Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Енеїда (Энеіда). Переклад білоруською мовою

Іван Катлярэўскі

ЭНЕІДА

Переклад білоруською: Аркадзь Куляшов.

Подається за виданням: Катлярэўскі, І. П. Энеіда / Іван Катлярэўскі; пераклад з украінскай мовы Аркадзя Куляшова ; [мастаки В. і М. Басалыгі]. - Мінск : Беларусь, 1969. - 270 с.

Переведення в html-формат: Борис Тристанов.

Проект «Енеїда» Івана Котляревського.

    

Частина перша

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней быў маладзец, рухавы,
Казак што трэба, хлопец-зух,
Прыдатны да ўсялякай справы
І валацуга з валацуг.
Ён, як спалілі Грэкі Трою,
З яе зрабіўшы сцірту гною,
Даў драла з торбаю пустой;
Вайной абсмаленых Траянцаў,
Брытагаловых галадранцаў,
Забраў, як упякаў, з сабой.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ён, хутка парабіўшы чоўны,
На хвалі мора іх спусціў,
Траянцаў насадзіўшы поўна,
Куды глядзелі вочы, плыў.
Але Юнона, злыбядуха,
Расквохталася, як квахтуха, —
Энея не любіла — страх;
Ужо даўно яна хацела,
Каб вытрас дух ягоны з пела
Сам д'ябал і развеяў прах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней не даспадобы сэрцу
Юноны — ён яе ўгнявіў:
Ён быў гарчэйшы ёй ад перцу,
Яе спагады не прасіў;
Ды горай быў нялюб за тое,
Што, бачыш, нарадзіўся ў Троі
І маткаю Венеру зваў;
Што дзядзькам быў яго таксама
Парыс, памёршы сын Прыяма,
Які Венеры яблык даў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пабачыла Юнона з неба,
Што пан Эней пусціўся ў шлях;
Пра тое ёй шапнула Геба...
Юнонай авалодаў жах!
У санкі паву запрагала,
Пад хустку каснікі схавала,
Каб не свяцілася каса;
Карсет як след зашнуравала
І з хлебам-соллю паімчала
У дом Эола, як аса.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Здароў, Эол, пан браце-сваце,
Як маешся, мой дабрадзей? —
Гаспадара спытала ў хаце
Юнона. — Ці чакаў гасцей?»
Паставіла талерку з хлебам
Перад старым Эолам-дзедам,
Сама садзілася на ўслон.
«Зрабі мне ласку, дабрадзею!
Не дай пазбыць бяду Энею.
Цяпер плыве па моры ён.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ты знаеш, што ў яго на мэце,
Ён рабаўнік і гарлахват,
Як будзе вандраваць па свеце,
Нямала свет зазнае страт.
Накліч бяду на ліхадзея,
Каб людзі верныя Энея
Пагінулі і каб ён сам...
За гэта дзеўку-чарнаброўку,
Красуню, ягадку, сяброўку,
Табе я, бог за сведку, дам».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Гэй, гэй! Ой ліха, ліха кату! —
Насупіўся Эол стары. —
Я ўсё б за гэтакую плату
Зрабіў, ды распусціў вятры:
Барэй яшчэ ляжыць з пахмелля,
А Нот паехаў на вяселле,
Зефір, нягоднік, баламут,
З дзяўчатамі зажаніхаўся,
Эўр у падзёншчыкі наняўся,
Вось і рабі, што хочаш, тут!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды аплявухай участую
Я гада — не ўцячэ Эней;
У міг адзін яго магу я
Загнаць у багну да чарцей.
Ну, а цяпер бывай здарова!
Аднак свайго трымайся слова,
Аб змове нашай ні гугу!
Як ашукаеш, не вітайся,
На ласку больш не спадзявайся,
Табе я не дапамагу».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І тут пачаў Эол на ўзмор'е
Склікаць усе свае вятры
З загадам сапсаваць надвор'е...
Пайшлі па моры пухіры!
На хвалях зашумела пена,
Вада крыніцай закіпела,
Эней аж крыкнуў — проста жах;
Заплакаў, зарыдаў ад гора,
Яго шпурляла ў чоўне мора —
У ранах пела і ў струпах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вятры праклятыя ўзняліся,
А мора грознае раве;
Слязьмі Траянцы абліліся,
Энея за жывот бярэ;
Усе чаўны параскідала,
Людзей пагінула нямала;
Хапіла злой бяды на ўсіх!
Эней крычыць, што «я Нептуну
У лапу торбу грошай суну,
Абы на моры шторм заціх».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пачуў пра грошы абдзірала
Нептун, пакінуў з крэктам печ;
Яго такое ўсхвалявала —
Бо грошы неблагая рэч!
І ў момант асядлаўшы рака,
Імчаў, як на кані ваяка;
Да берага пад'ехаў сам;
Ліхім вятрам загадваў грозна:
«Чаго гудзіце вы так розна,
Няма на мора ходу вам!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тут схамянуліся, як птахі,
Вятры і драла, хто куды,
Ды гэтак, як да лесу Ляхі
Альбо ад вожыка харты.
Нептун жа ўзяў мятлу-мятліпу
І вымеў мора, як святліцу,
І сонца глянула на свет.
Нібы нанова нарадзіўся
Эней тады, перахрысціўся
Ды загадаў варыць абед.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У момант змайстравалі лавы,
Паслалі дошкі — стол гатоў;
І людзі, прагныя да стравы,
Абедалі без лішніх слоў.
Галушкі з салам уміналі,
Лямешку і кулеш глыталі,
І брагу з конавак пілі,
Ды і гарэлкі не міналі;
Ледзь-ледзь з застолля паўставалі,
І потым спаць усе пайшлі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера, жвавая, ўвішная,
Пачуўшы, што Эол сівы
На сына жаху наганяе,
Што той, няшчасны, ледзь жывы,
Прыбралася ва ўбор багаты,
Нібы спяшалася на свята
Альбо на танцы да сяла! —
На галаве каўпак парчовы,
З вусамі кунтуш галуновы,
Зевесу скардзіцца пайшла.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зевес тым часам піў сівуху
І еў са смакам селядца;
Канчаў ён сёмую васьмуху,
Асушваў кварту да канца.
Тут ён, усю ў слязах, Венеру
Убачыў, шчырага намеру
Яна не ўтойвала зусім:
«Майму Энею, татка любы,
Загубпы зноў жадаюць згубы
І чыняць новы гвалт над ім.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды не! не быць Энею ў Рыме!
Хутчэй чорт здохне пад сасной!
Ці зноў засядзе хан у Крыме,
Ці сыч ажэніцца з савой.
Ды хто не ведае Юнону?
Без нагавору, без праклёну
Не можа жыць яна між нас!
Каб больш Юнона не шалела,
Замоўкла і не вар'яцела,
Ты даць павінен свой наказ».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зевес, усё дапіўшы з кружкі,
Сваёй рукой пагладзіў чуб:
«У праўдзе я, мая дачушка,
Заўсёды цвёрды быў, як дуб.
Эней сваё здабудзе царства,
Мець будзе моцнае ўладарства
І стане немалым панком.
На паншчыну ўвесь свет пагоніць,
Нямала дзецюкоў наплодзіць
І ўсім ім будзе важаком.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Заедзе да Дзідоны ў госці,
Банкетаваць з ёй будзе там;
Палюбяша яе любосці,
І заляцацца будзе сам.
Ідзі, нябога, не нудзіся,
Ідзі, за сына памаліся,
Так будзе ўсё, як я сказаў!»
Венера пану-бацьку міла
Паклоны нізкія адбіла,
А ён яе пацалаваў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней прачнуўся, дзякуй богу,
І пасклікаў сваіх людзей,
Сабраўся хутка ў шлях-дарогу
І завідна паплыў далей.
Плыў-плыў, плыў-плыў, ажно абрыдла,
На мора, што яму агідла,
Глядзеў, як чорт на крыж святы.
«Калі б, — казаў, — памёр я ў Троі,
Мяне з вандроўкаю пустою
Не падружыў бы лёс пусты».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Затым Эней, адчаю поўны,
З Траянствам голым падагнаў
Да берага марскога чоўны.
«Ці ёсць што есці,» — запытаў.
Траянцы тое-сёе з'елі,
Каб ногі іх не аслабелі:
Пайшлі гуляць, куды хто з кім.
Эней узмор'ем валачыўся
І сам не знаў, дзе прыпыніўся,
Аж зірк — і горад перад ім.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Той горад Карфагенам зваўся,
Жыла Дзідона ў месцы тым,
Хто пра Дзідону ні пытаўся,
Адзін адказ быў чутны ўсім.
Слыла Дзідона працавітай,
Прыгожай паняй, самавітай,
Хоць аўдавела ў час ліхі.
Яна Траянцаў напаткала
У горадзе, распытваць стала
Пра іх вандроўныя шляхі:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Адкуль гаротнікі такія?
Мо з рыбай Дон прыслаў сюды?
Пі, можа, бурлакі якія?
Накіраваліся куды?
Які дзівак вас узначаліў?
І хто да берага прычаліў?
Гурт валацуг, а не ваяк!»
Траянцы штось прамармыталі,
Дзідоне ў ногі нізка ўпалі,
А ўстаўшы, адказалі так:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Народ хрышчоны, мы ў паходзе
Бадзяемся без пэўных мэт,
З далёкай Троі ўсе паходзім,
Эней нам замарочыў свет.
Даліся нам у знакі Гракі,
Энея самаго на здзекі
Ліхія выгналі адтуль;
Ён загадаў нам кінуць Трою,
Падгаварыў плысці з сабою,
Цяпер ты знаеш, мы адкуль.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Над нашай доляй нешчаслівай
Ты, пані, злітуйся хутчэй!
Будзь міласцівай, незласлівай,
Табе падзякуе Эней.
Мы абнасіліся дазвання —
У лахманах замест убрання,
Схуднелі, быццам шчанюкі!
Мы світкі, кажухі згубілі
І з голаду ў кулак трубілі,
Нам выпаў, бачыш, лёс такі».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дзідона горка зарыдала
І з твару белага свайго
Хусцінкай слёзы выцірала.
«Калі б, — сказала, — я таго
Энея вашага спаткала,
Ужо б тады вясёлай стала,
Тады б было ўжо свята нам!»
Тут зірк — Эней, нібыта з неба:
«А вось і я, калі вам трэба!
Дзідоне кланяюся сам».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

З Дзідонай потым абняліся,
Пацалаваліся, ды як!
За ручкі белыя ўзяліся,
Вялі размову сяк і так.
Пайшлі ў Дзідоны дом вялікі
Праз калідораў строй бязлікі,
Зайшлі ў святліцу ды й на дол,
Пілі на дыванах сівуху
І елі смачную макуху,
Пакуль паклікалі за стол.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тут каштавалі рознай стравы,
З кляновых кубкаў квасе пілі;
І мяса елі і прыправы
З гліняных місак, дзе былі
І парсюковыя галовы,
І хрэн, да слёз праняць гатовы,
З падліўкай вострай індыкі;
На закусь быў кулеш і каша,
Праснак, мачанка, сыракваша,
З мядовым макам піражкі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І кубкамі пілі вішнёўку,
Мёд, піва, брагу і сырэц,
Гарэлку простую, зуброўку,
Курыўся дымны ялавец.
Бандура гапака іграла,
Кадрыль наярвалі цымбалы,
Падсвіствала жалейка ім;
Вальс дружна скрыпкі пачыналі,
Дзяўчаты ног не шкадавалі,
Хапала весялосці ўсім.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сястру Дзідоны звалі Ганнай,
Якая дзеўкай хоць куды
Была — жывой, для ўсіх жаданай;
Дык і яна прыйшла сюды,
Прыбраная па добрай звычцы —
У яркай байкавай спаднічны,
А завушніцы аж гараць.
Красуня Ганна гэтым часам
У круг танцорскі з выкрутасам
Энея выйшла запрашаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней і сам так расхадзіўся,
Як той стаеннік з табуна,
Што крыху пан не ўверадзіўся,
Як з ім скакаць пайшла яна.
Ажно падкоўкі іх заззялі,
Ажно паджылкі задрыжалі
У тых заядлых плясуноў,
Калі, узняўшы пыл матнёю,
З салёнай прымаўкай, крутою,
Эней упрысядкі пайшоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А пасля танцаў варэнухі
Па добрай шклянцы валілі,
І маладзіцы-сакатухі
Тачылі лясы як маглі;
Дзідона моцна заюрыла,
Гаршчок з варэнаю разбіла,
Да адурэння ўсе пілі.
Дзень цэлы, як чмялі, гулі ўсе
І спаць ляглі, як упіліся;
Энея ж ледзьве павялі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней на печ палез, як змогся,
Зарыўся ў проса, там і лёг;
А хто хацеў, дамоў пацёгся,
А хто ў хляўчук, а хто пад стог.
А некаторыя хлябталі,
Ды так, дзе ўпалі — там і спалі,
Сапелі, пыхкалі, храплі;
Дужэйшыя ж па чарцы бралі,
Аж покуль пеўні праспявалі —
Датуль пілі, пакуль маглі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дзідона выпіла з пахмелля
Гарэлкі чарку раніцой;
Прыбралася, бы на вяселле
Альбо на танцы трэба ёй.
Караблік-чэпчык брала новы,
Спадніцу і карсет шаўковы,
У косы каснікі ўпляла;
На ногі боцікі абула,
Андарачок свой апранула,
А ў рукі хустачку ўзяла.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней тым часам, як праспаўся,
З пахмелля быў расолу рад;
Пасля памыўся і прыбраўся,
Нібы хлапчына да дзяўчат.
Дзідона госцю дарагому
Адзенне мужа шле, якому
Ужо не ўстаць з нямой труны:
Сарочку, і кафтан з кітайкі!”,
І шапку, пояс з каламянкі,
І пару ботаў, і штаны.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як апрануліся, сышліся
Яна і ён паразмаўляць;
Паснедаўшы, зноў узяліся
Так, як учора, баляваць.
Дзідона так упадабала
Энея, што й сама не знала,
Дзе дзецца ёй і што рабіць;
Яна і лясы з ім тачыла,
Яна і жартавала міла,
Энею б толькі дагадзіць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яна прыдумала гулянку,
Каб весялейшы быў Эней,
Каб з ёй да вечара ад ранку
Бяду ён забываў хутчэй,
Дзідона вочы завязала,
Гуляць заўзята ў жмуркі стала,
Энея прагнучы злавіць;
Эней адразу здагадаўся,
Каля Дзідоны завіхаўся,
Каб толькі ёй унаравіць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тут ходырам хадзіла хата,
Гулялі ўсе, хто як умеў;
Хто жураўля скакаў заўзята,
А хто ад дудачкі пацеў,
Ад хрэшчыка, ад гарыдуба,
Не раз даходзіла да чуба,
Як пачалі гуляць у жгут;
Чуваць быў смех вясёлы, жарты,
Заядла рэзаліся ў карты,
Над шашкамі сядзелі тут.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У іх штодзень было пахмелле,
Пілі гарэлку, як ваду,
Штодзень банкет, нібы вяселле,
Хмель разганяў бяду-нуду.
Энею пані, як у казцы,
Нібы балячцы альбо трасцы,
Так дагаджала кожны дзень;
Яго Траянцы-прайдзісветы
Усе абуты і адзеты,
А голыя ж былі, як пень.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянцы ўсім даліся ў знакі,
Прынадай сталі для кабет,
На вечарынках, забіякі,
Дзяўчатам завязалі свет.
Ды й сам Эней там гаспадарыў,
Дзідоне ў лазні спінку парыў...
Відаць, і ў грэх увёў Эней!
Страх, як яна яго кахала,
Што нават розум трапіць стала,
Хоць і не трапіла раней.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вось так Эней жыў у Дзідоны,
Забыў і пра вандроўку ў Рым.
Больш не баяўся ён Юноны,
З Траянствам баляваў сваім;
Эней за жонку меў Дзідону
І жыў з ёй, хоць не па закону,
Муціў, як на сяле маскаль!
Бо — хрэн яго не ўзяў — рухавы,
Прыгожы, жвавы, і ласкавы,
І востры, як у брытвы сталь.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дурэў Эней з Дзідонай разам,
Як з селядцом дурэе кот;
Шалелі так яны, што часам
Каціўся градам з твараў пот.
З Энеем раз на паляванні
Была яна, ды на змярканні
Навала ў спрат загнала іх...
Хто знае, што яны рабілі
За тым грудком у тыя хвілі, —
Яны ж былі там удваіх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не гэтак хутка час мінае,
Як хутка пішацца пяром,
Як казка нам апавядае...
Цячэ марудна дзень за днём.
Эней прагасцяваў нямала, —
Ужо і памяць не трымала,
Куды Зевес паслаў яго.
Не год пражыў ён, не паўгода,
А цэлых два, каб не нягода,
Пражыў бы так і больш таго.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Юпітэр неяк ненарокам
З Алімпа глянуў; раптам ён
І Карфаген акінуў вокам —
Аж там Траянскі ветрагон...
Бог на Энея раззлаваўся,
На свет цалюткі раскрычаўся;
Аж злосць яму скрывіла рот:
«Я думаю — ён у паходзе,
А ён засеў, як муха ў мёдзе,
Сядзіць, нібы ў балоце чорт.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ганца паклічце, загадайце
Ісці хутчэй сюды яму,
Ды толькі вока не спускайце,
Каб не патрапіў у карчму!
Хачу ледзь свет паслаць ганца я.
Авохці мне, бяда ліхая!
Разленаваўся пан Эней.
Гультай, аб справах і не дбае,
Яго Венера падбівае,
Каб звёў Дзідону, ліхадзей».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Меркурый прыляцеў трывожны,
З ілба як град каціўся пот,
Пры ім і брыль і кій дарожны —
Гатовы рушыць у паход;
На ім і боты з кутасамі,
А ззаду торба з сухарамі,
Пры стрэльбе ён, пры бізуне.
Ён, выгляд маючы паходны,
Сказаў: «Гатоў я, татка родны,
Ісці, куды пашлеш мяне».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«У Карфаген стралой шалёнай
Імчы і ўдзень ты і ўначы, —
Зевес ганцу сказаў, — з Дзідонай
Хутчэй Энея разлучы.
Няхай адтуль ён уцякае,
У Рым далейшы шлях трымае,-
А то на печку, бач, залез.
Калі ж гуляць там застанецца,
На літасць хай не спадзяецца, —
Так загадаў, скажы, Зевес».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Меркурый нізка пакланіўся,
Перад Зевесам брыль прыўзняў,
І праз парог пераваліўся,
І крок да стайні скіраваў.
Адклаўшы ўбок сваю нагайку,
Запрог ён коні ў таратайку,
Свісь — паімчаліся яны.
Нагайкай коні паганяе,
Нібы маланкай — аж брыкае
Ад перапуду прысцяжны.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней жа брагай заліваўся
І на падлозе сп'яна лёг;
Ён на загад не спадзяваўся,
Як шась Меркурый на парог.
«А што ты робіш, ш'еш сівуху?
Ці можа хочаш аплявуху? —
Ганец штомоцы закрычаў. —
А ну, адгэтуль прэч збірайся,
З Дзідонаю не жаніхайся,
Зевес адчальваць загадаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Няўжо апроч гульні ды танцаў,
На свеце іншых спраў няма?
Хутчэй у шлях збірай Траянцаў;
Зевес злуецца недарма;
Калі не возьмешся за розум,
Дык добрых ты заробіш розаг
Ад пана бога, так і знай.
Глядзі, каб сёння ж прэч падаўся
Адгэтуль і не затрымаўся,
Мяне другі раз не чакай».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней затросся, як сабака,
Як Каін, задрыжаў увесь;
Аж з носу пацякла табака:
Ён ведаў, хто такі Зевес.
Пайшоў здзяйсняць ганца параду,
Склікаць Траянцаў на нараду;
Сабраўшы, даў такі наказ:
«Хутчэй свае збірайце клункі,
Такія склаліся варункі,
Што нам у мора рушыць час!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А сам вярнуўся да будынку,
Усю старызну пазбіраў;
Свае манаткі склаў у скрынку,
На човен рэчы адаслаў,
Чакаў, калі Дзідоне ўночы
Глыбокі сон заплюшчыць вочы,
Каб ціха ўстаць і — за парог...
Хоць развітацца з ёю сілы
Не меў і свет яму нямілы,
Ды ехаць мусіць — бачыць бог.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яна ж адразу адгадала,
Чаму ён ходзіць сам не свой,
І ўсё на вус сабе матала,
Каб не застацца ў дурнях ёй;
З-за печы часта выглядала,
Рабіла выгляд, што драмала,
Што сон яе змарыў цяпер.
Эней падумаў, што ўжо спала,
І толькі даць хацеў ён драла,
Як хоп Дзідона за каўнер.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Чакай, варожы сын, манюка!
Ты разлічыся перш са мной;
Вось задушу цябе, гадзюка!
Ні з месца лепш: чакай і стой!
Ты гэтак плаціш, пан ласкавы,
За хлеб мой, пра мяне няславу
Распусціш ты як свет вялік!
Вось як!.. За пазухай гадзюку
Прыгрэла я сабе на муку;
Свінні паслала пухавік.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі мы стрэліся з табою,
Ты быў, згадай, як збан пусты;
Не толькі скарбу за душою —
Не меў кашулі сподняй ты.
Ці знаў ты, што такое грошы?
Табе было не да раскошы,
Адзіны козыр меў — штаны;
Ды й тыя, калі знаўся з горам,
Свяціліся, аж глянуць сорам,
І світка — лапікі адны.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чым я табе не дагадзіла?
Ражна якога захацеў?
Ліхая падбівае сіла
Цябе, каб шчасця ты не меў. —
Дзідона горка зарыдала,
Ад злосці валасы ірвала,
Пачырванела, быццам рак.
Па вуснах пена закіпела,
Як быццам дурнап'яну з'ела,
Энея стала бэсціць так: —

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жабрак, галетнік, кот прыблудны,
Кат, ліхадзей, сараматнік!
Паганы, брыдкі і паскудны,
Нягоднік, д'ябал, ерэтык!
За кпіны, што зазнаць я мушу,
Цябе я гэтак аплявушу,
Што сам заплачаш, пане мой!
Ты кпі з мяне, але не вельмі,
Бо ўраз павыдзіраю бельмы,
Трасешся, нібы хорт зімой!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хай чорт, хай ведзьма з качаргою
Табе прысніцца. Ты да іх
Вандруй з сабачай галыцьбою,
Каб вораг вас пабраў усіх,
Каб не гарэлі, не хварэлі,
На чыстым месцы пакалелі,
Каб аніводны чалавек
З Траянскай валацужнай голі
Не бачыў шчасця, светлай долі,
Каб вы бадзяліся ўвесь век!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней паволі адступаўся,
Пакуль не трапіў за парог,
А потым бег, не азіраўся,
І пад сабой не чуў ён ног.
Прыбег да мора мокры з твару,
Нібы прымчаў сюды з пажару
Ці ад пагоні канакрад;
Траянцам ехаць загадаўшы,
У човен сеў і, вёслы ўзяўшы,
Не азіраўся пан назад.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дзідона цяжка сумавала,
Яна не ела, не піла;
Слёз праліла ў той дзень нямала,
Боль супакоіць не магла.
То бегала навокал дома
Альбо стаяла нерухома,
То ногці грызла на руках;
І занудзілася ў трывозе,
А потым села на парозе —
Стаяць ёй цяжка на нагах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сястру пазвала на параду,
Каб гора-ліха адагнаць,
Энееву аплакаць здраду
І сэрцу адпачынак даць.
«Ганулька, сонейка, крынічка,
Ратуй мяне, мая сястрычка,
Цяпер прапала я навек!
Мяне пакінуў, маладую,
Нібы распусніцу якую,
Эней, злы гад — не чалавек!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Забыць яго не маю сілы,
Скаваў мне сэрца люты жах.
Куды ўпякаць мне? — да магілы!
Туды адзін надзейны шлях!
Усё яму я аддавала,
Людзей і славу занядбала.
Багі! Я з ім забыла вас.
Ох! Дайце мне такой атруты,
Каб сэрца, поўнае пакуты,
Забылася на нейкі час.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Няма, няма мне супакою,
Не льюцца слёзы ўжо з вачэй,
Заслаўся белы свет імглою,
Там толькі сонца, дзе Эней.
О Купідон, варожы сыне,
Любуйся, як Дзідона гіне...
Чаму не згінуў ты малым!
Мужчыны, ведайце, кабеты,
Такія ж здраднікі, як гэты
Эней... пракляцце ім усім!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вось так Дзідона гаварыла,
І Жыццё няшчаснае кляла;
І Ганна, што ёй ні рабіла,
Ніякай рады не дала.
Сама з парыпай гаравала,
Рукою слёзы выцірала,
Паціху хліпала яна.
Пасля, нібы знайшоўшы выйсце,
Дзідона Ганну просіць выйсці —
Жадае сумаваць адна.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дзідона доўга сумавала,
Пасля пайшла ў будынак спаць;
Вось нечакана з ложка ўстала,
З якойсьці думкаю, відаць.
Узяўшы крэмень, і красала,
І пакулле, пакіравала
Сцяжынкаю на агарод
Яна нячутнаю хадою
Парою піхаю начною,
Калі па хатах спаў народ.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чароту куча ў агародзе
Ляжала — складзена на дол;
Хоць гэта не па царскай модзе,
Ды дзе ўзяць дровы — стоп вакол;
Ляжаў сухі чарот, што дровы,
Як порах, выбухнуць гатовы,
Ад сцюж ратунак — стэпу дар.
Дзідона іскры выкрасала
Пад ім, і пакуллем махала,
І немалы ўзняла пажар.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На агародзе раздзімала
Пажар Дзідона недарма —
З сябе адзенне паскідала
І ў той агонь лягла сама.
Навокал полымя шугала,
Пакутніцы відаць не стала,
Курыўся толькі чад і дым! -
Энея так яна любіла,
Што аж сама сябе спаліла,
Аддаўшы пеклу назусім.

Переклад білоруською/беларускі.
Частина I.

Текст поеми з ілюстраціями.

    

Частина друга

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней, пагнаўшы чоўны ў мора,
На Карфаген глядзеў з тугой;
Не мог свайго пазбыцца гора,
Нябога, слёзы ліў ракой.
Хоць ад каханай плыў паспешна,
Ды плакаў горка і няўцешна.
Пачуўшы ж пра Дзідоны смерць,
Сказаў ён: «Вечнае ёй царства,
А мне б — мець вечнае ўладарства,
Мне б — удаву другую мець!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тут усхадзіліся на моры
Неўтаймаваныя вятры,
Яны ўздымалі хваляў горы
І чоўны кідалі ў віры,
Дзе іх і сяк і так круціла
І ледзь усе не патапіла
Разлютаванаю вадой.
Траянцы сумныя стаялі,
Ад страху, што рабіць, не зналі,
Дрыжалі, страціўшы спакой.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Быў з іх адзін, што варты ўвагі,
Якога Палінурам зваць;
Не страціў той дзяцюк адвагі,
Бо ўмеў не толькі балбатаць;
Не надта ён перапужаўся
І да Нептуна так звяртаўся:
«Што, пан Нептун, ты нарабіў?
А пі не сам навалу гэту
Ты ўзняў, каб звесці нас са свету?
Хіба пра грошыкі забыў? —

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Далей, пасля такой прамовы,
Сказаў Траянцам гаварун: —
Вы будзьце жывы і здаровы!
Мудруе нечага Нептун.
Куды цяпер, браточкі, пойдзем?
Мы да Італіі не дойдзем,
Бо мора лютае злуе,
Італія адсюль няблізка,
А ў буру морам ехаць слізка,
Ніхто чаўна не падкуе.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тут недалёка ўжо, здаецца,
Браткі, краіна ёсць адна —
Сіцыліяй зямля завецца,
Мне падабаецца яна.
У момант пераскочым мора,
Перачакаем гэта гора,
Там уладарыць ягамосць —
Сам цар Ацэст, мы ачуняем
Адразу там і пагуляем,
Усё ў яго ўладанні ёсць».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянцы дружна веславалі
З усіх апошніх сіл сваіх,
Аж праціналі чоўны хвалі,
Нібы штурхалі чэрці іх.
Калі іх Сіцылійцы тыя
Убачылі, то як чмурныя
Да мора беглі, а пасля
Гасцей жаданых абдымалі,
Распытваліся, цалавалі,
Хутчэй вялі да караля.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ацэст Энею, нібы брату,
Быў рады, шчыра прывітаў
І, тут жа запрасіўшы ў хату,
Гарэлкаю пачаставаў;
Гарою там ляжала сала,
Кілбас насмажаных нямала
І хлеба пульхнага пуды.
Было ўсяго па поўнай меры,
Пасля Траянцы на кватэры
Паразышліся хто куды.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянцы, чуючы банкеты,
Замуркаталі, як каты;
У кахлях падалі паштэты
І кісялю ім і сыты;
Іх частавалі пірагамі,
Пячонкай, смажанай з грыбцамі,
Былі там з часнаком блінцы.
Эней з дарогі частаваўся,
І так гарэлкі налізаўся,
Што ледзьве не аддаў канцы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хаця Эней з гарэлкай знаўся,
Ды розуму ён не прапіў;
Ніколі бацькі не цураўся —
Сын богабаязлівы быў.
Успомніў ён: ад самагону
Анхіз, што бацькам быў ягоным,
Якраз у гэты дзень памёр.
Эней пачаставаць абедам
Старцоў надумаў, каб за гэта
Бог перад бацькам рай адпёр.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На кліч яго Траянцы рады
Сысціся дружнай грамадой, —
Звяртаўся, просячы парады,
Да іх з прамовай ён такой:
«Анхіз, то бацька мой, панове,
Хай будзе мір на гэтым слове
Яму і вечны супакой,
Спаліла, бедака, сівуха,-
Згарэў, як ліст, ён, звяў, як муха,
Перад сцюдзёнаю зімой.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хачу наладзіць я памінкі,
Хачу я даць старцам абед —
І неадкладна — без замінкі.
Як вы параіце: пі след?»
Траянцы гэтага чакалі,
Відаць, і дружна закрычалі:
«Энею, бог, дапамагай;
А мы і самі дапаможам
Табе, Эней, як толькі можам,
Твае сябры мы — так і знай».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І ў момант кінуліся людзі
Гарэлку, мяса, хлеб купляць,
Хто клапаціўся аб пасудзе,
А хто аб страве мусіў дбаць;
Куш салодкую зрабілі,
Сыты мядовай насыцілі,
Папа дамовілі пасля;
Гаспадароў сваіх склікалі,
Старцоў па вуліцах шукалі,
На звон дзякам далі рубля.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назаўтра, ледзь заднела, ўсталі,
Агонь за домам развялі
І мяса ў пяць катлоў наклалі,
Варылі страву і пяклі.
І пяць катлоў стаяла юшкі,
А ў чатырох былі галушкі,
Баршчу не меней шэсць катлоў;
Там смачнай ежы ўсім хапала,
Там вараных было нямала
Курэй, гусей ды бараноў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цабэркі з брагай там стаялі,
Сівухі поўныя збаны;
Раздаўшы лыжкі, разлівалі
Там боршч і юшку ў ваганы.
Як праспявалі «Са святымі»,
Эней з гасцямі дарагімі
Не мог пякучых слёз стрымаць;
Наеліся і напіліся,
На дол зваліліся, змагліся...
Тады ўжо годзе памінаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней і сам са старшыною
Анхіза памінаў як след;
Ужо заслаўся зрок імглою,
Хоць і не скончыўся абед;
А потым ён працверазіўся,
Зрок паступова праясніўся,
І, бледны, скіраваў свой след
Ён да людзей — усе так робяць, —
На дол з кішэні сыпаў дробязь,
Каб людзям помніўся абед.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней не варухне нагою,
Не чуе рук і галавы;
Апухлі вочы з перапою,
Як у гушчарнае савы,
Як бочка стаў, што абручамі
Нямоцна сціснута, нагамі
Васьмёркі па зямлі пісаў.
З нуды схуднеў ён і знямогся,
Дзе з ног зваліўся, там улёгся,
Да раніцы пад лаўкай спаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прачнуўся — усяго калоціць,
Пад сэрцам смокча, як глісты;
А галаву аж кругам водзіць,
Не меў ратунку ад нуды,
Пакуль не выпіў кубак шчыры
Гарэлкі пеннае з імбірам,
Пахмельны здзейсніўшы намер.
З-пад лаўкі вылез, пацягнуўся,
Салодка чыхнуў, скалануўся.
«Давайце, — крыкнуў, — піць цяпер».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На кліч азваліся адразу
Паны, падпанкі і панкі,
Не трапілі дарэмна часу,
Пілі, як брагу парсюкі;
Цягнулі пенную Траянцы,
Не думалі Сіцыліянцы
Пярэчыць — кожны выпіць рад.
А хто сівухі па тры кварты
Куляў, той быў Энея варты,
Той быў яму, як родны брат.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней надумаў баль агульны
У гульбішча ператварыць
І сіп'яна загадаў на гульні
Байцоў кулачных запрасіць.
Малыя пад акном спявалі,
Свой танец цыганы скакалі,
Гулялі ў кобзы і сляпцы;
Хапала спеваў там і крыкаў,
Шумлівай вуліцай музыкаў
Вадзілі хлопцы-малайцы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На ганку ўсе паны сядзелі,
А на двары стаяў народ.
У вокны іншыя глядзелі,
А хто дык проста ўзлез на плот;
Аж тут прыйшоў баец кулачны,
Сярод другіх убраннем значны,
Імя яго было — Дарэс;
Стаў выклікаць на бой зацяты,
Крычаў, нібы той пёс кашлаты,
Што ў кіпецень знячэўку ўлез:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Гэй, хто са мною хоча біцца,
Хто пакаштуе кулакоў?
Хто з вас крывёй жадае ўмыцца?
Каму не шкода з вас зубоў?
А ну, каму там ўжо абрыдла
Жыцце, выходзь наперад, быдла!
Не шкода мне чужых вантроб;
Каго там непакояць лаўры,
Выходзь, паганцы-бакалаўры!
Я кожнаму расквашу лоб. —

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дарэс так прастаяў нямала
Хвілін — ніхто не выступаў;
Відаць, усіх сумненне брала,
Такога жаху пан нагнаў. —
Вы, бачу, на падхват цяжкія,
Перада мной, як мухі тыя,
Ад страху дух вам заняло».
Дарэс уволю насміхаўся,
Перад усімі выхваляўся,
Аж слухаць сорамна было.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Абсэст Траянец быў суровы,
Энтэла-казака згадаў,
Зрабіўся, нібы нездаровы,
Бо крыўднай ганьбы не стрываў.
Пайшоў ён, каб знайсці Энтэла,
Каб той на бой выходзіў смела —
Дарэсу-гаду даў адказ.
Энтэл асілак быў паважны.
Хоць і нязграбны, ды адважны,
Тады ён, п'яны, спаў якраз.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Знайшлі Энтэла-бедалагу,
Які пад плотам моцна спаў;
Хроп на мураўцы каля шляху,
Яго будзілі, каб устаў.
Яго будзілі галасамі,
Штурхалі, соннага, нагамі,
Вачыма лыпаў ён праз сон:
«Чаго вы? Што яшчэ за ліха?
Спаць трэба! Ціха, чэрці, ціха!»
Заснуў, сказаўшы гэтак, ён.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Ды ты прачніся, пане-сваце!» —
Абсэст Энтэлу так казаў.
«Прэч, чэрці, каб на вас пракляцце! —
Энтэл нарэшце не ўтрываў.
А потым бачыць, што не жарты,
Што словы тыя ўвагі варты,
Устаў, зірнуў на белы свет: —
Хто? Як? Дарэс? — Чакайце ж нашы!
Яму такой я ўсыплю кашы,
Вось толькі пахмяліцца б след».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прынеслі казанок сівухі,
Энтэл для смеласці каўтнуў,
Скрывіўся горка, як ад скрухі,
Як цюцька зморшчыўся, зяхнуў,
Сказаўшы: «Пойдзем, ягамосці,
Да хвастуна Дарэса ў госці!
Яму я косці палічу,
На трэску струшчу, забіяку,
Насмерць знявечу, як сабаку,
Як трэба біцца — навучу!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Энтэл перад Дарэсам грозна
Стаіць і кпіць з яго: «Гай-гай!
Хавайся, гад, пакуль не позна,
Адгэтуль загадзя ўцякай;
Цябе я знішчу, быццам жабу,
Так, як мароз ліхую бабу,
Сваіх зубоў ты не збярэш.
Цябе ваўкі з'ядуць з касцямі,
І не пазнае чорт з чарцямі.
Не, ад мяне ты не ўцячэш!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Па локці рукі закасаўшы,
Ён шапку з галавы скідаў
І, кулакі пагрозна ўзняўшы,
На бой Дарэса выклікаў.
Ад злосці скрыгатаў зубамі
І тупаў аб зямлю нагамі
Г на Дарэса лез гарой.
Дарэс не рад ліхой прыгодзе:
Энтэл не па сваёй ахвоце
Дарэса выклікаў на бой.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Якраз Зевес багоў у госці
У рай паклікаў на абед,
Пілі там, елі ягамосці,
Не да людскіх было ім бед.
Багі ў гасцях, як на вяселлі,
Прысмакаў розных выбар мелі —
Суніцы, яблыкі, каржы,
Чаго там ні пілі, ні елі,
Ужо няйначай, ап'янелі,
Надзьмуліся, нібы яршы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Але Меркурый гэтым часам
Прыбег, спацелы, да багоў,
Засопся, быццам кот, што ласы
Да масла і да пірагоў!
«Гэй! Гэй! Гуляць вам пі не годзе,
Падумаць трэба аб народзе.
Ужо ў Сіцыліі бяда!
Там крык, там робіцца такое,
Што варта вам зірнуць на тое, —
Нібы вайной ідзе Арда».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Багі з-за хмар павытыркалі
Цікаўна п'яныя насы,
Байпоў кулачных выглядалі,
Як жабы з летняе расы.
Энтэл сабою выхваляўся,
Аж да сарочкі распранаўся,
Саваў Дарэсу ў нос кулак.
Дарэс жа паглядаў нясмела,
Не ведаў сілы ён Энтэла,
Не знаў, што гэта за казак.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венеры сэрца аж заныла,
Як згледзела, што там Дарэс;
Было такое ёй няміла,
Сказала: «Татачка, Зевес!
Ты дай майму Дарэсу сілы,
Каб не збаяўся ён магілы,
Каб ён Энтэла перамог.
Мяне тады ўвесь свет забудзе
Калі Дарэс жывы не будзе;
Не дай загінуць нам, пан-бог».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды Бахус тут перад багамі
Венеру сі'яна бэсціць стаў,
Лез да яе ён з з кулакамі
І словы брыдкія казаў:
«Ідзі адгэтуль прэч, плюгаўка,
Блудніца, здрадніца, халяўка!
Няхай загіне твой Дарэс,
Я за Энтэла заступлюся
Сам, як гарэліцы нап'юся,
Не дапаможа і Зевес.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ты чула пра яго адвагу?
Як не любіць хлапцоў такіх —
Сівуху хлешча так, як брагу,
Быць можа прыкладам для ўсіх.
Такіх, як ён, на свеце мала,
Ужо як след за шкуру сала
Залье Дарэсу ён твайму.
Ты лепей тут не завіхайся,
Ідзі з Дарэсам развітайся,
Загінуць суджана яму».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зевес свае нахмурыў бровы,
Хоць ад гарэліцы апух,
Але, пачуўшы тыя словы,
Ён крыкнуў гучна на ўвесь дух:
«Зноў, чую, спрэчкі пачаліся,
Маўчаць!.. Чаго вы разышліся?
А не, дык супакою ўсіх!
Адзін другога кулакамі
Хай б'юць, а мы пабачым з вамі
З нябёс — хто пераможа з іх».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера, гэткае пачуўшы,
Слязамі замуціла зрок,
Хвост, як сабака, падагнуўшы,
Зашылася ў глухі куток, —
Стаяла з Марсам ля парога,
Зевеса бэсціла старога:
А Бахус пенную каўтаў,
Што з Ганімёдава падворка,
Гарэлкі выпіў з паўвядзёрка;
І хоць бы што — адно крахтаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Багі сварыліся ў нябёсах
Паміж сабой, а ў гэты час
Ужо ў Сіцыліі дзівосы
З дзівос рабіліся якраз.
Дарэс, які ўжо не баяўся
Энтэла больш, сам падкрадаўся,
Каб кулаком расквасіць нос,
Ад аплявухі закруціўся
Энтэл, раз пяць перакуліўся —
Аж крыўдна бедаку да слёз.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раз'юшыўся ён, узлаваўся
І распаліўся, як агонь,
І ў самы раз прымеркаваўся —
Дарэсу заляпіў у скронь:
З вачэй аж іскры паляцелі,
Дарэса зрэнкі пасавелі,
Сардэчны, на зямельку ўпаў.
Чмялёў, няшчасны, доўга слухаў,
Г носам рыў зямлю, і нюхаў,
І надта жаласна стагнаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Энтэла людзі ўсе хвалілі,
З Дарэса ж рагатаў Эней,
З ягоных слоў пыхлівых кпілі,
І загадаў Эней хутчэй
Падняць Дарэса як належыць,
Каб хлопец на паветры свежым
Ад аплявухі ачуняў;
Энтэла ж славіў, як героя,
І ледзь не грыўню даў за тое,
Што так сябе ён паказаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кулачнай бойкаю забаву.
Эней закончыць не жадаў,
Зноў пеннай выпіўшы на славу,
Мядзведзяў весці загадаў.
Літва на трубах заіграла,
Сваім мядзведзям загадала
Скакаць, аж калаціўся дол.
Кашлаты звер, як чорт, куляўся,
Паклоны адбіваў, хістаўся,
Яму было тут не да пчол.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Так бестурботна забаўляўся
Эней — не думаў, не чакаў,
Каб хто яму — у гэтым часе —
З Алімпа ліха рыхтаваў.
Інакш Юнона меркавала,
Хвіліны зручнае чакала,
Каб беспарадак учыніць;
Абулася хвілінай тою,
Пайшла ў Ірысіны пакоі
Інтрыгі хітрай плесці ніць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прыйшла, Ірысі хітрым вокам
Зрабіла знак і колькі слоў
Шапнула ёй, каб ненарокам
Хто не дачуўся з тых багоў,
І пальцам строга пакруціла,
Каб так, як след, усё рабіла
Яна, не разяўляла рот;
Ірыся коўдрай шарсцяною
Сябе накрыла з галавою,
Пабегла з неба, быццам хорт.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прывёў Ірысю шлях вандроўны
Аж у Сіцылію якраз:
Траянкі вартавалі чоўны
Свае на ўзмор'і ў гэты час.
Сардэчныя, ў гурток паселі
І горка ўдалячынь глядзелі;
Не звалі іх банкетаваць
Мужчыны, самі балявалі,
Мядок, гарэлку папівалі
Без просыпу мо тыдняў пяць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дзяўчаты слёзна гаравалі,
Нудзіла з прыкрасці кабет;
І сліну з голаду каўталі
Яны, згадаўшы той абед.
Сваіх Траянцаў пракліналі,
Якія іх не запрашалі, —
Жанкі пакутуюць праз іх:
«Каб так хацелася па хатах
Ім піць, як быць нам у дзяўчатах,
Няхай бы гром пабіў усіх».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней з Траянцамі сівую,
Страшную бабішчу-ягу —
Барою-ведзьму вёз, якую
Скруціла старасць у дугу.
Ператварылася ў Барою
Ірыся, стаўшы ведзьмай тою,
Знаёмаю жанкам усім,
А каб надзейней падлізацца
І лепш Юноне ўпадабацца,
Па піражку паднесла ўсім.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Дапамажы вам, — кажа, — божа!
Чаго смуткуеце вы так?
Сядзець вам не абрыдла, можа?
Вунь нашыя гуляюць як!
Нас нібы за вар'ятак маюць,
Сем год па моры нас цягаюць;
Як хочуць, здзекуюцца з вас,
З другімі п'юць і банкетуюць,
А жонкі хай сабе бядуюць,
Пакончыць з гэтым пі не час?

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Паслухайце мяне, дзяўчаткі,
Такога не было нідзе,
Мы завядзём свае парадкі,
Мы пакладзём канец бядзе,
За гора мы заплоцім горам —
Даволі ўжо сядзець над морам!
Агнём мы чоўны спапялім.
Тады і мусяць тут застацца
І нехаця да нас прыжацца;
Вось гэтак мы адпомсцім ім».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянкі словам хітрым рады:
«Ратуй, цябе, бабуля, бог,
Ніхто б да гэткае парады
З нас і дадумацца б не мог».
Не трапячы намарна часу,
Наважылі знішчаць адразу
Флот, што прывёў сюды Эней:
Агонь красалам высякалі,
Салому, пакулле цягалі,
Каб распаліць пажар хутчэй.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За лодкай лодка запалала,
Паплыў дымок да самых хмар,
Аж неба ўсё чырвоным стала,
Славуты зашугаў пажар,
Гарэлі лодкі, чоўны тыя,
Плыты, паромы смаляныя;
Пакуль ударылі ў набат,
Пакуль хапіліся мужчыны,
Што нарабілі іх жанчыны,
Флот парадзеў ад грозных страт.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней, пажару сведкам стаўшы,
Ад страху пабялеў як снег,
З агнём змагацца загадаўшы
Усім, да чоўнаў сам пабег.
Ужо ў званоў ахрыплі глоткі,
Трашчаць стаміліся бразготкі,
З апошніх сіл крычаў Эней:
«Хто ў бога верыць — не чакайце!
Тушыце дружна, залівайце!
Які ж спаліў нас ліхадзей?»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней ад страху разгубіўся,
Было падобна — звар'яцеў,
Штось мармытаў, скакаў, круціўся,
Хістаўся дрэвам сярод дрэў;
Не знаючы, як рады гору
Даць, галаву задзёршы ўгору,
Крычаў, як пёс са скуры лез.
Ён бэсціў словамі цяжкімі
Багоў з Алімпа, над якімі
Быў за галоўнага Зевес:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Гэй ты, пракляты старычына,
Чаму з нябёсаў не зірнеш?
Цябе кляну, бо ёсць прычына,
А ты і вусам не вядзеш.
Ці вочы сталі ўжо сляпымі?
Хай будуць век яны такімі,
Калі маіх не бачыш мук...
Хіба табе, стары, не сорам,
Што так я пакараны горам?
Я ж, людзі кажуць, твой унук!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А ты, з сівою барадою,
Нептун — марскога дна ўладар!
Сядзіш, як дэман, пад вадою
Ды моршчыш лоб, стары ліхвяр!

Каб страсянуў ты галавою,
Заліў бы ўраз пажар вадою,
Ды што пажар, заліў бы свет!
Ты надта ласы да хабару,
А ратаваць нас ад пажару
Не хочаш ты, пракляты дзед.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Балюе з жонкай Празерпінай
Дзесь пад зямлёй твой брат Плутон,
Аб людзях гэтаю хвілінай
Хіба падбаць падбае ён?
Братэрства ён завёў з чарцямі
І не жадае знацца з намі
І вызваляць з няшчасця нас.
Не паварушыцца — крый божа! —
Ён з месца і не дапаможа
Нам загасіць пажар у час.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гайсае маці на вяселле
З вяселля, не стрымаць яе.
Ці, можа, спіць ужо з пахмелля,
Ці, можа, з дзецюкамі п'е?
Мяце спадніцаю без меры
Мая матуля, бо ў Венеры
У галаве адна любосць.
Калі сама з кім не начуе,
То з некім нейкую ладкуе,
Спрыт у яе на гэта ёсць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Па мне, што хочаце, рабіце,
Над вамі я не гаспадар,
Адно вы мне дапамажыце —
Згасіць раз'юшаны пажар.
Я вашых спраў не асуджаю,
Да вас я толькі просьбу маю —
Ганіце прэч ад нас бяду.
Зрабіце ласку, хай нябёсы
Пакажуць нам свае дзівосы,
А я хлеб-соль для вас знайду».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Багам старанна памаліўся
Эней і толькі рот закрыў,
Як раптам з неба дождж паліўся,
Ды гэтак, што пажар заліў.
З нябёсаў лінула, як з бочкі,
Аж прамачыла да сарочкі;
Траянцы ледзь тады ўцяклі
Ад нечаканае віхуры,
Прамоклі ўсе, як тыя куры,
Не рады і дажджу былі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не ведаў, як за справу ўзяцца
Эней, пазбыцца тых турбот,
Ці адплываць, пі заставацца?
Згарэў не ўвесь ягоны флот;
З Траянскай дружнай грамадою
Стаў раіцца Эней, каб з ёю
Памеркавацца так і сяк.
Хоць так і гэтак меркавалі
І справу доўга вырашалі,
Да ладу не дайшлі, аднак.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адзін з той грамады Траянскай
Нахмурыў бровы і маўчаў,
У часе той нарады панскай,
Зямлю кіёчкам калупаў.
Славуты гэта быў Траянец,
Сваяк вядзьмаркам, ашуканец,
Умеў ён трасцу адшаптаць
Вядзьмарскай варажбітнай мовай,
Людскую кроў спыніць замовай
І ведаў, як пракласці гаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бываў у Шлёнзку ён з валамі,
Не раз хадзіў за соллю ў Крым;
Ён воблу прадаваў вазамі,
Быў братам чумакам усім.
Хоць выгляд меў ён легкадумны,
Ды быў пісьменны і разумны,
А словы сыпаў як гарох.
Няхай лічыўся прайдзісветам
Сярод людзей, ды рэч не ў гэтым —
У справе ён параіць мог.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Няўцёсам звалі прайдзісвета,
Ахрэм — звычайнае імя;
Мне людзі гаварылі гэта,
Сам з ім не сустракаўся я.
Пабачыўшы, як раззлаваўся
Эней, ён да яго падаўся
І за руку спакойна ўзяў;
І, вывеўшы Энея ў сенцы,
Стаў перад ім ён на каленцы
І словы гэткія казаў:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Чаму ты гэтак засмуціўся,
Чаго надзьмуўся, як індык?
Пахмурны стаў і занудзіўся,
Як на выжарыне кулік?
Туга сасватае з нядоляй,
Заблытаешся ў лесе болей,
Забудзь пра гора і наплюй.
Бяду забудзь і не журыся,
Эней, а лепей спаць кладзіся,
Як адпачнеш, тады мяркуй!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней пад лаўкай на падлозе,
Паслухаўшы Ахрэма, лёг;
Ды ўсё аб горкім думаў лёсе
І задрамаць ніяк не мог.
Ён з боку ды на бок круціўся,
Курыў, пакуль не накурыўся,
А як знямогся, задрамаў;
Тады яму Анхіз прысніўся,
Ён з пекла да яго з'явіўся,
І сыну бацька так казаў:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Устань, прачніся, сын мой любы!
Я да цябе прыйшоў у сне,
Твой бацька я, не бойся згубы
І не палохайся мяне.
Мяне багі сюды прыслалі
І перадаць мне загадалі,
Каб не нудзіўся ты зусім, —
Пашлюць табе такую долю,
Каб іхнюю ды здзейсніў волю,
З людзьмі перасяліўся ў Рым.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ты чоўны ўсе, што засталіся,
Да ладу давядзі, Эней,
Стрымай людзей, каб не ўпіліся,
Пакінь Сіцылію хутчэй.
Плыві і не хвалюйся болей!
Вянчаны ты шчаслівай доляй.
Яшчэ, паслухай, што скажу:
У пекле ты мяне наведай,
Бо справа ёсць, ты гэта ведай.
Я ўсё табе там пакажу.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Па Алімпійскаму закону
Ужо ты пекла не мінеш,
Бо трэба кланяцца Плутону,
А то і ў Рым не даплывеш.
Там нейкую ён казань скажа
Табе, дарогу ў Рым пакажа,
Пабачыш, як нуджуся я.
А за дарогу не турбуйся.
Да пекла пехатой кіруйся
Напрост,- не трэба і каня.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

67 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бывай, галубчык шызакрылы!
Бо ўжо світае на двары;
Бывай, бывай, сыночак мілы!..»
І скрозь зямлю Анхіз стары
У гэты момант праваліўся.
Эней ад страху калаціўся,
З яго халодны ліўся пот:
Ён, сну трывожнаму не рады,
Траянцам аддаваў загады,
Каб заўтра з месца рушыў флот.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

68 1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10

Наведаў ён перад дарогай
Ацэста, дзякаваў за ўсіх,
Але, пабыўшы там нядоўга,
Эней вярнуўся да сваіх.
Яны збіраліся дзень цэлы
І аддалі, як развіднела,
Зноў чоўны хвалям і вятрам.
Эней жа ехаў — не ў гуморы,
Бо так яму абрыдла мора,
Як дождж увосень чумакам.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За ўсім Венера назірала,
Калі ж Траянскі флот адплыў,
Прасіць Нептуна зажадала,
Каб чоўнаў той не патапіў.
Яе ў карэце да старога,
Як жонку Сотніка якога,
Імчалі коні нацянькі,
Нібы на важную нараду;
Наперадзе ямшчык, а ззаду
Тры казакі-праваднікі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

70 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ямшчык падобны быў на пана
У світцы з белага сукна —
Прыгожаю аблямавана
Была тасёмкаю яна,
А кепка набакір сядзела —
Здалёк мільгала-чырванела;
Ён ехаў з пугай у руках,
Грымотна ляскаючы ёю;
Не мелі коні супакою;
Карэта неслася, як птах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

71 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прыехала, загрукатала,
Нібы Страхоцце-галава;
І да Нептуна падлятала
Яна, як з выраю сава;
І, не сказаўшы ні паўслова,
Венера воклічам гатова
Вітаць Нептуна: будзь здароў!
Нібы вар'ятка, прыскакала,
Нептуна ў губы цалавала,
Не шкадавала гучных слоў:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

72 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Калі, Нептун, мне будзеш дзядзька,
А я пляменніца табе,
Дык ад мяне — мой хросны бацька —
Падзяку зарабі сабе.
Я маю цвёрдую надзею,
Што дапаможаш ты Энею.
Шчасліва плаваць па вадзе;
Ледзь-ледзь не давялі за згубы
Яго, як трапіў ён у зубы
Ліхой накліканай бядзе».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

73 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Нептун, маргнуўшы, засмяяўся,
За стол Венеру запрасіў
І разам з ёю сілкаваўся,
Гарэлкі чарачку наліў;
Паабяцаў зрабіць, што трэба —
У чым была яе патрэба.
Яна, шчаслівая, пайшла...
Эней развітваўся з зямлёю,
Дзьмуў вецер за яго спіною,
Ляцеў ён морам, як страла.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

74 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яго паромшчык найспрытнейшы,
З якім ён плаваў увесь час,
Слуга ягоны найвярнейшы,
Якога клікалі — Тарас,
Ад ветру на карме хістаўся,
Бо зноў гарэлкі налізаўся
У развітання горкі час.
Эней наказваў, каб трымалі
Яго, каб не нырнуў у хвалі,
Каб адаспаўся пан Тарас.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

75 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды суджана была Тарасу
Такая доля на раду:
Да гэтага ліхога часу —
І не далей — цярпець бяду.
Кульнуўся пан Тарас у воду,
Нырнуў — і не спытаўшы броду
На дно пайшла яго душа.
Эней чакаў, што іх забудзе
Бяда, не будуць гінуць людзі,
Як тыя рыбіны з каша.

Переклад білоруською/беларускі.
Частина II.

Текст поеми з ілюстраціями.

    

Частина третя

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней аддаў даніну ліху,
Не мог стрымаць пакутных слёз;
Гарэлкай, як суняўся крыху,
Заліў ён свой гаротны лёс;
Ды ўсё ж яго ўвесь час нудзіла,
Пад сэрцам нечага круціла,
Эней пакутліва ўздыхаў;
Ён мора так ужо баяўся,
Што на багоў не спадзяваўся
І бацьку веры не даваў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вятры трубілі за спіною,
Паласавалі чоўны даль,
Нібы страла ўслед за стралою,
Ляцелі сярод пенных хваль.
Грабцы і вёслы палажылі
Ды люлькі седзячы курылі,
Спявалі песні — сярод іх
Было нямала Запарожскіх,
Рэкруцкіх песень і Маскоўскіх,
Паходных, родных, баявых.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пра Сагайдачнага спявалі,
Пра Сеч і пра яе ваяк,
Як пікінераў набіралі,
Як вандраваў праз ноч казак;
Пра слаўны бой Палтаўскай раці,
Як сына выпраўляла маці
З двара свайго ў цяжкі паход;
Як пад Бандэрамі стаялі,
Як без галушак паміралі,
Калі там быў галодны год.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не гэтак робіцца ўсё хутка,
Як хутка казка баіць нам;
Эней, хоць плыў ён неціхутка,
Ды ўсё ж не дзень бадзяўся там;
Даўно ўжо морам вандравалі,
Куды нясуць іх тыя хвалі,
Не знаў з Траянцаў ні адзін,
Не ведалі, што ў іх на мэце,
Чаго бадзяюцца па свеце,
Куды вязе Анхізаў сын.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яны паплавалі нямала
І паблукалі па вадзе,
Зямля ў абдымкі іх прымала,
І надышоў канец бядзе!
Якраз да берага прысталі.
На ім, як з чоўнаў паўставалі,
Знайшлі прытулак і спакой.
Зямельку тую Кумскай звалі,
Яе Траянцы ўпадабалі,
Былі і самі любы ёй.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пашанцавала зноў Траянцам,
Ужо даволі бедаваць:
Бывае шчасце скрозь паганцам,
А добры мусіць прападаць.
Не шанаваўся падарожны
Народ, чаго надумаў кожны,
Таго шукаць сабе пайшоў:
Каторы мёду ды гарэлкі,
Каторы — маладзіцы, дзеўкі,
Аскому каб сагнаць з зубоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Быў кожны з іх дзяцюк рухавы,
На свет увесь яны маглі
Прынесці славы і няславы
Жанкам, як тыя маскалі.
Перакуміліся з усімі,
Сватамі сталі дарагімі,
Нібы тут цэлы век жылі:
Хто да якой быў справы здатны,
Той меў з яе гешэфт выдатны,
Усе там мітусню ўзнялі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дзе вечарынкі, дзе банкеты
Альбо вяселле ў добры час,
Дзяўчаты дзе альбо кабеты,
Альбо дзе хрэсьбіны якраз,
Дык тут як тут Траянцы-зухі,
Глянь, а яны каля сівухі
Сядзяць альбо каля жанок,
Мужчын падпояць — так бывае, —
Вядуць жанчын, куды хто знае,
І чарку з імі п'юць знарок.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Каторыя да карт ахвочы,
Не марнавалі часу тут,
А рэзалі аж да паўночы
У дурня, у дзевятку, жгут;
Было ў іх забавак нямала,
А як якому шанцавала —
Гуляць на грошы спрабаваў.
Чуваць было ажно да ранку
Жарт трапны, песню, заляцанку.
Тут не сядзеў ніхто без спраў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней адзін не весяліўся,
Яму няміла ўсё было;
Яму Плутон ды бацька сніўся
І пекла з галавы не йшло.
Сваіх Траянцаў пакідае
Эней, па полі ён блукае,
Сустрэць жадаючы людзей
Такіх, каб з ім паразмаўлялі,
Дарогу ў пекла паказалі, —
Шляхоў туды не знаў Эней.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ішоў, ішоў, аж ручаінай
Каціцца пот з ілба пачаў,
Хаціну на назе курынай
Ён сярод лесу напаткаў.
Яна старэчы выгляд мела,
Як млын, круцілася, рыпела
Хаціна ў гушчары глухім;
Ён, стаўшы пад лясныя шаты,
Гаспадара стаў клікаць з хаты,
Як старац пад акном сляпы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней глядзеў, нібы на дзіва,
На хатку — хто ў ёй можа жыць?
У дзверы грукаў нецярпліва,
Хацеў было перакуліць,
Ды выйшла бабішча сівая,
Крывая, без зубоў, сухая,
На твары шрамы, на руках;
Нос, вушы бросняй зацвіталі,
У жаўлакі, нібы ў каралі,
Прыбраная — аж глянуць жах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней, як згледзеў, што за цаца
Аблюбавала гэты кут,
Падумаў, што прапала праца
Уся яго навекі тут.
Бліжэй вядзьмарка падступала,
З Энеем гучна размаўляла,
Ды так, хоць вушы затыкай:
«Гай, гай жа, лёс паслаў удачу,
Ці не Анхіза сына бачу,
Як трапіў ты ў гушчарны край?

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Даўно цябе я тут чакаю
І думала, што ты прапаў:
Я ўсё гляджу ды выглядаю,
Аж вось калі ты завітаў.
Ужо мне расказалі з неба
Ганцы, чаго Энею трэба.
Быў у мяне тут бацька твой».
Эней, уражаны такою
Неспадзяванай навіною,
Спытаўся прозвішча ў старой.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Мяне Сівілаю Кумскою
Завуць, я Феба пападдзя,
Пры храме Фебавым сівою
Зрабілася даўно ўжо я.
Пры Шведах дзеўкай векавала,
А ў дні Татарскае навалы
Была я замужам якраз;
Я помню саранчы напады,
Як з ёй змагаліся атрады
Казацкія ў ліхі той час.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І лекі розныя я знаю,
І хоць нікуды не хаджу,
Бядзе людской дапамагаю,
На зорах людзям варажу;
Маіх замоў баіцца трасца,
Умею выгнаць волас з пальца,
Лячу і ад сардэчных мук;
Шапчу — урокаў пазбаўляю,
Перапалохі праганяю,
Шаптаць умею ад гадзюк.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цяпер чакае нас капліца,
Не будзем часу марнаваць,
Ты будзеш Фебу там маліцца
І ўсё што трэба абяцаць.
Для Феба светлага, святога
Не пашкадуй ты залатога
І мне што-небудзь перакінь;
Табе тады такое скажам,
А можа, ў пекла шлях пакажам,
Ідзі і бедаваць пакінь».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней перад вачыма Феба
Маліцца ў той капліцы стаў,
Каб Феб з яснот блакітных неба
Ягонай справе паспрыяў.
Тут біцца пачала Сівіла
У курчах, твар перакрывіла,
І вочы вылезлі на лоб;
Дух злы ў яе ўсяліўся нібы:
На вуснах — пена, волас — дыба,
Трасе пакутніцу азноб.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сівіла трэслася ў знямозе,
Як бубен, пасінела ўся;
Качалася, як у бярлозе
Сваёй свінячай парася.
Чым больш маліўся ён з пакорай,
Тым ёй рабілася ўсё горай:
А як маліцца скончыў ён,
З Сівілы толькі пот каціўся;
Эней глядзеў і калаціўся —
Нібыта страшны сніўся сон.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сівіла крыху ачуняла,
З губ пену выперла і ўраз
Энею ўвесь пераказала
Ад Феба яснага наказ:
«Засведчана багамі ўсімі,
Што ўжо табе з людзьмі тваімі
Не давядзецца ўбачыць Рым;
Хоць добра будуць знаць цябе там,
Імя ўслаўляць над цэлым светам,
Ды ты не захапляйся тым.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яшчэ, салёную, да рэшты
Ты вып'еш чашу бед і слёз,
І неаднойчы праклянеш ты
Свой неспакойны горкі лёс.
Не забывайся пра Юнону, —
Хаця б пазбыўся ты праклёну
Яе на праўнуках сваіх;
Пасля ўжо лёс зазнаеш панскі,
І твой няшчасны люд Траянскі
Ад бед пазбавіцца ліхіх».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вось так Сівіла гаварыла
Энею змрочнаму майму,
Было і прыкра і няміла
Такі наказ пачуць яму.
«Не разумею, што прарочыш
Ты мне, пі галаву марочыш, —
Эней Сівіле гаварыў. —
Бадай, мой лёс, мая дарога
Былі б лягчэйшымі намнога,
Калі б я Феба не прасіў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Але хай будзе так, як будзе,
А будзе так, як скажа бог;
Бо не анёлы мы, а людзі,
І смерць пільнуе наш парог.
Будзь толькі да мяне ласкавай,
Дапамажы мне шчырай справай,
Да бацькі сцежку пакажы;
Хачу развеяць я дакуку,
Пякельную пабачыць муку,
На зорах мне паваражы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не першы я, такі прыгоднік,
Іду да пекла на паклон:
Арфей, які ўжо быў нягоднік,
А што зрабіў яму Плутон;
А Геркулес, як уваліўся,
У пекле гэтак усхадзіўся,
Што ўсіх чарцей паразганяў.
А ну! Што скажуць чараўніцы?
Табе я дам на дзве спадніцы...
Ну, што ж, кажы, каб я ўсё знаў».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яга Энею адказала:
«З агнём не ўздумай жартаваць,
Ты пекла, бачу, знаеш мала,
А пекла добра трэба знаць.
Там трэба пільнасць, а не жарты,
Крок кожны — засцярогі варты,
Лепш не хадзіць туды, хлапец;
У пекле распарадак строгі,
Ураз там скруцяць чэрні рогі,
Паломяць ногі і — канец,

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А калі маеш ты ахвоту
У пекле ў бацькі пабываць,
Дык зараз трэба за работу
Мне сесці і памеркаваць —
Калі паход туды прызначыць,
Як мёртвых нам у пекле ўбачыць;
Ты знаеш — дурань не бярэ:
Хто хоць які ў нас розум мае,
Жыць існай праўдаю жадае,
Дык той хоць з бацькі, ды здзярэ.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ты ж не турбуйся лепш і слухай,
Эней, што я табе скажу,
І галавы сваёй не чухай...
Я ў пекла сцежку пакажу:
Мясціна ў пушчы ёсць такая,
Расце там яблыня лясная
У лесе цёмным і густым;
На ёй вісяць ляскоўкі тыя,
Яны — як сонца, залатыя...
А дрэўца тонкае зусім.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І мусіш з яблыні галінку
Ты адламаць, хаця б адну,
Бо без яе ні на хвілінку
Не ашукаеш сатану;
І без яе не пройдзеш смела
Назад, душу тваю і пела
Плутон загубіць кабалой.
Ідзі, глядзі не памыліся,
У гушчары не размініся
З тым дрэўцам — з яблыняй лясной.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Галінку зломіш, падавайся
Прэч, хлопец, як мага хутчэй;
Не аглядайся, не спыняйся
І не развешвай ты вушэй;
Хоць будзеш зблізку і здалёку
Чуць галасы на кожным кроку,
А ты не слухай іх, бяжы.
Ты ведай, што цябе сваёю
Ім трэба загубіць маною;
Ты цвёрды нораў пакажы».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яга прапала з відавоку,
Эней адзін застаўся там,
І яблыня на кожным кроку
Яго здавалася вачам;
Шукаць яе Эней падаўся,
Ён цяжка дыхаў, спатыкаўся,
Пакуль прыйшоў пад цёмны лес;
Падрапаў твар свой аб цярноўнік,
Аб той шыпшыннік і дзядоўнік,
Было, што й на карачках лез.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Той лес быў цёмны, як магіла,
І непрытульна ў ім было;
Бесперастанку нешта выла
І страшным голасам раўло;
Эней, малітву прачытаўшы,
Надзейна шапку падвязаўшы,
Пайшоў у пушчу без дарог:
Ішоў ён, дзень згасаў маркотны,
Ішоў, а яблыні, гаротны,
Усё ніяк знайсці не мог.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней крывіў ад страху вока
І аглядаўся па баках;
Ды што рабіць — у лес глыбока
Завёў яго няпэўны шлях;
Ды горш яшчэ перапуджала
Святло, што перад ім заззяла,
Ён ледзь не даў быў драпака;
Ляскоўку ў гэтую хвіліну
Убачыў ён, і за галіну
Сама ўхапілася рука.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І, не падумаўшы німала,
Пачаў галінку гнуць дугой,
Ажно ляскоўка затрашчала;
Галінку ён зламаў рукой,
У той жа момант даўшы драла,
Ажно пад ім зямля дрыжала,
Скакаў перад вачамі лес;
Эней бег хутка, як ніколі,
Калючкі пела ўсё скалолі,
Дзядамі абляпіўся ўвесь.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ён да сваіх прыбег, хістаўся,
Ад стомы — бледны і худы,
І гэтак потам абліваўся,
Як быццам выбраўся з вады.
Загадваў ён прыгнаць з кашары
Валоў, авечак для ахвяры,
Якую б мог прыняць Плутон
І ўсе, што пеклам кіравалі, —
Каб грэшнікаў пашкадавалі,
Не выракалі ім праклён.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як з неба, што імгла заслала,
Ноч саслізнула ў цёмны бор,
Часіна слушная настала,
Пагаслі ў хмарах вочы зор,
Траянцы справу пачыналі,
Багам быкоў ахвяравалі,
Стараўся кожны, як умеў,
Сабраліся дзякі з папамі,
Служыць гатовы службу самі,
Агонь раскладзены гарэў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І поп узяў вала за рогі,
І ў лоб ударыў абухом,
І, галаву ўшчаміўшы ў ногі,
Стаў трыбушыць яго нажом;
Кіндзюк і кішкі з трыбухамі
Пачаў, як варажбіт, радамі
Поп па парадку раскладаць
І божую разгадваць волю,
Траянцам будучую долю,
Нібы па зорах, прадракаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі займаліся жывёлай,
Калі гугнявілі дзякі,
Авечкі гойсалі стадолай,
Раўлі асуджана быкі, —
Сівіла раптам завітала,
Спынілася, і задрыжала,
І дзікі лямант узняла:
«Хутчэй усе адгэтуль згіньце,
Мяне з Энеем тут пакіньце,
Пакуль па карку не дала.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Табе ж, Эней, — яна сказала, —
Час развітацца з грамадой,
Хвіліна зручная настала
У пекла рушыць — бацька твой
Ужо даўно там нас пільнуе
І, можа, без цябе сумуе.
Ты хлеба не забудзь узяць, —
Энею раіла старая, —
Хай лепей тая немач злая,
Як нам ад голаду канаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

След выпраўляцца ў шлях з запасам,
Падкурчыш хвост у часе ліхі;
І дзе-нідзе, а іншым часам
Не знойдзеш хлеба ні крыхі.
Я ў пекла сцежку пратаптала,
Я там не раз, не два бывала,
Я знаю тамашні народ;
Дарожкі ўсе, усе садочкі,
Усе кладовачкі, куточкі
Вядомы мне не першы год».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней у шлях цяжкі сабраўся,
Ён боты новыя абуў,
Прыбраўся пан, падперазаўся
І пояс туга зацягнуў;
У рукі палку ўзяў крывую,
Каб мог абараніць старую
Пачвару тую ад сабак.
За рукі потым узяліся
Эней з Сівілай, папляліся
Чарцям у пастку, напрасцяк.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цяпер вось думаю, гадаю,
А пі не час мне адпачыць:
Я тое пекла знаць не знаю,
Не ўмею, далібог, маніць;
Чакайце, чытачы, чакайце,
Мяне пісаць не падганяйце,
Пайду лепш да людзей старых,
Каб мне аб пекле расказалі
Усё яны, што самі зналі,
Што чулі ад дзядоў сваіх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вергілій жа няхай царуе,
Разумны быў ён чалавек,
Хай мне не шкодзіць, як не чуе,
Бо жыў на свце ў даўні век.
Не так цяпер і ў пекле стала,
Як у мінулы час бывала
І як паэт пісаў тады;
Я, можа, што-дзе перайначу,
Змяню, сучаснае адзначу
Так, як казалі мне дзяды.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней з Сівілай меў намеры
Хутчэй да пекла дабрысці,
І прыглядаўся ён, каб дзверы
У апраметную знайсці.
Перад высокаю гарою,
Перад вялікаю нарою
Спыніліся, зайшлі туды,
Пайшлі пад цёмнаю зямлёю,
Эней намацваў шлях рукою,
Каб не ўваліцца ім куды.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яны да пекла пад скляпеннем
Ішлі смярдзючым і глухім,
Святло ахутаў чорным ценем
Там вечны чад, смуродны дым;
У месцы тым жыла Дрымота,
А з ёй сястра яе Зявота;
Уразіў ветрагон Эней
Паненак, і паклон адбілі
Яны Энею і Сівіле,
А потым павялі далей.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А потым востраю касою
Смерць аддавала ім салют;
Стаяў у Смерці за спіною
Яе дазор надзейны тут:
Чума, вайна, жабрацтва, голад,
Парша, кароста, трасца, холад
Стаялі ў рад, за імі ўслед:
Халера, шалудзівасць, рожа —
Усё, што зжыць са свету можа
І ад чаго нямілы свет.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як за нягодамі нягоды,
Ішлі натоўпы бед ліхіх:
Стаялі доўгія чароды
Жанок, свякрух і мачых злых.
Далей — айчымы, а за імі
Зяці, з іх цёшчамі скупымі,
І сваякі іх — мантачы,
Браты, нявесткі і залоўкі,
Што між сабой грызуцца лоўка —
Усіх не злічыш, не лічы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тут злыдні нейкія стаялі
Усе з паперамі ў зубах,
Чарніліцы ў руках трымалі,
За вухам пер'е — глянуць страх.
Тут соцкі і дзесяцкі — кожны
Людская п'яўка, чын вяльможны,
Праклятыя ўсё пісары;
Былі тут спраўнікі ў адстаўцы,
Хапугі-суддзі, выканаўцы
Судовыя, сакратары.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За імі сунуўся пануры
Святых прытворны, строгі рад,
Былі пакорлівай натуры
Усе — ад галавы да пят;
Іх сумны лёс — багам маліцца,
На тыдзень па тры дні пасціцца
І ўслых не асуджаць людзей;
Свет на ружанцах асуджалі,
Ніколі днём не балявалі,
А ноч была — не без гасцей.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Насупраць грэшнікаў праклятых
Квартал быў розных валацуг,
Суцяжніц і п'янчуг заўзятых,
Распусніц на цалюткі плуг,
З абстрыжанымі валасамі,
З надрэзанымі падаламі,
А хто раздзет і дагала.
Паненачак манерных, кволых,
Лакеяў гаваркіх, вясёлых
Тут плойма цэлая была.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яшчэ стаялі тут дзяўчаты,
Што выйшлі замуж за старых,
Якія пры выпадку рады
Пацешыць хлопцаў маладых;
І тыя хлопцы тут стаялі,
Што іх мужам дапамагалі
Хутчэй патомства распладзіць;
І дзеці тут лямантавалі —
За тое матак пракліналі,
Што не далі на свеце жыць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней, хоць вельмі ён здзівіўся
Той навіне, што тут была,
Ды ўжо ад страху калаціўся,
Як на кані тым без сядла.
Заўважыўшы, якія ўсюды
Чакалі падарожных пуды —
Куды вакол ні паглядзіш,
Ён да Сівілы прытуляўся,
Хапаўся за крысо, хаваўся,
Як ад ката пад венік мыш.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яго Сівіла за сабою
Вяла далей без лішніх слоў;
Паперад хуткаю хадою,
Спяшаючыся, ён ішоў
Услед за бабаю-ягою;
Нарэцце ён убачыў з ёю
Праз рэчку ў пекла перавоз.
А рэчку тую Сціксам звалі
Тут душы грэшныя чакалі,
Каб хто на той бок перавёз.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І перавозчык аб'явіўся —
Не абы-хто, пан, а не раб,
На сонцы ён увесь спаліўся,
Сам таўстагубы, як Арап:
А вочы ў лоб пазападалі,
Смятанаю пазаплывалі,
І галава ўся ў каўтунах:
Сваёй бародкаю казлінай,
Засліненай густою слінай,
На душы ўсе наводзіў жах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сарочка звязана вузламі,
Як на калу, на ім вісіць,
Папрычапляна матузамі,
Уся, як сіта, зіхаціць;
На ёй гразюкі аж на палец,
Засалена, аж капаў шмалец,
На ботах дзіркі скрозь відны,
З іх біў у ноздры пах смярдзючы,
Павытыркаліся анучы,
Паабдзіраліся штаны.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А лыка стан падперазала,
Вісеў капшук на лыку тым;
Тытунь, і люлька, і красала
З краменьчыкам былі пры ім.
Харонам перавозчык зваўся,
Сабою дужа выхваляўся,
Бо і не жартам быў бажок:
Як лодкай кіраваў сваёю,
Ляцеў па Спіксу ён стралою
На супрацьлеглы беражок.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Нібы на кірмашы сяляне,
Як быццам на таргу якім,
На рынку рыбным гараджане,
На беразе таўкліся тым.
Душа душу штурхала ў бокі
І стракаталі, як сарокі;
Хто лез, хто гвалт крычаў знарок,
Усе на месцы не стаялі,
Ішлі, спрачаліся, жадалі
Хутчэй на той патрапіць бок.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як гушча ў бочцы закісае,
З шыпеннем бродзяць буракі,
Як супраць сонца рой гуляе,
Гулі вось гэтак мерцвякі,
Прасцёрлі рукі засмучона,
Прасілі, плачучы, Харона,
Каб іх у лодку захапіў;
Аднак яго ні плач, ні словы
Не хвалявалі, ён суровы
І ўпарты перавозчык быў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ён, знай сабе, вяслом махае
І ў твар ім тыча хоць каму,
Усіх ад лодкі адганяе,
Хто ж спадабаецца яму,
Таго на човен свой саджае,
На бераг той пераплывае
Паволі з ім — другім на здзек;
Каго не возьме, раззлуецца,
Таму сядзець тут давядзецца
Не год, а, можа, цэлы век.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней у зборышчы панурым
На тлумным перавозе тым
Сустрэўся раптам з Палінурам,
Што быў за штурмана пры ім.
Заплакаў штурман утрапёна:
Праз перавозчыка Харона
Нямала ён зазнаў пакут;
Ды толькі хітрая Сівіла
Яго з Энеем разлучыла,
Каб той не апіраўся тут.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней з Сівілай на жаданы
Праціснуліся перавоз,
Каб іх дзядок зашмальцаваны
Хутчэй праз рэчку перавёз.
А той на беразе суровым
Народ апошнім бэсціў словам,
Як бэсцяць па шынках у нас;
Хапіла ўсім — і душам грэшным
І іхнім сваякам няўцешным —
Яго праклёнаў і абраз.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Харон, калі да перавозу
Прыйшоў з Сівілаю Эней,
Сваю варожасць і пагрозу,
Як з шайкі, выліў на гасцей:
«Адкуль нялёгкая прыгнала,
Вас тут такіх і так нямала,
Якога д'ябла вы прыйшлі?
Выстуджваць толькі хаты вамі!
Праводзіць трэба вас кіямі,
Каб вы і месца не знайшлі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ідзіце прэч, далей ад згубы,
А то я вам па карку дам;
Паб'ю вам рыла, морду, зубы,
Аж д'ябал не пазнае сам;
Ты, бачыш, смелыя якія,
Сюды прыперліся жывыя,
Што толькі ўздумалася ім!
Я на жывых не кваплю вока,
Мне з мёртвымі адна марока —
Вісяць над каркам над маім».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сівіла бачыць, што не жартам
Пачаў злаваць на іх Харон,
А каб стары не быў упартым,
Яму адважыла паклон.
«А ты зірні на нас, як трэба, —
Сказала, — нас паслала неба,
Не самі мы прыйшлі сюды;
Няўжо мяне ты не пазнаеш,
Чаго крычыш, чаму нас лаеш —
І так хапае нам бяды!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сам разумееш, што такое!..
Ты супакойся, не бурчы;
Вось, бачыш, дрэўца залатое,
А як пазнаў, дык памаўчы».
Пасля Харону расказала,
Каго да пекла праважала
Яна, па справах па якіх...
Харон жа, гэта пачуўшы,
Разы чатыры грабянуўшы,
Прычаліў з лодкаю да іх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней з Сівілаю сівою
У лодку цесную ўвайшлі;
У пекла бруднай рэчкай тою
З Харонам разам паплылі;
Вада ў іх лодку працякала,
Падол Сівіла падкасала,
Эней напагатове быў,
Ды пан Харон імчаў стралою
З Энеем, з бабаю старою,
У момант рэчку пераплыў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За вёсламі папрацаваўшы,
Браў паўалтына за труды
Харон, да берага прыстаўшы,
Сказаўшы ім, ісці куды.
Яны ж, пабраўшыся абое
За рукі, гоняў цераз двое
Пабачылі, што пільнаваў
Глухую сцежку ў свет суровы
Пёс масці шэрай, трохгаловы
Які пагрозна загырчаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

67 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пасля загаўкаў, трохязыкі,
І кінуўся гасцей кусаць,
Эней, узняўшы гвалт вялікі,
Наважыўся было ўпякаць,
Ды баба цюцьку хлеб шпурнула
І глотку мякішам заткнула,
Тым і ўлагодзіла яго;
Эней жа з бабаю старою
Падаўся сцежкаю глухою
Далей ад Цэрбера таго.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

68 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней да пекла ўжо дабраўся,
Прыйшоў зусім на іншы двор;
Той свет яму няўтульным здаўся,
Няма ні месяца, ні зор,
Там чутны жаласныя крыкі,
Там лямант, гвалт стаіць вялікі,
Там дол завалакла імгла,
Эней з Сівілаю глядзелі,
Што душы грэшныя цярпелі,
Якая кара ім была.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Смала ў тым пекле булькацела,
Падагравалася ў катлах,
А сера з нафтаю кіпела;
Палаў агонь, аж глянуць жах:
І грэшнікі ў смале сядзелі,
Пякліся на агні, гарэлі
Усе, хто кару заслужыў.
Пяром не апісаць такое,
Не пералічыш дзіўных дзіў.
 

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

70 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Паноў за тое катавалі
І смажылі з бакоў усіх,
Што людзям долі не давалі,
«Лічылі за жывёлу іх.
За гэтае паны вазілі
І дровы з лесу і касілі
Чарот, каб на агні палаў.
За імі чэрці пазіралі,
Прутом жалезным падганялі,
Калі хто-небудзь прыставаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

71 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жалезам агнявым палілі
Спіну, і грудзі, і язык
Злачынцам, што сябе забілі,
Якім наш белы свет апрык.
Пякельным дзёгцем катавалі,
Крывым нажом пад бок штурхалі
Каб не спяшаліся ўміраць,
Чынілі розныя ім мукі,
Таўклі ў драўлянай ступе рукі,
Каб адвыкалі забіваць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

72 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Скупым-багатым залівалі
Рот закіпеўшым серабром,
Балбатуноў жа прымушалі
Лізаць патэльні языком;
А халастых ды нежанатых,
Хто па чужых жывіўся хатах,
Усіх падвешвалі за крук,
Чапляючы за тое пела,
Што на зямлі грашыла смела,
Не баючыся гэтых мук.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

73 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сребро наливаха в устата
на всеки стиснат богаташ,
а пък махленката устата —
тя ближеше тиган цвъртящ;
а оня, дето се не жени
и скита с булки пременени,
на кука беше окачен,
забита в същото туй тяло,
без страх мърсувало, грешало,
забравило за видовден.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

74 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А ўсе разумнікі былыя,
Што мелі ласку мудраваць,
Папы, епіскапы, якія
Любілі паству навучаць,
Каб грошы не граблі лапатай,
Займаліся не ўласнай хатай,
Царквой святою — дзень пры дні,
Ксяндзы, каб баб не спакушалі, —
За ўсе грахі адказ трымалі —
Былі на самым дне ў агні.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

75 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А тыя, што як след не дбалі
Аб жонках, волю ім далі,
На ўсе вяселлі адпускалі,
На вечарынкі, дзе пілі,
Дзе аж да поўначы гулялі,
Дзе пры дарозе ў жыце спалі, —
Сядзелі тыя ў каўпаках
Бязглуздых, з чорнымі рагамі,
З апушчанымі ўніз вачамі —
Кіпелі ў смаляных катлах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

76 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бацькі, што хлопцаў не вучылі,
Трымаць не думалі ў руках,
А толькі, знай адно, хвалілі, —
Кіпелі ў нафтавых катлах;
Яны зрабілі гультаямі
Сыноў уласнымі рукамі, з
А ім сыны жадалі, каб
Хутчэй старыя паміралі,
Сваім нашчадкам пакідалі
За ўсё жыццё набыты скарб.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

77 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сярод пакутнікаў злачынцы
Былі такія акурат,
Што ў ціхі вечар па драбінцы
У вокны лезлі да дзяўчат;
Што будуць сватаць, абяцалі,
Усяк хлусілі, спакушалі
І дамагаліся свайго;
А што ад іх дзяўчаты мелі?
Да носа самага таўсцелі
Без шлюба і вянца таго.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

78 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Былі купцы — народ шумлівы;
На кірмашы такі гандляр
Адмерваў на аршын фальшывы
Пакупнікам гнілы тавар.
Народ быў сталы і нясталы,
Старызнікі і зазывалы,
Былі мянялы, гандляры,
Што фігі-мігі прадавалі, —
У пекле кару адбывалі
Усе на свеце махляры.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

79 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Свавольнікі і валацугі,
Усе хлусы і ўсе рвачы,
І зводнікі, і ўсе т'янчугі,
І ліхвяры, і мантачы,
Варажбіты, і чарадзеі,
І злодзеі, і ліхадзеі,
Шаўцы, краўцы і кавалі;
Цахі: кушнерскі, канавальскі,
Сталярны, ткацкі, шапавальскі —
Усе ў густой смале былі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

80 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Была і шляхта і мяшчане,
Былі паны і мужыкі,
Няверныя і хрысціяне,
Старэнькія і юнакі,
Багаты люд і люд убогі,
Народ бязногі, крываногі,
Народ відушчы і сляпы,
Чын і цывільны і вайсковы,
Пан і прыватны і службовы,
Былі міране і папы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

81 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гэй! Гэй! ды праўду дзенеш дзе ты,
Няпраўда ж зводзіць свет стары;
Сядзелі на агні паэты,
Нікчэмных вершыкаў майстры,
Іх рукі звязаны, на твары
Адчай, нібыта іх Татары
У жорсткі аддалі палон.
Вось так і наш брат пападзецца,
Што піша — не засцеражэцца,
Каму ж яшчэ патрэбны ён!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

82 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І распіналі мацапуру
На дыбе не да смерці ледзь;
Таму нягодніку за скуру
Лілі расплаўленую медзь.
Душой крывіў ён для прыбытку
І дзеля ўласнага нажытку
У друк чужое аддаваў —
Аб восьмай запаведзі бога
Забыўшы, абкрадаў чужога,
Ягонай працай гандляваў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

83 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней аб горкім думаў лёсе
І адышоў далей на крок,
І тут сустрэцца давялося
Яму з пакутамі жанок.
Пякельнай іх палілі парай,
Яны, знясіленыя карай,
Крычалі так, як пры жыцці:
Лямантавалі і пішчалі,
Нібы спакою не давалі
Ім жываты пасля куцці.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

84 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бабулі, дзеўкі і кабеты
Сябе і ўвесь свой род клялі,
Свет пракліналі той і гэты,
Пакуты неба і зямлі;
За тое тут іх катавалі,
Што там праз меру мудравалі
І верхаводзілі сям'ёй;
Хоць што не задаволіць мужа,
А жонцы даспадобы дужа,
Дык будзе так, як трэба ёй.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

85 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Былі такія, што трымалі
Усе малітвы ў галаве,
Бесперастанку адбівалі
Паклоны шчырыя ў царкве:
Паводзіліся багамольна
Яны ў царкве, на волі — вольна;
Як заставаліся адны,
Дык малітоўнікі хавалі
І што пасля не вычваралі,
Чым не займаліся яны.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

86 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Былі такія злыбядухі,
Прыбраныя, як напаказ:
Распусніцы, блудніцы, шлюхі,
Што прадаюць сябе на час.
Такія ўсе ў смале кіпелі
За тое, што пілі ды елі
Скаромнае ў вялікі пост;
Што фарбаваць любілі губы,
І скаліць беленькія зубы,
І валачыць даўжэнькі хвост.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

87 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яшчэ красуні і такія
Былі, ажно шкада глядзець,
Чарнявыя ды маладыя;
І тыя мусілі кіпець,
Бо за старых павыхадзілі
І мыш'яком іх патруцілі,
Каб, аўдавеўшы, пагуляць,
Нарэшце, як жадалі самі,
З прыгажунамі-дзецюкамі —
Не мучыцца, не галадаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

88 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яшчэ з кудзеляй на галовах
Кабеты-павы там былі,
Што па паводзінах, па словах
На людзях — прыклад даць маглі;
А без людзей, што вычваралі
Яны — аб гэтым, пэўна, зналі
Іх госці — толькі да дзвярэй.
У пекле шчокі ім за тое
Пякучай мазалі смалою,
Каб не ашуквалі людзей.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

89 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бо шчокі цёрлі фарбай моднай,
Бялілі пудрай нос і лоб,
Каб, хай красою непрыроднай,
Прычараваць хаця каго 6;
Да бляску шмальцавалі губы,
Ды з рэпы падстаўлялі зубы,
Каб лепш увесці ў грэх людзей;
Карсет яны насілі вузкі,
За пазуху масцілі хусткі, —
Бо кепска, як няма грудзей.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

90 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За гэтымі ў радах пякельных,
Дзе чад, смурод, агонь і дым,
Бабуль смалілі на патэльнях,
Што балбаталі аб былым,
Што старасветчыну хвалілі,
А маладых таўклі ды білі,
Нібы ніколі не былі
Старыя бабы ў дзеўках самі
Ды не грашылі з дзецюкамі,
Дзяцей ад іх не прывялі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

91 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ведзьм і шаптух каласавалі,
Загнаўшы ў цёмны закуток,
Дзе жылы чэрці з іх маталі,
Нібы са шпулькі, на клубок;
Па прыпечку каб не крычалі,
З трубы ў нябёсы не ляталі,
Не ездзілі б на ведзьмаках:
І каб дажджу не прадавалі,
Страх на людзей не наганялі,
Не варажылі б на бабах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

92 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А зводніц горш яшчэ каралі;
Смалы не шкадаваў ім кат
За той іх грэх, што падбівалі
Яны на грэх цяжкі дзяўчат;
Што ў мужа жонку выкрадалі,
Яго з рагамі пакідалі,
За гэта варта пакараць, —
Каб несваім не гандлявалі,
Таго б на водкуп не давалі,
Што трэба на запас трымаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

93 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней пабачыў і нямала
Пакутніц юных і старых,
Як з вепрукоў, лілося сала,
Калі агнём смалілі іх:
Там свецкія былі й чарніцы,
Былі дзяўчаты й маладзіцы,
Капоты і андаракі;
Былі і світкі і сукенкі,
Былі і пані і паненкі,
Былі ўсе грэшныя жанкі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

94 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Скрозь пакаранне адбывалі
Асуджаныя з даўніх пор;
Агнём пякельным не каралі
Таго, хто толькі што памёр.
І гэткія ў другім загоне
Вылі, як жарабя пі коні,
Не зналі, дзе прыпынак іх:
Эней на першых наглядзеўся,
Калі з іх мукамі сустрэўся,
Пасля падаўся да другіх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

95 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зайшоў у новую кашару,
Пабачыў там нямала душ,
Залез у іхнюю атару,
Як паміж гадаў чорны вуж.
Там душы розныя мільгалі,
Куды паселяць, меркавалі,
Іх за нядаўнія грахі.
Ці ў рай іх пусцяць весяліцца,
Ці, можа, ў пекла кіпяціцца
Іх кінуць у кацёл ліхі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

96 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У іх, пакуль не пакаралі,
Размова вольная была, —
Прыгадвалі ды ўспаміналі,
Якая дзе душа жыла.
Багаты пан на смерць злаваўся,
Што ён з грашмі не ўладкаваўся,
Каму і колькі трэба даць;
Скупы не пакідаў нудзіцца,
Што не паспеў як след нажыцца,
Не змог на свеце пагуляць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

97 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Махляр расказваў пра законы,
Што азначае наш Статут,
Аб тым, як склаўся лёс ягоны,
Як махляваць ён будзе тут.
Мудрэц жа фізікай займаўся,
Тлумачыў сэнс яе, пытаўся,
Адкуль узяўся белы свет.
Франт, як марцовы кот, смяяўся,
Апавядаў і выхваляўся,
Як добра знае ён кабет.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

98 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Суддзя адважна прызнаваўся,
Як абняславіў свой мундзір, —
У справе так накіраваўся,
Што мог бы трапіць у Сібір;
Ды ўратавала смерць з касою,
І далікатнаю рукою
Кат не крануў яго плячэй.
А лекар скрозь хадзіў з ланцэтам,
З слабіцельным і спермацэтам,
Хваліўся, як губіў людзей.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

99 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хадзілі стройна, як паўліны,
Юрліўцы ўсе і вертуны,
Кусалі ногці штохвіліны
На пальцах рук сваіх яны,
Угору вочы задзіралі,
Аб лёсе ўласным бедавалі,
Што рана смерць скасіла іх,
Аб тым, што славы не дабралі,
Не ўсіх на свеце ашукалі
І абняславілі не ўсіх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

100 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Усе карцёжнікі, п'янчугі,
Увесь дваровы люд стары:
Лакеі, конюхі ды слугі,
Прыслужніцы і павары,
За рукі ўзяўшыся, хадзілі
І аб махлярстве гаварылі,
Аб розных справах на зямлі,
Як там панам яны манілі,
Як ноччу па шынках хадзілі,
Як што рабілі, як жылі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

101 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А шалахвосткі сумавалі,
Што падміргнуць няма каму,
Што больш за імі не ўлягалі,
Што трапілі нібы ў турму;
Цыганкі больш не варажылі
І прастадушным не манілі.
А хто дзяўчат дваровых біць
Любіў, аж скрыгатаў зубамі,
Бо мусілі такія самі
Тут на саміх сябе рабіць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

102 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней сустрэў сваю Дзідону
З абсмаленаю галавой,
І, згодна нашага закону,
Ён скінуў шапку перад ёй:
«Здароў!.. Не думаў, што сустрэну!
І ты сюды аж з Карфагена
Прыйшла, гаротная, сама?
Якога д'ябла ты спяклася,
Хіба ты ўволю нажылася?
Табе, бач, сораму няма.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

103 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Такую смачную кабету —
І глянь! Забрала смерць ад нас...
Каб з нашага хто ўбачыў свету,
Дык аблізнуўся б і не раз:
Хто гляне тут, хаця б для смеху?
Хто тут падумае пра ўцеху?
Ты больш не вернешся назад!
Не я ў тым, далібог, віною,
Што так раз'ехаўся з табою,
Што ўцёк... На тое быў загад.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

104 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды толькі ўспамінаць даволі
Былое, бачыш — зноў я твой,
Зноў забалюем і ніколі
Больш не разлучымся з табой;
Хадзі, цябе я пацалую,
Да сэрца шчыра прытулю я...»
Яму ж Дзідона наадрэз
Сказала цвёрда: «Выбірайся
Прэч, да мяне не заляпайся...
Бо дам па карку, каб не лез!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

105 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сказаўшы, знікла дзесь, прапала,
Эней не ведаў, што рабіць;
Калі б яга не закрычала,
Што годзе доўга гаварыць,
Дык, можа б, ён і застаяўся
І хвілі прыкрай дачакаўся,
Каб хто яму па карку даў
За тое, што да ўдоў масціўся,
Што над памёршымі глуміўся,
Жанчын каханнем спакушаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

106 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней пайсці з Сівілай меўся
У пекла саменькую глуш,
Ды, ідучы туды, сустрэўся
Ён з грамадой знаёмых душ.
Яны Энея ўраз пазналі,
Абрадваліся, абдымалі,
Пабачыўшы Князька свайго;
З іх кожны рагатаў, смяяўся,
Эней да ўсіх іх прыглядаўся,
Знайшоў з Траянцаў вось каго:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

107 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цімоха, Міхася, Сымона,
Ахрэма, Трышку, Янука,
І Аляксея, і Сазона,
Пархома, Ёську, Паўлюка,
Аніса, Стася, Апанаса,
Свірыда, Лазара, Тараса,
Былі Дзяніс, Астап, Аўсей,
Усіх іх праглынулі хвалі,
Як з ім на чоўнах вандравалі,
Тут быў Вярнігара Мацей.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

108 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Крычалі, нібы ў сінагозе,
Вялікі вэрхал узнялі,
Адкуль такое і ўзялося,
Чаго тут толькі не вярзлі;
Згадалі гэтае і тое,
А можа, лішняе якое —
Усё было, як у людзей;
Хоць і сышліся нечакана
І весяліліся ад рана,
Але пазніўся пан Эней.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

109 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сівіла добра знала тое,
Што хлопец часу не лічыў,
Што разбрахаўся, як малое,
І ўжо на белы свет забыў;
Пагрозна крыкнула Сівіла
І да Энея падступіла,
Аж той затросся, сам не свой.
Яго ж Траянцы далі драла,
Сівіла ўсіх перапужала.
Эней паплёўся ўслед за ёй.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

110 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ішлі праз вулачкі і пляцы,
Дзе ціхім крокам, дзе трушком,
Як вось убачылі палацы
І ўвесь Плутонаў царскі дом.
Энею пальцам паказала
На дом Сівіла і сказала:
«Жыве ўсяўладны пан Плутон
Тут з Празерпінаю сваёю.
Да іх з галінкай залатою
Цяпер мы пойдзем на паклон».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

111 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І толькі брама ўстала тая
На тым шляху, што ў двор вядзе,
Як баба брыдкая, крывая
У іх спытала: «Хто ідзе?»
Страхоцце гэтае хадзіла
Пры браме і ў ляскотку біла,
Так, як заведзена ў дварах;
Яна скавана ланцугамі,
Гадзюкі віліся клубкамі
На галаве і на плячах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

112 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Без усялякага падману
Да грэшных душ яна, без слоў,
Дубцом выказвала пашану, —
Дубасіла, нібы быкоў:
Кусала, грызла, бічавала,
Крышыла, смажыла, шчыпала,
Таптала, драпала, пякла,
Піліла, біла, лупцавала,
Круціла, рвала, шпігавала,
Кроў з пела іхняга піла.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

113 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней, гаротны, напужаўся
І ўвесь як крэйда белы стаў
І зараз жа ў ягі спытаўся,
Хто брыдкай бабе волю даў.
Яму Сівіла расказала
Усё, што ведала, што знала,
Што ў пекле ёсць суддзя Эак;
Хоць ён на смерць не асуджае,
Ды кару грэшным вызначае,
Як скажа — і караюць так.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

114 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сама іх брама прапусціла —
Ніхто не смеў перашкаджаць,
Прайшоў Эней, за ім Сівіла,
Каб Празерпіне чэсць аддаць;
Перадалі галінку тую
З лясной ляскоўкі, залатую,
Каб боль суцішыць ёй магла.
Але Энея не пусцілі,
Прэч пратурылі, ледзь не білі,
Бо пані хворая была.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

115 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Далей убачылі будынкі
Таго падземнага нара,
Скрозь ні пушынкі, ні пылінкі,
Усё зіхцела, як зара;
Як след абтынкаваны сцены,
І вокны ўсе з марское пены;
У вочы кідаўся, — куды
Ні глянь — бляск медзі, бронзы, сталі,
Прыбраныя святліцы ззялі;
Палац быў панскі сапраўды.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

116 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней з ягою разглядалі
Палацы светлыя, як шкло,
Раты свае паразяўлялі
На дзіва, што вакол было;
Эней, уражаны, з ягою
Пераглядаўся хвіляй тою
І думак з ёю быў адных,
Што душам праведным павінна
Тут не жыццё быць, а, маліна, —
Эней рашыў наведаць іх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

117 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яны сядзелі, склаўшы рукі,
Курылі люлькі пры агні,
Нуды не зналі і дакукі
І частаваліся ўсе дні
Не тытунёўкаю паганай,
Гарэлкай, тройчы перагнанай,
Куды дамешваўся бадзян,
Якая вытрымана ў печы,
Былі ў ёй спецыі, дарэчы —
Аніс, і перац, і шафран.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

118 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Так ад нядзелі да нядзелі
Ласункі розныя яны,
Варэнікі, пампушкі елі
І пульхныя з ікрой бліны;
Часнок, спаржа, кмен, медуніцы,
Масліны, спелыя суніцы,
Халаднічок з крутым яйцом,
Яешню — пачастунак пана,
Што па-нямецку гатавана,
А запівалі ўсё піўцом.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

119 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Была шчаслівая тут доля
Таму, хто праведна жыве,
Так, як пякельная няволя,
Таму, хто грэшнікам слыве;
Хто да гарбаты меў ахвоту,
Тут піў яе ажно да поту:
Такі парадак скрозь і ўсцяж:
Ляжы, спі, еж, пі, весяліся,
Крычы, маўчы, спявай, круціся,
Рубіся — пададуць палаш.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

120 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ніхто нічым не выхваляўся,
Ніхто не думаў мудраваць,
Крый божа, каб не здагадаўся
Над братам брат пажартаваць;
Не бэсціў тут ніхто нікога,
Не крыўдзілі адзін другога,
Тут сварак не было чутно;
Адкрыта кожны заляцаўся
І нагавораў не баяўся, —
Жылі наогул заадно.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

121 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тут спёка сэрца не калола,
Не замятала сцюжа шалях,
Было ні нудна, ні вясёла,
Як на вялікдзень у гасцях;
Калі ж якая ў чым патрэба,
Прасі — не пашкадуе неба;
Усё збывалася, як сны.
Эней, які з ягой бадзяўся,
Аб праведніках запытаўся, —
Бо знаць хацеў, што за яны.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

122 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Не думай, то не люд чыноўны, —
Адказ пачуў ён ад ягі, —
Не той, дзе страўнік ежы поўны,
Не той, дзе кашалёк тугі;
Не той, што ў дарагіх жупанах,
У кармазынах ды саф'янах;
Не той, што з кніжкамі ў руках,
Не рыцары, не забіякі,
І не дзякі з сваім «і пакі»,
І не папы на алтарах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

123 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

То людзі бедныя, якія
Хадзілі ў дурнях цэлы век,
Старцы храмыя і сляпыя,
Што доляй кінуты на здзек;
Што гаравалі год за годам,
Жылі галодныя пад плотам,
З кійком ды з торбай на плячах;
Якія вечна жабравалі,
Якіх у карак людзі гналі
З двароў на непрытульны шлях.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

124 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

То ўдовы, што бязгрэшнай доляй
Не абняславілі сяло,
Дзяўчаты, у чыім падоле
Дзяцей бясшлюбных не было;
Сіроты, што сабе ратунку
Шукалі па дамах прытулку,
Пасля плацілі за дагляд;
І тыя, што народ любілі,
З яго працэнтаў не лупілі, —
Хто чым багат, той тым і рад.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

125 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тут ёсць і старшына праўдзівы —
Бываюць розныя паны;
Хоць рэдка ў нас такія дзівы,
Не дружаць з праўдаю яны!
Тут ёсць ваенныя, якія
Чыны займелі немалыя,
Аднак праўдзівымі былі;
Тут людзі розныя, нямала
На свеце іх перабывала,
Такіх, што праведна жылі».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

126 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Скажы ты мне, мая кабета, —
Яшчэ спытаў Эней ягу, —
Чаму сустрэцца я дагэтуль
З Анхізам, з бацькам, не магу?
Хіба ні пеклу, ні Плутону
Ён не належыць па закону,
Дзе ў гэты час ён мае быць?»
«Ён божае крыві, — сказала, —
Венера з ім цябе прыдбала,
Дзе хоча, там і будзе жыць».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

127 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Так размаўляючы, паволі
Яны і на гару ўзышлі
Высакаватую даволі
І, адпачыўшы на зямлі,
Анхіза пільна выглядалі —
Яны даўно яго шукалі;
Анхіз жа ўнізе быў якраз.
Хадзіў самотны па даліне,
Нібы чакаў каго, аб сыне
Сваім ён думаў увесь час.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

128 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Уверх зірнуўшы ненарокам,
Энея ўбачыў на гары,
Ляцеў, дзе скокам, дзе падскокам,
Туды з апошніх сіл стары;
Спяшаўся з ім ён прывітацца
Ды аб знаёмых распытацца,
Каб расказаў усё сынок
Яму за нейкую гадзіну,
А ён усё раскажа сыну,
Ягоны ўчуе галасок.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

129 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Хадзем, сыночак, пагаворым! —
Анхіз Энею так сказаў, —
Дзе прападаў? Хіба не сорам,
Што доўга я цябе чакаў?
Хадзем жа, на бацькоўскіх лавах
Пагутарым з табой аб справах,
Пераступіўшы мой парог».
Эней стаяў, нібы дубіна, —
Ён мерцвяка, па праву сына, і
Пацалаваць ніяк не мог.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

130 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Анхіз жа знае, ў чым прычына,
Што сына засмуціць магло;
І сам абняць Энея-сына
Гатоў — але не тут было!
Яму сказаць Энею трэба
Усё, што знае толькі неба,
Што знаць смяротнаму не след:
Чым будзе славіцца на свеце
Энеяў род, Энея дзеці,
Якіх ён будзе ўнукаў дзед.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

131 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тады і ў пекле вечарынкі,
Як у сяле якім, былі,
Там і дзяўчаткі і жанчынкі
Рабілі ўсё, як на зямлі;
У ворана сабе гулялі,
Вяснянкі гучныя спявалі,
Вадзілі дружны карагод
Альбо загадвалі загадкі, —
Былі заведзены парадкі
Такія там не першы год.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

132 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На вечарынцы-пагулянцы
Жаночай тлумнай грамадой
Венгерскія скакалі танцы,
Час марнавалі варажбой:
У комін суджаных пыталі,
Пад брамай некага чакалі,
Хадзілі па чужых дварах;
І свечкі сальныя палілі,
Шчэць вепруковую смалілі,
Хаваліся па ўсіх кутках.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

133 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прывёў Энея дарагога
Стары да дзевак маладых;
Нібыта невука якога,
Прасіў прыняць да гурту іх;
Каб ім абодвум услужылі,
Як знаюць, так паваражылі,
Што з сынам здарыцца яго:
Ці ён шчаслівы нарадзіўся,
А ці не ў марны шлях пусціўся
Эней і здатны да чаго.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

134 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адна дзяўчына-шчабятуха
Была — што толькі і глядзі,
Трымай, як кажуць, востра вуха
І пальца ў рот лепш не кладзі.
Яна тут толькі і рабіла,
Што ўсім гадала, варажыла —
Выдатны майстра ў справе той;
Ці выдумаць якую небыль,
Ці даць мянушку каму-небудзь
Альбо пакпіць — не цяжка ёй.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

135 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Анхіза павяла шаптуха
І прымасціла ля стала
І словы гэткія на вуха
Шаптаць старому пачала:
«Я на Энея загадаю,
Паваражу і папытаю,
Яму ўсю долю раскажу;
Я гэткія замовы знаю,
Хоць што на свеце адгадаю,
Папраўдзе ўсё паваражу».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

136 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І зараз жа ў гаршчок паклала
Яна вядзьмарскае травы,
Той, што на сёмуху збірала,
Калі хадзіла ў паплавы:
Цукора, васілька пялёсткі,
Чабор і ландыш, бэз і слёзкі,
Каліны горкай пяць лістоў
І заліла ўсё зелле тое
Крынічнай чыстаю вадою
Яна, шапнуўшы колькі слоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

137 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гаршчок той чарапком накрыла,
Паставіла на вугалёк,
Энея побач пасадзіла,
Каб раздзімаў ён аганёк;
А калі зелле закіпала,
Забулькала, заклекатала,
Варочалася зверху ўніз;
Эней наш, навастрыўшы вуха,
Як быццам нечы голас слухаў,
Чуў голас гэты і Анхіз.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

138 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А развялі агонь мацнейшы,
Гаршчок гучней забулькатаў,
Пачуўся голас выразнейшы,
Які Энею так сказаў:
«Энею годзе ўжо нудзіцца,
Бо будзе ад яго пладзіцца,
Вялікі і заўзяты род;
Ён будзе кіраваць зямлёю,
Вайной і ўладаю сваёю
Паверне ўсіх сабе пад спод.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

139 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І Рымскія збудуе сцены,
Як у раі, ў іх будзе жыць;
Не толькі там, а ўсюды змены
Яму вялікія чыніць:
Магутным будзе панаванне,
Аж покуль цалаваць не стане
Пантофель з нечае нагі...
А зараз трэба выбірацца
Адгэтуль, з бацькам развітацца,
Зноў падавацца да ягі».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

140 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Анхіза сэрца не жадала
Разлукі з сынам дарагім,
З якім пабыў ён гэтак мала,
Як быццам і не быў зусім.
Ды дзе там! Марная надзея,
Часе адпускаць яму Энея,
На волю выпускаць з варот.
Анхіз з Энеем абнімаўся,
Слязьмі, няшчасны, абліваўся,
Крычаў, нібы марцовы кот.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

141 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дадому напрасцяк падаўся
З ягой Сівілаю Эней;
Назад ён доўга азіраўся,
Пакуль Анхіз не знік з вачэй:
Як апынуліся на волі,
Ён да сваіх пайшоў паволі
Туды, дзе загадаў чакаць,
Траянцы покатам ляжалі,
У вольны час адпачывалі —
Эней і сам улёгся спаць.

Переклад білоруською/беларускі.
Частина III.

Текст поеми з ілюстраціями.

    

Частина четверта

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Баршчоў як тры не падзянькуеш
Пад шчымлем дужа засярдчыць;
І зараз спевам закішкуеш
І ў буркачы закіндзюшыць.
Калі ж што глытам з'языкаеш,
І ў напхам добра зжыватаеш,
На душы стане весяліць;
Аб ліха ўдарам зазямлюеш,
І ўвесь забуд свой згаладуеш
І бег ад гора пачарціць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наштаво што абы вярзялам,
Не казку кормам салаўяць:
А ну завесніцуй бразгалам,
Дык брынкадошы заграшаць.
Калі давала спятакуеш,
Дык, можа, чула знавінуеш,
Як што з табою бае мыць:
Куды на подах чаўнавацца
І як упад Юноневацца
І як Эней паразумніць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прабачце за такую мову,
Ды я невінаваты тут:
Сівіла недарэчы слову
Зрабіла гэткі перакрут.
Сэнс слоў яна перастаўляла,
Энею імі прадракала,
Дзе што рабіць яму і як;
Яна мазгі яму тлуміла
Ды з пана грошыкі л лупіла,
Хоць бедны быў Эней і так.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не варта з ліхам таргавацца
За нейкі там ламаны грош,
А з ведзьмаю апастыляцца
Тым больш не след, бо будзе горш.
Падзякаваў старую суку
Эней за добрую навуку,
Манет якіх дванаццаць даў.
Сівіла грошыкі схавала,
Падол і світку падкасала
І драла — нібы чорт злізаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней, наведаўшы Плутона,
Хутчэй садзіўся на чаўны,
Каб чосу не дала Юнона
За той візіт да сатаны.
Ад берага паадштурхалі
Траянцы чоўны ўсе на хвалі,
Па ветру шпарка паплылі:
Як д'яблы, веславалі дружна,
Аж некаторым стала душна,
Па хвалях вёслы аж гулі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Плывуць яны — вятры пагрозна
Равуць, напэўна, нездарма,
Шалеюць, выюць, свішчуць розна,
І ходу маракам няма!
Іх шлях не гладкі і не роўны —
Закручвае, як трэскі, чоўны,
Ратунку не відаць ад згуб;
Траянцы бачаць: мала толку,
Ад страху выбіваюць польку —
Не патрапляе зуб на зуб.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды вецер люты ўжо сціхае,
Марскі ўлагодзіўся прастор,
З-за хмаркі месяц выглядае,
І заблішчэлі кроплі зор!
Агу! Лягчэй траянцам стала,
Бо гора грудзі не сціскала,
Не пагражала больш напасць.
З людзьмі на свеце так бывае:
Калі каго мех напужае,
Дык торба спаць пасля не дасць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

З прычыны той, што паспрыяла
Ім доля — магарыч пілі;
Траянцы, як мяні, нядбала
Спаць пасля чаркі паляглі;
Адзін паромшчык чуў пагрозу,
Упаў на дол, як мех той з возу,
І на ўсю моц лямантаваў:
«Мы ўсе наложым галавою,
Загінем целам і душою,
Апошні наш народ прапаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Закляты востраў перад намі,
Як іншых, вас загубіць ён,
Не абмінём яго чаўнамі,
Нядолі трапім у палон;
Жыве на востраве царыца
Цырцэя, ведзьма-чараўніца,
Людскіх не шкода ёй галоў:
Якія не засцерагуцца,
На гэты востраў пападуцца,
Тых ператворыць у звяроў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хадзіць там будзеш праз хвілінку
На чатырох — дурных няма!
Лічы прапаў, як конь на рынку!
Рыхтуйце шыі для ярма!
Бо нам хахлацкаю бядою
Наканавана не казою
Хадзіць, а сапраўды валом:
Хадзіць за плугам ён гатовы
Альбо вазіць на бровар дровы,
Век не развітвацца з ярмом.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Там лях пра свой жупан забудзе,
І «не пазвалям» грозны пан
У сейме больш крычаць не будзе,
А забляе, нібы баран.
Маскаль — з казлінай барадою,
Замэкэкэкае казою;
Там завіляе ўраз хвастом
Прусак, як ліс хвастом віляе,
Ці так, як хорт, які ўлягае
На паляванні за зайцом.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Аўстрыйцы ходзяць журавамі,
Цырцэі служаць за гусар
І лічацца вартаўнікамі.
А Італьянец жа штукар,
Прыдатны да ўсялякай справы,
Мастак, спявак, плясун рухавы,
Пацешнай малпай мусіць быць —
Той, што ў ашыйніку з саф'яну,
Сапраўднай малпай, без падману,
то знае, як людзей смяшыць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Французы ж, грозныя ваякі,
Галаварэзы-разнікі,
Асуджаны на лёс сабакі —
Чужыя грызці маслякі.
Яны не знаюць боскай мовы,
За глотку ўсіх хапаць гатовы,
Кусаюць і саміх сябе:
У кодле іхнім той старэйшы,
Хто і хітрэйшы і дужэйшы,
Што ўсіх шматае і скубе.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Паўзуць швейцарцы чарвякамі,
Галандцы жабамі з багны,
Чухонцы лезуць мурашамі,
Яўрэі пяляць лыч свіны.
Дыбае, як індык, Іспанец,
Што крот, дол рые Партугалец,
А Швед ваўком гайсае там,
Датчанін добра жарабцуе,
А Турак, як мядзведзь, танцуе;
Пабачыце, што будзе нам».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перад няўхільнаю бядою
Траянцы ўсе і пан Эней
Сышліся разам грамадою,
Каб лёс свой вырашыць хутчэй;
Угаварыліся, што трэба
Маліцца ім, прасіць, каб неба
Іх не карала без пары.
Маліліся ж яны Эолу
Старому, каб з яго дазволу
Падзьмулі ў іншы бок вятры.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эол ад просьбы не ўхіліўся,
Падзьмуў вятрамі ў іншы бок,
Траянскі лёс перамяніўся,
Эней ад лютай кары ўцёк.
Тут заспявала грамада ўся,
Гарэлка з пляшак палілася,
На сэрцы стала весялей;
А потым шпарка веславалі,
Маланкай несліся праз хвалі,
Як быццам пошту вёз Эней.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней па чоўне пахаджае,
Раменскі курыць тытунец;
На ўсе чатыры паглядае
І бачыць — плаванню канец.
«Хваліце, — крыкнуў, — браты, бога!
Ужо канчаецца дарога,
Бо перад носам Цібр у нас,
Яго, з вадою, з берагамі,
Пакінуў сам Зевес за намі.
Вяслуйце! — прыпыніцца час!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На вёслы дружна налягалі,
І вось! — яны ўжо на зямлі;
Траянцы з чоўнамі прысталі
Да берага — як тут былі!
Так пачалі нарэшце мэту
Здзяйсняць сваю, нібы ім гэту
Зямлю пад лагер суд адвёў.
Эней крычыць: «Мая тут воля,
Цяпер я, колькі хопіць поля,
Тут набудую гарадоў».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лацінскім гэты край лічыўся”,
А кіраваў ім цар Лацін;
Старая скнара — калаціўся
Ён, быццам Каін, за алтын.
Народ яго вернападданы
Хадзіў галюткі, абшарпаны,
Няйначай, прыклад браў з цара;
Грашыма там не казыралі,
А больш у крашанкі гулялі,
Не возьмеш дарам сухара.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лацін Алімпу, хоць не блізкім,
Але лічыўся сваяком,
І не хадзіў з паклонам нізкім
Ён да другіх вяльмож у дом.
Да Фаўна, кажуць, учашчала
Лаціна маці, й нагуляла
Свайго сыночка з ім яна.
Лацін дачку меў маладую,
Вясёлую і разбітную,
Яна была ў яго адна.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дачка дзяўчынаю здаровай,
Мажною з выгляду расла;
Як яблык, свежай і ружовай,
Як пава, статнаю была,
Лагоднаю і жартаўлівай,
Прыгожай і не ганарлівай,
Крамянаю і маладой;
Хто на дзяўчыну ненарокам
Хоць раз цікаўным глянуў вокам,
Той быў ўражаны красой.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Краса яе — кавалак ласы,
Тут сліну, брат, каўтнеш не раз;
Што ў параўнанні з ёй кілбасы!
І Грэцкі ваш пяршак і квас!
Лепш не заводзіцца з такою,
Не будзе думкам супакою,
Сум горкі сэрца прадзяўбе.
Хай толькі гляне ветла ў вочы,
Дык не заснеш ні ўдзень, ні ўночы,
Я гэта знаю па сабе.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сватоў суседзі пасылалі
Не раз да царскае дачкі,
Якія толькі не жадалі
Прыгажуны яе рукі,
Яе прыхільнасці дабіцца,
Цара пасагам пажывіцца,
А там і ўладу ў рукі ўзяць.
Ды маці мудрая Амата
Такім зяцям была не рада,
Не кожны падарожны — зяць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адзін быў Турн, царок выдатны,
Што блізка жыў ад іх зусім,
Для маці і дачкі прынадны,
Ды і Лацін лічыўся з ім;
Турн быў дзяцюк рухавы, жвавы,
Высокі, тоўсты, кучаравы,
Абточаны, як агурок:
І войска меў свайго нямала,
І грошыкаў яму ставала,
Куды ні кінь, быў Турн царок.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не першы год як заляцаўся
Пан Турн да царскае дачкі,
Калі з дзяўчынай ён вітаўся,
Дык станавіўся на наскі.
Лацін, яго дачка, Амата
Ад Турна ўжо чакалі свата,
Панашывалі ручнікоў
І розных рэчаў напрыдбалі,
Нібы на свята запасалі —
У гонар сваццяў і сватоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі чаго ў руках не маеш,
Дык не хваліся, што тваё:
Што будзе, ты таго не знаеш,
А страціць можаш і сваё.
Не распытаўшы добра броду,
Не суйся, кажуць, першы ў воду
Сам, каб людзей не насмяшыць.
З вады не выцягнуўшы нерат,
Улоў свой не хвалі наперад,
Калі не хочаш дурнем быць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ужо з жаданымі сватамі
Лацін сустрэцца быў гатоў,
Ды тут з Траянскімі грабцамі
Эней прыплыў да берагоў;
Не трацячы намарна часу,
На бераг выйшаўшы, адразу
На баль Траянцаў запрасіў:
Гарэлку, брагу, мёд і піва
Для іх ён выстаўляў шумліва,
На збор у трубы затрубіў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На кліч збягаўся люд галодны,
Нядолі горкія сыны;
Крычалі, нібы ў непагодны,
У час асенні груганы.
Сівухі хлопчыкі каўтнулі
Па коўшыку і не маргнулі,
Гарачы час настаў усім.
Хлеб войска дружнае ўбірала,
Ажно за сківіцай трашчала,
Адзін хапаў перад другім.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Усю агоралі капусту
І перабралі агуркі
(Па густу што пі не па густу);
Хрэн з квасам, рэдзьку, буракі,
Змялі кулеш і саламаху
З адзінага, як кажуць, маху,
Усе пагрызлі сухары,
Што ні было, ўсё паз'ядалі,
Гарэлку ўсю павыпівалі,
Нібы касцы пасля зары.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней пакінуў, як прыкмету,
Збанок гарэлкі пра запасе,
А ўсё, што толькі меў, банкету
Аддаў, як павялося ў нас,
Хацеў апошнім падзяліцца,
Каб да канца як след напіцца
У гонар поўнага стала;
За ім і ўся яго галота
Піла, пакуль была ахвота,
Піла, пакуль трываць магла.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яго Траянцы ў час гарачы
Біклагі, бочачкі, збаны
Павысушылі да астачы,
Пасуду патаўклі яны;
А як прачнуліся, з пахмелля —
Шкада, што больш віна не мелі,
Пайшлі зямельку аглядаць,
Дзе мусілі яны сяліцца,
І будавацца, і жаніцца,
Жыццё нанова пачынаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хадзілі там пі не хадзілі,
А як вярнуліся назад,
Такой лухты нагарадзілі,
Што быў і пан Эней не рад.
«Тут людзі, — так яны сказалі, —
На дзіўнай мове размаўлялі.
І мы не зразумелі іх.
На ус свае канчаюць словы,
Знаць не жадаюць нашай мовы,
Загінем мы сярод такіх».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Каб размаўляць з сям'ёю царскай,
Каб да цара паслаць паслоў,
Эней граматыкі Піярскай
Купіў стос кніжак у дзякоў;
І пачалося мардаванне,
Складам лацінскім навучанне,
Падобным нашым мну, здо, тло;
Траянства вывучаць засела
Чужую мову, аж пацела
І па лацінскі лад гуло.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней ад кніг не адступаўся,
Хто ж да кніжок глухі як пень
Альбо вучыцца ленаваўся,
Караў таго ў суботні дзень.
За тыдзень гэтак мову зналі,
Што між сабою размаўлялі
І гаварылі ўсе на ус:
Энея звалі Энеусам,
Ужо не панам — домінусам,
А ўсіх Траянццаў — Траянус.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней, Траянцаў пахваліўшы
За вывучэнне мовы той,
Сівухі ў кубкі ім наліўшы,
Узняў за поспех кубак свой.
Пасля з дзесятак наймудрэйшых,
У мове вучняў выдатнейшых,
Пасламі да цара абраў
І да Лаціна тым жа часам
Ён з даручэннем і наказам
Іх ад свайго імя паслаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яны ж, прыйшоўшы да сталіцы,
Перадалі праз вартавых,
Што да Лаціна і царыцы,
Эней прыслаў з паклонам іх
Ды з хлебам-соллю і з другімі
Дарункамі найдарагімі,
Каб пазнаёміцца з царом;
І як даб'ецца панскай ласкі
Эней, славуты князь Траянскі,
То прыйдзе сам у царскі дом.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі ж Лаціну перадалі,
Што ад Энея ёсць паслы,
Што з хлебам-соллю завіталі
І дар прынеслі немалы,
Адбіць паклон яму жадаюць,
Пасябраваць надзею маюць,
Цар загадаў іх прапусціць:
«Я хлеба-солі не цураўся
І з добрымі людзьмі братаўся.
Вось на лаўца і звер бяжыць!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Загадваў правіць вокны, дзверы,
Агледзець пільна дом стары,
Паклеіць новыя шпалеры,
Садзіць галінкі на двары
І пыл павыгнаць з царскай хаты,
Не абышлося без Аматы —
Яна параду можа даць,
Як — перад важнымі гасцямі —
Прыбраць святліцу дыванамі,
Пад колер колер падабраць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Паслаў ганцоў да багамазаў
Малюнкаў розных накупіць,
Паназапасвацца прыпасаў,
Каб есці што было і піць;
Каб мець і трунак з курдзімонам,
І піва чорнае з лімонам,
Сівуху і гарэлку мець;
Каб мець валы, каб мець цяляты,
І бараны, і парасяты;
Не думаў пар Лапін гавець.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вось прывязлі і маляванне,
Работы лепшых мастакоў,
Цара Гароха панаванне,
Як Македонскі войска вёў
У Індыю на войска Пора,
Народам нёс бяду і гора;
Як быў зняслаўлены Мамай;
Як Мурамец Ілля гуляе,
Як Полаўцаў прэч выганяе,
Абараняе родны край.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як волат Каралевіч біўся,
Як Салавей Разбойнік жыў,
Як ён змагаўся, як жаніўся,
Як Жалязняк у Польшчы быў.
Яшчэ партрэт — Француз Картуша,
А побач з ім — вісеў Гаркуша,
А Каін — на сцяне другой.
Малюнкаў розных накуплялі:
Усе пакоі абляплялі;
Цар захапляўся іх красой!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Усё спарадкаваўшы дома,
Ад хатніх вызваліўся спраў
Лацін, і аб сваіх, вядома,
Уборах царскіх цар падбаў:
У плашч з цыраты захінаўся,
На гузікі ўсе зашпіляўся,
Нацягваў капялюш, як зух:
Валёнкі абуваў на ногі,
Увесь — надзьмуўся — з твару строгі, —
Нібыта на агні лапух.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У тым уборы цар вяльможны
Ішоў сярод сваіх вяльмож,
Адзетых на парад, дзе кожны
З іх натапырыўся, як ёрш.
Цара ў чырвоны кут садзілі,
А самі моўчкі адступілі:
Царыца ўселася на ўслон
У шушоне адамашковым,
У чэпчыку святочным, новым —
Быў з сабалінай футры ён.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дачка Лавіся-весялуха
Круцілася неназнарок,
Нібыта ў кіпецені муха,
У люстра кідала свой зрок.
Ад самых ног цара Лаціна
Пасцелена была радніна
Ажно да весніц і прысад:
Абозы, конніца, пяхота
Стаяла там — за ротай рота, —
Сабраная, як на парад.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Няслі дарункі хвіляй тою
Паслы — прымаў іх цар Лацін;
Няслі паслы перад сабою:
Пірог, што даўжынёй з аршын,
Тавару рознага тры вязкі
І дробкі солі з добрай ласкі
Энея, што паслоў прыслаў.
Яны Лаціну ўсё аддалі,
Паклоны нізка адбівалі,
Пасол старэйшы так сказаў:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Энеус, ностэр магнус панус
І слаўны Траянорум князь,
Блукаў па моры, як цыганус,
Ад те, о рэкс! прыслаў нунк нас.
Рогамус, доміне Лаціне,
Няхай наш капут не загіне,
Перміцце на зямлі сваёй
Жыць за пекунніі ці граціс,
І будзем дзякаваць мы саціс
Беніфіцэнцыі тваёй.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О рэкс! Будзь нашым Мецэнатам,
І літасціум будзь гатоў,
Энеусу зрабіся братам,
О, опціме! нам не адмоў:
Энеус прынцэпс ёсць рухавы,
Формозус, добры, смелы, жвавы,
Пабачыш сам ін номіне!
Скажы акцыперэ падаркі
З ласкавым словам і без сваркі,
Энеус шле іх праз мяне:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вось самалёт-дыван, сатканы
Яшчэ для Хмеля — для цара;
Лятае ён як апантаны
Туды, дзе месяц і зара;
Аднак і стол накрыць ён можа,
І ложак засцяліць прыгожа,
І таратайку закрываць.
Царэўне ён служыць павінны,
Але найбольш для той часіны,
Як замуж будуць выдаваць,

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А вось абрус, які паходзіць
Са Шлёнзку, з Ліпску самаго;
Тады свае ён цуды робіць,
Калі на стол паслаць яго
І загадаць, каб быў ласкавы
Ён урадзіць такія стравы,
Якія хоча гаспадар:
Піўцо, вінцо, мядок, гарэлку,
Ручнік, нож, лыжку і талерку.
Царыцы будзе гэты дар.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А гэта боты-скараходы,
У іх хадзіў яшчэ Адам;
Не ведаю, з якой нагоды
У рукі трапіліся нам;
Магчыма, іх згубілі Грэкі,
Як з Троі гналі нас навекі,
Пра тое ведае Эней;
Рэч гэту, рэдкую даніну,
Падносім мы цару Лаціну
З паклонам нізкім ад гасцей».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Царыца, цар, дачка Лавіна
Дары дзівосныя ўзялі.
Аж з роту капала ў іх сліна,
Так задаволены былі,
Аж захмялелі, як ад чаркі,
Ледзь справа не дайшла да сваркі;
Ды цар Лапін сказаў паслам:
«Энею дзякуй перадайце,
Як самым блізкім людзям, знайце,
Мы ўсёй сям'ёю рады вам.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мой двор і край мой рады будзе,
Што вы наведаліся нас,
Мне даспадобы вашы людзі,
Я не пушчу нікуды вас.
Прашу Энею пакланіцца,
Хай быць гасцём не ганарыцца,
Апошняе аддам яму.
Дачка мая — мастак па часці
Абед варыць, шыць, ткаць і прасці,
Дык, можа, і ў зяці прыму».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І запрасіў паслоў Траянскіх
Лацін за стол багаты свой,
Пілі гарэлку з кубкаў панскіх
І частаваліся ікрой,
Хапіла ўсім баршчу і юшкі,
Былі славутыя галушкі,
Запечаныя тараны:
Была з прыправаю свініна,
Гатункаў розных смажаніна,
Крухмал, які ядзяць паны.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Віном заморскім за абедам
Цар загадаў пачаставаць
Сваіх гасцей, але аб гэтым
Нялёгка вершам расказаць:
Пілі пярцоўку, палыноўку,
Зуброўку, крымскую айвоўку:
Быў баль, і не абы-які.
Там на віват — з марцір стралялі,
Туш — гучна трубачы ігралі,
А многа лет — раўлі дзякі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Энея ласка не забыта.
Лацін Энею — нашых знай! —
Даў Апішнянскіх сліў карыта,
Яшчэ Лубенскі каравай,
Палтаўскіх коржыкаў-ласунак,
А з Кіева на пачастунак
Тры торбы спелых арахоў.
З Будзянкі сотняў пяць яечак,
Сто Рашацілаўскіх авечак,
Ліпянскіх племянных быкоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хоць цар стары, а пабратаўся
З Энеем нашым малайцом,
Ужо Эней і зяцем зваўся, —
Ды справа славіцца канцом!
Эней, які без перашкоды
Улёг у жарты і прыгоды,
Юноны хітрыкі забыў;
Але Энея не забыла
Юнона, скрозь за ім сачыла:
Дзе гасцяваў, з кім еў і піў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ірыся не спускае вока
З людзей і грэшных спраў людскіх,
Навіны носіць, як сарока,
На неба да багоў сваіх;
Яна Юноне расказала
Аб тым, што пра Энея знала,
Як быў Лацін Энею рад,
Які за цесця меў Лаціна,
А той Энея меў за сына,
І што ў дачкі з Энеем лад.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Эгэ! — Юнона закрычала. —
На волю вылецеў сакол!
Я многае яму спускала,
А ён і ногі ўжо на стол!
Ого! Я правучу чарцяку
І перцу дам яму, і маку,
Я кроў Траянскую пралью.
Абвесціць Турн вайну Лаціну,
Ім трэсак я ў агонь падкіну,
Я навару ім кісялю».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За подпісам сваім Плутону
Шле эстафетаю наказ,
Каб да Юноны Тэзіфону
Ён выпраўляў у той жа час:
Каб ні ў карэце і ні ў брычцы,
Па старадаўняй панскай звычцы
Імчала б на перакладных;
Каб заплаціў за тры прагоны,
Каб перашкод не зналі коні,
Каб пачасцей мянялі іх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прыбегла з пекла ведзьма тая,
Агідная, як сатана,
Між ведзьм усіх — адна такая
Ліхая фурыя яна.
З'явілася са свістам дзікім,
З выццём і грукатам вялікім,
Пры браме рапарт аддала.
Пад рукі гайдукі хапалі
Яе і ў дом шпацыравалі,
Хоць страшнай, нібы чорт, была.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Здароў, дачушка Тэзіфона! —
Юнона радасна крычыць, —
Чакала я цябе сягоння! —
І цалавацца з ёй бяжыць. —
Сядай, сядай! Як пажываеш?
Ці пса Траянскага ты знаеш?
Ён да Лаціна завітаў,
Там, нібы ў Карфагене, круціць;
Дачку і маці баламуціць,
Ды і Лацін, лічы, прапаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ты ведаеш, што не гублю я
Людзей дарма, бо іх люблю;
Але мне свет увесь даруе,
Калі Энея загублю.
Хаўтуры ты зрабі з вяселля,
Каб доўга помнілі пахмелле,
Каб пахапалі чэрці ўсіх:
Амату, Турна і Лаціна,
Энея, сукінага сына,
Пужні як след па-свойму іх!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Я верная твая наймітка, —
Раўнула фурыя, як гром, —
Што мне ні загадаеш, прытка
Усё раблю я — ноччу, днём.
Амату з Турнам я з'яднаю,
Энея гэтым пакараю,
Пушчу Лаціну ў цемя дур;
Убачаць і багі і людзі,
Што з сватання дабра не будзе,
Усіх перадушу, як кур».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І ўраз зрабілася клубочкам,
Коць-коць з Алімпа, як страла;
На двор Аматы вечарочкам
Шусь з чарадой — як там была!
Амата ў хаце пер'е драла
І з твару слёзы выцірала —
Ёй Турн-князёк ужо не зяць;
Яна кляла ўвесь род Лаціна,
Кляла куму, кляла хрысціны, —
Ды рады не дасі, відаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яга спачатку пад падолам
Аматы схоў сабе знайшла,
Пасля ўжо ў сэрцы невясёлым
Гняздо гадзючае звіла.
Далей насыпала ў вантробу
Амаце злосці, быццам бобу,
Ліхі ў яе ўсяліла дух;
Царыца, злосная, крычала,
Сябе, Лаціна праклінала,
Не шкадавала аплявух.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пасля Аматы пагасціла
І ў Турна лютая карга:
І Турна ворагам зрабіла
Энею хітрая яга.
Турн, па ваеннаму звычаю,
З гарэлкаю напіўся чаю,
Сказаць папросту, ахмялеў,
Яга выпадак скарыстала,
Сон на яго такі наслала,
Што Турн і ў думках мець не меў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

67 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У сне ён бачыў той хвілінай,
Нібы Эней, Анхіза сын,
Паводзіў так сябе з Лавінай,
Што быў за сведку бог адзін:
Нібы з Лавісяй абдымаўся,
Нібы да пазухі дабраўся,
Нібы пярсцёнак з пальца зняў:
Нібы пярэчыла Лавіся
Спачатку, потым абняліся
Яны, і так Эней сказаў:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

68 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Лавіся, ты — маё каханне!
Ты бачыш, як цябе люблю;
А ці дарэчы ў нас спатканне?
Хіба цябе я не гублю?
Ратулец Турн сабраўся ў сваты,
Табе ён люб, і для Аматы
Турн не чужы — ён ёй сваяк.
Скажы, каго з нас выбіраеш
І да каго прыхільнасць маеш?
Хай я загіну, небарак!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Жыві, Энеечка мой любы, —
Адказам для яго было, —
Абрыдлы Турн мне горш загубы,
Ты маё сонца і святло!
Калі цябе я не пабачу,
Дык дзень той і гадзіну страчу,
Свет для мяне, як гук пусты;
Турн зробіцца хутчэй зямлёю,
Чым завалодае ён мною,
Я ўся - твая, і пан мой — ты!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

70 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Турн, як шалёны, прахапіўся,
Як слуп застыў на месцы ён;
Ад злосці, п'яны, калаціўся,
Не знаў, дзе ява, а дзе сон:
«Каго? — мяне! і хто? — Траянец!
Гад, валацуга, галадранец!
Яго Лавіся? Не мая?
Ратульцы! — мы свой гонар страцім,
Калі Лаціну стапе зяцем
Паганец гэты, а не я.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

71 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ты бач, ахвотнікі знайшліся!
Ды не для іх кавалак той;
Чым за Энеем быць, Лавіся,
Загінь лепш ад рукі маёй!
Не пашкадую я нікога,
Для ўсіх цяпер адна дарога,
Адзін ратунак — цёмны дол.
Не пагляджу і на самога
Лаціна — на цара старога,
Амату пасаджу на кол».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

72 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Турн ліст уласнаю рукою
Энею напісаў, каб той
З ім сілай мераўся сваёю,
Выходзіў на зацяты бой;
Каб перамогу кулакамі
Давесці там, альбо кіямі,
Альбо насмерць змагаўся з ім.
Паслаў таксама драгамана
Ён да Лацінскага Султана,
Каб разлічыцца са старым.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

73 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яга здаволена ліхая,
Што спрытна так чубы звяла;
Для фурыі бяда людская
Вялікай радасцю была.
Хутчэй пабегла да Траянцаў,
Каб з тропу гэтых пастаяльцаў
Звяла вядзьмарская рука.
Тады Траянцы ўсе з хартамі
Заняцца думалі зайцамі,
Павесяліць свайго Князька.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

74 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды «гора грэшніцы, якая, —
Так Кіеўскі студэнт сказаў, —
Спраў добрых за душой не мае!»
Хто са смяротных лёс свой знаў?
Дзе спаць не думаў — там начуе,
Дзе бегчы трэба — там буксуе.
Лёс не спрыяе грэшным нам!
Траянцы самі недарэчы
Зазналі гора з дробнай рэчы —
З якой, чытач убачыць сам.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

75 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наводшыбе ад качавання
Траянскага быў хутарок,
Сядзіба мела будаванне —
Ставок, і грэблю, і садок.
Аматы нянька месца гэта
Займала, дзеўка ці кабета —
Я розумам не дабяру,
Але яна была старая,
Пляткарка злосная, скупая,
Плаціла подаці цару.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

76 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кілбас дзясяткі тры Лаціну,
Пірог Лавіне на Пятра,
Амаце ў тыдзень па алтыну,
Тры фунты воску для двара;
Кудзелі ільняной на ніткі,
Пяць хустак, і чатыры світкі,
І дзвесце валеных кнатоў.
Лацін ад нянькі нажываўся,
Любіў яе і заступаўся,
За няньку хоць на нож гатоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

77 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У нянькі мопсік быў, заўсёды
Ён гаспадыню пацяшаў,
Бо не звычайнай быў пароды —
На задніх лапах танцаваў.
Старое служкі ад дакукі
Лізаў і ногі ён і рукі
і хатні абавязак знаў.
Царэўна часта з ім гуляла,
Царыца коржыкі давала,
А цар Лацін на рукі браў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

78 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянцы, гучна затрубіўшы,
Сабак пусцілі па бары,
Кругом балота абступіўшы,
Бічамі ляскалі псяры.
Як ганчакі зайцоў пагналі,
Загаўкалі, заекаталі,
То мопсіка з двара яны
Завабілі, той адазваўся,
Заяхаў, куляй паімчаўся —
Звер! Аж прыўзняўся страмянны.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

79 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Узяць яго! Узяць!» — ён крыкнуў,
Хартоў са зграі паспускаў;
Тут мопсік да зямлі прыліпнуў,
Ад перапуду задрыжаў;
У момант схрумсталі малога
Сабакі, ні касцей, нічога
Не засталося няньцы той.
Зрабілася чарней ад хмары
Яна, згубіла акуляры,
Уражаная навіной.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

80 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Старая баба закрычала,
Нібы круціў ёй чорт жывот,
Яна слабець ад болю стала,
Халодны пакаціўся пот,
Пасля ўчасціліся прыпадкі,
Азноб і з сэрцам непаладкі,
І спазмы мучыць пачалі;
Пад нос ёй клалі асафету
І цёплую на пуп сурвэту,
Клістыр рамонкавы ўлілі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

81 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як толькі баба ачуняла,
Адразу лямант узняла:
Яе ўся чэлядзь суцішала,
Але суцішыць не магла:
Яна, схапіўшы галавешку,
Пакіравалася на сцежку,
Каб падпаліць Траянскі стан,
Спаліць і знішчыць ліхадзея,
Іх завадатая, Энея,
І ўсіх Траянцаў-бусурман.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

82 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За ёю чэлядзь бегла шпарка,
Схапіўшы хто што запапаў,
Махала чапялой кухарка,
Лакей талеркамі шпурляў,
А прачка неслася з качалкай,
Кароўніца — з вядром і палкай,
Нёс абмалотчык цэп з гумна,
Касцы з грабцамі не аслаблі,
Як зброю, неслі косы, граблі —
Нікому бой не навіна.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

83 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды і ў Траянскага народу
Бяды ды ліха не пытай;
Не сунься, як не знаеш броду,
Зачэпіш — лепей уцякай.
Трывалага Траянцы гарту
І не спалохаюцца гвалту,
Пагроз і крыкаў нічыіх;
Яны раць няньчыну разбілі,
Скалечылі, растрыбушылі,
У цесны кут загналі ўсіх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

84 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У нешчаслівы момант бою,
У часе горкіх тых нягод,
Калі ўмываліся крывёю
Траянскі і Лацінскі род,
Ганец ад Турна да Лаціна
Прывёз пісьмо — як быць павінна—
Дзе Турн старога запрашаў
Не ў госці, бач, не, каб напіцца,
А ў поле выклікаў, каб біцца;
І да пісьма ганец дадаў:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

85 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Ты, цар Лацін, за ўсё адказны!
Ты абяцання не стрымаў;
Парушыўшы саюз прыязны,
Сяброўскі вузел разарваў.
Ты Турну абяцаў Лавіну,
А сунуў жа ліхому сыну
Кавалак ласы проста ў рот.
Выходзь жа заўтра на кулачкі,
Там, мабыць, станеш на карачкі,
Што крот, зашыешся пад плот».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

86 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не так злуюцца дабрадзеі,
Калі пан возны позву дасць
Не так хвалююцца зладзеі,
Калі няма дзе ім украсць;
Як на няпрошанага госця
Лацін уз'еўся, аж ад злосці
Сабе ён губы пакусаў.
Хацеў, ад дзёрзкіх слоў зялёны,
Сказаць паслу, каб той ягоны
Гнеў царскі Турну перадаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

87 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды не паспеў сказаць нічога,
Перапалохаўся стары,
Бо ўбачыў ён народу многа
На вуліцы і на двары.
Пад вокнамі яго стаялі
Лацінцы, шапкі ўвысь шпурлялі,
Крычалі гучна на ўвесь рот:
«Вайна! Вайна! Супроць Траянцаў!
Усіх Энеевых паганцаў
Паб'ём мы — вынішчым іх род».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

88 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лацін стары быў не ваяка,
Рубіцца шабляй не любіў.
Ад слова «смерць» ён, небарака,
Адразу непрытомны быў.
Сутычкі меў ён толькі ў хаце,
Калі не дагаджаў Амаце,
І то тады, як састарэў.
Як кожны дзед слабы, заўсёды
Лацін быў ціхі і ў прыгоды
Не лез і лезці не хацеў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

89 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лацін, што сэрцам і душою
Чужы для гвалту і вайны,
Каб спраў не мець ніякіх з ёю,
Каб не залезці ў кайданы,
Паклікаў да сябе вяльможных,
Старых, чыноўных і заможных,
Ва ўсім дасведчаных паноў.
Прэч з дому выслаўшы Амату,
Вяльмож ён запрасіў у хату
І там сказаў ім колькі слоў:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

90 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Ці вы ўчадзелі, пі з пахмелля?
Ці ад самога сатаны?
Ці выпілі якога зелля
Ці з глузду з'ехалі, паны?
Адкуль вайна, скажыце, тая?
Адкуль і думка ў вас такая?
Калі я цешыўся вайной?
Я не вампір — і свет людскою
Не прагну заліваць крывёю,
Агідны мне ўсялякі бой.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

91 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як можна ваяваць без зброі,
Без войска, хлеба, без гармат,
Без грошай?.. Бач, яны — героі!
Які вас абязглуздзіў кат?
Хто будзе з вас, правіянтмайстар?
Альбо хто будзе крыгсцальмайстар?
Каму казну даверу я?
Не вельмі хочаце вы біцца,
А толькі хочаце нажыцца,
А ўся бяда - бяда мая.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

92 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі ў якога спрыту многа,
Свярбіць спіна альбо бакі,
Навошта вам прасіць чужога?
Мае старыя кулакі
Пачэшуць вам бакі і спіны;
А справа дойдзе да дубіны,
Не супраць я дубінай быць.
Служыць вам рад, каб бізунамі,
Татарскай плёткай і кіямі
Запал ваяцкі пагасіць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

93 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дзяцінець годзе, вы ж не блазны,
За розум брацца час, бо вы
Баяры ўсе, народ адказны:
Я вам не раю галавы
Тлуміць разладам і вайною,
Я вам жадаю ўсім спакою,
Жыць мірна і гарэлку піць.
Калі ж каму вайна прысніцца,
Са мною мусіць ён лічыцца,
Я знаю, што з такім рабіць».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

94 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сказаўшы так, махнуў рукою
Лапін і грознаю хадой
Падаўся са свайго пакою:
З баяр быў кожны як не свой.
Усе дурацкі выгляд мелі,
І прысаромлена сядзелі
Вяльможы доўгі час без слоў.
Апамяталіся не хутка
І ў ратушу сваю ціхутка
Пайшлі, як вечар надышоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

95 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І думу думалі, і кожны
Тут меркаванні меў свае,
Крычаў зацята ў час трывожны,
Што на Лапіна ён плюе
І на пагрозу не зважае,
Вайну з Энеем пачынае,
Што трэба войска набіраць;
А на выдаткі і алтына
Не варта браць з казны Лаціна,
А ўласныя выдаткаваць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

96 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зямля Лацінская ўзнялася
Вайною на Энееў стан;
Адкуль і храбрасць узялася
Супроць Траянцаў-пасялян?
Вяльможы царства ўзбунтавалі,
Супроць пара ўсіх падбівалі;
Вяльможы! кепска будзе тым,
Хто царскіх слоў не паважае, —
Такіх кат люты пакарае,
Абрэжа нос і вушы ім.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

97 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О муза шчырая з Парнасу!
На нас ласкавы позірк кінь;
Не трацячы дарэмна часу,
Ты раскажы мне пра Латынь,
Як на вайну яна ўздымае
Народ, як армію збірае,
Які парадак там ідзе;
Пра войска, зброю баявую
Мне казку раскажы такую,
Якой не чуў ніхто нідзе.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

98 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Баяры маніфест пісалі,
А каб надаць яму вагі,
То навабранцам загадалі
Хутчэй збірацца пад сцягі;
Галіць загадвалі галовы,
Пакінуўшы абавязкова
Касу і вусы для красы;
Каб кацялок і лыжку бралі,
Каб круп і сала запасалі
І сухароў на ўсе часы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

99 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Усіх па войску распісалі,
Па розных сотнях развялі,
Палкоўнікаў напрызначалі,
Пасады сотнікам далі.
У гонар гарадоў назвалі
Палкі, людзей распазнавалі
Па шапках — лепш няма адзнак;
Пашылі сінія жупаны,
Пад сподам белыя каптаны,
Каб быў казак, а не вахлак.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

100 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Людзей па войску распісаўшы,
Палкам кватэры адвялі,
Парадна абмундзіраваўшы,
Іх да прысягі прывялі,
На конях сотнікі кружылі,
Вусы харунжыя круцілі
І нюхалі тытунь да слёз;
Ураднікі і есаулы
Ад пыхі вытыркалі скулы
І ратнік задзіраў свой нос.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

101 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Так, вечнай памяці, бывала,
Яшчэ пры Гетманшчыне той,
Вось гэтак войска шыкавала,
Не ведала: раўняйся, стой;
Так не адзін наш полк казацкі,
Лубенскі, Гадзяцкі, Палтаўскі,
Як макі, шапкамі цвілі.
Як грымнуць песню, як прышпараць,
Як сотнямі імкліва ўдараць,
Аж пыл клубіцца па зямлі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

102 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Былі тут хлопцы-валанцёры,
Такое зборышча людзей,
Якія здольны зрушыць горы,
Якіх не страшыць Асмадзей.
Няхай яны не вельмі важаць,
Не рэгулярныя, як кажуць,
Але затое кожны гад
Заядлы і мастак па часці
Здабыць «язык» альбо што ўкрасці —
Сто не стрымае іх гармат.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

103 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Для войска зброя, безумоўна,
Патрэбна гэтак, як і хлеб:
Было ў паходных свірнах поўна
Бярданак, дубальтовак, стрэльб,
Старых мушкетаў, крамянёвак,
Апошніх вырабаў вінтовак,
Пік, што ярчэй ад бліскавіц.
Былі тут страшныя гарматы,
Як пальнуць, аж трасуцца хаты,
А пушкары кладуцца ніц.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

104 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кадушкі ўласнае работы,
Збаны не горай ад гармат.
Кудзеля, шпулькі, калаўроты
Выходзяць з хат, як на парад.
Узброіліся абаронцы!
Квачу, мятле і медагонцы
Знайшлося месца акурат;
Калёсы, панарады, вілкі,
Калы, царкоўныя насілкі —
Цягнулі ўсё ў пушкарскі спрат.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

105 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Так загадзя нарыхтавала
Для бою не адно сяло
Начыння рознага нямала,
Што сумна аж глядзець было.
Для куль — галушак насушылі,
А бомбы — з гліны наляпілі,
А сліў салёных — на карцеч;
На шчыт начоўкі прыпасалі
Альбо дно з дзежкі выбівалі,
Шчыт для ваякі — гэта рэч.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

106 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не мелі палашоў і шабель,
Бо ў іх, бач, Тулы не было;
Не шабляй быў забіты Авель,
Палена смерць яму дало.
Сасновых палак настругалі
І на сябе паначаплялі
Заместа шабель — глянуць страх;
З лазы сплялі кашолкі тыя,
Што, быццам сумкі баявыя,
У іх віселі на плячах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

107 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як зброю войска атрымала,
Як насушылі сухароў,
Набілі вепрукоў на сала,
Падымнае ўзялі з двароў,
Як выбраных папрызначалі
І падсуседкаў распісалі,
Хто пеша, конна, хто з цяглом,
Хто за сябе, хто за другога
Да сотні, да палка якога,
Як навабранец стаў стралком:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

108 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Займацца пачалі муштрою,
Вучыць мушкетны артыкул,
Як абыходзіцца з нагою,
Калі займае каравул.
Хто пешы — левай марш нагою,
Хто конны — праваю, другою,
Ды так, каб строю ў лад было.
Такое ратнае фіглярства
У іх штодзень, не як штукарства
Было — а ворагу назло.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

109 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Час паспалітага рушэння
Лаціна царства ахапіў,
Усюды муштра ды вучэнне,
Салдатам кожны стрэчны быў.
Пруткі дзяўчаты асядлалі,
Цапамі хлопцаў муштравалі,
Вучыліся цаляць дзяды.
А баб старых на печ саджалі
І, нібы крэпасць, штурмам бралі, —
Былі баталіі тады.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

110 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адной сям'ёй жылі Лацінцы
У мірны час і ў час вайны,
І конныя і пехацінцы,
Жадалі ў бой ісці яны.
А ў гэты грозны час, трывожны
Нёс хлеб, свой скарб апошні кожны,
Ахвяраваў усё на раць:
Пасуду, грошы і адзенне
Сваёй радзіме на збавенне.
Дабро не зналі дзе хаваць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

111 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лацінцаў на вайну Амата
Супроць Траянцаў узняла;
Чужой свая была ёй хата,
Больш па чужых яна жыла.
Па гораду жанчыны з ёю
Хадзілі дружнай грамадою
І падбівалі ваяваць.
Рабілі з Турнам шуры-муры,
Вылузваліся вон са скуры,
Каб не Эней, а ён быў зяць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

112 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі дадуць жанчынам волю
Уладкаваць чый-небудзь лёс,
Калі яны ліхую долю
Клянуць і не шкадуюць слёз,
Тады, лічыце, пахаваны
Навек парадак пажаданы,
Свайго дамогуцца жанкі!
Жанкі! Калі б вы болей елі,
А балбаталі б менш, дык мелі,
Напэўна б, рай за спрыт такі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

113 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У грозны час, як Турн лютуе,
Царам суседнім шле паслоў, —
А можа хто з іх паратуе
Ад тых Траянскіх злых сыноў;
Калі Лапін ад паядынкаў
Схаваўся ў глыб сваіх будынкаў,
Чакаў, калі бядзе канец:
Калі Юнона скрозь лятае,
Усіх каварна навучае
З Энея шлюбны збіць вянец;

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

114 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гудзе ў Латыні звон суровы
І знак Лацінцам падае,
Каб кожны да вайны гатовы
Быў і пад сцяг ішоў яе.
Скрозь крыкі і лямантаванне,
Вайны жахлівай панаванне
Ў крывавай рызе паўстае:
Калецтва, раны, бессардэчнасць,
Пакуты, смерць, бесчалавечнасць
Нясуць хвост мантыі яе.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

115 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Была ў Латыні сінагога,
Пабудаваная даўно
Для Януса, такога бога,
Што меў аблічча не адно,
Што меў на галаве два твары,
Прыстойныя яны ці хары,
Вергілій сам аб тым маўчыць:
У мірны час бо запіраўся,
Калі ж, здаралася, з'яўляўся
Ён з храма, значыць, бітве быць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

116 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як вешчы звон Латынь пачула,
Пабегла ўся туды, дзе храм,
І насцеж дзверы расхінула,
І з храма Янус выбег сам.
Вайна, як бура, закруціла,
Лацінцам сэрцы затлуміла,
Узварушыла іх рады;
«Вайны, вайны!» — крычаць, жадаюць,
Пякельным полымем палаюць
І маладыя і дзяды.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

117 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хоць войску быў загад збірацца,
Ды трэба мець службоўцаў тых, —
Каб у рахунках разбірацца
Маглі песьменнейшыя з іх.
Бо мусіць жа ўсялякі ведаць,
Што хоча армія абедаць,
Што воін без віна — вахлак.
Без голай выцертай капейкі,
Без той спакусніцы-зладзейкі
Не можна ваяваць ніяк.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

118 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Век залаты быў у Астрэі,
І слаўны быў тады народ;
Мяняла — лез у казначаі,
Актор-фігляр — рахункавод,
Разважваў порцыі — аптэкар,
Карцёжнік — добры хлебны пекар,
За паліцэйскага — шынкар,
Павадыром — сляпец, калека,
Прамоўца слаўны — недарэка,
Архіепіскапам — званар.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

119 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І апісаць пяром няможна
Таго, што ў Лаціі было,
На сэрцы ў кожнага — трывожна,
А ў галаве — як звон, гуло.
Сябе да бою рыхтавалі,
Што ў свеце робіцца, не зналі,
Рабілі ўсё наадварот:
Дзе трэба будаваць — ламалі,
Што трэба выкінуць — хавалі,
Замест кішэні, клалі ў рот.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

120 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Няхай збіраюцца Лацінцы
Паходам на Траянскі стан,
Няхай прыдумваюць гасцінцы,
Як лепш Энея ўвесці ў зман.
Мы ж пацікавімся, якую
Турн на Траянцаў раць рыхтуе,
Бо Турн і сам заўзяты зух!
Калі ён п'е — не пралівае,
Калі ён б'е — дык патрапляе,
Яму людзей душыць, як мух!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

121 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Турн быў кароль сваёй сядзібы;
І ўсе суседзі-каралі,
Па просьбе, па загаду нібы,
Па закліку яго, вялі
Свае народы ў пекла бою,
З начыннем, скарбам і сям'ёю —
Ішлі яму дапамагаць:
Не даць Энею пажаніцца,
У гэтым месцы пасяліцца,
Траянцаў прэч павыганяць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

122 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не хмары сонца зацямрылі,
Не слупам круціць пыл віхор,
Не груганы палеткі ўкрылі,
Не вецер гне і трушчыць бор:
То арміі, назло Энею,
Імкліва рушаць у Ардэю,
Як цыганы да кірмаша.
Слуп пылу над шляхамі ўецца,
Сама зямля, здаецца, гнецца:
Дзе, пан Эней, твая душа?

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

123 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наперадзе Мэзэнт Тэрэнскі,
Як раці правадыр, ішоў, —
Бывала, гэтак полк Лубенскі
Палкоўнік у Палтаву вёў,
На той Палтаўскі вал славуты
(Дзе горды Швед зазнаў пакуты)
Палтаву-маці ратаваць;
Прапалі Шведы, як пачвары,
Прапаў і вал — але бульвары
Нам засталіся, каб гуляць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

124 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За ім грымеў на панарадзе
Байструк Авенцый-пападдзіч,
Ён з чэляддзю быў браце-сваце,
Як з дармаедамі паніч.
Знаёмага ён пана ўнучак,
Аматар пёсікаў і сучак,
Мяняў і коні, як цыган.
Ён, нібы рабаўнік з дарогі,
Штурхаў усіх, выкручваў ногі,
Глядзеў, як чорт, Авенцый-пан.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

125 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Далей жа конніца валіла,
Канца і краю не было;
За атамана — Пакацілас,
А есаул Карасьпуло.
То часці ўсе перадавыя,
Аж з Беламор'я людзі тыя,
З Мерэя, з Дэльты, з Кефелос;
Вязлі ласункі: апельсіны,
Алей, лімоны, рыс, масліны,
І капама, кебаб, келос.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

126 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цэкул, Прэнестскі каваленка,
Вёў войска, седзячы ў сядле,
Як Сагайдачны з Дарашэнкам
Палкоў казацкіх на чале.
Адзін скакаў перад усімі,
Другі меў справу з тылавымі —
Нагайкай п'яных падганяў.
Курылі люлькі з казакамі —
І над казацкімі радамі
У небе сіні дым лунаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

127 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За імі плёўся зух-ваяка,
Мезап, Нептуна горды сын,
Зацяты ў бойцы, як сабака,
Такіх на свеце — ён адзін.
Баец, юрлівец, задзірака,
Стралок, кулачнік і рубака
І забіяка з забіяк;
Бывала, з кім як задзярэцца,
Бяды ўжо той не адбярэцца;
Такі для ляхаў — Жалязняк.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

128 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

З другога боку, іншым шляхам
Агамемноненка Галес,
Што ўсіх, як кажуць, «пабівахам»,
Вёў войска, нібы цёмны лес;
Ардой заняўшы ўсю дарогу,
Ішоў Ратульцам на падмогу;
Былі тут людзі розных моў:
Былі Аўрунцы, Сыдыцяны,
Калесцы, і Сытыкуляны,
І безліч іншых казакоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

129 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За імі сунецца, як хмара,
Пан Тэзэйовіч Іпаліт, —
Ліхая, злосная пачвара,
Усіх мог знішчыць, спапяліць.
Паніч ружовы, з твару поўны,
Чарнявы, статны, красамоўны,
Ён з мачыхай любоў круціў.
Ён не даваў нікому спуску,
Адных багінь меў на закуску,
Браў часта там, дзе не прасіў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

130 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не злічыш тых, хто пеша, конна
Сюды спяшаўся адусюль,
І апісаць пяро няздольна
Усіх — хто з кім, калі, адкуль.
З Вергіліем не нам раўняцца,
Але і той, калі прызнацца,
Напэўна, апісаў не ўсіх.
Былі Ратульцы і Сіканцы,
Аргаўцы, Лабікі, Сакранцы,
Лічы, не пералічыш іх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

131 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яшчэ наезніца скакала
І войска цэлае вяла,
Сабою ўсіх людзей пужала
І ўсё, нібы мятлой, мяла;
Яе ўсе звалі - цар Каміла,
Нечалавек і некабыла,
Пачвара страшная была:
Чатырохногая кабыла
Хвастом маргала, задам біла,
І гаварыць, і ржаць магла.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

132 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі хто чуў з вас аб Палкане,
Дык гэты цуд — яго сястра;
Найбольш блукалі па Кубані,
А род іх выйшаў з-за Днястра.
Была Каміла ваяўнічай,
Знахаркаю і чараўніцай
І шпарканогаю была;
Гару, раку пералятала
І трапна з лука ў цэль страляла,
Крыві нямала праліла.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

133 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Такая пёрлася навала,
Каб разграміць Энея ў пух;
Калі Юнона зажадала,
Дык выпусціць з жывога дух.
Шкада Энея-небараку,
Калі яго на мель, як рака,
Зевес дазволіць пасадзіць.
Ці ён пазбудзецца напасці,
Пабачым гэта ў пятай часці,
А зараз час нам адпачыць.

Переклад білоруською/беларускі.
Частина IV.

Текст поеми з ілюстраціями.

    

Частина п'ята

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Няшчасце не па дрэвах ходзіць.
І хто бяды не каштаваў?
Бяда бяду, як кажуць, плодзіць,
Бяду нам лёс наканаваў!
Эней у ёй, як птушка ў клетцы;
Заблытаўся, як рыбка ў сетцы;
Губляўся ў думах маладзец.
Супроць Энея апалчыўся,
Здалося, свет і згаварыўся,
Каб выракчы яму канец.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней прыкмеціў тыя хмары,
Што на яго нясла вайна;
Вайна яго знішчала мары,
Яго ўстрывожыла яна.
Як хваля хвалю ўперад гнала,
Так думка думку падганяла;
Прасцёр к Алімпу рукі ён;
Эней надзеяй мацаваўся,
Але ягоны дух баяўся
Бязрадасных наступных дзён.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ні ноч яго не ўтаймавала,
Ні сон, гаротнага, не браў;
І, калі ўсё Траянства спала,
Эней па беразе гуляў,
Пакуль нарэшце не знямогся.
Хоць спаць ён на пяску улёгся,
Ды думкі гналі прэч спакой.
Скажы, хіба тады нам спіцца,
Калі нас ліха не баицца
І пагражае нам бядой?

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О сон! З табою набіраем
Мы сілы ў лютай барацьбе,
Напасць і гора забываем;
Загінуць можам — без цябе.
Ты слабым моцы здабываеш,
Нявінных вязняў суцяшаеш,
Зладзеяў страшным сном гняцеш;
Ты зло дабром перамагаеш,
А закаханых ты яднаеш,
Той гіне — ад каго ўцячэш.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней змарыўся; адляцелі
Цяжкія думкі на спакой:
Хто сіл не зберагае ў целе,
Не будзе духам моцны той.
Эней заснуў, як прытаміўся,
І дзед сівы яму прысніўся,
Увесь ахутаны трысцём;
Меў выгляд ён каўтунаваты,
Увесь кудлаты і калматы,
Падпёрся, як жабрак, кійком.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Венерын сын! Ты не жахайся, —
Энею дзед рачны сказаў, —
І ў смутак надта не ўдавайся,
Ты горшыя няшчасці знаў;
Вайны крывавай не пужайся,
Багоў з Алімпа не цурайся,
На лёс свой спадзявайся, брат.
Дальбог, праўдзівы я з табою:
Ляжыць свіння пад дубам, з ёю
Аж трыццаць белых парасят.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На месцы тым з багамі ў згодзе
Іул збудуе Альбу-град,
Мінецца тры дзесяцігоддзі,
З Юнонай пойдзе ўсё на лад.
Аднак і сам ты не здавайся
І з Аркадзянамі братайся,
Лацінцам ворагі яны;
Як з імі сілы паяднаеш,
Тады і Турна асядлаеш,
Не выйграць ворагу вайны.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Устань, Эней! Валяцца годзе,
Мяне ты мусіш знаць — зірні:
Я Цібр стары, а не страхоцце,
Я гэтай рэчкай дзень пры дні
Кірую і табе спрыяю
І кожны дзень дапамагаю
Траянцам, я — не вадзянік.
Тут гораду над гарадамі
Быць, як наказана багамі...»
Сказаўшы так, у рэчцы знік.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней адразу прахапіўся
І духам весялейшы стаў;
Ён цібрскаю вадой умыўся,
Багам малітву прачытаў.
Спускаў два чоўны з дзецюкамі
І запасаўся сухарамі,
Салдат без хлеба — не салдат.
Нарэшце ўбачыў за гарою:
Ляжыць свіння пад дубам, з ёю
Аж трыццаць белых парасят.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Іх загадаў забіць, няйначай,
І даць Юноне на абед,
Каб той ахвяраю свінячай
Уратаваць сябе ад бед.
Пасля Эней за дапамогай
Плыў да Эвандра той дарогай
Рачной, а хвалі і палі,
Пяскі і пучшы векавыя
Здзіўляліся, як чоўны тыя
Па Цібру смела ўніз плылі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ці доўга плыў Эней — не знаю,
А да Эвандра ён прыплыў;
Эвандр, па даўняму звычаю,
Якраз тады гуляў і піў,
З прычыны свята весяліўся,
Ён з Аркадзянамі напіўся
Так, што ў галовах хмель шумеў;
Траянцаў бачаць Аркадзяне,
Трывожна стала ў іхнім стане,
Да чоўнаў нехта падляцеў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Да нас якая ў вас патрэба? —
Крычыць гасцям Аркадзец той. —
Хто вас паслаў — зямля ці неба?
Да нас вы з мірам ці з вайной?»
«Траянец я, Эней адважны,
Лацінцаў вораг я прысяжны! —
Эней на гэта адказаў. —
Я да Эвандра еду ў госці,
Каб адпачыць у ягамосці,
Эвандр цар добры, я чуваў».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Палант, Эвандра сын найясны,
Энея шчыра прывітаў;
Адважыўшы паклон прыязны,
Да бацькі ў госці запрашаў.
Эней з Палантам абдымаўся
І па-братэрску цалаваўся.
Да лесу потым кіраваў,
Дзе баляваў Эвандр з папамі,
Са старшыною і панамі.
Эней Эвандру так сказаў:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Хоць ты і Грэк, ды цар праўдзівы,
Даўно з Лацінцамі ў вайне;
Твой буду я таварыш шчыры,
Лацінцы ворагі і мне.
Уваж, адно цябе прашу я,
Ты долю нашую ліхую
І не пакінь нас у бядзе.
Я, кашавы Эней Траянец,
Бадзяюся, як галадранец,
Няма прытулку мне нідзе.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прыйсці сюды я меў адвагу,
Не думаў, як сустрэнеш ты;
Ці буду піць я мёд, ці брагу?
Ці будзем мы з табой браты?
Скажы, і дам руку табе я,
Зазнала шмат рука Энея
Крывавых стычак і баёў.
Я маю храбрую дружыну,
Што знала горкую часіну
Ад злых людзей і ад багоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мяне найболей заядае
Ратулец Турн, сабачы сын;
Хвіліны зручнай ён чакае,
Каб праглынуць мяне, як блін.
Ды лепш мне ў сажалцы ўтапіцца
Альбо пятлёю задушыцца,
Чым быць слугой яго сляпым.
Не на яго баку фартуна;
Скручу я ў рог барані Турна!
Дапамажы мне скончыць з ім».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эвандр маўчаў ды прыглядаўся,
Энея слухаў увесь час;
То вус круціў, то пасміхаўся,
Пасля Энею даў адказ:
«Эней Анхізавіч, сядайце,
Турбацыяй не злоўжывайце,
Бог бачыць і даруе грэх;
Я войска дам вам на падмогу
І правіянту на дарогу,
І грошай тых насыплю мех.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вас запрашаю хлеба-солі
Пакаштаваць як мае быць —
У нас віна і страў даволі,
А там — з дарогі адпачыць.
А заўтра, толькі сонца ўзыдзе,
Я дам загад, і войска выйдзе,
Каб з вамі рушыць у паход.
І гэтыя я спраўджу словы
Без усялякай там умовы,
Люблю я вельмі ваш народ».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Усіх застолле ўжо чакала,
Час баль вясельны пачынаць,
А калі што пазастывала,
Дык мусілі падаграваць.
Расольнік каштавалі, вушкі,
Выдатнай, з трыбухамі, юшкі;
Язык бычыны тут ляжаў,
Яшчэ тут быў і фарш курыны
І горы рознай смажаніны,
Ласункаў, разнастайных страў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дзе ёсць закуска, там і п'ецца,
Я гэта чуў ад землякоў;
Эней з Траянцамі, здаецца,
І тут шчаслівы кут знайшоў.
Яны пілі і не хмялелі,
Давёўшы ўсім, што піць умелі:
Пілі за сэнс жыцця, за смерць,
І за здароўе бацькі з сынам,
За свет, што не сышоўся клінам,
Калі сяброў надзейных мець.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Падпіўшы добра, госці сталі
Расхвальваць свой і спрыт і гарт,
І Аркадзянак выглядалі,
Хто так, а хто і не на жарт.
Эвандр расказваў пра паходы,
Хваліў Іраклавы прыгоды,
Як злога Кака знішчыў той;
З такой прыемнае нагоды,
Каб слаўны быў Іракл заўсёды,
Эвандр і баль прызначыў свой.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Усе пад вечар упіліся,
Ледзь не валіліся ўжо з ног;
І ноччу ў горад папляліся,
Хто дадыбаць, вядома, мог.
Эней дзяружкай абматаўся
І на падворку спаць уклаўся,
Эвандр жа ў хату ракам поўз;
У крук пад лаўкай ён сагнуўся,
Старанна ў бурку загарнуўся,
Захроп, стары, на ўвесь свой нос.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як ахінула ноч імглою
Цвярозых, ш'яных — абы-дзе,
Як хроп Эней ад перапою,
Забыўшы аб сваёй бядзе,
Венера бегла да Вулкана,
Як быццам з ім і не вянчана,
Ягонай жонкай не была;
Яна ў халаце, без спадніцы,
Хадою грэшніцы-блудніцы
Крадком на цыпачках ішла.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А ў гэтым хітрасці жаночай
Сэнс — каб навінкай ашукаць;
Хоць, пекная, а толькі хоча
Яна яшчэ пякнейшай стаць.
Венера пазуху парвала
І так спакусна выглядала,
Раскрытай ледзь не дагала, —
Касынку быццам бы згубіла
І гэтак грудзі агаліла,
Што ў грэх бы кожнага ўвяла.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вулкан у кузні бліскавіцы
Зевесу ў гэты час каваў.
Венеру ўбачыў без спадніцы,
Затросся, молат з рук упаў.
Венера сэрцайкам адчула,
Што ў зручны момант заглянула,
Вулкана ў губы тут жа цмок;
Рукамі шыю абхапіла,
Бялкі, самлеўшы, закаціла
Пад лоб — і памуціўся зрок.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вулкан размяк, як сыракваша,
Венера ліпне да яго.
За справу, ну! — бярэ, бач, наша!
Цяпер даб'юся я ўсяго:
«Вулкасю любы мой, прыгожы!
Мяне кахаеш ты? Ці, можа,
Больш не кахаеш ты мяне?»
«Люблю, бажуся ў тым кляшчамі,
Кавадлам, молатам, мяхамі,
Зраблю, што хочаш, для цябе».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вулкан ласкавым быць стараўся,
Нібы з прасіцелем пісец, —
Ад жонкі ласкі дамагаўся
Жаночай майстар-маладзец.
Венера за Энея дужа
Прасіла дарагога мужа,
Каб той у горы дапамог:
Каб зброю выкаваў такую
Са сталі, з медзі, залатую,
Каб сына Турн не перамог.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Я ўсё гатоў зрабіць! — шчаслівы
Вулкан-каваль адказваў ёй. —
Не зброю выкую, а дзіва,
Яшчэ не бачыў свет такой;
Зраблю, каб бліскавіцай ззялі
Палаш, клінок з адменнай сталі
І шчыт з адлівам залатым,
І моцны панцыр адмысловы:
Малюнкі розныя і словы
Малітвы высеку на ім».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хіба не так цяпер бывае
Паміж жанчынамі і ў нас?
Калі патрэбу жонка мае
У чым, дык знойдзе зручны час
Да мужа сэрцам прытуліцца,
Каб цалавацца, галубіцца,
Не шкадаваць пяшчотных слоў,
І так раз'юшыць, так узбудзіць,
І так мазгі закаламуціць,
Што той зрабіць усё гатоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера ў хмару захінула
Свой стан і — на спачын хутчэй
У Пафас, за сабой замкнула
Святліцу ад чужых людзей.
Вадою плямы з твару змыла,
Завіўку модную зрабіла,
Каб яшчэ больш прывабнай быць.
Для сына што не зробіць маці, —
Венера рада ўсё аддаці,
З Вулканам рада ў кузні жыць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вулкан, у кузню завітаўшы,
Будзіць сваіх майстроў пачаў;
Свінец, жалеза, медзь сабраўшы,
Агнём іх плавіць загадаў.
Мяхі кавальскія ўздыхаюць,
Агонь пякельны раздзімаюць,
Чуць трэск і грукат малаткоў.
Пацее, сіл не ашчаджае
Вулкан, крычыць, злуецца, лае
І падварушвае майстроў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Было не так ужо і рана,
Дзень новы над зямлёй устаў;
Ужо закусваў той старанна,
Хто пеннае пакаштаваў;
Ужо аслы лямантавалі,
Вароны, вераб'і ляталі,
Сядзелі ў крамах гандляры;
Карцёжнікі ўжо засыналі,
Блудніцы шчокі фарбавалі,
У суд пайшлі сакратары.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А нашы з хмелю пазяхалі,
Учорашні муціў іх чад;
Стагналі, харкалі, кракталі,
Ніхто не быў і свету рад.
Не надта рана паўставалі,
Вадою вочы прамывалі,
Пасля, паснедаўшы, народ
Яны склікалі на нараду,
Каб грамадой дайсці да ладу
І вырашыць, калі ў паход.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тут колькі соцень адлічылі
Аркадскіх жвавых дзецюкоў
І ў ратнікі іх залічылі;
А ў сотнікі — далі паноў.
Бунчук і бубны з булавою
Далі тым ратнікам і зброю —
Мушкеты, стрэльбы, палашы,
На тыдзень сала з сухарамі,
Збанок са срэбнымі рублямі,
Муку, кілбасы і каржы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эвандр сказаў Паланту-сыну:
«З Энеем ты здабудзеш мір,
З ім пойдзеш ты ў яго краіну
Цяпер як войска камандзір.
Табе ўжо годзе пацяшацца!
За дзеўкамі дзень-ноч ганяцца
І красці галубоў чужых!
Адважны Жыд грашыць і ў школе,
Ідзі, служы на ратным полі,
Бо сын нягеглы — бацькаў грэх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней цябе навучыць бою,
Ідзі, ты не загінеш з ім;
Вядомы храбрасцю сваёю
Эней і розумам сваім.
А вам, Аркадцы, — шлях шчаслівы,
Давайце ўсім і ў хвост і ў грыву,
Палант, мой сын, — ваш камандзір.
Вы за яго і памірайце,
І лютых ворагаў карайце,
Мой сват Эней — ваш правадыр.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А вас, Анхізавіч, сардэчна
Прашу Паланта даглядаць;
Хаця ён і хлапчук, бясспрэчна,
Ды ўмее па складах чытаць;
Вайна, вядома, час трывожны,
А ён дурны, неасцярожны,
Загінуць можа, небарак;
Тады навечна страчу сілу,
Жыўцом палезу я ў магілу,
Загіну, як на сушы рак.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бярыце раць, ідзіце з богам,
Зевес хай дапаможа вам. —
Па чарцы ўзялі за парогам,
Эвандр іх папярэдзіў там: —
Вы да Лідзійскага народу
Заходзьце — гэта вам не ў шкоду —
На Турна пойдуць ваяваць
Лідзійцы з вамі, прыціскае
Мізэнцій іх і прыгнятае,
Яны гатовы бунт узняць».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пайшлі, сцягі высока ўзняты,
А моладзь слёзачкі ліла:
Ад жонкі дрэнь ісці ў салдаты,
А ў іншых — любая была.
Тады нас боль найбольш даймае,
Калі ў нас тое адбірае
Нядоля, што за ўсё мілей.
Для любых страціць мы гатовы
Скарб дарагі, дабро, абновы,
Нам толькі гонар — даражэй!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гарэліцай падмацаваўшы
Сябе, пайшлі яны далей;
Пайшлі, зайграўшы гучна маршы;
А войска вёў сам пан Эней.
Зрабіўшы першы марш, палянку
Знайшлі і сталі на стаянку;
Эней парадак распісаў.
Палант па арміі дзяжурыў.
Ноч працаваў, вачэй не жмурыў,
Па лесе пан Эней блукаў...

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У поўнач самую глухую,
Калі хіліў Энея сон,
Убачыў маці дарагую
На залацістай хмарцы ён.
Венера — ясная багіня, —
Святлее скрозь, як вокам кіне, —
Кроў, як гавораць, з малаком,
Яна красой нябеснай ззяла,
Са зброяй, што ў руках трымала,
З'явілася перад сынком.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сказала так: «Эней мой любы!
Вось зброя, што каваў Вулкан;
Ты з ёю не зазнаеш згубы,
Яе збаіцца Турн, Палкан;
Да зброі што ні дакранецца,
Дык паламаецца, пагнецца,
Яе і куля не бярэ;
Калі, рубі, бі ліхадзея
І знай, што бог — твая надзея,
І нос ніхто табе не ўтрэ».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сказаўшы, водар распусціла —
Духмяных кветак востры пах,
На хмарцы ў Пафас пакаціла.
Эней са зброяю ў руках
Стаіць, вачамі паядае,
Жалезны панцыр прымярае,
Палаш да боку прывязаў;
Ледзь змог падняць ён шчыт пачэсны,
Не легкі быў прэзент нябесны;
Эней работу разглядаў:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На тым шчыце — у павуціне,
Па волі майстра-мастака,
Ліхой ахвярай муха гіне
У хітрых сецях павука.
Крыху далей малы Целешык,
Ён плакаў і лізаў кулешык,
А да яго паўзла змяя
Сямігаловая, страшная,
З хвастом, з рагамі і лятае,
А звалася Жэрэція.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Намаляваны на заломах
Шчыта рукой умельцаў тых,
Выдатных, хоць і невядомых,
І рыцары і справы іх,
Кацігарох, Іван Царэвіч,
Кузарчыч, Сучыч і Налеціч,
Паслужлівы Кузьма-Дзям'ян,
Кашчэй з нязменнаю ягою,
І Дурань з новай булавою,
І слаўны рыцар Марцыпан.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Так пан Эней наш выпраўляўся,
Каб з панам Турнам ваяваць;
Напасць на ворагаў збіраўся,
Знянацку прыкурыць ім даць.
Але Юнона не гуляе,
Наперад тыя думкі знае,
Ірысю пасылае зноў,
Хай пана Турна раздражняе,
Супроць Траянцаў падбівае,
Каб ён іх знішчыць быў гатоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ірыся ж, падсініўшы вейкі,
З нябёсаў шуснула ў шацёр
Да Турна, што чакаў батлейкі
І мёд піў пад аховай зор.
Ён у сваім любоўным горы
Тапіў тугу ў піцейным моры,
У арміі заўсёды так:
Як пакахаў пі праіграўся,
Пі пунш — на тое ён і здаўся!
І весялі душу, дзівак!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«А што? — Ірыся шчабятала. —
Сядзіш без справы і клюеш?
А ці лянота закілзала?
Ці ўсё Траянцам аддаеш?
Не ласы гладкі кот да мышкі;
Для п'янага ўвесь свет — кілішкі!
Хто знаў, што Турн такі вахлак?
Табе, брат, не з Энеем біцца
І не з Лавінаю любіцца,
Ты здатны толькі біць сабак.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сапраўдны воін розум мае;
Яму няма прычыны піць;
Ён думае ды разважае,
Як лепей ворагаў пабіць.
Хутчэй, лайдак! Апахмяляйся,
Збіраць саюзнікаў спяшайся,
На Трою новую ідзі.
Эней пусціўся ў шлях-дарогу,
Збірае войска ў дапамогу,
Ты пільны будзь цяпер, глядзі!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сказаўшы, стол перакуліла,
Усё кату пад хвост пайшло:
Пасуду, чарачкі пабіла,
Прапала ўсё, як не было.
Зрабіўся Турн несамавіты,
Крычаў, злаваўся, чорт нясыты,
Крыві Траянскай зажадаў.
У галаве яго змаганне
Вялі нянавісць і каханне.
«На штурм, на штурм!» — сваім крычаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Усіх ён конных і пяхотных
Галаварэзаў пазбіраў
І сілаю палкоў паходных
Браць штурмам крэпасць загадаў.
На белага каня садзіўся,
Перад палкамі закруціўся,
На штурм іх не вядзе, а мчыць;
Мезап, Галес і ўсе другія
Пайшлі на сцены крапасныя,
Каб ворага хутчэй пабіць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянцы за сцяной сядзелі,
Тых не баяліся падзей.
Яны чакалі ў цытадэлі,
Што хутка вернецца Эней.
Пабачыўшы ж напор варожы,
Умацавалі агарожы
І на валу ўсе заляглі;
У вокны з вежы выглядалі,
Але насоў не вытыркалі,
Курылі, перашэпт вялі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яны рашылі грамадою,
Калі на іх пан Турн напрэ,
Усім хавацца за сцяною,
Хай штурмам вораг вал бярэ.
Траянцы гэтак і зрабілі;
На вал бярвення накапілі
І розны рыхтавалі вар:
Смалу і дзёгаць кіпяцілі,
Цяжкое волава тапілі,
Каб лінуць ворагам у твар.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Да вала шчыльна падступіўшы,
Турн на кані сваім гайсаў,
Уроссып коннікаў пусціўшы,
Сам як апараны крычаў:
«Гэй, баязлівыя Траянцы,
Выходзь сюды, на бой, паганцы!
Залезлі ў норы, як краты;
Дзе ваш Эней, дзе той нахабнік —
Не воін, не казак, а бабнік!
Баіцца вылезці сюды?»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І ўсе, што пад яго хадзілі
Камандай, бэсцілі Траян;
Смяяліся і гучна кпілі
І здзекваліся, як з цыган.
Пускалі хмарамі ў іх стрэлы,
А іншы быў такі ўжо смелы,
Што меўся пераскочыць роў.
Траянцы вушы затыкалі,
На здзек Ратульскі не зважалі,
Хоць біцца кожны быў гатоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Шалёна скрыгатаў зубамі
Пан Турн ад злосці і тугі;
Бо сцен не разаб'еш ілбамі,
Згінайся хоць у тры дугі.
Злосць, кажуць, сатаны сястрыца, —
Хоць можа ўсё і небыліца,
А можа быць, і назнарок
Ад лютай злосці Турн мудруе
Таму, што д'ябал ім кіруе,
Які ў яго залез шынок.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пускаць у крэпасць стрэлы смелы
Турн, а не лезці напралом, —
Загадваў ён, асатанелы,
Траянскі флот спаліць агнём.
Усе ўзяліся за работу
(На гэта кожны меў ахвоту),
Усе палілі, як маглі,
Хто з кнотам, з дымнай галавешкай,
З агнём да рэчкі беглі сцежкай,
Спяшаліся на караблі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Запалымнела, зашугала,
Папёр у неба дым трубой,
Ад сажы сонца чорным стала,
Алімпа не відаць за ёй.
Багі прыгодзе той не рады,
Турн добра падсмаліў ім пяты,
Агонь багінь ганяў, як кур,
Дым вочы еў, ліліся слёзы,
Яны скакалі, быццам козы,
Зевес быў сам, як вінакур.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венеру аж за сэрца брала,
Што з флотам сына робяць так;
Душа ад жалю замірала,
Што сядзе сын на мель, як рак.
Багіня, што рабіць, не знала,
Каня ў дарогу запрагала,
За лейцы ўзяўся Купідон;
Іх конь стары, сляпы, нясмелы
Павёз паціху да Цыбелы,
Старой бабулі, на паклон.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цыбела — вывучаюць гэта
У школе — маці ўсіх багоў,
Нішто сабе была кабета
Калісьці, зараз без зубоў
На печы цэлы дзень сядзела,
Зацірку сёрбала Цыбела
І спраў нябесных не вяла.
Зевес выказваў ёй павагу,
Такую пасылаў ёй брагу,
Якой Юнона не піла.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера часта дакучала
Зевесу ўсякаю брыдой,
За гэта назалянне мала
Спрыяў Зевес у справах ёй.
Таму Венера дагаджала
Цыбеле і паабяцала
Купіць ёй збітню на алтын,
Каб толькі ўгаварыла ўмела
Траянцам паспрыяць Цыбела,
Каб караблёў не страціў сын.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цыбела ж ладная ласуха,
За збіцень рада ўсё зрабіць;
Яшчэ ж яна і гаваруха,
Бясконца можа гаварыць.
Ледзь Купідон, спягнуўшы з печы,
Успёр яе сабе на плечы,
Зевесу ў божы дом прынёс.
Зевес не рад таму здарэнню,
Заціснуў селядзец у жменю,
Нахмурыў бровы, зморшчыў нос.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цыбела-маці закрактала,
Перадыхнула пяць разоў,
Падолам смэркі выпірала,
Пасля сказала колькі слоў:
«Сатурнавіч, ты не гнявіся,
Прашу, за маці заступіся!
Бо бессмяротны, знаю я,
Смяротнага не паважае,
Калі дубцом не б'е, дык лае.
Зняслаўлена гара мая!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гару маю ты знаеш — Іду
І лес, дзе з капішчам алтар;
За іх цяпер я маю крыўду,
Якой не мае твой свінар!
На выруб прадала Траянцам,
Тваім малельшчыкам, падданцам,
Я лесу ўласнага на флот.
Дубкам маім і ідскім соснам
Не сустракацца з лёсам грозным,
Ты сам прарочыў — з роду ў род.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Заслалі наш Алімп не хмары —
То ўнізе караблі гараць!
Іх паляць Турнавы пачвары,
Што бога не жадаюць знаць.
Даруй ім — толькі будуць рады
Дабрацца да тваёй улады,
Усім нам горкі будзе лёс:
Лесе знішчаць, раскапаюць Іду,
Мяне заб'юць, як тую гніду,
Цябе папруць з тваіх нябёс».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Ды не турбуйцеся вы, матка! —
Зевес рукою замахаў. —
Дам дыхту ўсім — і будзе гладка:
Анафема — і Турн прапаў!»
Зірнуў, маргнуў, махнуў рукою,
Над Цібрам, хуткаю ракою,
Паразышліся караблі;
Як гусі ў рэчку паныралі,
Сірэнамі жывымі сталі,
Па Цібру з песнямі плылі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

67 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Усе Ратульцы і саюзны
Ваенны корпус іх увесь
Ад пуда разбягаўся дружна,
Мезап даў драла і Галес.
Як ад навалы, беглі самі
Ратульцы ў схоў свой цыганамі,
Там толькі Турн застаўся з іх.
Уцекачам, проставалосы,
Тлумачыў Турн багоў дзівосы,
Спыніць хацеў людзей сваіх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

68 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Рабятушкі! — крычаў,- чакайце!
То ж ласка божая для нас:
Адкіньце страх і не зважайце,
Цяжкі прыйшоў Энею час.
Чаго мы не спалілі з вамі,
Дык тое знішчана багамі,
Цяпер у пастку трапіў ён.
Жывых Траянцаў пахаваем
І назаўсёды адспяваем,
Іх божы пакараў праклён».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды ў страха іншая турбота —
Раць уцякала, хто як мог.
Назад вяртацца неахвота —
Не чулі пад сабою ног.
І толькі Турн адзін маячыў,
Нікога навакол не бачыў,
Каня ён сцебануў хлыстом,
Насунуў шапку аж на бровы
І ў лагер паімчаў вайсковы
Турн так, што конь круціў хвастом.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

70 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За ім Траянцы назіралі,
Як з войскам даў ён драпака;
Рабіла пуды — разважалі —
Чыясь прыхільная рука.
Яны не давяралі Турну,
Бо зналі ворага натуру:
Ты вуха востра з ім трымай;
Калі ўпякае — не здзіўляйся;
Спалохаўся — асцерагайся;
Памылішся — тады бывай!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

71 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На ноч падвойвалі дазоры
На кутніх вежах. Ліхтары
Запальвалі, нібыта зоры,
Падвесіўшы іх на шнуры.
Угаманіліся ў абозе
Варожым Турна, пры дарозе
Агні начлежныя дымяць.
Ад баязліўцаў не чакалі
Ратульцы вылазак, драмалі;
Не будзем ім перашкаджаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

72 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На першай вежы вартавыя
Стаялі Ніз і Эўрыал,
Хоць воіны і маладыя,
Але ваяцкі ў іх запал.
Хаця з маленства не Траянскай
Была іх кроў, а басурманскай,
Ды ў справе хлопцы — казакі.
Лёс напаткаў іх нечаканы,
Траянцамі завербаваны
Былі на службу землякі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

73 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«А што, каб выбрацца памалу
Адгэтуль у Ратульскі стан? —
Ніз ціха шэпча Эўрыалу. —
Мы кашы наварылі б там;
Усе заснулі з перапою,
Ніхто не варухне нагою —
Трывож ты іх ці не трывож.
Наважыў я туды пусціцца,
Энея ласкі даслужыцца
І сотню пасадзіць на нож».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

74 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«А я, выходзіць, застануся? —
Дружбак пытае ў дружбака. —
Не! Лепей, браце, задаўлюся
Я, чым пакіну земляка.
Мне смерць не страшна, я з табою
Гатоў тапіцца пад вадою,
Гатоў і ў полымя з табой.
Мой бацька воін быў сардэчны,
Казаў (спакой старому вечны!):
«Памры на полі, як герой».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

75 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Чакай, за мною не ганіся, —
Ніз Эўрыалу гаварыў, —
Не сунься ўперад, азірніся —
Ты глузд ад рыцарства згубіў.
Бо маці маеш ты старую,
Без сіл і ў беднасці, слабую,
Жыць для яе павінен ты.
Ёй без цябе жыцця не будзе,
Чужыя не прытуляць людзі,
І не сагрэе свет пусты!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

76 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А я, ты знаеш, сіраціна,
Расту, як пры шляху гарох;
Без блізкіх, без бацькоў — хлапчына,
Эней — мой бацька, маці — бог.
Бацькі не ўспомняць, як загіну
Я за чужую мне айчыну,
Людская памяць — помнік мой.
Табе ж матуля рукі вяжа,
Заб'юць — яна ў магілу ляжа,
Жыві і будзь апорай ёй».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

77 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Разумна, Ніз, ты разважаеш,
А аб павіннасці маўчыш,
Якую сам выконваць маеш,
Вайна для нас — агульны крыж;
Калі народ у заняпадзе,
Забудзь пра бацьку і пра маці,
Ідзі ў смяротны бой хутчэй;
Энею мы, як прысягалі,
Жыццё сваё ахвяравалі, —
Нам абавязак даражэй».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

78 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ніз Эўрыалу крыкнуў: «Згода!»
І згода ў землякоў была —
У ратушу адна прыгода,
За рукі ўзяўшы іх, вяла.
Іул сядзеў са старшыною
І рыхтаваўся там да бою —
Зноў прыйдзе заўтра Турн сюды.
Заходзяць хлопцы маладыя
Удвух, і словы вось якія
Звяртае Ніз да грамады:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

79 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Быў я на варце з Эўрыалам,
З ім зразумелі мы, што спяць
Палкі варожыя павалам,
Ужо агні іх не гараць.
Я сцежку знаю патайную,
Па ёй няцяжка ў ноч глухую
Прабрацца праз варожы стан
І расказаць усё Энею,
Як Турн раз'юшаны шалее
І лезе з войскам, як шайтан.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

80 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Усё ў нас з Эўрыалам выйдзе,
Вам толькі трэба згоду даць,
Махпём і — покуль сонца ўзыдзе,
Энея зможам адшукаць».
«Як гэта смела і адважна!
Дык не звялося племя наша?» —
Адвага даспадобы ўсім.
Траянцы хлопцаў абдымалі,
З падзякаю іх цалавалі,
Падносілі па кубку ім.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

81 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Іул, Энея сын вяльможны,
Адвагу хлопцаў пахваліў:
Палаш, што зваўся пераможны,
Да боку Ніза прычапіў.
А для героя Эўрыала
Не шкадаваў таго кінжала,
Які ў Дзідоны бацька ўкраў.
Пасады хлопцам за паслугу,
Зямлі, авечак і па плугу
Энея сын паабяцаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

82 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Быў Эўрыал пароды смелай,
Меў дзевятнаццаты гадок,
Замест вусоў на скуры белай,
Як на бяросце, рос машок:
Хоць малады, але заўзяты.
Казак, асілак зухаваты,
А толькі не стрымаў слязы:
Перад смяротнаю прыгодай,
Не развітаўся з маці роднай
Ён у трывожныя часы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

83 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Іул Энеевіч, не дайце
Загінуць маці ад нуды,
Як родны сын, дапамагайце
Старой у горкі час бяды,
Каб маці ласку вашу чула, —
Прасіў так Эўрыал Іула, —
У вас, я знаю, сэрца ёсць.
Прашу я вас уважыць словы
Мае, а я заўжды гатовы
За вас памерці, ваша мосць».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

84 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Не думай, Эўрыал, аб страце, —
Іул яму дае адказ, —
Нам недарэмна служыш, браце,
І смерць гатоў прыняць за нас.
Мне братам быць тваім не сорам;
А маці не зазнацца з горам:
Прызначу пасмяротна ёй
Паёк, адзенне і кватэру... —
Такую напішу паперу
Я маці сам сваёй рукой».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

85 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І вось нарэшце наша пара
Пусцілася ў Ратульскі стан.
Якраз укрыла месяц хмара
І поле ўслаў густы туман.
Быў цёмны час, глухі, паўночны,
І сон змарыў Ратульцаў моцны,
Сівуха воінаў змагла;
Ратульцы бестурботна спалі,
Раздзетыя, і не чакалі
Бяды, напасці, ліха, зла.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

86 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І вартавыя на мушкеты
Схіліліся, храплі якраз;
Заснулі п'яныя пікеты,
Прабіў і іх апошні час!
Пабіўшы варту, хлопцы нашы
Палезлі на заварку кашы;
Тут Ніз таварышу сказаў:
«Ляж, да зямлі прыпаўшы вухам,
Я знішчу іх адзіным духам;
Пільнуй, каб нас хто не спаткаў».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

87 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адпяўшы галаву Рамэнту,
У пекла Ніз яго паслаў —
І памаліцца ў хвілю гэту,
Апошнюю, яму не даў.
Рамэнт займаўся варажбою,
Але над доляю сваёю
Прарокам ён не здолеў быць.
Мы часта знаем лёс другога,
Цыганкі ж для сябе самога
Шукаем, каб паваражыць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

88 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А потым Рэмавым ваякам
Прысуд смяротны вырак ён —
І падхалімам, і служакам,
Усім прыйшоў няўхільны скон.
Намацаўшы ж самога Рэма,
Так сціснуў, як Хаму Ярэма
Што зрэнкі выскачылі прэч;
Схапіў за бараду рукою
І шабляй, разам з галавою,
Ніз адлучыў яе ад плеч.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

89 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тут побач быў шацёр Серана,
Ніз і яму жыцця не даў;
Ён у палатцы, без кафтана,
Пасля вячэры моцна спаў.
Ніз шабляй паласнуў тым часам,
Зад з галавой злучыўшы разам,
З Серана так зрабіўся рак, —
Бо галава між ног ляжала,
А задніца ўгары тырчала:
Памёр фігурна, небарак!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

90 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І Эўрыал касіў з запалам
(Ён не чакаў і не гуляў)
Праклятых ворагаў кінжалам
Тым, што Гул яму аддаў.
Калоў і рэзаў без разбору,
Без перашкоды і дакору,
Адзін, як у кашары воўк;
І выбарных, і дапаможных,
Усіх і простых, і вяльможных,
Хто патрапляў, таго і тоўк.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

91 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Папаўся Рэтус Эўрыалу,
Той не зусім яшчэ заснуў;
Прыехаўшы ад Турна з балю,
Гарэлкі дома ён каўтнуў
І толькі-толькі забываўся,
Як Эўрыал, які падкраўся
Якраз, даў волю палашу,
І пракалоў яго, як кветку,
Нібы на хустку бабы ўлетку,
Тут Рэтус і аддаў душу.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

92 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наш Эўрыал зусім забыўся,
Што на хвілінку ў стан зайшоў, —
Мезапа закалоць рашыўся,
Там, можа б, смерць сабе знайшоў:
Ды стрэўся з Нізам, нібы з братам,
Такім жа, як і сам, заўзятым,
Ніз Эўрыала затрымаў.
«Крыві варожай нам даволі,
Час думаць аб уласнай долі», —
Ніз дружбаку свайму сказаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

93 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як воўк авечак ціхіх душыць
Без гвалту ў іх кашарах тых,
Як тхор курам галоўкі сушыць,
Мазгі высмоктваючы з іх.
Як, добра ў часе падгадзіўшы,
І серкай пуню абкурыўшы,
Курэй і качак бурсакі
У Геваляў і Амалікаў
Крадуць без непатрэбных крыкаў,
Што часта робяць і дзякі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

94 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Так нашы смелыя ваякі
Тут моўчкі пралівалі кроў, —
Былі чырвонымі, як ракі;
Там, дзе за родны край гатоў
Герой аддаць сябе магіле,
Там не ўстаяць варожай сіле,
Там грудзі трывалей гармат,
Жыццё — алтын, а смерць — капейка,
Там рыцар — Янка ды Андрэйка,
І чорту там казак не брат.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

95 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кроў землякі лілі ракою,
Адпомсціўшы Ратульцам так;
Зямля змяшалася з крывёю,
Крысо б тут закасаў паляк,
А нашы па крыві хадзілі,
Нібы музык сялом вадзілі;
Ды ўспомніў Ніз і Эўрыайл,
Што да Энея час прабіцца,
Каб там адвагай пахваліцца,
Пра Турнаў расказаць запал.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

96 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

З чужога лагера шчасліва
Выходзілі сябры на шлях;
Яны ўжо радасна, маўкліва
У мокрых хлюпалі лапцях.
З-за хмары месяц паказаўся,
І ад зямлі туман узняўся,
Спрыяла ім усё ўначы.
Як раптам шусь Валсент з даліны
З палком Лацінскае дружыны.
Бяда! Як нашым упячы?

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

97 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тады далі да лесу драла
Хутчэй, чым ганчакі, яны;
Хацелі, каб уратавала
Іх пушча тая, схоў лясны.
Так пара галубкоў бязвінных
Хаваецца ў лясных галінах,
Ратуецца ад каршуна.
Бяда — раз доляю самою
Табе прызначана — з табою
Век не разлучыцца яна.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

98 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лацінцы пільныя сачылі
За спратам нашых забіяк,
Лес вартавымі акружылі,
Ды так, што не ўцячэш ніяк;
А часць, што нетру прачасала,
Злавіла ў лесе Эўрыала,
Няшчасны, выйсця не знайшоў.
Ніз на вярбу тады ўзбіраўся,
Як ворагам дружбак папаўся,
Нібы авечка ў гурт ваўкоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

99 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Убачыў гора Эўрыала
Ніз з дрэва, на якое ўзлез;
Туга душу яго сціскала,
Маліў ён: «Злітуйся, Зевес!»
Булатнае кап'ё ўздымае
Ён і ў Лацінцаў пасылае,
Прабіў Сульмону сэрца ім:
Той на зямлю як сноп зваліўся,
У тры пагібелі скруціўся,
Замоўк, як кажуць, назусім.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

100 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За тым кап'ём стралу пускае,
Трапляе Тагу ў скронь здалёк;
Душа Лацінца вылятае,
Труп падае на жвір-пясок.
Валсент, байцоў згубіўшы пару,
Кляне не бачную ім кару,
Што спрат знайшла свой на вярбе:
«За кроў Сульмана, гібель Тага
Табе, нягоднік, будзе плаха,
За імі ўслед пашлю цябе».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

101 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сказаўшы так, на Эўрыала
Ён замахнуўся палашом;
Тут храбрасць Нізава прапала,
І сэрца стала куляшом.
Бяжыць, крычыць што мае сілы:
«Пеккатум робіш, фатэр мілы,
Нявіннаму ты морс нясеш:
Я стальтус лятро, забіяка,
Неквіссімус, а не ваяка;
Чакай! Бязвіннага заб'еш!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

102 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Палаш узняўшы, не ўтрымаўся
Валсент і галаву адсек,
Нібы кавун, і заплятаўся
Язык — няўмекаю з няўмек.
Каралы-вусны пасінелі,
А шчокі-ружы пабляднелі,
Бялюткі твар, як ліст, пажоўк;
Заплюшчыліся зоркі-вочы,
Ахутаныя цемрай ночы,
Навекі любы голас змоўк.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

103 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Убачыў гібель Эўрыала
Ніз і зусім шалёны стаў;
І, злосці выпусціўшы джала,
Ён на Валсента нападаў.
Як прабіваюць бліскавіцы
Хмар чараду ў час навальніцы,
Так ён прабіў варожы круг:
За чуб Валсента ўзяў рукою,
У сэрца меч убіў другою,
Валсент і выпусціў свой дух.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

104 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як іскры, порах падпаліўшы,
І самі гінуць разам з ім,
Так Ніз, Валенція забіўшы,
І сам загінуў назусім;
Бо ўсе на Ніза нападалі,
Скруцілі рукі і ўздымалі
Смяротны меч над галавой.
Загінулі вось гэтак другі,
Зрабіўшы слаўныя паслугі
На вечнасць памяці сваёй.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

105 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лацінцы зараз жа звязалі
Насілкі простыя з дручкоў;
На іх яны Валсента клалі
І неслі ў стан да землякоў.
З сабой сваю здабычу бралі —
У мех, як пару дынь, паклалі
Галовы нашых дружбакоў.
Ды ў стане ў гэтую хвіліну
Знайшлі Лацінцы мешаніну
Крыві, кішок, вантроб, галоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

106 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пахмурны Турн, калі на ўсходзе
Свяцільня Фебава ўзышла,
Паснедаў, думка аб паходзе
Адзіная ў яго была.
Загадваў падымаць трывогу,
Каб войска рушыла ў дарогу,
Каб доўг вярнуць свой з барышом
За зробленую ўноч пацеху;
Для большага ж з Траянцаў смеху
Галовы захапіў з мяшком.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

107 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянцы, помнячы ўгаворы,
Заселі ў крэпасці сваёй,
Зашыліся, як мышы ў норы,
Ката пачуўшы над сабой.
Ды даць адпор былі гатовы
Яны і ў момант той суровы
Адважна волю бараніць,
За новую змагацца Трою,
Не даць Ратульцам выйграць бою
І Турна асарамаціць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

108 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

На першую Ратульцаў спробу
Траянцы адказалі так,
Што Турну сорам еў вантробу,
Аж стаў чырвоным, небарак.
Загадваў з прыкрасці і злосці
На глум аддаць памёршых косці,
На пікі вострыя ўздымаць
Галовы Ніза з Эўрыалам
І выставіць іх перад валам,
І гэтым ворагаў пужаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

109 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянцы ў той жа міг пазналі,
Турн чыніць здзек з чыіх галоў;
Ад жалю слёзы пралівалі,
Шкада было ім дзецюкоў.
Аб мёртвых вестка паімчала,
Траянцаў сэрцы ўсхвалявала,
Уразіла, як з неба гром.
А маці, калі тое ўчула,
То ледзь, старая, не заснула
Ад горкай весткі вечным сном.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

110 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сябе старая ў грудзі біла,
Валоссе рвала з галавы,
Шчыпала, і раўла, і выла,
Зацьміўся розум у ўдавы:
Кружылася навокал вала,
А сына галаву пазнала,
Дык стала клікаць Эўруся,
Ад роспачы на вал упала,
Качалася па ім, крычала,
Вішчала, нібы парася.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

111 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Сыночак мой! — яна завыла, —
Хіба, святло маіх вачэй,
Я для таго цябе радзіла,
Каб згінуў ты ад злых людзей?
Каб ты — слабую і старую,
Завёў мяне ў зямлю чужую,
Навекі тут асіраціў?
Мая ты радасць і апора,
З табой не ведала я гора,
Ты абаронаю мне быў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

112 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Куды цяпер я прыхінуся
З ліхою доляю сваёй?
І да каго я прытулюся,
Слабая, з горкаю бядой?
Цяпер навек бывай былая
Увага тая дарагая
Удоў сардэчных і дзяўчат
За сына вочы і за бровы,
Што заляцацца быў гатовы,
Быў вечарынцы кожнай рад.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

113 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі б я труп твой адшукала,
Каб пела я абмыць змагла
І так як трэба пахавала,
Труну магіле аддала.
О богі! Як вы так зрабілі,
Каб сына ворагі забілі,
Адзінага, і каб на кол
Яны ўзнялі яго галоўку;
Няма на гэтым свеце толку,
Калі і добрых б'юць наўкол.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

114 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А вы, што сына загубілі,
Хай згіне ваш сабачы род!
Каб вашы дзеці вас пабілі,
Каб звёўся на зямлі ваш плод!
Чаму не звер я і не львіца?
Чаму не лютая ваўчыца,
Каб мне Ратульцаў разадраць,
Каб мне крывёй умыць іх твары,
Каб выдраць сэрца, як з пачвары,
Каб маслакі іх пасмактаць».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

115 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Такога з сынам развітання
Траянцы слухаць не маглі:
Ад галасу, лямантавання
Па шчоках слёзы ў іх пяклі.
Больш ад усіх Асканій плакаў,
Манішку ўсю слязьмі закапаў,
Свет пацямнеў ад горкіх слёз:
Не вытрымаў сардэчнай мукі,
Старую падхапіў на рукі,
Яе ў зямлянку з вала нёс.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

116 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А тут крычаць і дзьмуць у трубы,
Жалейка свішча, грае рог,
Траянцам Турн жадае згубы,
Рыхтуецца да перамог.
Тут ржанне з конскай тупатнёю,
Там гоман з тлумнай стукатнёю,
Гул, сотні клопатаў ліхіх!
Так закіпае вар гарачы,
Так у карчме крычыць пад'ячы,
Як кажуць, хоць вынось святых.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

117 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гэй, муза, цвет красы цнатлівай,
Госць для мяне ты не чужы!
Ласкавай будзь, не ганарлівай,
У вершах мне дапамажы!
Такую дай мне дапамогу,
Каб пра вайну, пра перамогу
Тваёю мовай склаў я спеў.
Слывеш ты дзеўкай небрыклівай,
Але ад старасці сварлівай;
Даруй! Пакрыўдзіць не хацеў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

118 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Даруй мне! Можа, й памыліўся —
Дзяўчыну я старой назваў,
Такой, з якою не любіўся
Ніхто і не пажартаваў.
Ох, колькі гэткіх муз на свеце!
У кожным горадзе, павеце!
Укрылі б зверху ўніз Парнае.
Я музу клічу не такую,
Вясёлую ды маладую;
Старых брыкае хай Пегас.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

119 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ратульцы штурмавалі сцены,
Карабкаліся, як жукі.
А ў Турна пабялеў ад пены
Рот: «Лезьце, лезьце, казакі!»
Але Траянцы не драмалі,
Адпор належны ім давалі,
Ратульцаў плюшчылі, як мух.
Бярвенне кідалі, каменне,
Таўклі варожае насенне.
З паганцаў выпускалі дух.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

120 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Турн, тую ўбачыўшы работу,
Як нішчыцца Ратульцаў раць,
Як б'юць іх, не шкадуюць поту,
Яны ж, нібы ўюны, пішчаць,
Загадваў везці з маслабойніц,
З усіх наўкольных васкабойніц
На месца бою тараны,
Якраз і тараны знайшліся,
За справу ратнікі ўзяліся,
Як па загаду сатаны.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

121 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прыгналі тараны да брамы
І пачалі ў вароты біць,
Трасуцца вушакі, як рамы,
І снасць ад бою ўся трашчыць.
Турн ратнікаў вакол гуртуе
І таранамі сам кіруе,
Каб сілай браму забурыць.
Упала!.. Грукатам глушыла
Яна Траянцаў і душыла,
Турн рвецца крэпасць захапіць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

122 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бяда Траянцам! Толькі муза
Гаворыць: «Не жахайся, брат!
Чужую казку слухай мужна.
Не пераможа супастат».
Траянцы напіналі жылы,
Пралом у момант залажылі,
Грудзьмі ўзяліся бараніць;
Ратульцы біліся, як чэрці,
Але сцяны ім не прадзерці,
А Турн не ведаў, што рабіць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

123 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянец Геленор адважны
І як бурак чырвоны Лік,
Задзіра і кулачнік страшны
І шчыры кундзель-вартаўнік
Гультайства для абодвух — гора,
Абодвум па калена мора,
Забава — галаву адцяць.
Іх непакоіла жаданне
Даўно ўжо — кінуцца ў змаганне,
Як след Ратульцам чосу даць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

124 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Так Геленор з чырвоным Лікам
Сарочкі скінулі з сябе,
Прабраліся за тлумным крыкам
Памераць сілы ў барацьбе,
Ратульцаў добра прачасалі
І ад Ратульцаў атрымалі
Квітанцыю ў сваіх даўгах.
Лік праз варожы гурт прабіўся,
А як да Турна прымасціўся,
Дык з'ездзіў добра па зубах.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

125 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды Турн і сам быў забіяка,
Адзіным махам Ліка змёў;
Аж з носа пырснула табака,
Не вымавіў і пары слоў.
Таксама пана Геленора
Смяротнае спасцігла гора,
І ён багам душу аддаў.
Ратульцаў гэта ўзвесяліла,
Так узбадзёрыла, натхніла,
Што і нягеглы зухам стаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

126 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

З зямлі жадалі крэпасць сцерці
Ратульцы, лезучы на вал,
Траянцы, злосныя, як чэрці,
Ратульцаў білі напавал.
Трашчалі косці, рэбры, бокі,
Ляцелі зубы, пухлі шчокі,
Цякла з насоў і вуснаў кроў:
Хто ракам лез, а хто валяўся,
Хто падымаўся, хто хістаўся,
Хто біў, хто рэзаў, хто калоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

127 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Шаленства тут апанавала
Людзей заўзятасцю ліхой:
Усімі лютасць кіравала,
Вялі тут да знямогі бой.
Забіты Эмфіон Лынарам,
Аднак загінуў пад ударам
У бойцы лютай і Лынар.
Лутэцый б'е Іліянэя,
Цынэй Арэфа, той Цынэя,
Насмерць стаялі — твар у твар.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

128 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рэмул Ратульскае пароды,
Траюрадны быў Турну сват,
Хвалько і дурань ад прыроды,
Што ні рабіў, то ўсё не ў лад;
Траянцаў кляў з апошняй сілы,
Жадаў ім трасцы ды магілы,
Сябе ж і Турна велічаў:
«Ага! праклятыя паганцы,
«Гэй, недапёкі, галадранцы,
Нарэшце ваш канец настаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

129 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мы вас адвучым, супастаты,
Бадзяцца па чужой зямлі,
Каб з ласкі вашае дзяўчаты
І ўдовы горкі лёс клялі.
Выводзьце вашага гуляку,
Я перцу дам яму і маку.
І вас падавім, быццам мух;
Чаго прыйшлі да нас, Траянцы?
На хлеб Лацінскі, галадранцы?
Чакайце — мы з вас выб'ем дух!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

130 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Іул Энеевіч дачуўся
Пра неразумны той замах,
Як шкурка на агні, надзьмуўся,
Злосць загарэлася ў вачах.
Схапіў каменьчык, — разагнаўся,
Прыжмурыўся, прымеркаваўся, —
І Ромулу лясь-плясь у скронь!
Хвалько, як скошаны, зваліўся,
Дух у Траянцаў ажывіўся,
А ў сэрцах запалаў агонь.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

131 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ужо тут не тачылі лясы,
У ход пускалі кулакі;
Палезлі трыбухі, кілбасы,
Звярэлі ўсе, як вепрукі.
Успаміналі д'ябла, бога,
Як у карчме, адзін другога
Базарнай лаянкай глушыў.
Узняўся лямант, ахі, охі,
Скакалі ратнікі, як блохі,
І вораг ворага душыў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

132 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сярод Траян у час трывожны
Служылі два браты якраз;
Асілкамі былі, і кожны
Авечку з'есці мог зараз.
Адзін з іх зваўся Быціясам,
Ён з Качубейскага Тараса
Быў ростам, а кулак — што пуд;
А брат другі Пандарам зваўся,
Вышэйшым, чым вярста, здаваўся,
Ды вялы быў, нібы вярблюд.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

133 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Браты, як волаты, стаялі
На варце крапасных варот,
Дубінкі ёмкія трымалі,
Абараняючы ўваход.
Браты за вушакамі сталі,
Траянцы ў горад адступалі,
Прынаджваючы Ратулян.
Ратульцы бачаць — для пяхоты
Ужо адчынены вароты,
Палезлі ў крэпасць на Траян.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

134 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хто б з іх туды ні паказаўся,
Браты як спляжаць — і гатоў;
З Пандарам Быціяс змагаўся,
Ракой лілі чужую кроў.
Ратульцаў раць у горад прэцца,
Як ад сярпа калоссе жнецца,
Як жыта спелае папы,
Так грозных волатаў дубіны
Галовы трушчаць, ломяць спіны
І ўсіх малоцяць, як снапы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

135 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Убачыў ход Траянцаў лоўкі
Турн і зусім шалёны стаў;
Затросся, нібы ад пярцоўкі,
На дапамогу паімчаў,
А як у крэпасць уварваўся,
То ўсіх касіў, хто ні трапляўся,
Нёс меч ягоны ў гэты час
Смерць і Афідну і Мерону,
Шалёны Турн ляцеў з разгону
Туды, дзе кроў ліў Быціяс.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

136 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

З наскоку трэснуў булавою
Па карку, волат не ўстаяў,
Так загрымеўшы галавою,
Што дол пад крэпасцю дрыжаў.
Грыміць, нібы пярун над дахам,
Раве, скаваўшы сэрцы жахам,
Крычыць з усіх апошніх сіл!
Не ўратаваў ні рост, ні сіла,
І Быціяса смерць скасіла;
І волат — гэта тло і пыл.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

137 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пандар убачыў гібель брата,
Пакінуў дбаць аб барацьбе
І ад Ратульца-супастата
Збавення стаў шукаць сабе.
Сярод будынкаў ён сланяўся,
Платы пераступаў, хаваўся,
Хацеў бяду прадухіліць,
Вароты ў браме зачыніўшы,
Калодамі іх заваліўшы,
Намеркаваўся адпачыць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

138 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Але не выпала Пандару:
Ён Турна ўбачыў — твар у твар,
Бадзёрасці надаўшы твару,
Ад злосці чырванеў Пандар.
«Ага! ты, шыбенік, папаўся,
У госці сам нам навязаўся. —
Пандар ідзе ў рашучы бой. —
Чакай, от зараз пачастую,
З цябе я выб'ю моц ліхую,
А ну, развітвайся з душой!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

139 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Выходзь жа! — Турн Пандара лае, —
Кэлэбэрдзянская вярста!
Як б'юся — брат твой тое знае,
Выходзь жа, не шкадуй хваста!»
Пандар тут камень падымае
І ў Турна з усіх жыл шыбае,
Той быў бы ў пекле акурат!
Але Юнона — злая сіла,
Сабою Турна засланіла,
Смяротны адвяла напад.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

140 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А Турн, адчуўшы абарону,
Палез на ворага гарой,
Сардэчна молячы Юнону,
Б'е ў лоб Пандара булавой
І з ног зусім яго збівае,
Асілку чэрап разбівае;
Пакончыў з волатам другім!
Так знішчыў Турн за братам брата
І гэтая цяжкая страта
Траянцаў прыгняла зусім.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

141 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Удачай Турн падвесяліўся
І смерцю сэрца весяліў,
Як дзік шалёны, скрозь насіўся
І ўсіх бязлітасна касіў.
Пасек на часткі Філарыса,
Яешню ён зрабіў з Галіса,
Крыфею галаву адцяў,
Так ён Траянцам даўся ў знакі,
Што ўсе задзіры, забіякі
Ад Турна хто куды ўцякаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

142 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянцы, што рабіць, не знаюць,
Свае збіраюць лахманы,
Даць драла як хутчэй жадаюць
Ад Турна з крэпасці яны.
Ды Генеральны іх абозны,
Начальнік над усімі грозны,
Перасцярог іх ад нягод:
«Куды? Хіба ўпякаць не сорам
Траянцам? З ганьбай гэткай, з горам
Ніколі наш не знаўся род!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

143 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адзін галаварэз лютуе,
А вас тут колькі соцень рук;
Сябе ў сялібе нашай чуе
Гаспадаром Ратульскі псюк!
Што скажа свет пра люд Энееў?
Хіба мы не смялей яўрэяў
І не адважней цыганоў?
А як Эней нас прывітае?
А ён жа нас за ўнукаў мае,
Славутых некалі дзядоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

144 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вы храбра Турна абкружыце,
Памерці можна толькі раз;
Вы гуртам на яго напрыце,
Загінуць мусіць ён ад вас».
Агу! Ужо Траянцаў сіла
Пагрозна Турна абступіла;
Пан Турн не на такіх напаў!
Выкручваўся і адбіваўся,
А як да Цібра пан дабраўся,
То ў хвалі скок, — пусціўся ўплаў.

Переклад білоруською/беларускі.
Частина V.

Текст поеми з ілюстраціями.

    

Частина шоста

Частина I   ♦   Частина II   ♦   Частина III   ♦   Частина IV   ♦   Частина V   ♦   Частина VI

    

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зевес маргнуў, як трус вусамі,
Закалаціўся ад грымот
Алімп, як лісцік пад вятрамі,
І нарабіў багам турбот.
Яны спяшаліся — хто босы,
Хто голы, хто проставалосы
У Алімпійскі карвасар,
На іх Юпітэр раззлаваны
Крычаў, нібыта апантаны,
Як на хартоў панурых псяр:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Ці не даволі ў сценах родных
Сарамаціць Алімп багам?
Цкаваць смяротнымі смяротных
І між сабой сварыцца вам?
Бо нелад ваш багоў не варты;
З вас кожны, як суцяга ўпарты,
Вы рады мардаваць людзей;
Я ўсіх вас з неба паспіхаю
І гэткай карай пакараю,
Што пасвіць будзеце свіней.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А вам, багіні-шалахвосткі,
Бярозавае кашы дам,
Так супакою нораў порсткі,
Што доўга будзе вам няўцям.
Вы на смяротных вельмі ласы,
Як грэк на простыя кілбасы,
Людское ліха ўсё праз вас.
Ад вашых зводняў, ад кахання
Няма Зевесу ўшанавання;
Я кіну вас, як муху ў квас,

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Альбо аддам вас на работу,
Альбо замкну ў вар'яцкі дом,
Там хутка выб'юць з вас ахвоту
Сярод людзей рабіць садом.
Альбо і гэтак пакараю:
Вас адашлюць, як загадаю,
Да Запарожскай Сечы ўсіх;
Там на падман ваш не зважаюць,
Там на тытунь жанок мяняюць,
Днём п'юць, а ноччу крадуць іх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не вы маіх людзей стварылі,
Бо не стварыць вам і чарвей;
Навошта ж вы іх пасварылі?
Навошта вам чапаць людзей?..
Бажуся галавой сівою
І Гебінай спадніцай тою:
Чыноў пазбаўлю я багоў,
Што ў гэтую вайну ўплятуцца,
Няхай Эней і Турн скубуцца,
З вас хопіць і сваіх чубоў».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

6 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера выпхнулася смела,
Бо ўсё з ваеннымі жыла,
З паходнай кухні мяса ела,
Пунш з імі па шынках піла;
Часценька на саломе спала,
У шэрым шынялі гуляла,
Услед плялася за вазком;
Гарэлку з перцам прадавала,
У полі ноччу замярзала,
Ад спёкі прападала днём.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

7 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Навыцяжку перад Зевесам
Венера, як драгун, стаіць,
На бацьку вокам не гарэзным,
А заклапочаным глядзіць:
«Табе, о бацька родны, чутны
Малітвы ўсе, цябе, магутны,
Не можа ашукаць ніхто;
Зямлю ты вокам аглядаеш,
Другім за намі назіраеш,
Ты знаеш, як, і дзе, і што.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

8 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ты ведаеш, чаму Траянцаў
Дазволіў Грэкам разграміць;
Энея з ротай галадранцаў
Загадваў лёсу не тапіць;
Ты ведаеш — у чым прычына
Яго візіту да Лапіна,
Чаму абраў ён гэты кут?
Што загадзя ты накануеш,
Таго ніколі не касуеш;
Адкуль жа Турн узяўся тут?

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

9 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А што за цаца Турн заўзяты,
Што не зважае на цябе?
Табой Фрыгійцы не пракляты,
Чаму ж іх кожны чорт скубе?
Твае выконваліся б словы,
Каб не нацкоўваў шматгаловы
Алімп раз'юшаных людзей.
Што значаць ім твае загады?
Дапамагаць Ратульцам рады,
Бо, бач, Венеры сын — Эней.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянцаў горкіх і Энея
Хто толькі ліхам не пужаў;
Цярпелі горш за Праметэя,
Які агню для люлькі ўкраў.
Эол здзяйсняў сваю пагрозу,
Нептун даваў такога чосу,
Што ледзь прыгналі караблі.
А іншыя?.. Ды ты, ласкавы,
Лепш за мяне іх знаеш справы, —
Энея з'елі б, каб маглі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зевес! О бацька Алімпійскі!
Ты чуеш плач дачкі сваёй;
Ратуй няшчасны люд Фрыгійскі,
Народ, што створаны табой.
Як ты каго караць жадаеш,
Карай мяне! Я маці. Знаеш -
Я ўсё сцярплю дзеля дзяцей!
Уцешыш, бацька мой, я веру,
Ты мнагагрэшную Венеру:
Каб жыў Іул, каб жыў Эней!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Маўчаць! Брыдота, балбатуха! —
Юнона не шкадуе слоў. —
Блудніца, яшчарка, брахуха!
Як дам — каўпак зляціць далоў!
Як ты пасмела — ці не досыць? —
Зевесу на мяне даносіць,
Каб паміж намі быў разлад.
Ты за каго мяне прымаеш?
Хіба ты, сучка, знаць не знаеш,
Што мне Зевес і муж і брат?

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

13 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Табе ж, Зевес, хіба не сорам,
Што погань гєта лезе зноў
Да бога са сваім дакорам,
Шальмуе словамі багоў?
Які ты завадатай свету,
Калі не можаш поскудзь гэту
Апошнюю спыніць у час...
Ява ні ў чым не знае меры,
Ліхая зводніца з Цытэры,
Яна табе мілей за нас.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А з Марсам ці даўно застаўшы,
Вулкан падрэзаў ёй падол
І, розгамі адлупцаваўшы,
Як сучку, прывязаў за кол.
Як быццам ты таго не знаеш
І за сумленную прымаеш
Яе, і ўсё зрабіць ёй рад.
Яна і Трою разбурыла,
Яна Дзідону загубіла;
Ды ўсё ў яе ідзе на лад.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Куды б яна ні завітала,
Там пустазелле скрозь расло;
Зямля б ад шчасця забуяла,
Каб гэтае звялося зло!
А праз каго Латынь паўстала,
І на Траянцаў нападала,
І іх знішчала караблі?
Каб век лічыла не злічыла
Няшчасцяў тых, што нарабіла
Яна на небе і зямлі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

16 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цяпер жа на мяне ківае,
І ўсім нам не дае жыцця;
Зевеса на свой бок схіляе,
Нібы бязгрэшнае дзіця.
Нібы яна нявіннасць тая,
Сусанна — пані хутарская,
Што ў дзеўках пражыла ўвесь век.
Дарэмна маеш ты надзею —
Я пакажу твайму Энею...
Багіня я! — ён чалавек».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Венера крыўды не сцярпела,
Юнону стала абражаць;
Між імі сварка закіпела,
Гатовы бойку пачынаць.
Багіні ў гневе тыя ж бабы,
На розум, як гавораць, слабы,
Са злосці часам і брахнуць,
І, як гандляркі, гарлапаняць,
Адна другую бэсцяць, ганяць,
Дзядоў і прадзедаў клянуць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Гэй, годзе, чортавы сарокі! —
Юпітэр грозна закрычаў. —
Абедзвюм вам наб'ю я шчокі;
Каб вас, гандлярак, чорт узяў!
Не буду вас караць грамамі,
Паб'ю вам пяты цыбукамі,
Алімп застаўлю падмятаць;
Я вас уціхамірыць мушу
І жыць сумленна вас прымушу,
Мае загады паважаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

19 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Я і Юнону і Венеру
Прымушу слухацца мяне.
Хто яўкне — морду размажджэру,
Нікога кара не міне!
Вайна Лацінцаў і Траянцаў
І ўсякіх Турнавых паганцаў,
Багі, хай не турбуе вас:
Вы біцца ім не замінайце,
Князькам іх не дапамагайце,
Хай упраўляюцца без нас».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Замоўк Зевес, даў знак брывамі,
Багі ўсе хто куды пайшлі.
І мы нябёсаў справы з вамі
Пакінем дзеля спраў зямлі,
Зірнём са шведскае магілы,
Каб станаў двух узважыць сілы,
Праўдзіва бітву апісаць;
Купіў бы музе я ласунак,
Каб правільны дала кірунак
І рыфмы памагла дастаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

21 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гарэлкай Турн пасля купання
Як след сябе падмацаваў;
З шатра паехаў на змаганне,
Ваўком на крэпасць паглядаў.
Трубіць у рог! — ізноў трывога!
Адзін пераганяў другога;
Прыскорваў бой вялікі ўсіх!
Траянцы крэпасць баранілі,
Ратульцы храбрых не скарылі,
Ноч развяла насілу іх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

22 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней да месца набліжаўся,
Якое вораг аблажыў;
З Палантам плыў і частаваўся,
І ўсю старэйшыну паіў.
Хваліўся ў чоўне перад імі,
Як смела ваяваў з усімі,
Хто ні трапляўся — бог, не бог.
Палант і сам — пасведчыць неба —
Брахун, манюка быў што трэба,
Спаборнічаць з Энеем мог.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

23 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А ну, Парнаская царыца,
Дзяўчына-муза без зубоў,
Хутчэй адкашляйся, сястрыца,
І да мяне хіліся зноў!
Кажы: якія там салдаты
Энея слугамі наняты
Супроць Ратульцаў ваяваць.
Ты, чуў, пісьменная даволі,
Вучылася ў Палтаўскай школе,
Імёны мусіш памятаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чытайце ж, што мармыча муза:
Што там з Энеем плыў Масык,
Гультай, таўстун, як бочка — пуза,
Упарты, дужы, быццам бык.
З сабою вёз на чоўнах новых
Цігрэнка сто кручкоў судовых,
Ён сам — са Стэхіўкі шынкар.
За ім плылі дубы Аванта,
Што быў страшнейшы ад сержанта —
Не пападайся пад удар.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А потым плыў байдак Астура,
Што ў вінакурні лежнем быў:
На ім, як плашч, свіная шкура,
Якую ён заўжды насіў.
А ўслед на барцы, як на крызе,
Азілас плыў — сваяк дзячысе, —
Нядаўна ў бедняках хадзіў.
Але фартуна, бач, сляпая,
Яго на пана вылучае.
Нямала ў свеце дзіўных дзіў!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хто ў пазалочаным дубочку,
Пад зорачак начным святлом,
Сядзеў, расхрыстаўшы сарочку,
Дыміў турэцкім цыбуком?
То Цынарыс, цэхмайстр карцёжны,
А з ім народ яго бязбожны —
Карцёжнай справы мастакі;
Калі не здасца Турн упарты,
Дык ашукаюць так у карты,
Што трапіць пан у жабракі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А што за постаць дабрадзея
Ў брылі і з кніжкай у руках, —
Усім якуюсь ахінею
Нясе ён аб сваіх правах?
То постаць мудрага юрыста,
Ён мае чын канцылярыста,
Сам з Глухава — пан Купавон.
Каб на вайне чым пажывіцца,
Да значкавога даслужыцца,
Ён і ўступіў у легіён.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

28 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А хто бяззубы, гаманлівы,
Сухі, кашчавы, як шкілет,
І лысы, і брахун сварлівы?
То пан з пярэхрыстаў, Аўлет.
Нядаўна на другой жаніўся,
Ды, бач, у шлюбе памыліўся,
З агню ды ў полымя папаў;
Каб як ад жонкі адвязацца,
У войска мусіў запісацца,
На цэлы год салдатам стаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яшчэ былі ў абозе людзі,
Усё найболей з галыцьбы;
Нястачы ў гэтакіх не будзе,
Хоць за дзень згіне тры капы.
А колькі ўсіх? — таго не знаю,
Хоць муза я — не адгадаю,
На пальцах я не варажу.
Дальбог! Падлікі весці ў школе
Я не вучылася ніколі.
Што бачыла, аб тым кажу.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Стажараў знак высока ўзняўся,
Перакуліўся ў небе Воз,
Хто спаць пад буркаю ўкладаўся,
Хто вартавую службу нёс.
Адны анучы паласкалі,
Другія ціха размаўлялі,
Хто вошы біў каля газніц.
Старэйшыя адбалявалі,
Цяпер курылі, спачывалі,
Ляжалі бокам, наўзніч, ніц.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней адзін не распранаўся,
Эней адзін за ўсіх не спаў:
Хадзіў ён, з думкамі збіраўся
(Бо сам за ўсіх адказ трымаў),
Ён думаў, як свой край пашырыць,
Пара Лаціна уціхамірыць,
Як знішчыць люты Турнаў зброд.
Так, будучым заняты лёсам,
Нарэшце ён пад самым носам
Заўважыў нейкі карагод.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не рыбы гэта і не ракі,
А так, нібы дзяўчат гурты;
І боўталіся, як сабакі,
І мяўкалі, нібы каты.
Эней спужаўся, адступае,
«Хай уваскрэсне» ўслых чытае,
Ды тым бядзе не дапамог.
Яго дзівос гуллівых зграя
За крыссе з рогатам хапае;
Эней аж на памост прылёг.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

33 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тады адна з іх, сакатуха,
У лодку скочыла блыхой
І да Энеевага вуха
Прыпала гадзінай ліхой.
«Знаёмы мы даўно з табою!
Хіба не помніш, як вадою
Вазілі мы Траянскі род?
Мы з Ідскае гары расліны,
Дубы, і сосны, і яліны,
З якіх быў зроблены твой флот.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

34 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Турн на Траянцаў угнявіўся
І ўсіх нас нішчыў і паліў,
Але Юпітэр заступіўся
І нас русалкамі зрабіў.
Была смяротная часіна
Для воінаў тваіх, для сына
Твайго — ледзь не загінуў сын.
Плыві сваім на дапамогу,
Зняць можаш з гарадка аблогу
І знішчыць Турна ты адзін».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

35 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сказаўшы так, за нос шчыпала,
Каб падбадзёрыўся Эней;
Хвастом сяброўкам знак давала,
І паімчаўся флот хутчэй.
Русалкі ззаду чоўны гналі,
Найлепшым шляхам кіравалі.
І вось на досвітку свой кут
Эней убачыў у аблозе;
Крычаў у гневе і ў трывозе,
Што люты Турн загіне тут.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

36 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І, закасаўшы сам штаніну,
Па пояс скочыў у ваду
І маці ў гэтую хвіліну
Прасіў, каб адвяла бяду,
Сабе пад нос маліўся богу...
Палант Энею ў дапамогу
Вёў з чоўнаў войска за сабой.
«А ну! — крычаў Эней. — За мною!
Папром на ворага сцяною
І знішчым дружнай грамадой!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

37 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянцы бачаць, што атрады
Іх князь да крэпасці вядзе,
У бой рванулі, як вар'яты,
Зямля ад тупатні гудзе.
Траянцы літасці не знаюць,
Як мух, Ратульцаў забіваюць,
Сам Турн стрымаць не можа іх;
Ён наваколле аглядае,
Энея з войскам заўважае
І падбадзёрвае сваіх:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

38 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Не паддавайцеся, рабяты!
Рашучы надыходзіць час!
Бацькоў ратуйце, жонак, хаты,
Усё, што дорага для вас!
Ні пядзі не здаваць без бою,
Іх тло мы зааром зямлёю,
Альбо... але мы знішчым іх!
За мной, наперад! З намі неба!
Траянцы ў паніцы! Не трэба
Нам шкадаваць касцей чужых».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Турн бачыць непаладкі ў флоце,
Туды ўсю моц накіраваў;
Круціўся чортам у балоце
І ўсіх пажывай спакушаў.
Ратульцаў выставіўшы лаву,
Адборных малайцоў на славу,
Пусціўся конна наўзавад.
Крычыць, і рубіць, і лютуе,
Нібы не б'ецца, а жартуе,
Бо вёрткі быў і дужы, гад.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

40 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Але ў вайне Эней не промах,
Даўно меў славу змагара;
Не раз у бойках быў вядомых,
Мядзведзя ведаў і тхара.
Малое хукае на жыжку;
Эней жа дзядзька іншы крышку,
Ён бачыў розных мастакоў.
На Турна коса паглядае
І на Ратульцаў наступае,
Ім рэбры палічыць гатоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

41 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фарона першага пагладзіў
Па карку вострым палашом,
Аж той запал ваяцкі страціў,
Перакуліўся ўгору дном.
Ліхаса так за грудзі сціснуў,
Што той зваліўся і не піснуў;
За ім без галавы Кісей,
Як мех са збожжам, паваліўся,
І Фар на тое ж нахапіўся,
Расплюшчыў і яго Эней.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

42 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней на славу гаспадарыў
І ўсіх сустрэчных трыбушыў:;
Рабіў ён з ворагаў пачвараў,
Нявечыў, забіваў, душыў.
Палант крычаў на полі бітвы
Так, як яўрэі ў час малітвы,
Так, як нявопытны баец;
Па фронту лётаў, турбаваўся,
Круціўся, ад мяча ўхіляўся,
Натурыўся, як жарабец.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

43 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У ім Ратулец Даг крывавы
Пазнаў адразу навічка,
І зажадала лёгкай славы
Яго драпежная рука.
Ды наш Аркадзец ухіліўся,
З жыццём Ратулец разлічыўся,
Аркадцаў закіпела кроў!
Адзін другога абганяюць,
Ратульцаў нішчачы, жадаюць
Паланту выказаць любоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

44 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Палант Эвандравіч наскокам
Усіх знішчаў — ударыў ён
Гібсона ў скронь над правым вокам,
З таго і дух, як кажуць, вон.
А ўслед за ім такая ж кара
І лютага спасцігла Лара.
Вось Рэцій дрогамі грыміць!
Яго Палант сцягнуў за ногі,
Ударыў, як пузыр, аб дрогі,
Аж пыл ва ўсе канпы ляціць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

45 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вось! вось! шалее, чортам чмыша!
Агамемноненка Галес,
Зямлю, як бура, ён калыша,
Нібыта ў гневе сам Зевес;
На ўсіх сваю спрабуе сілу,
Фарэнта звёў ён у магілу,
Ладону заказаў труну,
Як муху, сплюшчыў Дэматока,
Крычыць: «Паланта-абібока,
Нібы галушку, праглыну».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

46 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Палант, хлапчына-малайчына,
Трымаецца, як моцны дуб,
Чакае, што там за дубіна
Яму намяць жадае чуб.
Як дачакаўся, дык з разгону
Галесу даў такога звону,
Што той аж на карачкі стаў.
Палант, у рукі ўзяўшы плётку,
Галесу наступіў на глотку
І ўшчэнт яго спаласаваў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

47 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пасля Авента, пхнуўшы ззаду,
Паставіў ракам напаказ;
А ўслед за ім такога ж чаду
Нюхнуў юнак адважны Клаўз.
Хто нетутэйшы, тым табакі
Даваў Палант і ўсе ваякі,
Што з ім з Аркадзіі прыйшлі.
Убачыў Турн у тым знявагу,
Што тут не мёд даюць, а брагу
І косы на траву найшлі.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Нібы вар'ятам Турн зрабіўся,
Роў, як паранены кабан,
Галёкаў, на кані круціўся;
Што там супроць яго Палкан!
Шлях да Паланта Турн прастуе,
Скрыгоча сківіцай, лютуе,
Гатоў ён зжэрці юнака.
Ужо шабэлькаю махае,
Паланта хітрасцю жадае
Злавіць, як ловіць кот шпака.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Палант, як ад харта куніца,
Вільнуў і разануў мячом
З абедзвюх рук па паясніцы,
Аж Турн перасмыкнуў плячом;
Яму не даўшы схамянуцца,
Ні галавою павярнуцца,
Яшчэ раз рубануў праз лоб.
Ды Турн, спакойны, не скрывіўся,
Бо ён кальчугаю абшыўся
Увесь, як шкарлупою боб.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

50 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Князь Турн, Паланта падпусціўшы,
Мячом што сілы меў махнуў;
Рукой за кучары схапіўшы,
З каня яго на дол сцягнуў;
Крыніцай з раны кроў лілася,
На вуснах згусткам запяклася,
Так галавы ён не знасіў;
Травой, у часе сенакосу,
Завяў Палант, па волі лёсу,
Нядоўгім век ягоны быў!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

51 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пад Турна злоснаю пятою
Ляжаў Палант забіты наш,
З яго нахабнаю рукою
Турн залаты зняў патранташ;
Сам потым на каня ўсхапіўся,
Над мёртвым панічом глуміўся
І Аркадзянам так сказаў:
«Аркадцы! Рыцара вазьміце,
Мой дар Эвандру аднясіце,
Які ў Энееў гурт прыстаў».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Убачыўшы такую страту,
Аркадцы галас узнялі,
І прысягалі на адплату
Хоць бы ўсе трупамі ляглі.
На шчыт Паланта палажылі,
Казацкай буркаю накрылі,
Панеслі з поля бою ў стан.
Над князем маладым рыдалі,
Забойцу Турна пракліналі,
Ды дзе ж Траянскі наш султан?

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ды што за гул і гоман чую?
Што за гармідар бачу я?
Хто так трасе зямлю сырую?
Дол скаланула моц чыя?
Як замятае смерч дарогі,
Як рэкі рвуць свае парогі,
На волю мкнуцца і грымяць;
Так за Паланта смерць імкнецца
Эней адпомсціць, бурай рвецца,
Ажно ўсе жылы ў ім дрыжаць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

54 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Да лесу! Турнавы ваякі,
Вам поля болей не таптаць!
Вам дасць Эней такой табакі,
Што будзеце за Сціксам чхаць.
Эней, мінаючы загоны,
Крычаў, скакаў, як вол шалёны,
І супраціўнікаў таптаў:
Махне мячом — і іх дзесяткі
Ляжаць, павыстаўляўшы пяткі;
Так ён ад злосці ўсіх знішчаў!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

55 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У гневе наляцеў на Мага,
Нібы на куранё тхарок;
Міг — і загіне, бедалага,
І галава адскоча ўбок;
У вочы смерці Маг баяўся
Глядзець, ён каля ног валяўся,
Маліў яго ў палон узяць,
Эней, кап'ём наскрозь прабіўшы
І да зямлі яго прышыўшы,
Другіх пусціўся даганяць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ён на бягу злавіў за расу
Папа з Ратульскага палка,
Дух выпусціў з яго адразу
І раздавіў, як шчанюка.
Адным ударам знішчыў Нума,
Забіў Сэрэста, яго кума,
Тарквіту галаву адцяў;
Камэрта ён ссадзіў з канякі,
У пекла адаслаў па ракі
Ансула, Луку распластаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі ваяцкага напору
Не вытрымаў варожы стан,
Калі калечыў без разбору
Усіх Траянскі наш султан —
На таратайцы, з громам, з гулам,
З'явіліся Лігар з Лукулам
Энея коламі стаптаць.
Братоў тых, што імчалі конна,
Спыніла смерць і да Плутона
Паслала душы пагуляць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

58 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней вось гэтак распраўляўся
З варожай нечысцю ліхой;
Гнаў прэч яе і набліжаўся
Ужо да крэпасці сваёй.
Траянцы вылазку зрабілі,
Ад сцен Лацінцаў пратурылі,
Эней сустрэў сваіх байцоў.
Віталіся і абдымалі,
Распытваліся, цалавалі,
А хто і выпіць быў гатоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

59 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Іул, як камендант, грунтоўны
Энею рапарт аддаваў,
Як войска кіраўнік галоўны,
Пра ўсё дакладна расказаў.
Эней Іула выхваляе,
Да сэрца шчыра прытуляе,
Цалуецца сардэчна з ім.
За сына радасна Энею,
Бо і апору і надзею
У сыне ён адчуў сваім.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Юпітэр у той час, падпіўшы,
Не выпускаў Юнону з рук
І, морду на плячо схіліўшы,
Лез цалавацца, як блазнюк;
Каб лепей дагадзіць каханцы,
Сказаў: «Ты бачыш, як Траянцы
Бягуць ад Турна хто куды,
Венера пас перад табою:
Свет захапляецца красою
Тваёй жаночай, як заўжды.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

61 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мой несмяротны лёс гаруе,
Пяшчот жадаючы тваіх;
Цябе Алімп і свет шануе,
Ты гаспадыня мар маіх.
Чакае свет твайго наказу,
Скажы — я ўсё зраблю адразу
За любых пацалункаў смак...»
Сказаўшы, сціснуў так Юнону —
Што ледзь не скінулася з трону,
А бог Зевес набіў гузак.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

62 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Але любошчаў ад Юноны
Жаданых не дамогся бог,
Бо нораў ведала ягоны:
Зманіць і ашукаць ён мог.
Пачуў Зевес такія словы:
«Твае мядовыя прамовы
Я чула, Езуіт стары!
Ты ўжо даўно мяне не любіш,
А толькі, выпіўшы, галубіш,
Адсунься прэч і не юры.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

63 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чаго перада мной хітруеш,
Я не дзяўчынка ў дваццаць лет,
І круціш-муціш і мудруеш,
Каб толькі замарочыць свет.
Усё хай будзе па-былому;
Дай толькі Турну дарагому
Хоць крышку на зямлі пажыць,
Каб мог да бацькі ён дабрацца,
З ім перад смерцю развітацца,
А больш — не буду я прасіць».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

64 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сказаўшы, глянула ласкава,
Зевеса гэтак абняла
І пацягнулася так млява,
Што свет заслала ім імгла.
Размяк Зевес, нібы ад пары,
Гарэлкі выжлукціў тры чары,
На ўсё дазвол Юноне даў.
З ім у ката яна гуляла,
А ў мышкі так заказытала,
Што аж Юпітэр задрамаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

65 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Юпітэр, уладар прыроды,
І ўсе яго багі-паны
Хадзілі голыя заўсёды,
Без сораму, як цыганы.
Юнона, з неба даўшы драла,
Касцюм хлапечы апранала,
Яна ўжо з выгляду — юнак;
Пры дапамозе Асмадэя
Ператварылася ў Энея
І шусь да Турна напрасцяк.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

66 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пан Турн тады якраз злаваўся
На ўсіх, нікога не прымаў —
З Энеем ён не расквітаўся,
Траянцаў не абрабаваў.
Як здань у выглядзе Энея,
У світцы беднага Сіхея,
Прыйшла, каб Турна задзіраць:
«Гэй, рыцар, ліхадзей нікчэмны,
Выходзь, мізэрны, пад'ярэмны,
Сто бед ліхіх пакаштаваць».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

67 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перад сабою заўважае
Турн раптам ворага свайго,
Што непачціва выклікае,
Як баязліўца, ў бой яго.
Ад злосці ўвесь закалаціўся,
Халодным потам Турн абліўся,
Ад гневу сумна застагнаў.
Напёр на здань — яна віляе,
Эней ад ворага ўцякае!
Турн даганяць яго пачаў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

68 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Той не ўцячэ, Турн не дагоніць,
Вось-вось ужо злавіць гатоў,
Мячом па конскіх рэбрах звоніць,
Ды не! Знікае здань ізноў.
«Ты не ўцячэш, як ні круціся, —
Крычыць ён, — гэта не з Лавісяй
У лялькі панічу гуляць:
Цябе я хутка павянчаю
І груганоў пацешу зграю,
Калі пачнуць твой труп дзяўбаць».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

69 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Энея здань далей знікала,
Да мора кіравала шлях
І на байдак яна ўцякала
(Каб паказаць вялікі страх),
Каб спрат знайсці сабе жаданы,
І ўслед за ёю, ашуканы,
Скакаў, як звер, і Турн туды;
Каб там з Энея паглуміцца
Мог Турн, крыві яго напіцца,
То быў бы рыцар хоць куды!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

70 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У той жа міг заварушыўся
Байдак, ад берага адплыў,
А Турн скрозь лётаў і храбрыўся,
Што ў сеці ворага злавіў.
Такую вось адліўшы кулю,
Ператварылася ў зязюлю
Юнона мараку наўздзіў.
Турн, поўны роспачы і гора,
Байдак свой бачыць сярод мора,
Які да бацькі ў госці плыў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

71 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Юнона з Турна жарт чыніла,
Але Эней не знаў аб тым;
Бо на яго туман пусціла,
І князь не бачны быў зусім;
І сам не бачыў ён нікога,
А як стаў бачыць, дык такога
Кіраўнікам варожым даў
Эней мячом славутым чосу:
Лаўзе, Парфену, Пальму, Орсу;
Знішчаў усіх, хто ні трапляў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

72 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мізэнцій, правадыр вайсковы,
Тырэнскай раці кіраўнік,
Энея зваў на бой суровы,
Узняўшы несусветны крык.
«Выходзь, — крычаў, — скручу я рогі
Табе адзін, без дапамогі,
Што трэба хлопцы — ты і я:
А ну! А ну!» — і ў час сутычкі
Мізэнцій, як камар ад пстрычкі,
Зляцеў з гарачага каня.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

73 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней, што не любіў пыхлівых,
Ў Мізэнція ўсадзіў палаш:
Дух выскачыў са слоў крыклівых,
Пайшоў да д'яблаў на шабаш.
Эней быў перамозе рады,
І частаваў свае атрады,
І сам пад мухаю хадзіў.
Багам прыносілі ахвяры,
Агні шугалі аж да хмары,
Траянскі стан гуляў і піў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

74 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ужо світальная заранка
Была на небе, як пятак
Альбо кружочак абаранка,
І неба расцвіло, як мак.
Эней байцоў сваіх склікае
І ім з тугою абвяшчае,
Што трэба мёртвых пахаваць;
Каб зараз жа ўзяліся дружна,
Сям'ёй братэрскай, аднадушна
Забітых з поля прыбіраць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

75 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пасля Мізэнція даспехі
На пень высокі ён напяў,
І гэтае не для пацехі
Рабіў, а Марсу дагаджаў.
Кальчугу, шчыт і меч булатны;
На дрэўку сцяг і панцыр знатны —
І пень як рыцар выглядаў.
Тады да войска ён звярнуўся,
Раз кашлянуў і раз смаркнуўся,
І слова гэткае сказаў:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

76 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Казацтва! Рыцарства святое!
Траянцы! Слухайце мяне:
Нам гэта пудзіла лясное
Лацінцаў горад адамкне.
Але раней, чым іх мы здужым,
Забітым воінам паслужым,
Дадзім іх душам супакой;
Імёны рыцараў уславім,
Паланта ў родны дом адправім,
Ён тут загінуў, як герой».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

77 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пайшоў ён потым да каморы,
Дзе труп царэвіча ляжаў,
З яго аркадскі Падкаморый
Галінкай чорных мух зганяў.
Над ім у горкія хвіліны
Няўцешна плакалі жанчыны,
Эней зарумзаў басам сам.
«Ты быў, — сказаў ён, — майстар бою!
Мы больш не ўбачымся з табою.
Так зажадалася багам!»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

78 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зрабіць насілкі з вербалозу
Сказаў, з чароту — балдахін,
І каб у ім, ахвяра лёсу,
З'явіўся ён, Эвандра сын,
Палант, вяльможная персона,
У царства вечнае Плутона,
Адзеты так — не як вахлак
Жанкі яго абмылі пела,
Ва ўбранне новае адзелі,
Запхнулі за шчаку пятак.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

79 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі ўжо ўсё было гатова,
Філосаф нейкі стаў на троп,
Хацеў сказаць над мёртвым слова,
Ды збіўся і пачухаў лоб;
Прамовіў: «Ён не варухнецца,
Не дыхае, заціхла сэрца,
Бо мёртвы ён! Гэй, гэй, амін!»
Народ ад слоў тых нечакана
Стаў слёзы ліць замілавана
І мармытаць: «Няшчасны сын».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

80 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пасля вакол яго кадзілі,
Пасля выносілі яго
На двор, пад балдахін лажылі.
Як сябра лепшага свайго
Накрыў Паланта перад брамай,
Напэўна, коўдраю той самай,
Што ад Дзідоны ўзяў, Эней;
Героя ўскінулі на плечы,
А следам неслі зброю, рэчы
Аж у сталіцу Палантэй?.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

81 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як выбраліся на прасторы,
Выказваў свой апошні жаль
Эней наш: «У жыццёвым моры
Хто не загінуў сярод хваль?
Бывай, таварыш мой прыязны,
За гэты выгляд твой няшчасны,
Турн атрымае з барышом».
Пасля Паланту пакланіўся,
Пацалаваў і праслязіўся,
Дадому падыбаў пяшком.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

82 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ужо назад дамоў вярнуўся
Наш сумны рыцар, пан Эней,
Калі на ганку ён наткнуўся
Неспадзявана на гасцей:
То пасланцы цара Лаціна,
Паслы асэсарскага чына,
Адзін армейскі афіцэр,
Які па свеце валачыўся,
Фрэгійскай мове навучыўся,
Быў перакладчыкам цяпер.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

83 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гаспадара ў ягонай хаце
Пасол старэйшы прывітаў,
І ў нашым, значыць, перакладзе,
Энею вось што ён сказаў:
«Не вораг той, хто бездыханны,
Няшчасны і непахаваны
Ляжыць на полі без душы.
Дазволь з палёў, крывёй палітых,
Забраць і пахаваць забітых;
Сваю нам літасць пакажы».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

84 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эней, як пан дабру адданы,
Адказваў так паслам чужым:
«Лацінус рэкс неўтаймаваны,
А Турнус рэкс дурны зусім.
І кварэ ваяваць вам мекум?
Лацінус маю путо цэкум,
А вас, сеньёрас, за дурных;
Лацінусу рад пацем дарэ,
Пэрмітто мёртвых пахаварэ,
І корам крыўды на жывых.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

85 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адзін ёсць Турнус вораг мэус,
Сам, эрго, дэбэт ваяваць;
Жадае фата, ут Энеус
Вам будзе рэкс, Аматы зяць.
Прывесці каб ад фінэм бэлюм,
Мы зробім з Турнусом дуэлюм,
Нашто ўсім сангвіс праліваць?
Ці Турнус будзе, ці Энеус,
Нам скажа глядыўс, вэль дэус,
Лацінскім сцэпро кіраваць».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

86 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Паслы Лацінскія ўздыхнулі,
Прамова дух іх узняла;
Адзін на аднаго зірнулі,
Дрансэса смеласць узяла.
«О князь! — з паклонам ён схіліўся, —
Ты быць вялікім нарадзіўся!
Усё, што гаварыў нам ты,
Цару Лаціну перакажам
І шчыра мы яму дакажам,
Што з Турнам дружба — гук пусты».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

87 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І міравую заключылі
На тыдзень, два альбо і тры,
І дагаворам абвясцілі
Тым, каб Лацінскія майстры
Дапамаглі б майстрам-Траянцам,
Галечы гэтай, галадранцам,
Іх гарадок дабудаваць;
Дапамаглі б валіць яліны,
Дубы, і сосны, і асіны,
На кроквы дрэва падабраць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

88 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пасля пачаўся пір-гулянне,
Знайшлася чарка за сталом;
Абдымкі, смех, апавяданні
І частаванні тытунём.
Хто піў, хто працаваць стараўся,
А хто з забітымі важдаўся;
У лесе грукат, стукатня.
У часе той кароткай згоды
За дружнай працай два народы
Былі як блізкая радня.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

89 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цяпер бы апісаць мне трэба
Эвандра жаль, тугу і сум,
Яго малітвы ў адрас неба,
Хаўтурны лямант, плач і тлум.
Ды не! не кожны так змудруе,
Як сам Вергілій намалюе,
А я ж да жалю не мастак:
Я слёз і ляманту баюся
І сам ніколі не журуся;
Няхай ідзе сабе ўсё так.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

90 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі світальная заранка
На небе пачала міргаць,
Уся Траянская стаянка
Забітых бралася хаваць.
Эней з Трахонам раз'язджае,
Сваю дружыну падганяе,
Кладуць з нябожчыкаў кастры:
Саломай трупы ўсе ўкрываюць,
Смалой і дзёгцем абліваюць —
На кожны зруб разоў па тры.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

91 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пасля салому падпалілі,
І полымя шугаць пайшло,
І памяць вечную кадзілі —
Аж сумна слухаць спеў было.
Тут скварыліся косць і пела,
Тут галава чыясь смылела,
Тут нечы рэпаўся жывот:
Смурод і чад вакол стаялі,
Жрацы найбольш тут працавалі,
Ісконі бэ хапужны род.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

92 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таварыш, сябра, брат стрыечны,
Сын, маці, родны брат з сястрой,
На незабыўны век той вечны,
А хто і з марнасці пустой,
Шпурлялі дружна зброю, збрую,
Абутак, вопратку былую
У дыму і агню слупы;
Скарб баявы, байца пажыткі,
Мушкеты, стрэльбы, сёдлы, світкі
Шпурлялі, як на ток снапы.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

93 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не толькі ў полі так рабілі,
Лаўрэнт завалакла імгла;
Нямала трупаў там спалілі,
Людская грамада раўла.
Бацькі там Янку і Андрэйку
Аплаквалі, клялі зладзейку
Вайну ліхую і пара;
Дзяўчына слёзы пралівала,
Што без вянца ўдавою стала,
Што страціла гаспадара.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

94 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жанкі, — народ проставалосы,
Бядой уражаны народ, —
Стаялі, распусціўшы косы,
І галасілі на ўвесь рот.
Крыкліва мёртвых паміналі,
У грудзі білі і стагналі,
Цара клялі з апошніх слоў;
На Турна не хавалі злосці,
Які з-за ўласнае любосці
Народы загубіць гатоў.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

95 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дранеэс на Турна тут даносіць,
Што Турн усёй бядзе віной:
Эней з ім паядынку просіць,
Каб кончыць назаўжды з вайной.
Ды ў Турна быў кручок судовы,
Брахун і злодзей, што гатовы
Свайго князька абараняць:
Ды і Амаціныя цёткі
Усюды распускалі плёткі,
Каб Турна ў крыўду не даваць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

96 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вярнуў у гэтую хвіліну
Паслоў Лацінскіх Дзіямід,
Іх выгляд гаварыў Лаціну,
Што поспеху не меў візіт.
Лапін паслоў з іх старшыною
Сустрэў вяльможнай грамадою,
Патрабаваў таго абрад,
Перад паром паслы стаялі,
Што загадае ім, чакалі,
І гэткім быў яго загад:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

97 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Венул, — сказаў ён, — мне праўдзіва
Ты словы хана перадай,
Здаецца, быў ты не брахлівы,
Такім цябе наш помніць край».
«Я твой слуга і, знае кожны,
З усіх тут — самы невяльможны, —
Сказаў Венул, — мужык, не пан!
Мужыцкай праўдай вочы коляць,
А панскай праўдай свет няволяць.
Вось што сказаў Лаціну хан:

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

98 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Не з вашай мордай задзірацца
Супроць Энеевых ваяк,
А трэба вам было б дазнацца
Спачатку, што ён за казак!
Пад Трояй ён у знакі даўся,
Калі за сваякоў змагаўся
І нам усім даваў адпор.
Запомніўся і Дзіяміду,
Як на гару святую Іду
Ён на сабе Анхіза пёр.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

99 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

З ім ваяваць я вам не раю,
Здаецца нам святым Эней;
Лаціну аднаго жадаю,
Каб ён мірыўся з ім хутчэй.
Дзе сына знойдзеце такога,
Каб бацьку паважаў старога,
За лёс яго стаяў гарой?..
Не вораг я цара Лаціна,
Але супроць Анхіза сына
Я не хачу ісці вайной.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

100 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бывайце, родныя Лацінцы!
Паклон мой вашаму пару;
Назад вязіце ўсе гасцінцы,
Адпраўце іх гаспадару
Энею, каб канчаў з вайною».
Венул тут выпер лоб рукою,
Закончыўшы прамову, змоўк.
Яна збянтэжыла Лаціна,
Здалося, надышла часіна,
Што царскі страціць ён вянок.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

101 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ад гэтай думкі схамянуўся
Лацін, яна — што ў сэрца нож:
Цар зморшчыў лоб, як сыч надзьмуўся,
З тугою глянуў на вяльмож.
«Што мне, — спытаў, — адкажа світа?
Чакалі згоды Дзіяміда,
А ён і фігу вам пад нос:
З ім след было раней змаўляцца,
Як з пан Энеем распраўляцца,
Пакуль усіх ён не разнёс.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

102 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Як быць з Траянцамі, не знаю,
Цяпер вось і мяркую сам:
Зямлі кавалак лішні маю,
То ім з угоддзямі аддам.
Аддам ім нівы, сенакосы
І рыбныя на Цібры плёсы,
І будзе нам Эней сусед:
А не захоча ён застацца,
Па свеце пойдзе зноў бадзяцца,
Няхай — абы пазбегнуць бед.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

103 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А каб з Энеем быць сябрамі,
Пашлю паслоў дзесяткаў пяць
Я з падарункамі-дарамі,
Вось каб я мог прэзентаваць:
Павідла, сала, асятрыны,
І слуцкі пояс, і тканіны,
Прыдатнай на кафтан панам,
З Таржка саф'янавыя боты,
Сядло кравецкае работы.
Вось так! А як здаецца вам?»

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

104 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дрансэс быў дзядзька языкаты
І Турна вораг быў ліхі,
Вус гладзіў, чухаў нос кірпаты,
Цару адказ даваў такі:
«Ты цар магутны над усімі,
Мёд піць бы вуснамі тваімі!
Усе тут сэрцам за цябе;
Ды выказаць таго не ўмеюць,
Сядзяць, маўчаць, сапуць, пацеюць,
Мазгуюць нешта пра сябе.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

105 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Няхай жа Турн, пачвара тая,
Што гэту пачала вайну,
Што ўсімі намі пагарджае,
Падобная на сатану,
Што столькі гора нарабіла,
Што столькі люду загубіла,
А ў час ліхі ўцякла ад хмар!
Няхай жа Турн, што верхаводзіць,
Які за нос усіх нас водзіць,
З Энеем выйдзе — твар у твар.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

106 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хай назаўсёды нас пакіне,
Няхай царэўне дасць спакой,
Пяхай жыве ў сваёй хаціне,
А ў Лацію каб ні нагой.
А ты, Лацін найвыдатнейшы,
Прыбаў Энею дар смачнейшы:
Яму Лавінію аддай.
Ты гэтым мір нам падаруеш
І царства ад бяды ўратуеш:
Дачцэ ж з Энеем будзе рай.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

107 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цябе ж, пан Турн, прашу адно я:
Не спадзявайся на любоў
Лавініі, забудзь былое,
Не пралівай Лацінцаў кроў.
На паядынак выклікае
Эней цябе, нас не чапае,
Вось ты і пацягайся з ім!
Вось там і давядзі адвагу
І над Энеем перавагу
Не словам, а мячом сваім».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

108 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пан Турн ад слоў тых раззлаваўся,
Нібы тапелец, сіні стаў;
Дрыжалі губы, хваляваўся,
Аж зуб на зуб не патрапляў.
Сказаў: «Пракляты старычына!
Дык, значыць, гэта ты прычына
Яхідных каверз, пустабрэх!
Ты муціш, пудзіла старое,
Народ і пра мяне такое
Вярзеш, што проста слухаць грэх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

109 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Нібы адцяць намер я маю
Галоўку лысую тваю;
Ды згінь ты! — ганьбіць не жадаю
Я славу добрую сваю.
А ты, Лацін, пар літасцівы,
Калі такі стаў палахлівы,
Што страціць свой баішся трон?
Дык лезьце ж да Энея ракам
І поўзайце перад Траякам,
Пабачым, чым адплаціць ён.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

110 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі ж я міру перашкода,
Калі канец смяротны мой
Для вас пацеха і выгода, —
Дык знайце, не чужы душой
Для храбрасці ў ліхой бядзе я,
Я не спалохаўся Энея,
На бой з ім выйду — твар у твар!
Хай будзе ён самім Бавою,
Я адкажу ў часіну бою
Ударам на ягоны ўдар».

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

111 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калі ў кангрэсе бэсціў Турна
Дрансэс, у гэты час Эней
Траянцаў вёў, што праглі штурму,
Каб захапіць Лаўрэнт хутчэй.
Аб тым ганец данёс Лаціну,
І цар пусціў ад страху сліну,
Як гром раптоўны — навіна.
«Вось вам і мір», — сказаў Турн люты
І, каб не траціць ні мінуты,
Імчаў у войска — зноў вайна!

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

112 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зноў гоман, тлум, гармідар, ліха;
Народ заварушыўся зноў,
То ўсе крычаць, то шэпчуць ціха,
Хто лаяў, хто маліў багоў.
Зноў і вайна і разаніна,
Ізноў бяда гне ў сук Лаціна,
І шкадаваў ён, што не змог
Энея павянчаць з дачкою,
Цяпер бы з мірнаю душою
Цар брагу піў бы, еў пірог.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

113 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Узяўшы зброю баявую,
Турн, як галоўны атаман,
Дружыну падбіваў ліхую,
Каб трыбушыць Энееў стан.
Круціўся ён каля Камілы,
Як жарабец каля кабылы,
Царыцу меўся навучаць:
Куды ёй з войскам падавацца;
Дзе след Месапу размяшчацца,
Каб падтрымаць Камілы раць.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

114 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

З гары, што падпірала неба,
Напад ён мерыўся зрабіць
На стан варожы і, як трэба,
Усіх Фрыгійцаў абкружыць.
Эней жа выстраіў атрады
Для наступлення, для асады,
На вал павёў свае рады.
Ішлі атрады шчыльна, дружна,
Перамагчы ў змаганні мужна
Альбо загінуць назаўжды.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

115 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Траянцы моцна наступалі
І гналі ворагаў ліхіх,
Не раз Лацінцаў адціскалі
Яны да сценаў крапасных.
Тут і Траянцы, і Лацінцы,
І коннікі, і пехацінцы
Насмерць таўклі адны другіх;
Тут іх заўзяты люд чыноўны,
Як пеўні, біўся, злосці поўны,
Зубоў не шкадаваў сваіх.

    

Переклад білоруською/беларускі.
Частина VI.

Текст поеми з ілюстраціями.

116 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А як Арунт забіў Камілу,
Лацінцы ў роспачы тады
І дух свой страцілі і сілу,
І кінуліся хто куды.
Змяшаліся з уцекачамі
Траянцы, доўбнямі, мячамі
Давалі чосу спінам іх.
Вароты ў вежах замыкалі,
С