Издания "Энеиды" Ивана Котляревского

Видання "Енеїди" Івана Котляревського

 1. Енеїда. Видання 1798 року
  Котляревский И. Енеида на малороссійскій язык перелицїованная И. Котляревским. Часть І. С дозволенія Оанктпетербургской Цензуры. Иждивением М. Парпуры. В Санктпетербургѣ, 1798 года. [4], 32, 38, 72, 24 с.
 2. Енеїда. Видання 1808 року
  Котляревский И. Енеида на малороссійскій язык перелиціованная И. Котляревским. Изданіе второе. В Санктпетербургѣ, печатано в типогр. Ивана Глазунова 1808 года. [4], 148, 26 с.
 3. Енеїда. Видання 1809 року
  Котляревский И. Виргилієва Энеида на малороссійскій язык переложенная И. Котляревским, вновь исправленная и дополненная противу прежних изданій. Санктпетербург, в медицинской типогр., 1809 года. 29, 26, 48, 45, 20 с.
 4. Енеїда. Видання 1842 року
  Котляревский И. Виргиліева Энеида, на малороссійскій язык переложенная И. Котляревским. Харьков, В универс. типогр., 1842. 38, 42, 75, 71, 77, 90, 32 с.
 5. Енеїда. Видання 1922 року
  Котляревський І. Енеїда на українську мову перелицьована. З переднім словом та примітками. З ілюстраціями та заставками А. Штірен. Берлін, Вид-во Ольга Дьякова, 1922. 106 с. з іл.; 12 л. іл. 1 л. портр.
 6. Твори. Видання 1922 року
  Котляревський І. Твори. Т. 1—2. Берлін, Вид-во «Українське слово», 1922. (Бібліотека «Українського слова», ч. 8—9). Т. 1. Енеїда. Зі вступом і поясненнями. XV, 205 с; 1 л. портр. (... ч. 8).
 7. Енеїда. Видання 1947 року
  Котляревський І. Енеїда. Шкільна бібліотека ч. I. Міттенвальд. 1947.
 8. Енеїда. Видання 1948 року
  Котляревський І. Енеїда. Супер., заставки, кінцівки та кольорові ілюстрації І. С. Їжакевича та Ф. З. Коновалюка. К., Держлітвидав України, 1948. 153 с. з іл.; 9 л. іл.; 1 л. портр. (На відзнаку 150-ліття першого видання. 1798—1948). Тир. 10000.