Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Яновская, Любовь Александровна

Highslide JS
Л. А. Яновская.

Яновська, Любов Олександрівна (псевдоніми Ф. Екуржа, Омелько Реп'ях, уроджена Щербачова Любов; *1861—†1933), письменниця і громадська діячка родом з с. Миколаївки на Чернігівщині.

Закінчила Полтавський інститут шляхетних дівчат (1881) і працювала вчителькою в Лубенському повіті на Полтавщині, була засновницею недільних шкіл. З 1905 жила в Києві, де й померла. Писати починала російською мовою, потім перейшла на українську. Перше українське оповідання "Злодійка Оксана" датоване 1897 р. Яновська авторка близько 100 оповідань, повістей, романів, значна частина яких не була друкована за її життя, а деякі й не були закінчені. Твори Яновської присвячені зображенню життя селянства й інтелігенції; манера письма реалістична в народницькому дусі. Після згаданого оповідання була написана драма "Повернувся з Сибіру" (1897), далі з'явилися повість "Городянка" (1900), комедія "На Зелений Клик" (1900). Чимало творів передруковано чи й надруковано вперше вже за української держави 1918 р. чи за радянського часу: зокрема п'єси "Лісова квітка", "Жертви", "Людське щастя", "На сіножаті", "Дзвін, що до церкви скликає, та сам у ній ніколи не буває" (1918). З 1916 Яновська припинила літературну діяльність, але її твори, писані під значним впливом І. Нечуя-Левицького, П. Мирного й почасти М. Коцюбинського, були досить популярні й протягом наступних років початку XX ст.

Зібрані твори Яновскої видавано двічі: "Твори", І—II (1930) і посмертно — "Твори", І—II (1959).

Джерело:

Енциклопедія українознавства: В 10 томах / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

 

Яновская, Любовь Александровна, (урожденная Щербачева). Род. в 1861 г. в селе Николаевском, Борзенского уезда, Черниговской губ. Окончила Полтавский институт с шифром и по выходе замуж, проживает в Лубенском уезде, где и посвятила себя литературному труду. Малорусская писательница. Впервые выступила на литературное поприще в 1887 году, написавши "Злодейка Оксана" — "Зоря" 1895 г. Затем ее произведения: "Смерть Макарыхы", "Идеальный батько", "На синожатии", — Киеве. 1901 г. "Повернулся из Сибири", "На Меланкы", — Литер. Науч. Вестник, 1902.; "Дзвин до церкви склыкаэ". См. новинки нашей литературы — Л. Н. Вистнык, 1901. 12.

Источник:

И. Ф. Павловский. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912. Стр. 232-233

Ссылки на эту страницу


1 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
2 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
3 Дневники Сергея Ефремова, 1923-1925
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
4 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
5 Институт благородных девиц
Институт благородных девиц
6 Институт благородных девиц: культуроведческий контекст (к 185-летию со дня основания Полтавского института благородных девиц)
[Дівочий інститут: культурознавчий контекст (до 185-річчя від дня заснування Полтавського дівочого інституту)] - Кочерга Надежда Константиновна
7 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.
8 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
9 Личности - Я
[Особистості - Я] - пункт меню
10 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
11 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
12 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
13 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
14 Полтавский институт благородных девиц Мазанов
Полтавский институт благородных девиц. Мазанов Петр Иванович. Полтава, 1898
15 Учились в Полтаве
[Вчилися в Полтаві] - пункт меню
16 Южнорусская литература
Франко І. Южнорусская литература. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 101-161. Примітки: стор. 574-585. Перша публікація у 1907 р.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654