Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Иваненко, Дмитрий Алексеевич


Дмитро Олексійович Іваненко з дружиною  Лідією Миколаївною
Фото І.Хмелевського. 1903 р.

Дмитро Іваненко був організатором і редактором трьох місцевих газет: неофіційної частини "Губернских ведомостей", "Полтавского вестника" і "Полтавского голоса". За його активною участю виходили ілюстроване видання "Колокольчикъ", "Полтавский календарь" на 1911 р., довідкові книги на 1913 і 1914 роки "Вся Полтава и губерния", опис "Празднование 200-летия Полтавской победы в Полтаве". Д. Іваненко заслуговує поваги і як літератор. Окрім "Записок и воспоминаний", його перу належить книга "Летний отдых". Варто хоч стисло розповісти про життєвий шлях цієї людини — одного з кращих представників нашої інтелігенції кінця XIX — початку XX ст.

Дмитро Олексійович Іваненко народився 1859 р. в селі Китайгород Кобеляцького повіту (нині Новосанжарського району) Полтавської губернії в родині священика. Вчився в Полтавському духовному училищі, потім — у місцевій духовній семінарії. Після її закінчення склав іспити за курс класичної гімназії і 1880 р. вступив на навчання на юридичний факультет Київського університету. Закінчивши університет, а потім відбувши військову повинність, він у січні 1888 р. повертається до Полтави. Через брак юридичних вакансій почав працювати бухгалтером, потім секретарем статистичного комітету в канцелярії губернатора. Старанністю й кмітливістю Д.Іваненко виділявся з-поміж інших чиновників, і 1890 р. його призначають редактором неофіційної частини газети "Полтавские губернские ведомости".

І хоча Дмитро Олексійович як чиновник випадково потрапив у журналістику, але саме тут знайшов себе. Газета стала різноманітнішою, цікавішою, згуртувала прогресивних дописувачів. 1902 р. Д. Іваненко запалився ідеєю організувати власну міську газету. Йому вдалося успішно пройти всі бюрократичні перепони, які чинила влада щодо створення нових періодичних видань. 1 грудня 1902 р. вийшов перший номер міської газети "Полтавскій вестникъ". Вона швидко набула популярності, широко висвітлювала різноманітні аспекти життя міста і губернії.

Д. Іваненко очолював редакцію "Полтавского вестника" до 1907 p., потім змушений був залишити цю посаду у зв'язку з фінансовими ускладненнями. Пізніше разом з братом Яковом він засновує нову газету "Полтавскій голосъ". Вона виходила до 1915 p., а тоді у зв'язку з фінансовими негараздами, що виникли в період війни, припинила своє існування. Дмитро Олексійович змушений був працювати в різних міських установах. Після революції і громадянської війни він обрав учительську стезю, викладав українську і російську літературу в трудовій школі. 1927 року вийшов на пенсію і переїхав жити в Харків, а потім у Київ до своєї дочки, відомої письменниці Оксани Іваненко. З початком Великої Вітчизняної війни разом з родиною дочки змушений був виїхати в евакуацію, там у Свердловську захворів і помер 1 січня 1943 р. на 84 році життя.

Заснована Д. О. Іваненком газета "Полтавскій вестникъ" виходила до 30 квітня 1917 р. Потім випуск її припинився. Редакція обіцяла читачам, що шукає кошти і незабаром сподівається відновити вихід.

Источник:

Передмова до репринтного видання книги Д. А. Иваненко "Записки и воспоминания 1888-1908 г.г.". Репринтне видання здійснено газетою "Полтавський вісник"

Дивись також - http://www.zorya.poltava.ua/index.php?rozd=&nomst=526

Ссылки на эту страницу


1 Алфавитный указатель к Справочным книжкам и Адрес-календарям Полтавской губернии
[Алфавітний покажчик до Довідкових книжок та Адрес-календарів Полтавської губернії] – И
2 Журналисты
[Журналісти] - пункт меню
3 Записки и воспоминания. 1888-1908 г.г.
[Записки і спогади. 1888-1908 р.р.]. Иваненко Дмитрий Алексеевич. Полтава. 1909
4 Записки и воспоминания. 1888—1908 гг.
Записки и воспоминания. 1888—1908 гг. Издание редакции газеты "Полтавский голос". Автор — Иваненко Дмитрий Алексеевич
5 Иваненко, Дмитрий Дмитриевич
[Іваненко, Дмитро Дмитрович] (1904,Полтава—1994), физик-теоретик
6 Иваненко, Оксана Дмитриевна
[Іваненко, Оксана Дмитрівна] (1906—1997), писательница и переводчица
7 Иваненко, Яков Алексеевич
[Іваненко, Яків Олексійович] владелец типографии
8 Из воспоминаний о Полтаве
Л. А. Женжурист. Из воспоминаний о Полтаве // Литературное наследство. Т. 84. Иван Бунин. Кн. 2. Статьи и воспоминания о Бунине. Сообщения и обзоры. - М. : Наука, 1973. - 551 с. : ил. Стр. 236-246.
9 Из жизни провинции в 90-х годах
Тамара Гордиенко. Из архива Юлия Бунина // Москва (журнал). 2016. № 3. Стр. 213-246.
10 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
11 Личности - И, Й
[Особистості - І, Й] - пункт меню
12 Маловідомі сторінки з життєпису Олени Пчілки
Михайло Гуць. Маловідомі сторінки з життєпису Олени Пчілки (Деякі архівні матеріали, пов'язані з відкриттям пам'ятника Іванові Котляревському в Полтаві 1903 року) // Слово і час. Науковий журнал Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. Київ, 2005, № 10. Стор. 58-66.
13 Открытие памятника И. Котляревскому в публикациях "Полтавского вестника"
[Відкриття пам'ятника І. Котляревському в публікаціях "Полтавського вісника"] // Газета "Полтавский вестник", Типография Полтавского Губернского Правления, арендуемая Д. Подземским. Редактор-Издатель Д. Иваненко. Полтава: № 207 - 24.08(06.09).1903, стр. 1-3; № 208 - 26.08(08.09).1903, стр. 1-2; № 209 - 27.08(09.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 210 - 28.08(10.09).1903, стр. 1, 2, 4; № 211 - 29.08(11.09).1903, стр. 1, 3, 4; № 212 - 30.08(12.09).1903, стр. 1-4; № 213 - 31.08(13.09).1903, стр. 1-4; № 214 - 02(15).09.1903, стр. 1-4; № 215 - 03(16).09.1903, стр. 1-4; № 216 - 04(17).09.1903, стр. 1-4; № 217 - 05(18).09.1903, стр. 1, 2, 4; № 218 - 06(19).09.1903, стр. 1-4; № 219 - 07(20).09.1903, стр. 3, 4.
14 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
15 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия
16 Статистики
[Статистики] - пункт меню
17 Указатель улиц
[Покажчик вулиць]

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654