Ефименко, Александра Яковлевна

Highslide JS

Єфименко, Олександра Яківна (дівоче прізв. – Ставровська; 30.05.1848–18.12.1918) – історик, етнограф, педагог. Дружина П. С. Єфименка, мати П. П. Єфименка.

Н. в с. Варзуга (нині село Мурманської обл., РФ) в сім’ї службовця. Закінчила Архангельську г-зію (1863), вчителювала в м. Холмогори (нині село Архангельської обл., РФ), де одружилася з висланцем із України – етнографом П. С. Єфименком. 1877 переїхала до Чернігова, 1879 – до Харкова. В 1880–90-ті рр. найбільш яскраво проявився наук. хист Є. – активної діячки Історико-філологічного товариства при Харківському університеті. Від 1907 очолювала каф-ру й викладала історію України на Бестужевських вищих жін. курсах у Санкт-Петербурзі. 1910 Харків. ун-т присудив Є. наук. ст. почесного д-ра історії (перша жінка в Росії, яка здобула таке визнання). 1917 переїхала на Харківщину, де мешкала з донькою Тетяною на х. Любочка поблизу с. Писарівка (нині с. Верхня Писарівка Вовчанського р-ну Харків. обл.); там же трагічно загинула.

Є. – авторка праць, написаних на ґрунті народницького підходу до істор. явищ (див. Народницький напрям в українській історіографії) з використанням документальних джерел. У творчому доробку Є. особливе місце посідає "Історія українського народу", розрахована не лише на вузьке коло спеціалістів, а й на широкий загал, в якій висвітлюються істор. процеси в Україні з найдавніших часів до 19 ст.

[Брала участь в урочистостчх з нагоди відкриття пам'ятника І. П. Котляревському, почесний член Полтавської губернської вченої архівної комісіїТ.Б.]

Тв.: Южная Русь. Очерки, исследования и заметки, т. 1–2. СПб., 1905; История украинского народа, вып. 1–2. СПб., 1906.

Літ.: Марков П.Г. А.Я. Ефименко – историк Украины. К., 1966; Смолий В.А. А.Я. Ефименко: очерк жизни и научного творчества. В кн.: Ефименко А.Я. История украинского народа. К., 1990.

Ю.А. Пінчук.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
2 Васильченко, Степан Васильевич
[Васильченко, Степан Васильович] (1879—1932), украинский писатель, переводчик
3 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
4 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
5 Гнедич, Павел Александрович
[Гнідич, Павло Олександрович] (1884-1919) — этнограф и фольклорист
6 Изучение истории Полтавского казацкого полка до 1917 года
[Вивчення історії Полтавського козацького полку до 1917 року] Мокляк Владимир, заместитель директора по научной работе Полтавского краеведческого музея
7 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
8 Личности - Е
[Особистості - Е] - пункт меню
9 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
10 Мои воспоминания о Николае Лысенко
[Ївна Щербаківська-Кричевська. Мої спогади про Миколу Лисенка] – Е. Щербаковская-Кричевская // Нові дні, сентябрь (стр. 12-16), октябрь (стр. 7-12), 1957
11 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
12 Письма Николая Витальевича Лысенко
[Микола Віталійович Лисенко. Листи] – К. : Мистецтво, 1964. Упорядкування, примітки та коментарі О. Лисенка
13 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
14 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия
15 Праздник украинской интеллигенции [к открытию памятника И. П. Котляревскому]
[Свято української інтелігенції (до відкриття пам'ятника І. П. Котляревському)] - Ефремов Сергей // Киевская старина. - 1903, 10, с. 168-202
16 Просветительское здание им. М. В. Гоголя
17 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
18 Украинское национально-освободительное движение на Полтавщине в начале XX века (1900-1916 гг.)
[Український національно-визвольний рух на Полтавщині на початку XX століття (1900–1916 рр.)] - Ревегук В. Я.
19 Фольклористическая деятельность Павла Гнедича
[Фольклористична діяльність Павла Гнідича] Фольклористическая деятельность Павла Гнедича // Пятаченко С. В. - Сумы: "Издательство "МакДен", 2004
20 Этнографы и фольклористы
[Етнографи і фольклористи] - пункт меню

Если Вы хотите поддержать сайт

Карта ПриватБанка:
5168 7556 1759 9598

WebMoney:

UAH

U424759725951

RUB

R595618315667

USD

Z159829102497

EUR

E256443352919