Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Гродский суд

Гродський суд — становий суд у феодальній Польщі, Литві, а також на загарбаних ними українських землях. У воєводствах очолювався воєводою, у повітах — старостою, і тому його ще називали "старостинським" судом. Розглядав кримінальні й цивільні справи шляхти, а також інших верств населення, якщо справи стосувалися шляхти, виконував вироки вищих судів у кримінальних справах.

На українських землях у складі Росії ліквідований у 1648 році. Знову почав діяти на Лівобережній Україні з 1763 року у полкових центрах - Гадячі, Лубнах, Миргороді, Переяславлі, Полтаві, Прилуках та ін. Складався з полковника (голова), полкового судді, полкового писаря, із 2—3 чоловік полкової старшини. Посади судді і писаря були виборні і довічні. Засідав градський суд протягом усього року, крім святкових днів і судових канікул, які тривали з 1 липня до 10 вересня. Якщо ж нагромаджувалося багато справ, канікули скорочувалися. підкорявся полковій канцелярії. Апеляційною інстанцією був Генеральний військовий суд. Ліквідовані у 1782 році. Його функції передано повітовим судам, нижнім розправам та міським магістратам.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 27

Ссылки на эту страницу


1 Земский суд
Земский суд
2 Судебные и правоохранительные органы. Право
[Судові та правоохоронні органи. Право] - пункт меню
3 Судовая реформа 1760-1763 гг. в Украине
Судовая реформа 1760-1763 гг. в Украине

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654