Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Временное рабоче-крестьянское правительство Украини

Тимчасовий робітничо-селянський уряд України - радянський уряд в Україні. Створений 28.11.1918 у Курську, під безпосереднім контролем Москви, з метою завуалювати пряму інтервенцію радянської Росії проти Української Народної Республіки. Напередодні, 20.11.1918, вже на захопленій російськими більшовицькими військами частині території Української Держави у Суджі (тепер Курська обл., Росія) було оголошено про створення Тимчасового уряду України. До його складу входили: Г. П'ятаков (голова), В. Аверін, Артем, К. Ворошилов, В. Затонський, Е. Квірінг, Ю. Коцюбинський, М. Подвойський, О. Шліхтер, В. Межлаук, М. Рухимович, О. Хмельницький та ін. Мав відділи: внутрішніх справ, військовий, політичний Реввійськради, народного господарства, праці, іноземний, управління уповноваженого уряду з продовольства, освіти, охорони здоров'я і бюро преси. 1.12.1918 видав маніфест, який проголошував повалення влади гетьмана П. Скоропадського і відновлення радянської влади на території України; повідомляв про скасування всіх законів, договорів, указів гетьманського уряду, проголошував націоналізацію промисловості та безоплатну передачу селянам усіх поміщицьких земель із реманентом тощо. 36.1.1919 Т.р-с. уряд України почав вживати назву Українська Соціалістична Радянська Республіка. Після захоплення більшовицькою армією Слобожанщини Т.р-с. уряд переїхав до Харкова. 25.1.1919 у новій декларації уряду проголошувалася необхідність об'єднання УСРР з радянською Росією на засадах “соціалістичної федерації”. Суперечності між різними угрупованнями всередині Т.р-с. уряду призвели до заміни його керівництва. У кін. січня до Харкова прибув Х. Раковський, який реорганізував Т.р-с. уряд України за російським взірцем. Відділи було перейменовано в народні комісаріати, а Тимчасовий уряд у Раду народних комісарів УСРР (див. Рада народних комісарів Української РСР).

І. Підкова (Львів).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Артем (Сергеев), Федор Андреевич
[Артем (Сергєєв), Федір Андрійович] (1883—1921), профессиональный революционер, советский, партийный и государственный деятель
2 Коцюбинский, Юрий Михайлович
[Коцюбинський, Юрій Михайлович] (1896—1937), государственный, политический и военный деятель, дипломат
3 Пятаков, Георгий Леонидович
[П‘ятаков, Георгій Леонідович] (1890—1937), российский большовицкий деятель в Украине, секретарь ЦК КП(б)У, председатель временного рабоче-крестьянского правительства Украины
4 Советские органы государственного управления
[Радянські органи державного управління] - пункт меню
5 Советские правительства Украины в 1917-1923 гг.
Советские правительства Украины в 1917-1923 гг.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654