Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Шелухин, Андрей Павлович


1 вересня 1903 р. (за ст. ст.) у Полтаві на святі з нагоди відкриття пам'ятника І. П. Котляревському.
Позаду Андрія Шелухіна сидить
Левко Мацієвич.

Шелухін, Андрій Павлович (19 серпня 1871, с. Деньги Золотоніського пов. Полтавської губ. – 14 вересня 1931, Київ) – педагог, архівіст, музеєзнавець.

Народився в сім’ї військового. Середню освіту здобув у Лубенській класичній гімназії (1889). Навчався на фізико-математичному і юридичному факультетах Університету Св. Володимира у Києві (відрахований за несплату коштів 1897 р.).

Працював домашнім учителем в заможних родинах, зокрема, в сім’ї О. В. Юркевича (1899). Був хранителем Музею українських старожитностей В. В. Тарновського в Чернігові (1902–1911), помічником архіваріуса (1913), тимчасово виконував обов’язки завідувача Київським АДА (1914–1916).

Дійсний член Полтавської вченої архівної комісії, член ревізійної комісії Чернігівської (1902–1911) і Саратовської (1916–1917) вчених губернських архівних комісій та Спілки російських архівних діячів (1917). Брав участь в роботі ХІІ археологічного з’їзду в Харкові (1902). [У 1903 р. був присутнім на відкритті пам'ятника Іванові Котляревському у Полтаві. Див. Юрій П'ядик. Фотографія з багатьма невідомими - Т.Б.].

Активний діяч у підготовці і проведенні ХІV археологічного з’їзду в Чернігові (1908), для участі в якому був делегований Чернігівською вченою архівною комісією та земською управою; зокрема, виконував обов’язки секретаря президії підготовчого комітету, був членом виставкової комісії. Як відомий знавець давніх рукописних документів допомагав В. Л. Модзалевському в роботі над підготовкою до видання "Малороссийского родословника": розшукував універсали на володіння маєтностями, копіював документи з колекції В. В. Тарновського, зокрема, універсали Б. Хмельницького, опрацьовував архів Чернігівського губернського дворянського зібрання.

Зібрав колекцію фотографій українських акторів (1904). Як працівник Київського ЦАДА, підготував опис актової книги Луцької земської записової поточної і декретової 1599 р. (не опублікована).

У 1916 р. здійснював евакуацію фондів Київського ЦАДА в Саратов, де й продовжував описування актових книг.

Праці

Труды Черниговского предварительного комитета по устройству ХІV археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов, 1908.

Джерела

Могилянский М.М. Музей украинских древностей В.В.Тарновского Черниговского земства. (Оттиск из «Живой старины».1914 год. ХХVII) Петроград,1915 – 22с.

Зеленська Л. Листи першого директора історичного музею Андрія Шелухіна до Ганни Барвінок //Літературний Чернігів. – 1996. – №9. – С.62–67

Архіви

ЦДІАК України, ф. 871, 114 спр. за 1884–1917 рр. (особовий); ф. 707, оп. 81, спр. 2;

ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 34696–34707, 34716–34720; ф. ХІ, № 1474.

Джерело:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шелухін_Андрій_Павлович

  

Ссылки на эту страницу


1 Дневник Василия Кравченко
Василь Кравченко. Щоденник // Неопалима купина : літературно-художній та історичний журнал / Видавництво "Генеза" ; Інститут системних досліджень освіти України. - К. : Генеза, 1995, № 7-8, стор. 25-48
2 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
3 Перша революція
Олександер Лотоцький. Сторінки минулого. Частина друга // Серія мемуарів, книга 3. Варшава. 1933. Стор. 276-284
4 Фотография со многими неизвестными
[Фотографія з багатьма невідомими] - Юрій П'ядик // Вітчизна. 1989, № 2. Стор. 194-205

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654