Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Порш, Николай Владимирович

Порш, Микола Володимирович (псевд. – Гордієнко; 19.10.1879–16.04.1944) – політ. і громад. діяч, економіст, публіцист. Один із теоретиків укр. соціал-демократ. руху.

Н. в м. Лубни. Навч. в Лубенській г-зії, увійшов до укр. гімназійного гуртка, заснованого В.Шеметом. Під час навчання в Київ. ун-ті належав до укр. студентської громади й очолював Київ. к-т Революційної української партії. Разом із Д.Антоновичем редагував парт. час. "Праця" (Львів, 1904–05). Співробітничав у газ. "Селянин", провадив агітаційно-пропагандистську роботу в Києві та Ніжині. Із 1906 очолював Українську соціал-демократичну робітничу партію. У внутрішньопарт. дискусії із групою М.Меленевського П. разом з М.С.Ткаченком відстоював необхідність збереження принципу самостійності України та існування РУП як незалежної укр. соціал-демократ. партії. Водночас став відомим кооп. діячем, організатором кооп. т-в і спілок. Підготував і видав наукові дослідження зі статистики – "Статистика землеволодіння в 1905 р." (1907), "Із статистики України" (1907) та ін.

Після Лютневої революції 1917 – член Київ. губернського виконкому Ради об'єднаних громад. орг-цій, голова Всеукраїнської ради робітничих депутатів, член ЦК УСДРП, Української Центральної Ради та Малої Ради (Комітету Української Центральної Ради). У вересні 1917, полемізуючи під час внутрішньопарт. дискусій з В.Винниченком та Б.Мартосом, вказував на протилежність екон. інтересів України і Росії, висловлювався за політ. незалежність України.

У вересні 1917 брав участь у Демократичній нараді в Петрограді (нині м. Санкт-Петербург), член Передпарламенту Росії. Із 1 листопада 1917 – ген. секретар праці, із 18 грудня 1917 – в. о. ген. секретаря військ. справ УНР. За його поданням 16 січня 1918 Мала Рада прийняла закон "Про народну армію", який регламентував осн. засади створення укр. армії на основі нар. міліції.

14 березня 1918 очолив комісію у справах товарообміну із Центр. д-вами при Раді нар. міністрів УНР, 19 квітня 1918 – голова укр. делегації на мирних переговорах із РСФРР. 23 квітня 1918 від України підписав "Господарський договір між УНР, Німеччиною і Австро-Угорщиною". За часів Української Держави П.Скоропадського займав антигетьман. позицію – став активним учасником опозиційної урядові орг-ції – Українського національного союзу. Був заарештований разом із С.Петлюрою (27 липня 1918), звільнений напередодні повстання Директорії УНР. Протягом 1919–20 – посол УНР у Німеччині. Ініціював створення Балтійсько-Чорномор. федерації, що ставила своєю метою об'єднання країн, яким загрожувала небезпека з боку більшовицької Росії. 18 лютого 1919 скликав в укр. посольстві в Берліні (Німеччина) українсько-литовсько-білорус. нараду, на якій поставив на обговорення низку проблем, спільних для України, Білорусі і д-в Балтики, стосовно: 1) небезпеки з боку Польщі; 2) небезпеки з боку більшовиків; 3) небезпеки з боку рос. реакції, яка відстоює "єдину і неділиму" Росію; 4) організації боротьби за міжнародні визнання; бажання мати спільні кордони; спільності екон., торг. інтересів та ін.

Після відставки залишився на еміграції. Згодом відійшов від політ. діяльності і присвятив себе н.-д. роботі. У наук. працях чимало уваги приділив проблемі визиску царською Росією України та значенню останньої в екон. піднесенні Російської імперії. Під псевдонімом Гордієнко полемізував із П.Струве про перспективи самостійного розвитку укр. економіки. Автор перекладу на укр. мову праці К.Маркса "До критики політичної економії" (1923).

П. у м. Берлін.

Осташко Т.С.

Праці: Про автономію України, 1907 Автономія України і соціал-демократія, 1917 Україна в державному бюджеті Росії, 1918.

Література: Українська Центральна Рада: Документи і матеріали, кн. 1–2. К., 1996–97 Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. К., 1998 Галаган М. З моїх споминів. К., 2005 Магурчак А. Громадсько-політична діяльність Миколи Порша (1900–1921 рр.): Автореферат дис. ... канд. істор. наук. К., 2006.

Джерела:

Осташко Т.С. ПОРШ Микола Володимирович [Електронний ресурс] // – Режим доступу:http://www.history.org.ua/?termin=Porsh_M

Світлина - http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2016doc.porsh.php

 

Ссылки на эту страницу


1 Воспоминания: конец 1917 — декабрь 1918.
Павло Скоропадський. Спогади: кінець 1917 — грудень 1918. // Головний редактор Ярослав Пеленський. Київ-Філадельфія. 1995
2 Из моих петербургских воспоминаний
Ісак Мазепа. З моїх петербурзьких спогадів // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1938. Річник XV. Львів. 1937. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 113-124.
3 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.
4 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
5 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
6 От легенд к правде
Лонгин Цегельський. Від леґенд до правди. Спомини про події в Україні звязані з Першим Листопадом 1918 р. / Нью-Йорк — Філадельфія : Булава, 1960. – 313 c. : портр.).
7 Открытие памятника Котляревскому
Вадим Щербаківський. Відкриття пам'ятника Котляревському (спогади 1903 р.) // Літературно-науковий вісник. – Річник XXXIII. Січень-лютий 1949. – Мюнхен : Видавництво "Літературно-науковий вісник" , 1949. Книжка 2 (на чужині). - 160 c. Стор. 219-223.
8 Революционная Украинская Партия (РУП) на Полтавщине по архивным материалам 1901-1905 годов
Антонин Дучинський, Революційна Українська Партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріялами 1901-1905 років // За сто літ: Матеріали з громад. й літ. життя України XIX і початків XX століття / Іст. секція Укр. АН ; Під ред. М. Грушевського. — [К.] : Держвидав України, 1927–1930. — 327, [1] с. — Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі; … Кн. 2. — 1928. — Бібліогр. у підрядк. прим.
9 Симон Петлюра
Андрій Жук. Симон Петлюра // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1934. Річник XI. Львів. 1934. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 101-114.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654