Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Илличевский, Сергей Олимпиевич

Highslide JS

Іллічевський, Сергій Олімпійович (05(17).09.1895, м. Усмань Тамбов. губ., нині Липец. обл., РФ – 1961?), відомий ботанік, агроном, член Полтавського товариства любителів природи, Українського комітету охорони пам’яток природи, кандидат біологічних наук.

Батько, Олімпій Олександрович, був відомим геологом, секретарем Полтавського товариства сільського господарства, громадським діячем. У 1914–1917 рр. С.О. Іллічевський навчався на природничому відділенні фізико-математичного факультету Київського університету, однак лише в 1923 р. закінчив навчання на природничому відділенні Полтавського інституту народної освіти. З 1918 р. працював в Полтавському краєзнавчому музеї. Тоді ж познайомився з В.І. Вернадським, брав участь в організації Полтавського товариства любителів природи, багато уваги приділяв охороні природи. У 1919–1925 рр. працював агрономом на Полтавській сільськогосподарській станції. У 1927 р., за дорученням Харківської крайової інспектури з охорони природи, вивчає цілинний степ на Полтавщині. У 1931 р. йому присвоюється звання професора ботаніки. У 1932–1933 рр. працює ботаніком у заповіднику Асканія-Нова, надалі — до 1936 р. — в Чорноморському заповіднику Після арешту зоолога М.І. Гавриленка в лютому 1935 р., на той час завідувача відділу Полтавського краєзнавчого музею, він очолює цей відділ і активно продовжує природоохоронну діяльність М.І. Гавриленка. В 1937 р. отримав ступінь кандидата біологічних наук. Як член Українського комітету охорони пам’яток, зокрема, виступає проти освоєння цілинних земель Полтавщини, добивається в грудні 1938 р. рішення Полтавського облвиконкому щодо підтвердження заповідного статусу трьох природних об’єктів області. Перед війною вчений працював у Нікітському ботанічному саду, Полтавському педагогічному інституті. Під час війни був вивезений німцями до Львівської області. Післе війни працював у Київському ботанічному саду АН УРСР, в 1949 р. знову в Асканії-Нова, з 1955 по 1959 р. в дендропарку Софіївка.

Автор праць про цілинні степи Полтавщини, Харківський та Чорноморський заповідники. Основні з них: Цiлиннi степи Полтавщини та їх охорона // Вiсник природознавства. — 1929. — № 1–2. — С 58–60; Целинные степи Полтавского края // Природа. — 1930. — № 5. — С. 552–558; Об учреждении группы заповедников в Харьковской области УССР // Советская ботаника. — 1936. — № 1. — С. 168–171; Растительный мир Черноморских заповедников // Природа и социалистическое хозяйство. — 1941. — № 8. — С. 89–95; Реликты островов и побережья северо-западной части Черного моря // Советская ботаника. — 1941. — № 4. — С. 89–95; Черноморский заповедник // Социалистическое земледелие. — 27 декабря 1945. — № 181; Флора околиць Полтави: з новим списком дикої рослинності. — Полтава, 1927. — 25+ 17+32 с.

Література: Борейко В.Е. Илличевский Сергей Олимпиевич / В.Е. Борейко // Популярный биографо-библиографический словарь-справочник деятелей заповедного дела и охраны природы Украины, Царской России и СССР (1860–1960). Серия: История охраны природы / В.Е. Борейко. — К., 1995. — Т. 1, вып. 4. — С. 120–122; Борейко В.Е. Илличевский Сергей Олимпиевич / В.Е. Борейко // Словарь деятелей охраны природы / В.Е. Борейко. — Изд. 2-е, доп. — К., 2001. — С. 147–149; Борейко В.Е. Іллічевський Сергій Олімпійович / В.Е. Борейко // Енциклопедія Сучасної України. — К., 2011. — Т. 11. — С. 300; Дрогобыч Н.Е. Ботаник Сергей Илличевский: вехи биографии в документах и комментариях / Н.Е. Дрогобыч, В.Н. Самородов // Матеріали 6-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки»: 11—12 жовт. 2007 р. — Полтава, 2008. — С. 58—65; Илличевский Сергей Олимпиевич // Русские ботаники (Ботаники России СССР) : биографо-библиогр. словарь. — М., 1950. — Т. ІІІ. — С. 444–446.

Джерело:

Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2: Листування: Д–Я. Ч. 1: Д–Н / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, РАН, Архів; ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.Ю. Афіані, Л.А. Дубровіна [та ін.]. — K., 2012. — ??? с. — (Вибрані наук. пр. акад. В.І. Вернадського, т. 2, кн. 2, ч. 1). Стор. 207. - http://history.org.ua

Фотографія: Енциклопедія Сучасної України

 

Ссылки на эту страницу


1 Гавриленко, Николай Иванович
[Гавриленко, Микола Іванович] (1889—1971), природовед, орнитолог, зоолог, краевед
2 Личности - И, Й
[Особистості - І, Й] - пункт меню
3 Научные работники и изобретатели
[Науковці та винахідники] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654