Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Илларион (Кондратовский)

Іларіон (Кондратовський) (р. н. невід., м. Вороніж, Росія – 12.01.1799, м. Новгород-Сіверський Чернігівської губ., тепер райцентр Чернігівської обл.) – церковний діяч, єпископ.

Освіту отримав у Київській духовній академії. Після її закінчення був проповідником у Києво-Печерській лаврі і начальником лаврської канцелярії. 1768 призначений гол. священиком армії графа Румянцева у Глухові. 30.01.1773 уведений у сан архімандрита Києво-Межигірського монастиря. 1775 переведений до Калязиного Макаріївського монастиря Тверської єпархії. 17.07.1776 хіротонісаний у Москві на єпископа Переяславського, вікарія Київської єпархії. 1783 (після смерті митрополита Гавриїла) тимчасово керував Київською митрополією. 27.07.1785 призначений на Могилівську кафедру, але до місця призначення не поїхав. 24.10.1797 звільнений на спочинок із збереженням жалування і правом управління Новгород-Сіверським монастирем.

Літ.: Полиевкт, игумен. Сведения о Полтавско-Переяславской епархии и ея архипастырях // ПЕВ.ЧН. – 1867. – № 21. – С. 360-373.

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Ссылки на эту страницу


1 Архимандрит Аполлоний
[Архімандрит Аполлоній] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1880. – № 5. – С. 229-232
2 Женское епархиальное училище
Женское епархиальное училище
3 К истории Полтавской епархии: Исторические и бытовые очерки, заметки и переписка. По архивным данным
[До історії Полтавської єпархії: Історичні та побутові нариси, нотатки та листування. За архівними даними] — Павловский И. Ф. // Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии. — Полтава: Т-во Печатного Дела (тип. бывш. Дохмана). — 1916. — II+182 с.
4 Лжеименной пастырь. 1779-1782 г. (К истории южно-русского приходского духовенства XVIII столетия)
[Лжеіменний пастир. 1779-1782 р (До історії південно-російського парафіяльного духовенства XVIII століття)] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1876. – № 15. – С. 571-578.
5 Религиозные деятели
[Релігійні діячі] - пункт меню
6 Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года
Долгорукий И. М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. — Соч. кн. И. М. Долгорукого; предисловие и комментарии: О. Бодянский. Издание Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. Москва, в университетской типографии, 1870. Главы XIV-XIX, стр. 59-88.
7 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй
[Труди Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Электрич. Типо-Лит. Торг. Дома И. Фришберг и С. Зорохович. Полтава. 1908
8 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск третий
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск третій] / Полтава. 1912

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654