Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Мазлах (Робсман), Сергей Михайлович

Мазлах (Робсман), Сергій Михайлович (1878, с. Іванівка Слов'яносербського повіту Катеринославської губ. — 28.05.1937, Москва) — політичний діяч, журналіст.

У 1904—1907 рр. перебував за кордоном, там одержав вищу освіту. В 1911—1917 рр. служив у Полтавській земській управі. Після Лютневої революції 1917 р. — активний діяч РСДРП(б). Ініціатор видання в Полтаві першої більшовицької газети "Молот" і її редактор. Член міської управи і виконкому Полтавської ради робітничих і солдатських депутатів. Після встановлення в Полтаві радянської влади — губернський комісар фінансових справ. У 1918 р., відступаючи перед німцями, виїхав до Саратова. Там на поч. 1919 р. разом із В. Шахраєм видав книгу "До хвилі. Що діється в Україні і з Україною", де висловив погляди, відмінні від позиції верхівки КП(б)У. За це був виключений з партії. Повернувшись до Полтави у 1919 р., був комісаром комунального господарства. Згодом перебував на керівній роботі в Донбасі, зокрема, очолював "Донбасторг". В 1922—1923 рр. працював в ЦК КП(б)У. В 1924 р. очолив ЦСУ України. Остання посада — начальник управління обліку і звітності Комітету заготівель при РНК СРСР. У 1937 р. заарештований за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі й розстріляний. Похований на Донському цвинтарі в Москві.

Джерело:

Білоусько О. А., Єрмак О. П., Ревегук В. Я. Новітня історія Полтавщини (І половина ХХ ст.). Стор.19

 

Мазлах (Робсман) Сергей Михайлович. Родился в Луганской области в 1878. В 1904-1907 гг. - в эмиграции, где получил высшее образование. В 1911-1917 служил в Полтавской земской управе. Активно участвовал в революционных событиях 1917 г. в Полтаве. Инициатор издания в Полтаве первой большевистской газеты "Молот". В 1919 г. вместе с Шахраем издали книгу "До хвилі", где говорили о самостоятельности Украины и критиковали национальную политику Ленина на Украине. После 1920 г. на руководящей работе в Полтаве, потом в Донбассе. В 1922-1923 гг. работал в ЦК КП(б)У. В 1923-1924 гг. возглавлял "Донбасторг", в 1924 г. возглавил ЦСУ Украины. Последняя должность - начальник управления Комитета заготовок при СНК СССР. В 1937 г. арестован по обвинению в украинском национализме и расстрелян.

Источник:

Коломеер Михаил Соломонович - "Люди земли Полтавской"

Ссылки на эту страницу


1 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
2 Журналисты
[Журналісти] - пункт меню
3 Личности - М
[Особистості - М] - пункт меню
4 Личности - Р
[Особистості - Р] - пункт меню
5 Люди земли Полтавской. Коломеер М. С.
Люди земли Полтавской. Коломеер М. С.
6 Очерки истории евреев Полтавщины
Очерки истории евреев Полтавщины
7 Политические и партийные деятели
[Політичні та партійні діячі] - пункт меню
8 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
9 Полтавские агрономические известия
Полтавские агрономические известия, орган Полтавской агрономической организации, издавался Полтавской губернской земской управой (1913—1916)
10 Полтавские воспоминания (1917—20 гг.)
Наталія Дорошенко. Полтавські спомини (1917—20 рр.) // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1933. Річник X. Львів. 1933. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 56-92.
11 Шахрай, Василий Матвеевич
[Шахрай, Василь Матвійович] (1888-1919), политический деятель, публицист, основоположник идеологии национального коммунизма

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654