетич,
човечният Кузма-Демян,
Кашчей и злата Баба Яга,
Иван Глупака с дълга гага, ,
самият рицар Марципан.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй пан Еней доспехи турна
за среща дружеска с врага,
решил бе да удари Турна,
да го събори на мига.
Но зла е Хера, миг не дреме,
отгатва мислите навреме,
при Турн Ирида прати пак,
добре да го подкокороса
троянците да цапардоса,
да ги изтреби той до крак:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ирида бързо се разшава
и Турн намери за късмет,
той гости чакаше тогава
и жулеше охтирски мед.
Все по Лавися се топеше,
скръбта в море от спирт топеше,
тъй е в армейските среди:
на карти паднеш, но се влюбиш —
пий пунш и няма да загубиш,
щастлив ще си като преди!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Какво — започна го Ирида —
такъв си се оклюмал, ей!
Отчая ли се, да не би да
оставяш всичко на Еней?
Не мисли сит котак за мишка,
не иска май Панко Оришка!
Отде да знам, че си завян!
Не ти е теб Еней дружина,
не ти е еша и Лавина;
че ти си бил лапнишаран.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Добрият воин тъй не дреме,
не пие от зори до мрак;
мъдрува, мисли как да вземе,
че да надвие своя враг.
По дяволите! Махмурлука
избивай и веднага тука
съюзниците доведи!
Нападай тая нова Троя,
Еней далече е, за боя
събира помощи! Иди!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй каза, масата катурна
и всичко в миг се разлетя;
почупи чашите на Турна,
изпотроши му всичко тя.
Че разяри се Турн, че скочи,
троянска кръв реши да лочи,
разлюти се като кръвник.
В главата всичко се размаза,
любов се смеси с гняв, с омраза:
— Напред! Напред! — нададе вик.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Извади конници, пешаци
и бързо ги строи за бой.
И най-прочутите смелчаци
под крепостта изпрати той.
Два корпуса подбра и смело
сам яхна конче белочело.
На щурм отиват, не — летят!
Месап, Халез и два отряда
откъм брега държат обсада —
троянци искат да секат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянците пък се запряха —
Еней не беше тук сега;
те доста преживели бяха,
та туй го взеха на шега.
Я. виж, що враг се накачули,
но всичко свря се в свойте кули
и зад рова се строполи;
носа навън не си показват,
следят през дупките, приказват
си тихо, смучейки лули.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней заръка им остави
за в случай, че врагът напре —
да се затворят живи-здрави,
да действа Турн е по-добре!
Така и сториха момците,
дърва, казани по стените
наслагаха — сред дим и чад
олово и катран варяха,
оливия и сяра вряха —
и все за вражия отряд.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Турн изстъпи се пред строя
и с коня се позавъртя,
разстави всички преди боя
и като жилнат закрешя:
— Насам, треперковци-троянци,
на бой, разбойници, поганци!
Като къртици се таят!
Къде ви е Еней, женкаря?
Седянка с булки ли подкара?
Я да го видим тоя път!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И всички като по команда
крещяха, лаеха по тях,
наричаха ги жалка банда
и цигани — да падне смях.
Стрели им пращаха — по цели
орляци, някои по-смели
прескачаха самия ров.
Троянците мълчат, кротуват
и се преструват, че не чуват,
а всеки е за бой готов.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Със зъби скърца Турн, унива,
че вътре в крепостта — ни гък!
Стена с глава не се пробива!
Подканяй, викай — тъпчеш в кръг.
Злостта сестра на сатаната
била, а друг така не смята,
но мисля, че не е познал:
тъй кряска Турн, че ти се струва —
сам дяволът му го диктува
или пък в него се е сврял.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

От злоба Турн се чак разтресе,
за огън прати своя взвод;
и към реката се понесе —
да пали вражеския флот.
За работа се всеки хвана
(О, зло — ти дейност най-желана)!),
размахват огън и търчат.
Кой с жар, кой с прахан, кой с фитили,
с главни — препускат с всички сили,
за корабите явна смърт.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Че пламна в миг, че се отпуши
и синкав пламък се изви;
от дим се слънцето опуши,
небето чак се зачерви,
разкихаха се боговете,
днес Турн натри им носовете,
богините разплака днес;
димът люти и всички плачат,
и от кози по-бързо скачат,
като огняр е черен Зевс.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера от сълзи отече,
като съгледа тоя кей;
че като рак на сухо вече
ще бъде нейният Еней.
Разплакана, печална, бледна,
Венера в проста бричка седна,
на капрата е Купидон;
поеха с куцаща кобила,
сега при старата Кибела
с молба ще идат и с поклон.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кибела, всеки я познава,
на боговете майка бе;
на младини бе здрава-права,
но стана щърбаво бабе
и все на печката седеше,
попара, качамак ядеше,
започна нищо да не ще.
Но Зевс я тачи и помага —
започна да и праща брага,
каквато с Хера пият те.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера хленчеше му често,
че чак живота му вгорчи,
и той прогони я, злочеста,
където видят и очи.
С молба дойде тя при Кибела
и каза, ако би приела,
подаръче ще нагласи,
да моли Зевс, дано се трогне,
та на Еней да му помогне.
и флота някак да спаси.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кибела алчна бе старица!
Подарък — чак не я свъртя!
Пък и такава бърборица,
за всички всичко знае тя...
И я измъкват от кревата,
и Купидон на гръб я мята,
и ей ги при сина след миг.
А Зевс, щом зърна свойта майка,
набърчи нос и се завайка,
сельодката си скри в пестник.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кибела приказка подхвана,
но се разкашля, захриптя,
па се изсекна във фустана;
пет пъти се задъхва тя.
— Сатурнович, смили се, сине,
дете роднинско ще погине —
старицата се пак напна, —
безсмъртните от смъртни страдат,
до бой не стига, но нападат:
скверни се мойта планина!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ти знеш планината Ида,
гора и капище с олтар;
но като моята обида
не е търпял и твой свинар.
Троянците, слуги господни,
я взеха на цени изгодни,
с дърветата да правят флот.
Ти повели го на съдбата
да става за греди гората
и тъй да е за цял живот.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Я гледай Тибър, цял в огньове,
виж корабите как горят!
На Турн проклетите скотове
и с нас, и с тебе се глумят.
Побързай, както Турн я кара,
и нам ще надробят попара,
и твойта власт ще грабнат, Зевс;
ще изгорят, изрият Ида,
мен ще ме смачкат като гнида,
теб ще прогонят като пес...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Какво се паникьосваш, мамо —
отвърна Зевс с помътен взор, —
ще ги науча, гледай само;
Анатема за Турн! Позор!...
Надзърна, махна към реката
и корабите по водата
се разлетяха настрани
подобно гъски разпилени,
от тях изскочиха сирени
със смях и песни, и свирни.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

67 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И рат наемна, и рутули
от страх се вкамениха днес —
това не бяха го и чули;
Масап побягна, и Халез.
Като от сприя катунари
се скриха кой където свари
и само Турн остана там,
да спре отстъпващата лава,
поличбата да разяснява —
навсякъде сновеше сам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

68 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Момчета — викаше, — запрете,
туй божа милост е за нас,
върнете се, не се плашете,
дойде ни ред да вдигнем глас.
Каквото огън не помете,
го потопиха боговете,
троянецът е разорен.
Ще ги заровим живи, в ада
ще ги изпратим днес на клада,
туй божа воля е! След мен!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Обаче на страха очите
са му големи — презглава
търчаха, бягаха момците,
иди ги спирай след това.
А Турн, останал сам, сновеше,
край него тъй безлюдно беше,
че шибна своя Белчо с бич;
нахлупил над очи папаха,
с жребеца вихром полетяха —
не можеш ги съгледа хич.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

70 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянците с възторг видяха,
че Турн удари го на бяг;
на чудото се те дивяха
и то за тях бе хубав знак.
Но пак не се предовериха,
за цял живот се убедиха
в едно: с врага не си играй,
макар да бяга — пак готви се,
макар да е страхлив — пази се,
един път сбъркаш ли — и край!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

71 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И удвоиха караула,
а и фенери тоя път
поставиха на всяка кула;
по крепостния вал сноват.
В обозите на Турн замряха
и само със жарава плаха
огньове тук-таме мъждят.
Отдъхват враговете в мрака,
не е моментът за атака —
и нашите ще си поспят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

72 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На кулата на нощна стража
стояха Низ и Евриал;
те бяха млади, но ще кажа —
бог сила, храброст бе им дал.
А в жилите им не троянска,
течеше чужда кръв — поганска,
гладът приучи ги на бой.
Те бяха двамата земляци,
на служба при Еней казаци,
че беше ги вербувал той.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

73 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Човек да свърне, Евриале —
в ухото му зашушна Низ, —
към враговете, леле мале,
ще навърти едни таквиз;
сега войската спи пияна,
на всички им срежи гръкляна,
не ще помръдне никой там.
Ще ида, ще ги поразкарам,
хем пред Еней ще се докарам —
ще тръшна цяла рота сам...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

74 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Как? Сам? И мен ще ме оставиш? —
попита жално Евриал.
Не! По-добре да ме удавиш,
земляка си не бих предал.
Аз теб те имам за роднина,
през огън и вода ще мина,
на смърт ще тръгна с тебе в бой!
Опричник беше тате (лека
му пръст) и ме закле човека:
Умри в борба като герой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

75 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Да бе се чукнал по главата —
му рече Низ, — ти все напред,
че погледни назад нещата,
от храброст май не си наред.
Ти имаш майка — слаба, стара
и бедна е, едва я кара,
за нея трябва да си жив,
бъди и ти опора, негли
да вехне в люта скръб, да тегли
сред чужди люде дял горчив.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

76 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А друго е за мен, сирака,
раста като бодил край слог;
ни майка, ни баща ме чака,
Еней ми татко, майка — бог.
За чужда боря се родина,
кой жалил би, ако загина,
но вечна памет след смъртта!
А ти умреш ли — в гроба вече
ще легне майка ти, човече,
живей, щади и старостта...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

77 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Ти, Низ, разумно разсъждаваш,
но гледам за дълга мълчиш,
дълг, дето го добре познаваш,
какви сега ми ги редиш.
Щом цял народ го лошо чака,
веднага се втурни в атака,
баща и майка забрави;
че на Еней сме клетва дали,
живота си сме обещали,
тук вече майка не върви...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

78 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Добре! И Евриал земляка
прегърна крепко, от сърце,
към кметството поеха в мрака
и се държаха за ръце.
Там бяха Юл и старшината,
умуваха сега войската
за утре как да нагласят.
Но ето двама великана,
направо идеха от смяна
и чу му се на Низ гласът:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

79 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Стоим си с Евриал пазачи
и все в устата ни врагът,
огньовете догарят, значи,
като заклани всички спят.
Аз знам пътечка обиколна
и в късна доба, да ги колна,
реших да ида в тоя стан;
ше донеса и на Енея
как се наканя Гурн, злодея,
да налети като шейтан.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

80 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кажете, ако сте решили,
и ние с Евриал завчас
ще отърчим, а зазори ли,
ще видим и Еней, и вас...
— Я колко храброст в смутно време,
не е затрито нашто племе! —
тук всички взеха да реват,
да ги прегръщат и оглеждат,
да ги целуват, да нареждат
и с канчета да ги поят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

81 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Юл, Енеев пръв наследник,
подкара и похвална реч;
и меча, назован победник,
смени той с Низовия меч.
А Евриал дари с кинжала
Дидонин — плячка овехтяла
на неговия мил баща.
След туй за тази им услуга
земя, овци, по два-три плуга
и даже чин им обеща.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

82 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А те са още момчурляци,
и двайсет няма Евриал,
там, дето суче друг мустаци,
при него мъх се е подал;
той беше снажен и юначен,
храбрец, казак от всички тачен,
но днес пред Юл се просълзи.
И с майка си не се сбогува —
кръвта казашка тъй диктува, —
отиде да сече врази.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

83 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Ах, Юл Енеевич, не бива
в несгоди мама да умре,
помагайте, дорде е жива,
от зло пазете я добре,
да се не мъчи или вайка;
и вие имали сте майка,
та пазите в сърцето жал;
старицата ви поверявам,
за вас си костите оставям —
тъй рече нежно Евриал.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

84 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Не бой се, мили Евриале —
му отговори братски Юл, —
че който мил живот отдал е,
като герой се е прочул.
Не се срамя да бъдем братя,
кълна се, майка ти, горката,
ще гледам като син любим:
брашно, яйца, масло ще диря,
на дажба, дрехи и квартира —
умреш ли — ще я зачислим.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

85 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И тъй, към спящите рутули
поеха — към самия стан.
Тук облак месеца затули,
полетата покри думан.
Бе точно презнощ и пияни
тук хъркаха като заклани —
пърцуцата съня крепи.
Разхвърлял се, излегнат в мрака —
кой лошо би могъл да чака! —
решил бе всеки да поспи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

86 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И часовите, на мускети
подпрени, хъркаха без срам;
тъй бе и с другите пикети —
смъртта ги изненада там.
И тия жертви бяха първи!
А нашите жадуват кърви
и рече Низ на Евриал:
— Ухо допри ти до земята,
пък аз ще развъртя косата,
виж някой да не е видял...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

87 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй каза и като джелатин
главата рязна на Рамент —
по дяволите беше пратен,
отиде си без тестамент.
Той бе гледач — ще ти предскаже
кой колко ще живее даже,
но не отгатна своя час.
За други кой не пророкува,
като баяч крои, тълкува,
но търсим циганка за нас.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

88 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И всички Ремови войници
натръшка след това без страх —
все блюдолизци, все мръсници,
направи ги на пух и прах.
Набара най-подир и Рема
и тъй му стъпи на корема,
че овърголи той очи;
докопа за брадата тоя
злодей, прочут палач на Троя,
и тиквата му откачи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

89 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наблизо някъде тук беше
и шатрата на пан Серан;
той сладко хъркаше, пухтеше,
захвърлил тесния кафтан.
Низ тъй го рязна през средата,
тъй задника събра с главата,
че от Серан излезе рак;
главата му между нозете,
а задникът при раменете —
красива смърт си е все пак!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

90 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И Евриал, дордето чака,
не крачеше с ръце отзад,
и той ги чешеше с тесака
и пращаше на оня свят.
Сечеше, колеше на воля
и кой ли да го спре да коля,
щом беше като вълк в егрек;
и ратници, и капитани,
и прости люде, и дворяни —
изтребваше ги до човек.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

91 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй се натъкна и на Ретус,
все още той не бе заспал —
и днес, при цялата заетост,
бе ходил пак при Турн на бал;
след палинката взе да дреме,
но влезе Евриал навреме
и със замах кинжала - бух!—
заби в устата му — момите
тъй цвете бодват си в косите.
Предаде Ретус богу дух.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

92 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Овълчен, Евриал забрави,
че бе дошъл за час, за два;
и към Месап се той отправи,
там би оставил и глава,
но с Низ се сблъска като сънен
и Низ — и той такъв чапкънин —
едва го беше удържал.
— Я стига кълца, стига сече,
върви, омитаме се вече —
тъй каза той на Евриал.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

93 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй както зиме вълк в егрека
мори овца подир овца
и пилци души пор полека
и смуче в курника яйца,
и както, щом намерят сгода,
със сяра окадили входа,
семинаристите крадат
кокошки, патки, гъски, пуйци
от амаликци и гелвуйци
(и дяци в туй не се свенят) —

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

94 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

така и нашите смелчаци
опръскаха се с кръв завчас —
червени бяха като раци,
за чест на своя храбър княз.
Любов към род и към родина —
тя спира вражата лавина,
човек е от метал по-як;
живот — алтън и смърт — копейка,
казакът там не ще офейка,
герой е всеки момчурляк.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

95 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй Низ вразите натъркаля
и му помага Евриал;
от кръв земята се разкаля,
поляк на пръсти би вървял,
но наште шляпаха с немара,
като да бяха на пазара,
и се оттегляха без страх.
По-бързо при Еней да идат,
на храбростта им да завидят
и да направят Турн за смях.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

96 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И на — от лагера щастливо
измъкнаха се през нощта;
сърцето смело бие живо,
краката жвакат от кръвта.
Из облак месеца изскочи,
изтля мъглата, всичко сочи,
че вкъщи ще се приберат.
Но тук Волцент с една дружина
препречи цялата долчина.
Беда! Къде ли да се сврат?

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

97 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И към леса като загари
те спуснаха се на мига;
подплашени, кой както свари,
спасяваха се от врага.
Тъй две невинни гургулички
летят към гъстите горички,
от ястреб зъл да се спасят.
Но всуе — пустата несрета
преследва ни, през три морета
към всеки ще намери път.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

98 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Латинците ги проследиха,
все ги държаха пред очи
и с часови ги обградиха —
не ще и птичка прехвърчи.
Поеха другите следата
и запретърсваха гората,
и Евриал бе заловен.
Низ беше на върба клоната,
а Евриал се сам замята
като сред глутница — овен.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

99 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Низ вижда Евриал, съзира
ликуващите зли врази
и скръб сърцето му раздира,
и вика: - Боже помози!...
И копието тежко хваща
и го в латинците запраща,
в сърцето точно на Сулмон.
Той пада като сноп веднага
и сгърчва се, и се изтяга,
едва отронил сетен стон.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

100 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Стрела след копието хвърка —
и точно в челото на Таг;
на пясъка трупът му хърка,
душата е в небето чак.
Волцент, изгубил в миг двамина,
незримата ръка проклина
и бесен като бик реве:
— Ти за кръвта им чиста, свята
след тях ще литнеш в небесата,
не ще те никой отърве!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

101 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И мигом сабята си грабна,
та да заколи Евриал;
тук храбростта на Низ отслабна,
сърцето стана буца кал.
Търчи и вика с всички сили:
— Пекатум правиш, фратер мили,
това пред теб не е злодей,
аз стултус, лятро съм, побойник,
неквистимус и пръв разбойник;
невинна кръв е туй. Недей!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

102 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но махна с меч Волцент, обрули
главицата на Евриал:
тя като тиква се търкули,
езикът бе надебелял
и устните и посиняха,
и бузите и пребледняха,
останаха без руменец;
очите склопиха клепачи
и вечна нощ се в тях провлачи;
замлъкна милия гласец.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

103 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Низ, видял трупа на брата,
от ярост ще се поболи;
злостта му пусна си жилата,
той към Волцент се устрели.
Както блескавица тъмата —
тъй Низ разцепи в миг тълпата
и се докопа до Волцент,
перчема му с ръка той хвана
и с меч промуши му гръкляна —
уби го в същия момент.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

104 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И както искрата загива,
барута само щом взриви —
тъй Низ умря със смърт красива,
щом сам Волцент обезглави.
Отвсякъде го налетяха,
премазаха го и го смляха,
заклаха го с един замах.
Така завърши тая драма;
услуга на Еней — голяма! —
и вечна памет им на тях!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

105 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Латинците измайсториха
носилка — тъй надве, натри,
Волцент на нея натъкмиха
и тръгнаха си чак в зори.
А буйните глави подбраха
в дълбок чувал — като да бяха
две дини хубави това.
Но в стана — гледат — не дружини,
месо накълцано, купчини
търбуси, дробове, черва.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

106 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Щом само в утрината ранна
дойде с лампадата си Феб,
похапна Турн и се захвана
да се гласи за бой свиреп.
Клепало нареди да бият,
войските знаме да развият,
та битката да поднови;
а зарад снощи, за утеха,
за смях на враговете взеха
чувала с буйните глави.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

107 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но свити в своята черупка,
троянците не мърдат пак;
стоят си като мишки в дупка,
съгледали лукав котак.
Но за отпор готови бяха,
да пазят родната си стряха,
дордето кръв тече у тях,
да бранят свойта нова Троя,
рутулите да смачкат в боя
и пак да стане Турн за смях.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

108 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На първия рутулски опит
така отвърнаха оттам,
че се видя на Турн галопът,
корема му се сви от срам.
И той от злоба, гняв, дасада
на две върлини заповяда
да вдигнат мъртвите глави —
на Низ и Евриал главите —
току пред вала на вразите,
та да ги жегне, разгневи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

109 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянците сами разбраха
чии глави на кол стърчат,
от мъка в сълзи се обляха —
с какви момци да се простят!
За мъртвите вестта из стана
се пръсна и скръбта обхвана
народа, всички покруси.
А майката от новината
за малко не умря, горката,
безмълвно скубеше коси.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

110 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вдървила и се бе устата,
но щом се малко отдели,
поде — зави и се земята,
побърка се като че ли:
побягна с писъци към вала
и милата глава познала,
призля и, взе да се тресе:
на вала просната пищеше,
кълнеше, с нокти се дереше,
квичеше тя като прасе.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

111 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И зареди, и се завайка.
— Ох, сине! Моя светлинка!
Затуй ли те родих, бре майка,
та да умреш от зла ръка?
Та мен, такава слаба, стара,
мен — дето в чужди край докара —
да ме оставиш сам-сама.
Ти, моя радост и отрада,
опора моя и награда,
кого да чакам у дома?

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

112 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кой ще се грижи тук за мене?
Къде да иде стар човек,
къде теглата си да дене?
За зла неволя няма лек!
Край на поклоните, с които
до днес ме срещаха открито
вдовици, булки и моми —
че имаше ти вежди вити,
очи орлови, дяволити,
че вечеринки сам тъкми.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

113 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Да можех, тялото ти бяло
със сълзи бих измила аз,
изпратила бих твойто тяло
до гроба, зинал с алчна паст.
О, богове! Защо горкият
допуснахте да го убият
и да набучат най-подир
на кол главата му казашка;
насам-натам ли да се лашка,
та и в смъртта да няма мир.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

114 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А вие, взели ми сокола,
да гине кучия ви род!
Синът ви сам да ви заколя,
жена ви да не върже плод!
Защо не съм аз звяр, лъвица,
защо, защо не съм вълчица,
рутулците да подбера,
да ги разкъсам аз, да скоча,
сърца да ръфам, кръв да лоча,
очите им да издера...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

115 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ах, тоя поплак пред стените
троянците изпълни с жал,
на всички насълзи очите
прощаването с Евриал.
Най-много хлипаше Асканий,
устата му покри се с рани —
изхапа я, като разбра.
Той поклони се на жената,
прихвана я за рамената,
в землянката и я прибра.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

116 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А тук крещят, с пищялки свирят,
с тръби и рогове тръбят,
реват, навалят се, напират —
налита яростно врагът.
Тук конско цвилене и тропот,
там разни шумове и ропот,
тълпят се, блъскат се врази!
Тъй медните съдини тракат,
тъй в кръчмата дере се дякът,
гъмжило — боже упази!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

117 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хей, Музо, панинко почтена !
На гости ми ела, стани
с мен по-любезна, вдъхновена,
за някой стих ми помогни.
Войната точно да покажа,
за тая битка да разкажа,
като че ли говориш ти.
Девица, казват, си свенлива,
но днес от старост си свадлива;
ако дотягам, ми прости!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

118 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Език! Какво ли не изрича —
момата стара назова,
че никой нито я обича,
ни я задява при това.
Ах, колко има ги такива,
в града, в провинцията дива,
покрили биха цял Парнас.
Аз не зова такава муза,
а весела, червенобуза —
да рита старите Пегас!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

119 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

По зидовете рой рутули
подобно бръмбари пълзят.
А Турн се пени и се пули:
— Напред! — крещи и тоя пъг.
Троянецът го също бива,
отбива тая офанзива,
като мухи ги трепе пак;
отгоре с камъни, с дървета”
замерват вражите момчета,
език изплезили от бяг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

120 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На Турн това не му хареса —
рутулите му как пищят
и как троянците добре са,
и цялата му рат громят.
И нареди на свойте войни
от мелници и маслобойни
греди завчас да донесат;
с греди дойдоха — за тарани,
и мелничари задържани
успяха тук да доведат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

121 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

С тараните се развъртяха
и почнаха да блъскат с тях;
вратите вече се тресяха,
трещяха в облаци от прах.
Турн всички сили удвоява,
сам работата направлява —
събаря главната врата.
Тя падна!... Рухна с всичка сила,
бая троянци бе затрила;
май Турн ще влезе в крепостта.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

122 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Беда! Беда! Какво да правят?
Но музата ми шепне: — Трай,
не ще се на врага оставят,
ще има друг, по-хубав край...
Троянците напрягат жили,
в пробойната са се стълпили,
ще бранят свойта крепост с гръд;
рутулите крещят, беснеят,
но да нахълтат пак не смеят,
вбеси се Турн и тоя път.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

123 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хеленор — пръв храбрец-троянец,
и Лик — червен като цвекло,
на зъл овчарски пес братанец,
побойник, кресльо, първо зло —
не се пилеят в суетене,
морето им е до колене,
кратуни дай им да секат.
В ума едно им се въртеше,
едно отдавна им се щеше —
рутулите да подредят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

124 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И ето, ризите свалили,
Хеленор и смелчака Лик
се хвърлиха да мерят сили,
завтекоха се с вой и вик.
Добре рутулите подбраха,
квитанции от тях деряха
за всички дългове дотук.
А Лик се отличи направо,
до Турн докопа се и здраво
го цапна в зъбите с юмрук.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

125 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не подценявайте и Турна,
и той удари яко Лик,
та кръв от ноздрите му шурна,
в нозете му се свлече в миг.
И пан Хеленор тъй се просна,
съборен с хватка смъртоносна,
остана мъртъв да лежи.
Рутулите се ободриха,
сърцата си развеселиха,
слабакът се окуражи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

126 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Напряха и се озоваха
след миг на крепостния вал;
троянците от бяс кипяха
и ги поваляха без жал.
Хвърчат зъби, бради се пукват,
от носовете кърви рукват,
ребра и кости се трошат;
един се просва, втори лази,
един пищи, друг в кърви гази —
убиват, колят и секат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

127 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Със смелост всеки се изпълни,
летеше в боя като звяр,
в очите им пламтяха мълнии
и всички биеха се с жар.
С черясло Лигер от засада
Ематион запрати в ада,
Лукетий пък — Илионей,
а подир миг и той замина.
Един друг бъхтят се мнозина,
Ценей — Ареф, Ареф — Ценей.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

128 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Ремул, дребен воевода,
че бе на Турн далечен зет
(глупак и фукльо по природа,
каквото хване — не е в ред),
тук взе троянците да лае,
и Турн, и сам се величае,
крещи, дере се с пълен глас.
— Аха, проклетници-троянци,
ах, недоносчета, поганци,
редът дойде ви и на вас!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

129 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ще ви научим как се слаби
вдовици мамят и моми,
земя от други как се граби
и как се чужди плет ломи.
Къде е оня гуляйджия,
да се яви, да го затрия,
ще ви размажем, щом речем;
защо към нас простряхте лапа?
Латинска каша ви се лапа!
Почакайте — ще ви дадем!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

130 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Юл Енеевич послуша
какво глупакът стар квичи
и просто му дойде до гуша,
настръхна, стрелна го с очи.
Взе камъче, око притвори,
прицели се — и хоп, отгоре,
по Ремуловата глава.
Веднага падна сиромаха,
троянците му се изсмяха,
развесели ги Юл с това.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

131 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И пак започна бой с юмруци,
като глигани пак грухтят,
висят черва като суджуци,
ребра, чейнета се трошат.
Зла ярост — чак до изнемога!
По сръбски възхваляват бога,
за бой е годно всичко тук.
Настана писък, олелия
и тия хапят, и ония,
като бълхи - един връз друг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

132 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянци имаше — два брата,
и всеки като Голиат;
грамадни, едри в рамената,
овца изяждат на обяд.
По прякор Битиас, единът
единствен беше ненадминат
от Кочубейския Тарас.
Бе Пандар другият наречен,
като камила с ход провлечен,
висок бе верста — мисля аз.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

133 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Два брата, страшни исполини,
стоят на главната врата
в ръцете с дъбови върлини,
не пускат никой в крепостта.
Но често двамата залягат,
троянците навътре бягат —
примамват вражеската сган;
търчат рутулите, горките
(отворени са им вратите),
и хоп — в Енеевия стан.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

134 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но който вмъкнеше се — Битий
направяше го на бифтек,
от Пандар други бяха бити,
затриха не един човек.
Тъй както на хармана снопи
вразите бъхтят с тежки сопи,
дордето нов се появи;
не спират тия исполини,
разхождат своите върлини
по гърбове и по глави.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

135 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Съгледа Турн, че нещо куца,
лицето му се сгърчи чак,
като че гълташе пърцуца —
и полетя към злия враг.
И щом се в крепостта прокрадна,
къде каквото му попадна
подхвана го, обзет от бяс:
Уби той Мероп и Афидън
и свърна коня с гняв невиден
към кървавия Битиас.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

136 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй боздугана си стовари —
че рухна тоя великан;
глава о плочника удари —
разтърси собствения стан.
Реве и въздуха раздира —
така ли лесно се умира! —
обзе ги всички страшен страх.
Ни ръст помогна, ни върлина,
като стоножка той загина;
и исполинът става прах.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

137 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Пандар, като зърна брата,
се стресна, викна, зарева
и тутакси от стратилата
побягна, търти презглава.
Между къщята се завтече,
през плетищата, нищо вече
не ще му пътя прегради;
и белким се спаси от Турна,
на портата резето турна
и здраво я подпря с греди.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

138 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но как се удиви, щом зърна,
че Турн е вътре в крепостта;
и силата му се възвърна,
и пак обзе го яростта.
— Ей ти, обесник, пръв хайванин,
на гости си дошъл неканен —
към Турн започна да крещи, —
почакай, готвя ти награда,
душицата ще ти извадя,
ще спреш да ми вършееш ти!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

139 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Ела, ела ми! — Турн му рече —
Келебердянски дънгалак!
Как бия — брат ти знае вече,
ела, койрука щом е як.
Намери Пандар камък, взе го
и с ярост го запрати в него —
ще хвръкне Турн на оня свят!
Но как се весна тук Юнона,
пред Турн направи тя заслона —
отскочи камъкът назад.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

140 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Усеща Турн, че нещо става,
по-смел е, скача към врага,
на помощ Хера призовава
и удря Пандар по врата,
и го поваля на земята,
до кръв премазва му главата;
и тоя великан затри!
Това отчая всички наши,
успя смъртта му да уплаши
и най-безстрашните дори.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

141 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Турн, зарадван от поврата,
навред се носи, сее смърт,
като свиреп глиган се мята,
коси, не могат да го спрат.
Фалерис той на две разсече
и Халис на земята свлече,
и на Кретей главата взе;
в ребрата удря, по главите,
с юмруци бие той момците,
дорде държат се на нозе.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

142 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянците от страх умират,
ще бягат вън от крепостта,
търчат, багажа си прибират
да търтят, падне ли нощта.
Но Интендантът им прославен
все още бе на всички главен,
наричаше се пан Серест:
— Къде тъй? Нямате ли срама!
Отстъпващи троянци няма!
Какво дочака род злочест!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

143 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Нехранимайко в бяг ви връща,
а вижте що народ сте днес;
тършува в родната ви къща
един рутулски крастав пес.
Какво светът за нас ще каже?
Сган циганска, по-лошо даже —
страхливи жидовски бради!
А княза ни къде да сложим?
Той за войска ни има, божем,
за внуци на добри деди.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

144 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вървете и го обкръжете,
веднъж на тоя свят се мре;
накуп, накуп се приближете
и натиснете го добре...
И на! Троянците се сбраха,
към Турн отвсякъде напряха,
измъкна се едва-едва!
Въртя, хитрува и избяга,
и Тибър стигна ли, веднага
заплува — тъй се отърва.

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

    

Частина шоста

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Помръдна като заек с устна
и цял Олимп разтресе Зевс;
от свода мълния се спусна
и кошера разбуни днес.
Що богове, богини — боси,
раздърпани и дългокоси
търчат към агората с жар.
И Зевс разпенен с два-три скока
довтаса, почна да ги хока,
тъй както псетата — кучкар.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„Я да престанете с кавгите,
да не срамите цял Олимп!
Рода човешки да морите
с характера си нетърпим!
Това не са постъпки божи;
мошеници — по десет кожи
е почнал всеки да дере.
Внимавайте, не ме гневете,
свине ще има да пасете,
ще ме запомните добре!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А всяка олимпийска сваха,
бъбрица, жадна за кавга,
повтарям — ще яде пердаха,
дорде държи се на крака.
Ядете всички сиромаси —
тъй грък на нижински колбаси
налита... Няма мир от вас.
Все козни, спорове — до гуша
ми е дошло, не ми се слуша;
ще ви удавя в евтин квас.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На работа ще ви изпратя
и в лудницата, и в затвор,
ще ви избия от главата
да правите в света Гомор.
А знам и нещо по на сгода —
богините ще ги проводя
в самата Запорожка Сеч:
там денем спят, крадат в тъмите,
там сменяг за тютюн жените,
не ще ги стресне вашта реч.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не сте народа сътворили,
не сте създали червей тук;
защо сте хората смразили?
Защо се бъркате на друг”...
Кълна се, казвам ви, в брадата,
на Хеба се кълна в полата,
които почнат пак война,
и чин, и служба ще загубят:
Еней и Турн да си се скубяг.
а вие стойте настрана...“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера храброст в миг усети —
с военни ходеше без страх,
бе яла често с тях котлети,
по кръчми пунш бе пила с тях;
на слама често беше спала,
якички офицерски прала
и бе се киприла в мундир;
и тръскала се бе в каруца,
и бе продавала пърцуца
и в студ, и в зной, и в бой, и в мир.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И ето, по драгунски смело
пред Зевс се пъчи, не мълчи —
реди ги умно и умело,
не го изпуска от очи:
„О, тате, пръв по свойта слава,
ти виждаш всяка твар лукава,
не ще те никой подведе,
с едно око следиш земята,
а с другото пък — небесата,
ти знаеш кой, какво, къде.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ти знаеш клетите троянци
защо с врага не разтърва,
Енея с шепа окаянци
спаси в морето след това;
ти знаеш цялата причина
Еней да се сбере с Лавина,
край Тибър да се озоре!
Когато нещо ти си казал,
не си го насред път зарязал,
какво се Турн напразно рве!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За него няма нищо свято,
не те почита ни за миг!
Какво е днес Еней, когато
го ръфа всеки еретик?
Защо са твоите повели,
щом боговете побеснели
насъскват хорските тълпи?
Законите ти не прилагат,
на Турн нарочно му помагат,
Еней пък зарад мен търпи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кой не е рекъл, той не млати
троянците и мой Еней.
Не са уж нищо крали, тате,
а по търпят от Прометей.
Нептун, Еол, да ме прощават,
успяха тъй да ги ощавят,
снагите още ги болят!
А другите... да не повтарям,
ти по-добре ги знаеш, барем
направо ще ги изядат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О, Зевс, със сълзи аз те моля,
смили се, нямаш ли сърце!
Не дръж фригийците в неволя,
това е в твоите ръце.
Щом трябва да наказваш, ето —
наказвай мен... зарад детето
ще изтърпя... Но тях недей...
Чуй грешната Венера, тате,
надявам се на милостта ти.
на Юл, помагай, на Еней!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„Я да мълчиш, бъбрице скверна! —
Юнона почна да гълчи. —
Змия, оса, като те перна,
чалмата ти ще изхвърчи!
Как смееш, кучко, тъй да знаеш
и срещу мен пред Зевс да лаеш,
да ни смразиш, проклета гад!
Ти за каква се имаш, гъско,
та знаеш ли, женище дръзко,
че Зевс ми еи мъж, и брат!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ти, Зевсе, нямаш срам, не чу ли
как тая никаквица днес
напада боговете, хули
делата на самия Зевс?
Какъв — кажи — си повелител
и олимпийски предводител,
щом пред бъбрицата си пас?...
Май сводницата от Цитера,
май сплетницата зла Венера
за теб по-важна е от нас.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не я ли с Марс наскоро спипа
Вулкан, та стрига я подир;
не я ли той от бой разсипа,
не я ли върза на синджир.
Но ти я имаш все за свестна
и я приемаш като честна,
да и помагаш бързаш, да...
От нея Троя си изпати,
Дидона в огъня тя прати,
но все върви и по вода.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Където нейна милост мине —
пониква тутакси върба:;
светът, туй зло, ако загине,
би имал по-добра съдба!
Троянците си тя насъска
и с Турн, с латинците ги сблъска,
плоди беда подир беда.
Не можеш изброи до края
злините, дето сее тая
по суша, въздух и вода.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сега и теб с лъжи върти те,
да ме окаля иска тя;
като излязла от вълните —
самата, значи, чистота.
Виж как се прави на Сузана,
ни чута ужким, ни видяна,
векувала на село век.
Ще разберете с дъщеря ти,
Еней така ще си изпати...
Богиня съм, а той човек!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера трая, не изтрая
и към Юнона налетя;
и тая удря, и оная,
каквато стана — стана тя.
Богините — и тях ги бива,
и тях ги на кавга избива,
като селячки се ядат,
като търговки прости, дето
врещят, пустосват, до девето
коляно мъртвите кълнат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„Я стига, свраки, сте врещели! —
извика Юпитер вбесен. —
Млъкнете, мътните ви взели,
ще си изпатите от мен;
не ще ви с мълнии накажа,
муцуните ви ще размажа,
Олимп ще чистите от днес;
ще ви накарам лесно, жено,
да заживеете почтено,
ще разберете кой е Зевс.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Веднага всяка да замлъкне,
мълчете, слушайте добре;
млък! Никой вече да не гъкне,
пешкира да не опере.
Между латинци и троянци
и всички турнови поганци
не се месете при война;
ще видим кой кого; пазете
да не подкрепяте князете,
не ща да вземате страна!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зевс млъкна, пръсна се тълпата
за миг — богини, богове.
И аз напускам небесата,
земята вече ме зове
да спра на Шведската могила,
да видя воинската сила
и да опиша тоя бой.
Да можех муза да наема,
да свърша своята поема,
че малко рими са на брой...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Изсъхна Турн след свойта баня,
мастика сръбна заранта
и пръв излезе, и се хвана
да поогледа крепостта.
И пак тръбят тръби — тревога!
Крещят, напират, шум до бога,
велика бран ще е това!
Троянците се славно биха,
рутулите се посплотиха,
нощта ги само разтърва.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А нея нощ Еней заплува
към обсадения си град;
с Палант в гемията пирува,
гощава всички като брат.
Разправяше им без умора
как бил се с богове и хора
и драл ги като дерибей.
Палант, и той навред се тика,
и той развързва си езика,
и не отстъпи пред Еней.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но хайде, грохнала девице,
беззъба музо, се стегни!
О, беловласа хубавице,
изкашляй се, до мен седни!
Какви смелчаци дяволити
Еней вербувал е — кажи ти,
та с Турн да поведе война.
По име знаеш ги — в Полтава
ти учила си, се разправя,
и си начетена жена.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ха чуйте, музата говори:
— С Еней и Масик бе поел,
лентяй, какъвто няма втори,
от бик по-силен, по-дебел.
Там бе Тигренко, млад кръчмарин
от Стехивка — с каик товарен
повел над сто слуги. Абант
наблизо бе със свойте лодки,
пред него всички бяха кротки,
че бе по-страшен от сержант.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А по-встрани от тях бе Астур
със свинска кожа на плещи
наместо плащ; в едно бе майстор —
да пие вино и крещи.
Азилас плуваше с баркаси,
другар на бедните монаси,
доскоро скиташе с торба,
но стана знатен пан човека —
какво ли с нас от памтивека
не прави сляпата съдба!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А кой ли с чълн, подет от бриза,
се носи недалеч оттук.
разгърдил бялата си риза,
захапал турския чибук?
Кинир това е — комарджия,
лъжец, конте, прочут циция, —
с хайлази е и тоя път;
те може Турн да не надвият,
ама на карти ще го бият,
до шушка ще го оберат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кой с плащ и шапка там бърбори,
заровил в тежък том глава,
и търси алинеи, спори,
обсъжда своите права?
От Глухово е родом брата,
юрист, чиновник в общината
и се нарича Купавон.
За чин и по-добри парици
постъпил с другите войници
в Енеевия легион.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кой е беззъбия бъбривец,
цял скелет — сух и кокалест,
и хвалипръцко, и плешивец?
Туй е чифутина Авлест!
Наскоро бе с жена повторил,
но пак бе тая грешка сторил —
от трън на глог е втори брак.
От вещицата да избяга,
записал се войник веднага,
шпионин стана по мерак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И още имаше, с дузини,
но все голтаци, все ситнеж;
на ден и тумба да загине
от тях — не ще го разбереш.
А колко бяха, хич не зная,
макар и муза — не гадая,
на пръсти ли да ги броя;
рабош не мога да направя,
ни със сметало да боравя,
каквото зная — хоратя...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Излезе горе Воловарят,
пое Колата своя път
и легнаха където сварят,
под ямурлуците да спят.
Едни навоите перяха,
в раздумки други си лежаха,
тук-там огньове, светлини...
Прибраха се и старшините,
пияни, хванаха лулите,
лежаха ничком, настрани.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней сънят не го ловеше,
сам да будува продължи;
все нещо мислеше, кроеше
(на него всичко тук лежи)
как Турн — врага си — да разбие,
Латин да укроти, надвие,
да пази своя клет народ.
И както мислеше несвестен,
бог знае накъде отнесен,
съгледа странен хоровод.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ни риби бяха туй, ни раци,
като че някакви моми;
врещяха като котараци,
скимтяха в нощните тъми;
Еней се дърпа, що да стори,
и „Боже упази!“ мърмори,
но нищо не помага, не;
те с кикот, с врява непрестанна
докопаха го за кафтана;
той падна чак на колене.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Една като бълха подскочи
и му се лепна начаса,
в ухото му гласец проточи
натраплива като оса.
„Какво, Еней, не ни позна ли?
В моретата сме те люляли
и теб, и целия ти род.
Родени бяхме в Ида всички —
липи, лески, ели, брезички;
от нас направи своя флот.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но Турн изневидяло свърна
и лодките подпали зъл,
та Зевс в русалки ни превърна
(добре, че скоро бе дошъл).
Без тебе беше лошо време,
едва спаси се твойто племе
и не предаде богу дух.
Върви, градчето си спасявай,
ти ще надвиеш — заминавай,
ти — чуваш ли, или си глух.“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И за носа го тя ощипа,
та се Еней поободри;
и скочи, с другите зарипа
и вкупом морските сестри
напред потеглиха, с охота
посочват пътя прав на флота.
А щом се зазори, Еней
съгледа своя стан в обсада;
реве, че Турн ще прати в ада,
ще го изкорми — стар злодей.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Шалварите подбрал, полита
до кръста във вода, реве,
зове на помощ Афродита,
зове и други богове.
Палант след него и тайфата
цоп-цоп — цамбурват във водата,
вървят, стълпяват се за бой.
„Напред! — крещи Еней. — Напряко!
Неверника да бием яко,
след мен! Напред в победен строй!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянците, като видяха
на помощ княза да лети,
се втурнаха и подлудяха;
земята тътне и кънти.
Не спират въздуха да цепят,
като мухи рутули трепят,
а Турн стои ни взел, ни дал;
свирепо взира се, съглежда,
че пан Еней войска довежда.
и своите зове примрял:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„Момчета! Бийте, не преставайте,
настана вече тежък час!
Къщя, жени, бащи спасявайте
и всичко свято тук за вас!
Да не дадем и педя даром,
ще ги заровим тук, повтарям,
или... Не! — с нас е храбростта!
Все още с нас са боговете!
Напред! Троянците громете!
Огънаха се на места.“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Щом зърна вражите пълчища,
към флота Турн се втурна с вой;
сърдит като петел в кълчища,
се мята и зове на бой.
Рутулите в едно сплотява —
момци, достойни все за слава! —
да смаже общия си враг.
Крещи, сече, ломи, бушува,
не коли сякаш, а танцува,
така бе пъргав той и як!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней не се тъй лесно плаши,
израснал в бой и остарял;
забърквал се е в разни каши,
и две, и двеста е видял.
Кому не е разпрал търбуха,
така де — парен каша духа,
затрил е толкова души.
Към Турн изкосо той поглежда
и своята войска повежда
ребра и кости да троши.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Терон бе първият — с тесака
погъделичка го така,
че вирна задника юнака
и рухна с щръкнали крака.
И Лихас падна и не гъкна;
замахна с меча пак и хвръкна
главата едра на Цисей,
и той като чувал се свлече.
А след това и Фар съсече,
и с него справи се Еней.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней като вихрушка мина,
не спря той меча да върти;
превърна в уроди мнозина
и доста хора осмърти...
Палант за пръв път бой опитва,
като чифутин на молитва
пищи, аркадците зове;
по фронта тича с всички сили,
като жребец между кобили
пръхти, размята се, снове.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На Лаг — ругулче прелукаво —
новакът хвърли се в очи
и както жадно бе за слава,
поиска да се отличи.
Но нашият аркадец схвана
и пръв прониза му гръкляна!
Кръвта в аркадците кипи!
Един през други падат, стават,
като през храсти път си правят,
любов към княза ги крепи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Палант Евандрович от коня
стовари на Хисбон пестник
и тъй му промени фасона,
че хвърли топа той след миг.
С Ларид туй стори, па потрети,
та същото се случи с Ретий —
от колесаря полетя!
Палант го пипна за краката
и го събори от колата —
кръвта му бликна, зашуртя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А! А! От ярост цял се мята
Агамемноненко Халез
и с коня си тресе земята
като да е самият Зевс;
край себе си навред избива,
Ферет след кратък бой загива
и Демодог — безстрашен мъж,
Ладон бълха е срещу него,
крещи: „Палант, Палант къде го
да го излапам наведнъж!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Палант, момче и половина,
като грамаден дъб стои
и чака мръсната гадина,
която му кюляф крои.
Дочака го — и за отплата
така го фрасна по главата,
че се търкули пан Халез.
Палант повлачи го, па хвана,
че сам му стъпи на гръкляна,
добре го понагази днес.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И Авентин сред тоя хаос
се просна — кървав като рак,
и храбрият ергенин Клауз
видя какво се вика враг.
Сечаха, мушкаха с тесаци
Палант и другите бурлаци,
чак от Аркадия дошли.
На Турн косата му удари
о камък, иска мед да кяри,
а жилят пустите пчели.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И Турн започва да бесува,
реве като ранен глиган,
тъй взира се, следи, хитрува,
че трици да яде Полкан!
Простесенко Палант съзира,
със зъби скърца, галопира
и сладко се облизва чак.
Върти той сабята, в засада
към гривата на коня пада —
тъй дебне мишка котарак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Палант изплъзва се веднага
като лисугер от загар
и Турн през кръста тъй налага,
че ха да падне тоя звяр;
след миг, дорде се окопити,
така го удря през очите,
че ще го прати в хладен гроб.
Но Турн не мръдва върху коня,
понеже цял е стегнат в броня,
като в шушулка — едър боб.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй вкара Турн Палант в капана
и с меча фрасна го така,
че той за къдрите се хвана
и рухна в конските крака.
На две се черепа разпука,
кръвта му шурна, забълбука,
в носа, в устата засмъдя;
като тревичка под косата
Палант се килна на земята,
не се момчето налудя.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Турн се спусна и без срама
затъпка мъртвия с нозе,
ремик със златна катарама
свали — за себе си го взе.
И пак се метна на жребеца,
взе пак да се глуми с мъртвеца
и към аркадците поде:
— Аркадци, рицаря вземете
и на Евандър го носете!
С Еней съюз ще ми плете!...

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Видели загубата свята,
аркадците завиха с глас;
кълнат се, жаждат бой, разплата,
дори да паднат в тоя час.
На щит Паланта натъкмиха,
с калмицка бурка го покриха
и тръгнаха към своя стан.
За княза мъртъв с глас ревяха
и Турн, харсъзина, кълняха;
ела, троянски наш султан!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Какъв е тоя шум и врява,
какъв е тоя хаос там?
Кой тъй земята разлюлява,
кой тъй се е размятал сам?
Тъй както вятър вдига пясък,
тъй както сред клисури с трясък
реве и блъска водопад —
Еней громи и разпилява,
и за Палант си отмъщава,
и се тресе от гняв и яд.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

— Насам, разбойници на Турна!
Насам, затривам ви до крак!
Сега на място ще ви турна,
зад Стикс ще ви проводя чак!...
Еней мучи и мята тяло
като добиче пощръкляло
и тръшка свойте врагове;
замахне с меч — и във въртопа
по десетина хвърлят топа,
така ожесточен се рве.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй както порът дребно пиле —
Еней внезапно сгащи Маг;
душицата му в миг изпил е,
ще свърши клетият бедняк;
нали не му се млад умира,
в нозете му се заувира
и моли да го вземе в плен.
Но той, пронизал го с маждрака,
го прикова към прахоляка
и пак препусна настървен.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Докопал вейнатото расо
на полкови рутулски поп,
веднага псето сладкогласо
Еней запрати в хладен гроб.
Загина и храбрецът Нума,
Серест — кума му, и в тулума
на Лука мечът бе забит.
Изхвръкна Камерт из седлото
и Анксур бе сразен — горкото
момче, и бе заклан Тарквит.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не спира — като по поръчка
врага затрива тоя мъж,
сече със своята калъчка
по пет, по десет наведнъж:
Лукаг и Лигер каруцарят
летят, към него бясно карат,
та да го сгази някой кон.
Но и на тия клети братя
душите бедни от телата
излитнаха — към пан Плутон.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тъй наш Еней прочиства стана,
напредва - мушка и сече;
когато най-подир престана,
бе стигнал своето градче.
Троянците, и те пробили,
латинците до крак затрили,
насреща на Еней вървят.
Прегръщат се и не престават
да се целуват, поздравяват,
стакани някои държат,

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

а Юл, нали е комендантин,
излиза с рапорт пред Еней,
под ред докладва — елегантен,
наперен, стегнат с портупей.
Еней изказва благодарност,
прегръща го за тая вярност,
след туй целува го в уста.
Сърцето на Еней играе,
честити сетнини вещае
със син — отмяна в старостта.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подпийнал, Юпитер тогава
седеше до жена си сврян,
напираше с уста слюнява
като сукалче запъхтян;
да угоди на свойта мила
сумтеше: „Я виж Турн как смила
троянците и тоя път!
Венера хич не е опасна,
от нея ти си по-прекрасна,
за тебе всички тук ламтят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Безсмъртието ми жадува
за твойте ласки, топлина;
светът за твойта власт ратува,
на Юпитер си ти жена.
Поискай — все едно какво е, —
и мигом то ще бъде твое;
целувката ти знойна днес...“
И тук притисна тъй Юнона,
че ха да се свлекат от трона,
но само се натърти Зевс.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Юнона — бойка хубавица
и хитра до немай къде,
го знаеше, че е лисица —
не даде да я подведе.
Поде: „О, слънце за очите,
спри, олимпийски йезуите,
с медоточивите слова.
Отдавна ти не ме обичаш,
пиян при мене се довличаш,
махни се — остави това.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не съм на двайсет, стига мели,
защо душата си кривиш
и дрънкаш врели-некипели,
главата ми да завъртиш.
Да стане пак по твойта воля,
аз само за едно те моля,
на Турн живот му отпусни,
с баща му да си похортуват
и пред смъртта да се сбогуват...
Ти дай — и спирам, запомни!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И на врата му тя увисна
и цяла му се окачи,
и тъй към него се притисна,
че причерня му пред очи.
Омекна Зевс като след баня
и жулна водка, и захвана
да обещава като бог;
Юнона хубаво си знае —
на мишка и котак играе,
а става котка и мишок.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ах, богове, богини — всички,
и гръмовержецът им сам
живеят голи-голенички
подобно цигани — без срам.
Юнона, слязля от престола,
се спусна на земята гола,
притече се на Асмодей
на помощ — и към Турн потегли,
облякла мъжки дрехи, негли
това да беше сам Еней.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тогава Турн от яд кипеше,
едва се в кожата побра,
че в боя пак не му вървеше
и пак Еней го изигра.
И на — не щете ли, тогава
Еней отнейде се явява
в одеждите на пан Сихей:
„Е, Хайде, рицарю мизерен,
насам, нещастнико наперен,
ела да те гости Еней!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

67 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Турн гледа — ето го пред него
врага му, вечния му враг,
и на шега на бой зове го,
и май го взема за ахмак.
Вбеси се и от страх застена,
сумти от ярост, пот студена
тече от него — цял порой.
Посяга — призракът му бяга,
след него хуква Турн веднага,
ала изплъзва му се той.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

68 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Уж скрива се, уж той го стига,
но вижда го едва-едва.
Замахне с меч и мига-мига,
къде ти! Призрак е това.
„Не ще избягаш, туй не ти са
безгрижните игри с Лависа,
ще те докопам тоя път;
така ще бъдете венчани,
че ще настръхнат всички врани —
трупа ти с дни ще го кълват.“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней се втурна към морето,
че лодка бе видял пред тях,
търчеше здравата момчето
и скочи (уж го беше страх),
дано да се спаси накрая;
тук Турн се тъй главозамая,
че скочи в лодката и той,
Еней най-после да убие,
кръвчицата да му изпие,
да се превърне в пръв герой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

70 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

В миг лодката се развълнува
и отдели се от брега,
а Турн подскача и ликува,
щастлив, че стигнал е врага.
А пък Юнона се обърна
на кукувица и се върна,
на топло си отиде пак.
Турн гледа — сам е сред морето,
ха да се ръгне сам в сърцето,
но стигна бащиния бряг.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

71 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дорде глумеше се Юнона,
Еней му бе като в мъгла,
че щом слетя от небосклона,
мъгли над стана му разля;
невидим, но и той не види,
след туй видяха бол убити —
рутули, свои: пан Ород,
Латаг и Лауз, в кръв прострени,
и Палм посечен, и Партений —
погубил бе бая народ.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

72 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мезенций — главатар тиренски —
пристъпи смел и горделив
и разпищя се по махленски,
че само пан Еней е жив!
„Излез — крещи му с бяс, — от чужда
подкрепа вече няма нужда,
достатъчни сме ти и аз.
Насам!“ — и тъй си налетяха,
че дъбовете разлюляха,
Мезенций просна се в несвяст.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

73 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней наръга с меч Мезенций
и в него с яд го завъртя;
душата с нейните претенции
по дяволите отлетя.
Еней със своите акрани
след туй направиха курбани
и попируваха добре.
Гуляха до среднощ и пяха,
пияни паднаха, заспаха;
Еней за малко да умре.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

74 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

В небето будната зорница
показа се като петак,
не — като зърно във паница:
и сводът пламна като мак.
Еней троянците строява
и с мрачен вид им съобщава,
че мъртвите ще почетат,
и пояснява, че е нужно
по братски всички и задружно
убитите да погребат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

75 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Доспехите на пан Мезенций
на кол надяват — не за фарс,
не за това, че са зевзеци,
а пак да угодят на Марс.
И шлем, и меч, и панцир бранен,
и пряпорец, и щит стоманен —
и его рицар горд пред вас.
Еней пред всички се изсекна,
изкашля се, след туй отекна
суровият му дрезгав глас:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

76 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„Троянци, рицари, казаци,
не се плашете, с нас е Зевс!
Това плашило с царски знаци
града ще ни отвори днес.
Но с меч врага преди да стрижем,
за мъртвите да се погрижим,
да сподобием с упокой,
с прослава всеки наш побратим;
Палант у тях да го изпратим —
за нас остави кости той.“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

77 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А след това отиде в трема —
трупът на княза беше там,
пазвант аркадски с хризантема
разгонваше мухите сам.
А оплаквачките троянски
като под нож пищяха кански;
Еней прогъгна, свел чело:
„Ах, ах, увяхна мой гергине,
бе майстор в боя, но отнине
угодно богу тъй било!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

78 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Носилка яка от върбина
и лек тръстиков балдахин
приготвиха за исполина —
Палант, Евандровия син,
велможа, царствена персона —
та тъй да иде при Плутона,
не като някакъв голтак.
Жени покойника измиха
с премени нови го стъкмиха
и на очите — по петак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

79 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Когато всичко бе готово,
семинаристче-философ
довтаса за надгробно слово.
Почеса се и бе готов:
„Мъртвец не диша — замъдрува, —
не вижда, значи и не чува,
мъртвец, уви, е тоя мъж.
Амин! Народът хич не чака,
а взе, че жално се разплака,
профъфли: „Господинчо, къш!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

80 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

След туй Палант го прекадиха,
изнесоха го на ръце,
под балдахина го укриха;
Еней, с разкъсано сърце,
покри го с ценно покривало —
Дидониното одеяло,
задигнал и го бе Еней.
На рамо войните го взеха
и бавно, старчески поеха
за към градеца Палантей.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

81 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Край градските врати горчиво
Еней с мъртвеца се прости:
„Живот, живот, море бурливо,
кого си пощадило ти!
Прости, приятелю любезни,
соленичко ще му излезне
на Турн за тия сълзи днес...“
Наведе се и го прегърна,
и го целуна, па се върна,
отиде си у тях злочест.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

82 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не бе си влязъл още в двора
Еней с навъсено чело,
видя пристигналите хора;
посолство от Латин дошло:
решил бе цар Латин да прати
асесори за делегати
с един армейски капитан.
Той скитал из земи чужбински
и знаеше освен латински
фригийски — бил е драгоман.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

83 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Най-старшият от тая трупа
започна с техни си слова
и в превод ако се претупа,
той каза, значи, ей това:
„Не ни е враг мъжът загинал,
ни супостат трупът изстинал,
в степта оставен да лежи.
Та позволи ни ти телата
да погребем по правилата
и милостта си покажи.“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

84 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней добряк е непресторен
и кротко каза им все пак:
Латинус рекс е неуморен,
а Турнус песимус — глупак.
И кваре врагове сте мекум?
Латинус смятам путоцекум,
а вас, сеньорес, без акъл.
Латинус искам пацем даре,
пермито мъртвите копаре
и корам с вас не ще съм зъл.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

85 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тук само Турнус враг е меус,
сам егро дебит в бой заклет;
отрежда фата ут Енеус
да ви е рекс, аматин зет.
Да доведа ад финем белум,
ще имам с Турнус аз дуелум,
че чужда сангвис ми тежи!
Ще каже гладиус вел деус
кой — Турнус или пък Енеус
латински сцептро ще държи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

86 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Речта посланиците трогна,
възрадва техните уши;
вълнението щом надмогна,
накрая Дранк се престраши:
„О, княже прословут — разправя, —
роден за подвизи и слава!
Ще идем при Латин с актив,
подред за всичко ще разкажем
и бързо-бързо ще докажем,
че с Турн съюзът е афиф!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

87 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И мир подписаха, скрепиха
за две недели или три,
и с договори уредиха
да им дадат за сеч гори —
на тях, на бедните троянци,
голтаци, разни самозванци,
да си довършат туй градче;
да им изпратят и столари —
борики, брястове, чинари
и буки всеки да сече.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

88 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А после почнаха банкети,
стакана тръгна между тях,
прегръдки, смехове, съвети,
с тютюн се черпят, шум и смях.
Едни присядат, други стават —
с убитите се занимават,
топори из леса кънтят.
Троянците за кратко време
с латинското сърдито племе
успяха днес да се сдобрят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

89 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сега Евандър да опиша
и бащината му печал,
ръце как кърши, как въздиша,
плач, писък, охкане и жал.
Къде ти! Кой ще има сили,
та да твори като Вергилий,
не съм в тъгите спец голям;
от плач и мъка се страхувам,
а и самият не тъгувам,
та дай да минем по-натам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

90 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На будната зорница взора
щом грейна в чистото небе,
Еней изкара свойте хора,
та мъртвите да погребе.
С Тархон върви навред из стана
и да работят ги подканя,
на клади мъртвите редят;
със суха слама ги обвиват,
с катран трикратно ги заливат
и със зехтин — та да горят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

91 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И пламъците засвистяха,
разся се утринният мрак.
И Вечна памят заридаха,
да те е страх да слушаш чак.
И кости, плът и мас цвърчаха,
тумбаци пукаха, трещяха,
вонеше на стопена лой.
Смрад, чад и дим до висините
и най се трудеха жреците —
изкони от апашки сой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

92 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Другари имаше тук всеки,
кой син и братец, кой баща,
незабравими — и навеки!
А някои от суета
в пожара хвърляха и вещи —
обуща, хубави одежди,
седло, юздечка, меч, колчан,
навои, патронташ, папаха,
дизгини — в огъня летяха,
тъй както снопи на харман.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

93 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не беше тъй в полето само,
в Лаврентиум — и там тегла;
ревеше мало и голямо
пред купищата от тела.
Тук за сина си стари тейко
реве, проклина те, злодейко,
война и царя — вехт глупец;
там в сълзи дави се девица,
че без венчило е вдовица —
къде го нейният храбрец!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

94 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жени раздърпани и боси,
като обхванати от бяс,
набръчкани и белокоси
пищяха, виеха на глас.
И биеха се по гърдите,
и си зовяха мъртъвците,
кълняха целия си род,
кълняха Турн, че той без срама
зарад любовната си драма
погубил беше цял народ.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

95 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И Дранк залая срещу него,
че в Турн е цялата вина,
че на дуел Еней зове го —
да свърши пустата война.
Но Турн си имаше защитник —
юрист, дърдорко, ненаситник,
пое защитата му той:
пък и шпиони на Амата
представяха така нещата,
та да не влиза Турн в двубой.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

96 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А и посолството от хана,
от Диомеда се прибра,
но отдалече ясно стана,
вестта не ще да е добра.
Стареят с другите велможи
да дойде, всичко да доложи,
Латин веднага нареди;
и пред народа ги извади,
и подир всичките обряди
така се той разпореди:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

97 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„Кажи ни всичко ти, ВенулеФ,
от Диомедовата реч,
не си бъбривец — всеки чул е,
такъв те знае нашта Сеч“;
„Царю, за твоя крак победен
стъпенка съм, слуга последен,
не се гневи — поде Венул.
Селяшка правда — тя гнети ни,
от панска — яки ни гърбини,
ще ти река какво съм чул:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

98 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„Човек с Енея да се бие,
ще трябва да е пръв глупак,
да бяхте го видели вие
какъв безстрашен е казак!
Добре ни подреди край Троя,
когато хвърляше се в боя
за род и родни божества.
Спаси баща си от пожара,
на гръб на Ида го откара —
добре да знаете това!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

99 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не се срещу Еней силете,
светия смята го светът;
и на Латин му обяснете,
по-харно е да се сдобряг.
Къде такива днес! Баща си
и побелелите му власи
над всичко да поставят, а?
Не съм ви враг, но на Енея,
дорде на тоя свят живея,
не ще му сторя аз щета.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

100 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ха сбогом, домини, латинци!
Не ща му дари на Латин,
по-бързо стягайте опинци
и ги носете на един,
на пан Еней — за мир молете...
Изтри си пан Венул ръцете
и сложи на речта конец.
Латин увяхна: лошо време,
от страх на голото му теме
трептеше сухият венец.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

101 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Латин се сепна най-накрая,
молитва почна да реди;
намръщи се и се окая,
и всичко под око следи.
„Какво? Не ви се нещо гледа,
залагахте на Диомеда,
а ви показа среден пръст;
да бяхте мислили навреме,
преди Анхизович да вземе
да ни дере и ръфа с хъс.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

102 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Добре, че се земя намира,
която хич не я орем
(не ми го инак ум побира),
да вземем да му я дадем.
Нивя ще му дадем, ливади
и Тибър — риба да си вади,
Еней ще ни е пръв съсед.
Ако му хрумне, сиромаха,
пак да се скита — да се маха
и всичко ще ни е наред.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

103 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Да има мир с Еней, ще пратя
посланици — към петдесет;
и дари — пратка пребогата,
ще съберем неща отвред:
сланина, сладко и есетри,
колан, ламета — доста метри —
да си ушие нов кафтан;
и от Торжок ботуши нови,
седло изписано, с обкови.
Кажете! Как е моят план?“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

104 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И Дранк, какъвто е дърдорко,
а и на Турн нали е враг,
надига се, поглежда зорко
и казва, сучейки мустак:
„Латине, светли, знаменити,
сърцата наши покори ти,
мед от устата ти тече;
да ти отвърнат хич не смеяг,
седят, потят се и немеят,
но пипето им пак сече.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

105 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дай боже вече псето люто,
що в тая сеч ни заглави,
пък е безсрамно и надуто,
по дяволите да върви;
че толкова жени разхлипа,
че толкова мъже съсипа,
а се изнизва в тежък час!
Нали все Турн е пред князете
и води ги за носовете,
сега да иде вместо нас!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

106 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Да ни остави тук на мира,
да търси за съюзник друг,
царкинята да не задиря,
крака му да не стъпва тук.
О ти, Латине, ти, преблаги,
добре Еней даряваш, драги,
но и Лавиния му дай!
Мир с тая сватба ще даруваш,
от рани царството лекуваш,
за щерка си отреждаш рай.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

107 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А теб те моля, пане Турне,
махни се от Лавися пръв!
Недей терза се с мисли бурни,
щади латинската ни кръв.
Еней единствен теб зове те,
иди и с него се трепете,
не ни набърквай нас, недей.
Ако не си храбрец на думи,
върви, недей се много куми,
на дело победи Еней.“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

108 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

От тия думи Турн, бедняка,
като удавник помодря;
със зъби като пес затрака,
скипя, от вътре цял възвря.
И рече: „Старо, зло плямпало!
В интриги, в свади побеляло!
И ти ще ме сравняваш с пор!
Небивалици съчиняваш,
в народа ужас хитро всяваш
и мен ме клепеш, няма спор,

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

109 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

че щял съм голата ти тиква
със меча си да окося;
върви! Недей ме предизвиква
ръцете с теб да си мърся.
А ти, Латине милостиви,
ти... сметките ти май са криви,
пълзи пред него като рак!
За царството се вайкаш, значи,
той на гърба ще ви се качи,
ще ви обръсне по мерак.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

110 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но щом съм пречка за успеха
и мен Еней зове на бой,
и мойта смърт ви е утеха —
душата ми на смел герой
не трае — храброст блика в нея!
Вървя, отивам при злодея,
отивам, ще се бия сам!
И ако ще Бова да стане,
ама ще има да ме хване,
не той — аз него ще изям...“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

111 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Щом на конгрес ще му играят,
Еней потегля към Лаврент:
за щурм троянците мечтаят,
не трае ни един левент.
Латин, щом чу за новината,
се сви — тресе му се брадата,
на всички свят им се зави.
„Ей на ви мир“ — се врътна люто
и хукна в същата минута
войската Турн да оглави.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

112 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И пак настана бъркотия,
народът сгърчи се о две,
тук шепнат, там е олелия,
един се моли, друг реве.
Войната пак върти секира
и пак Латин от страх примира,
горкият станал бе пишман —
Еней да беше взел Лавися,
той щеше да се куртулиса,
симид би лапал сит, засмян.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

113 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Турн бързо сбруята извади
и хукна, в ризница наврян;
насъска своите отряди
срещу Енеевата сган.
Намери първом той Камила,
като айгър — добра кобила,
и бързо даде и акъл:
къде с войската да удари;
Месап със своите другари
на помощ беше и дошъл.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

114 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А после коня си пришпори,
засада пръв да нареди
ей там, на планината горе,
фригийците да обгради.
Еней — и той строи отряда,
да почнат тутакси обсада,
да атакуват крепостта.
Вървят сплотени, с жар в гърдите,
вървят — да победят вразите
или да срещнат в бой смъртта.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

115 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Троянците се устремиха,
отблъскваха врага напрял,
веднъж ли само го отбиха
чак там, до крепостния вал.
Латинците — и тях ги бива
да устоят на офанзива,
бая натръшкаха в прахта.
Чиновниците им въртяха
юмрук под зъбите, сновяха
като петли по крепостта.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

116 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А щом Арунт уби Камила,
латинците ги хвана страх,
изгубиха и дух, и сила
и търтиха на бяг; след тях
троянците се устремиха
и дълго по гърба ги биха,
не спряха с тях да се глумяг.
Затвори крепостта вратите,
оставиха отвън бойците,
за да не влезе и врагът.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

117 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Щом стигна тая вест до Турна,
лицето му се изкриви,
че планът му се пак катурна,
замига, взе да се диви.
Обзет от ярост и досада,
той вдигна своята засада,
напусна гъстите гори;
и щом се смъкна в долината,
съгледа тутакси с отврата
Енеевите маскари.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

118 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней познал бе Турн, едва ли
и той да не позна Еней;
очите биха си издрали,
насъскани от Асмодей.
И ха да пламне битка бурна,
но Феб препил бе и цамбурна
по-рано във водата днес
и нощ се спусна над земята;
натръшкаха се на тревата,
захърка всеки главорез.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

119 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Това на Турн не се понрави,
със зъби скръцна, сукин син,
не знаеше какво да прави,
та каза злобно на Латин:
„Дано проклетите фригийци,
опърпаняци, кръвопийци,
на думата си удържат!
С Еней ще ида да се бия,
позора си дано измия —
обречен е на явна смърт.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

120 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ще вляза, ако ще и в ада,
но ще го пратя при Ереб;
за мене гробът е награда,
а неговата е от теб.“
„Е, е! — Латин се тук обади, —
какво отново почваш свади,
ти глей да не захвана аз!
Да лъжа — нямам вече сила,
че истината по е мила,
на — днес за нея вдигам глас!

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

121 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Това е божията воля —
да си не вземаме за зет
земляк; знай — чака ни неволя,
щом нарушим добрия ред.
Без туй опява ми Амата
и чак ми натроши ребрата,
че съм отказал на Еней.
Какво си почнал да щурееш —
да мреш или пък да живееш,
я по-добре се овладей

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

122 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

и бързо забрави Лавися;
или се свършиха моми?
Вземи си Мунка или Прися,
отдето искаш си вземи —
в Ивашки, Милци, Пушкаревка
и в Будища, и в Горбаневка“,
в което да речеш селце
дал господ бог моми, човече;
и булка можеш днес отвлече,
щом толкоз ти е на сърце...“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

123 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ей тука свари ги Амата
и в Турн се вкопчи с две ръце;
в уста целува стратилата,
реди със сълзи на лице:
„Недей — му казва — се подвежда,
не ни оставяй без надежда,
щом пукнеш — свършено е с мен.
Ще ни зарежат боговете
и наште племена, и двете,
и щерка ми — ще паднат в плен.“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

124 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Но как да мисли Турн за нея —
ни сълзи трогват го, ни 308;
гонец изпраща при Енея,
на заранта да е готов.
Сърбят го и Еней ръцете,
мерак му е от раменете
на Турн главата да свали.
И прати сам парламентьори,
каквото с Турн се уговори —
на свойте тъй ще повели.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

125 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И тъй — на следващата заран
народът вдигна се в зори,
от любопитство цял изгарян;
гъмжи, расте — иди го спри.
И секунданти мерят, чучват,
в земята колчета забучват —
къде войските да стоят.
Четат молитви с жар жреците
и върху буйна жар овците,
козлите, свините пекат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

126 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пред всички музиката свири,
в параден строй — като на бой:
с хоругви, с празнични мундири,
войникът — кипри се и той.
И двете армии се спряха
там, дето колчетата бяха,
и плац се ширна между тях.
Народ се скупчи зад войските,
напряха, искаха тълпите
да видят целия пердах.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

127 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Нали богиня е, Юнона
си знаеше — ще падне Турн,
но все не и се щеше оня
да победи и в тоя тур.
И пред русалката Ютурна
(че беше му сестра на Турна)
разкри тя свойте страхове;
и нареди и да мъдрува,
да прави, значи, и да струва,
но братеца да отърве.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

128 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дорде мъдруват горе двете,
тук почват двамата дуел;
и тия молят боговете,
и другите — да бъде смел
човекът им, врага да смаже.
Рутулите си мислят даже,
че Турн грози го вече смърт.
Ей, нещо е навел очите,
не са започнали, а свит е —
дали пък да не го възпрат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

129 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И тук русалката Ютурна
нахлу в рутулската войска;
разджавка се, тук-там се сурна
и вдигна всички на крака.
Като Камерт се предрешила,
кори, подсторва с пълна сила,
че срам е Турн да предадат,
със скръстени ръце да чакат,
мърцина да умре юнакът
и врат в ярема да заврат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

130 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Шушукаха отпървом плахо,
а след това и с пълен глас.
„Загубени сме!“ изреваха...
Мирът бе скъсан в тоя час.
Без никой тук да забележи,
тя ги оплете в свойте мрежи —
и ръфна заекът вълка!
Добра поличба без уплаха
лаврентците в това видяха;
Толумний вдигна пръв лъка

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

131 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

и пустия му душевадец
Гилипенко уби от раз.
Той бе прочут и смел аркадец —
земляците обзе ги бяс.
И тук такава сеч настана!
Налитат — гмеж необуздана —
кой с остра сабя, кой пък с меч;
крещят, съсичат и се целят,
лежат, размахват се и стрелят,
касапница — не просто сеч.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

132 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней правдив е, дума няма;
като видя врага злорад,
решил да прати пак с измама
фригийците на оня свят,
извика: „Май сте полудели,
че то в примирие не сме ли,
та да се бием с Турн в двубой!“
Но тук стрела — не щеш ли — случи,
та в бута баш му се набучи
и топла кръв усети той.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

133 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Еней с шалвари в кръв, разпрани
едва стоеше на крака;
към шатрата пое с Асканий —
комай го водят под ръка.
А Турн това и чака, взе, че
към хората му се завтече,
дотам се вече осмели:
сече къде каквото свари
и трупа трупове — камари,
събра месо за сто котли.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

134 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Веднага щом замахна с ярост,
събори Фол и Тамир той;
като бълхи Хлорей, Сибарис
размаза, стъпка ги без бой;
сечеше той къде що види,
направи бързо инвалиди
от Главк, от Терсилох и Лад.
Затънал в благо кръв до шия,
върша със своя раванлия,
затри злодеят доста свят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

135 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не стига раната в месата;
като видя това Еней,
разкъса му се и душата —
пищеше по от Прометей.
Япид, бръснаря лазаретен,
знахар, лечител дълголетен,
зае се с него начаса;
нави до лактите ръкави,
поли запретна, па постави
и очила върху носа.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

136 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

И с работата се захвана:
дорде вода завчас възвря,
огледа кървавата рана;
и шилото ли не завря,
туткал сарашки ли не слага —
не става, нищо не помага,
Япид се просто поболя!
Опитва с клещи и пинсети,
с ченгел, със зъби, но къде ти,
не мръдва пустата стрела.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

137 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера сви и се сърцето,
че мъчи се Еней така;
па скокна, тръгна към полето —
и Купидон и под ръка;
от разни билки те набраха,
с вода целебна ги заляха
и с капки харлемски дори.
Венера мястото намаза
и думи непонятни каза,
та раната да прегори.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

138 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Какво лекарство чудотворно —
утихна болката за миг
и стана жилото покорно,
и бе извадено без вик.
Еней веднага ободри се,
с бокал горилка подкрепи се,
взе ризницата на Вулкан.
И пак вразите той затрепа,
лети — на своите подкрепа,
разпалва жаждата за бран.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

139 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

След миг фригийските войводи
отново полетяха в бой;
войската рукна, забоботи —
тъй бент се къса при порой.
Еней ранените прескача,
побегналите не закача,
към Турн човека търси път.
Но на — лукава е Ютурна,
хитрува и се мъчи Турна
да отърве от явна смърт.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

140 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ти хитрост дай им на момите,
щом сетят тръпка в свойта гръд;
отракат ли се в хитрините,
и дявола ще надхитрят.
Русалката от облак рипна
в каруцата, юздите пипна
и шибна тя конете с бич;
излезе Турн с. кола от стана —
в обоза Белчо пак остана,
че нещо нямаше го хич.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

141 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На бяг Ютурна го удари,
сновеше все напред-назад
като лисица пред загари;
спасяваше тя своя брат.
Сега е тук, след миг я няма,
навсякъде е тя, но само
не там, където е Еней.
Но той видя им хитрините,
страха на Турн — и сви юздите,
ще пипне подлия злодей.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

142 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Започна да следи той Турна,
не го изпуска от очи,
но зла и хитра е Ютурна
и пак се лесно откачи.
А и Месап се тук намери
и с камък пан Еней замери —
и него да го подреди.
Но той за щастие се сведе
и мина камъкът отпреде
и само шлема повреди.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

143 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Че като пламна, запроклина
Еней коварния си враг,
поскупчи своята дружина
и Зевсу се помоли пак,
и цялата си рат подкара
врага да почне в надпревара —
да колят, всички да секат.
И взе латинците да жули,
да корми мръсните рутули.
Не би! Как Турн да уловят.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

144 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сега без срам ще си призная —
безсилен съм като поет;
и да се мъча и старая —
не ще нанижа свестен ред.
И виждам аз — къде ще ида, —
ще се получи панихида.
Но в списък, ама по-голям,
ще изредя аз всички войни,
умрели по полята бойни —
дължимото да им отдам.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

145 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тук своя вечен сън заспаха
Цетег и Танаис, и Тал;
Онит, Сукрон — и те лежаха,
Еней ги беше тях заклал.
Амик и Хил — троянци смели,
пред Турн в прахта са се прострели...
А другите не ги и знам
по име. Всичко тъй се сплете,
сами си вързаха ръцете,
та само хапеха се там.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

146 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

По тиквицата Афродита
удари своето синче —
към щурм го тласка, да връхлита,
рутулски псета да сече.
Лаврентий трябва днес да падне,
Латин и Турн звезди по пладне
да видяг, че да разберат.
Еней за старшините праща,
събира ги и тъй подхваща,
застанал ей на оня рът:

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

147 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„Не се на мойта реч дивете
(чрез мен сега говори Зевс),
града веднага превземете,
където оня крастав пес,
Латин, с пърцуца се налива,
дорде кръвта ни се пролива.
Палете, кълцайте без жал;
сринете кметството — от тия
започна тая бъркотия;
Амата искам я в чувал...“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

148 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Войската ревна, зазвънтяха
оръжия; след тоя зов
строиха се и полетяха
натам, към крепостния ров.
Огньове мятат, атакуват,
дъжд от стрели вали, щурмуват
със стълби градската стена.
Еней с ръка нататък сочи,
ругае цар Латин, клокочи:
„В Латин е цялата вина!“

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

149 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Които още бяха вътре,
от уплах сбъркаха се те.
Насам-натам се всеки тътре,
да бяга иска, но къде.
Ту зъзнат, ту от жар изгарят,
вратата искат да отварят —
врага да пуснат в своя град.
„Друг дотред при Латин наваля —
той лично да върви на вала,
да брани клетата си рат.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

150 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Навън Амата се изсули
и гледа — из града пожар;
зад пушек слънцето се тули;
пече се тя като на жар.
Ни Турна вижда, ни рутули,
чак вените и се подули —
така кръвта и ври, кипи.
Привижда и се — Турн съсечен,
от нея в тоя срам въвлечен,
затрит със своите тълпи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

151 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Светът направо чер и стана,
животът и се днес вгорчи;
залиташе като пияна,
от мъка просто откачи.
Богини, богове кълнеше
и багреницата дереше,
и в най-критичния момент
въжето сложи си горката
и го завърза за гредата —
тъй свърши тоя инцидент.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

152 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А новината сатанинска
щом до Лавися долетя,
„Уви!“ начетено изписка,
защура се из къщи тя.
Разкъса цветната одежда
и в черно взе да се нарежда,
във врана се преобрази;
и огледалце пак напипа,
взе да се учи как да хлипа,
да лее, бедната, сълзи.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

153 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вестта се пръсна и отчая
народа, цялата войска.
Латин се мъчеше до края
да бъде бодър, на крака,
но не успя човекът — рухна,
от сълзи целия подпухна
като размекнат стар цървул.
Аматината смърт ги стрясна,
тълпата плачеше нещастна
и Турн бе гайдата надул.

    

Переклад болгарською/Българскиі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

154 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Като разбра, че от сиджимка
току-що е умряла тя,
сам се замята като в примка,
като глиган се разгрухтя.
Търчи, крещи, ръце размахва
и известява, че премахва
той всяка заповед за бой
с Енеевите тем