Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Киевская старина

"Киевская старина" — щомісячний історико-етнографічний і белетристичний журнал, що виходив у 1882—1907 рр. в Києві (останній рік — українською мовою під назвою "Україна"). Заснований О. М. Лазаревським, В. Б. Антоновичем, Ф. Г. Лебединцевим на кошти цукрозаводчика В. Ф. Семиренка. У журналі публікувалися твори художньої літератури, фольклорні матеріали, праці з історії, археології й критичні статті. Тут систематично друкувалися твори І. П. Котляревського і Т. Г. Шевченка, документи, літописи, листи й спогади, бібліографія.

Серед них близько 500 матеріалів з історії Полтавщини. Зокрема: В. Антоновича ("Змійові вали в межах Київської землі", "Археологічні дослідження в басейні Сули"), Є. Акамова ("Полтава вісімдесят років назад"), М. Бакая ("Цікавий збірник документів про Гадяч"), В. Василенка ("Рештки братств і цехів на Полтавщині", "По Полтавщині, нові історико-статистичні матеріали", "У. Полтавської рукописної бібліотеки"), Г. ("Лубенський музей Є. М. Скаржинської"), П. Єфименка ("Братства і союзи убогих"), П. Китицина ("До питання про школи в Малоросії на початку 19 ст.", "Малоросійська губернія", "Полтавське дворянське ополчення 1812—1814 рр."), Коноського ("Із спогадів старого полтавця"), О. Л. ("Про тисячоріччя ювілею м. Переяслава"), О. Лазаревського ["Літописні замітки (1651—1749)", "До історії сіл і селян Лівобережної Малоросії", "По Полтавщині в 17 ст.", "Лубенщина і князі Вишневецькі", "До відомостей про малоросійську школу" "Поїздка в Полтаву", "До питання про літопис Граб'янки", "Історичний нарис місцевості, що складала Полтавський полк"], П. Л. ["Гадяцька полкова канцелярія 40-х років 18 ст., її склад і зміст", "До історії заснування семінарії в Переяславі", "Минуле Переяславського духовного училища (колишньої Переяславської семінарії)"]. В. М. ("Полтавські цехи в кінці 17 — і на початку 18 ст."), Л. Мацієвича ("До питання про походження назви ,,Полтава""), В. Милорадовича ("Весільні пісні в Лубенському повіті Полтавської губ.", "Робітничі пісні Лубенського повіту, зібрані в 1890—1893 рр.," "Просьба рекрута і рекрутські пісні в Лубенському полку Полтавської губ. ", "Лісна Лубенщина", "Народна медицина в Лубенському повіті Полтавської губернії", "Життя-буття лубенського селянина", "Середня Лубенщина"), В. Модзалевського ["Лук'ян Свічка в ролі викрадача церковних грошей у Пирятинській церкві (поч. 18 ст.)", "Зіньківський полковник Василь Шимон і його нащадки", "Договір парафіян с. Білоусівки (Пирятинський пов.) з священиком 1772 р.", "До характеристики відносин між ченцями Мгарського монастиря з лубенськими козаками в 1649—1661 рр.], І. Павловського ("Із минулого Полтавщини", "Переяслав, Кос-тянтиноград, Пирятин, Золотоноша, Хорол, Лохвиця, Зіньків, їх повіти сто років назад", "Малоросійське козацьке ополчення в 1812 р. за архівними даними", "До історії Полтавського ополчення 1812", "Походження школи в Старій Малоросії і причини їх знищення", "Полтава в 19 ст.", "До історії пошти в Малоросії", "Внески приказу громадського піклування на Полтавський інститут шляхетних дівчат", "Полтавський комітет про земські повинності"), А. Стороженка ["Михайлівська і Покровська церкви в м. Переяславі Полтавської губ. (до малюнка Шевченка)", "Де жили Переяславські торки", "Нариси Переяславщини"], М. Стороженка ["До історії вівчарства в Малоросії", "Вакуленко Семен, сотник пирятинський (1696— 1720)", "До історії роду Свічок"], К. Харлампович ("Боротьба шкільних впливів допетровської Русі") та ін.

Опубліковані матеріали до біографії діячів науки, літератури і культури О.М. Бодянського, Л.І. Боровиковського, Є.П. Гребінки, М.І. Гулака, Я. Драгоманова, Г. Кониського, О.С. Лашкевича, О.В. Марковича, О.О. Навроцького, М.І. Савича, Г.С. Сковороди, М.П. Старицького, О.П. Стороженка, П.П. Чубинського та багатьох інших. Окрему групу становлять публікації документів, спогадів, статистичних матеріалів, що стосуються Полтавщини ["Список населених місць Полтавської губернії", "Огляд сільського господарства Полтавської губернії за 1901 р.", "Відомості про стан сільського господарства у Полтавській губернії за 1902 р. (червень — серпень)", "Мазепи гетьмана листи до гадяцького полковника, писані під час зимівлі в Дубно у грудні 1705 р.", "До історії Гадяцького полку", "Голод на Полтавщині в 1833 і заходи, вжиті проти нього", "Річний прибуток переяславської ратуші й урядовців на поч. 18 ст.", "Про намісництва", "Уривки з літопису Мгарського монастиря (1682—1775) з передмовою О. М. Лазаревського", "По пирятинському повіту (дещо з попереднього життя лівобережного священства)", "Пирятинська міська "армата" в 1691 р."].

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 339-340

Ссылки на эту страницу


1 Автобиография
Автобіографія // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 7-9.
2 Академик Орест Иванович Левицкий
[Академік Орест Іванович Левицький († 9 травня (26 квітня) 1922 року) - Василенко М. П. // К. : Юридична думка. Т. 2 - 2006. - 560 с. Стор. 169-214.
3 Биляшивский, Николай Федотович
[Біляшівський, Микола Федотович] (1867-1926) – историк, музеевед, почетный член Полтавского Церковного историко-археологического комитета
4 Большой народный праздник в Полтаве
Велике народне сьвято в Полтаві // Газета "Буковина", Чернівці: чис. 92, 03.(16.).08.1903, стор. 3, чис. 93, 06.(19.).08.1903, стор. 3, чис. 97, 15.(28.).08.1903, стор. 3, чис. 99, 20.08.(02.09.).1903, стор. 3, чис. 104, 31.08.(13.09.).1903, стор. 2, чис. 106, 05.(18.).09.1903, стор. 1, чис. 107, 07.(20.).09.1903, стор. 2, чис. 109, 12.(25.).09.1903, стор. 1, чис. 110, 14.(27.).09.1903, стор. 2, чис. 110, 14.(27.).09.1903, стор. 3
5 Василенко, Николай Прокопьевич
[Василенко, Микола Прокопович] (1867—1935), украинский общественно-политический и государственный деятель, историк государства и права, академик УАН, действительный член НТШ
6 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
7 Воспоминания о моих встречах с украинскими деятелями старшего поколения
Спогади про мої зустрічі з українськими діячами старшого покоління // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 302-335.
8 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
9 Галаган, Григорий Павлович
[Галаган, Григорій Павлович] (1819—1888), общественный деятель, деятель образования
10 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
11 Дневник (1919)
[Щоденник (1919)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 34-202.
12 Журналы
[Журнали] - пункт меню
13 Кадетский корпус и полтавские "торжества"
[Кадетський корпус і полтавські "торжества"] - автобиографии и воспоминания Николая Бутовича, воспитанника ППКК (1913)
14 Коваленко, Григорий Алексеевич
[Коваленко, Григорій Олексійович] (1868—1937), писатель, художник, этнограф
15 Левицкий, Модест Филиппович
[Левицький, Модест Пилипович] (1866–1932), врач, писатель, публицист, переводчик-полиглот, языковед, педагог, композитор, дипломат, общественный и политический деятель
16 Матушевский, Федор Павлович
[Матушевський, Федір Павлович] (1869–1919), украинский общественный и политический деятель, дипломат, публицист
17 Модзалевский, Вадим Львович
[Модзалевський, В. Л.] (1862-1920), украинский историк, архивист, генеалог и искусствовед
18 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
19 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
20 Науменко, Владимир Павлович
[Науменко, Володимир Павлович] (1852–1919), украинський журналист, филолог, педагог, этнограф, общественный деятель
21 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
22 Праздник Котляревского в Полтаве
Сьвято Котляревского в Полтаві // Газета "Діло", Львів: чис. 143-28.06.(11.07.).1903, стор. 2, чис. 180-12.(25.).08.1903, стор. 3, чис. 195-30.08.(12.09.).1903, стор. 1, чис. 195-30.08.(12.09.).1903, стор. 2, чис. 198-03.(16.).09.1903, стор. 1, чис. 198-03.(16.).09.1903, стор. 2, чис. 199-04.(17.).09.1903, стор. 1, чис. 202-09.(22.).09.1903, стор. 1, чис. 202-09.(22.).09.1903, стор. 2, чис. 203-10.(23.).09.1903, стор. 1, чис. 261-18.11.(01.12.).1903, стор. 3
23 Тимченко, Евгений Константинович
[Тимченко, Євген Костянтинович] (1866—1948), украинский языковед-украинист, переводчик
24 Чикаленко, Евгений Харлампиевич
[Чикаленко, Євген Харлампович] (1861-1929), выдающийся общественный деятель, издатель, публицист, меценат украинской культуры

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654