Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Указатель упоминаний имени Ивана Котляревского в Собрании произведений Ивана Франко

Покажчик згадок імені Івана Котляревського у
Зібранні творів Івана Франка

Укладач покажчика Борис Тристанов.

Том

Назва статті

Стор.

1

Із збірки "З вершин і низин". Переднє слово.

21

 

Сонет "Котляревський"

Орел могучий на вершку сніжному
Сидів і оком вдовж і вшир гонив,
Втім, схопився і по снігу мілкому
Крилом ударив і в лазур поплив.

Та груду снігу він крилом відбив,
І вниз вона по склоні кам'яному
Котитись стала — час малий проплив,
І вниз ревла лавина дужче грому.

Так Котляревський у щасливий час
Вкраїнським словом розпочав співати,
І спів той виглядав на жарт не раз.

Та був у нім завдаток сил багатий,
І огник, ним засвічений, не згас,
А розгорівсь, щоб всіх нас огрівати.

1873

143

 

Коментарі до 1-го тому

415, 445

3

Коментарі до 3-го тому

399

6

Коментарі до 6-го тому

521, 525, 535

26

Zarysy ruchu literackiego Rusinow

352

 

Руський театр у Галичині

367

 

Николай Устиянович [Некролог]

382

 

Коментарі до 26-го тому

403, 441, 444

27

Українська альманахова література

102

 

Нариси з історії української літератури в Галичині

143, 146, 147

 

Переднє слово [до видання «Перебенді» Т. Г. Шевченка, Львів, 1889]

287

28

«Тополя» Т. Шевченка

78

 

Тарас Шевченко

116

 

Говоримо на вовка — скажімо і за вовка

173

 

[«Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого]

252

 

Наш театр

282

 

«Угорська казка» Вацлава Потоцького і «пся крев»

317

 

Коментарі до 28-го тому

396, 405

29

Літературне відродження Полудневої Русі і Ян Коллар

43, 46

 

Етимологія і фонетика в южноруській літературі

156, 158, 159,
164

 

Шевченко героєм польської революційної легенди

214

 

Русько-український театр (Історичні обриси)

305, 309, 311,
314, 315, 317-319, 318, 319,
324, 325, 327,
328, 333

 

К истории южнорусских апокрифических сказаний

337

 

Коментарі до 29-го тому

592, 621

30

Відгуки грецької і латинської літератур в українському письменстві

240, 241, 251

 

Южнорусская пасхальная драма

296

31

Н. Дашкевич. Малорусская и другие бурлескные (шутливые) "Энеиды"

317-320

 

Писання І. П. Котляревського в Галичині

321-334

 

Галицький "Москаль-чарівник"

353-357, 364

32

Малюнки Івана Труша

28

 

До історії вірші на Вкраїні!

430

 

Коментарі до 32-го тому

465

33

П. Житецкий. «Энеида» И. П. Котляревского и древнейший список ее

30-32, 44, 50

 

Дещо про «Марусю» Л. Боровиковського та її основу

403-405

 

Коментарі до 33-го тому

456, 461, 465

34

B. Перетц. Очерки старинной малорусской поэзии

429

 

Національний колорит у казках Бодянського

449, 452, 453,
455

 

Коментарі до 34-го тому

538

35

Іван Гушалевич

35, 36

 

Лисенкове свято в Австрії

86

 

Старе й нове в сучасній українській літературі

92, 95

 

M. Комаров. Т. Шевченко в литературе и искусстве

170

 

Шевченко в німецькім одязі

191

 

На вічну пам'ять Котляревському (Рец.)

227, 229

 

Шевченко і критики

235

 

Коментарі до 35-го тому

436, 445, 458,
464, 467, 468,
469

36

Откровеніє св. Степана (студія над одним маловідомим апокрифом)

145

37

Стара пісня

76

 

Літературна мова і діалектика

206

 

Ярослав Гординський. Причинки до студій над "Енеїдою" І. Котляревського. І часть.

280, 281

 

Передмова [до видання: Твори Тараса Шевченка. Кобзар. Т. 1 (1838-1847). Виданий під редакцією Івана Франка. Львів. 1908]

565

 

Коментарі до 37-го тому

630

38

Передмова [до видання "Апокрифи і легенди з українських рукописів. Том І. Апокрифистарозавітні]

7

 

Коментарі до 38-го тому

541

39

Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський

25

 

Коментарі до 39-го тому

661

40

Історія української літератури. Часть перша. Від початків українського письменства до Івана Котляревського

 

 

I. Теорія і розвій історії літератури

7, 21

 

XVIII. Література XVIII в. Г. Школи і школярські вірші. Д. Дяки і дяківські вірші. Є. Віршовані новели й оповідання

361

 

Коментарі до 40-го тому

475

41

Метод і задача історії літератури

18, 23

 

[План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви]

28, 44, 60, 61

 

Українсько-руська (малоруська) література

74-76, 80, 82,
83, 89, 94-96

 

Южнорусская литература

118-120, 126,
132, 135, 147,
161

 

Українці

180, 192

 

Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.

227, 259, 260,
269, 272, 276,
284, 290, 291,
340, 346, 352,
355, 389, 438

 

Коментарі до 41-го тому

581, 588, 611,
612, 628, 647

42

Студії над українськими народними піснями. Пісня про Свірговського (1574)

446

 

Коментарі до 42-го тому

509, 567

43

Професор Омелян Огоновський

375, 377-379

45

Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова

424, 431

46-1

Галицьке українофільство (Відповідь на "Уваги русина))

445

 

Коментарі до 46--го тому, кн. 1-а

605

46-2

Зміна системи

314

 

Народний празник

334, 335

 

Коментарі до 46--го тому, кн. 2-а

413

47

Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині

117, 122

 

Jozef Krajewski. Tajne związki polityczne w Galicyi od roku 1833 do roku 1841

332

 

Причинки до історії України-Русі. Частина перша

454

 

Азбучна війна в Галичині 1859 р.

633

 

Коментарі до 47-го тому

662, 663

48

Лист до М. П. Драгоманова. Нагуєвичі, 16 січня 1883 р.

348

 

Лист до Уляни Кравченко. Львів, 14 листопада 1883 р.

370

 

Коментарі до 48-го тому

639

49

Лист до О. Ф. Хоруженської. Львів, 14 лютого 1886 р.

30

 

Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 14-15 листопада 1891 р.

309

 

Лист до А. Ю. Кримського. Львів, середина лютого 1894 р.

462

 

Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 22 березня 1894 р.

479

 

Лист до А. Ю. Кримського. Львів, 22 березня 1894 р.

480

 

Коментарі до 49-го тому

745, 753

50

Лист до М. В. Лисенка. Львів, 6-7 грудня 1903 р.

235

 

Лист до А. Ю. Кримського. Львів, 18 квітня 1904 р.

242

 

Лист до С. О. Єфремова. Львів, 13 червня 1905 р.

268

 

Лист до М. С. Грушевського. Львів, 7 травня 1907 р.

321

 

Лист до Є. К. Трегубова. Львів, 30 листопада 1907 р.

337

 

Лист до Ф. К. Вовка. Львів, 16-17 грудня 1907 р.

341

 

Лист до М. В. Доманицького. Львів, 26 грудня 1907 р.

344

 

Лист до редакції газети "Рада" в справі "Нарису історії української літератури (З приводу рецензії). Львів, 13 липня 1910 р.

379, 380

 

Коментарі до 49-го тому

589, 601, 613

52

Від редактора тому

9

 

Пролог, написаний Ів. Франком, а виголошений С. Яновичем на ювілейнім представленні русько-народного театру в пам'ять 50-тих роковин смерті Івана Котляревського

151-154

 

Великі роковини. Пролог, говорений перед ювілейною виставою "Наталки Полтавки" в пам'ять столітніх відродин українсько-руської народності.

171-178

 

Коментарі до 52-го тому

838, 839, 849,
851

53

Допис про Дрогобицьку гімназію

14

 

"Наталка Полтавка" І. Котляревського з прологом І. Франка

211

 

Отзыв о сочинении господина Петрова «Очерки истории украинской литературы XIX столетия», составленный профессором Н. Дашкевичем (Рец.)

222

 

Характеристика української літератури XVI-XVIII століть

333, 334, 337,
338, 365

 

Тарас Шевченко

388, 393

 

Матеріяли і уваги до історії австро-руського відродження 1772-1848 рр.

533

 

Ukraina irredenta (рецензія)

544, 546

 

Література російська XIX віку

598

 

Коментарі до 53-го тому

628, 654, 689,
740, 787

54

Рецензія на працю І. Стешенка "И. П. Котляревский и Осипов в их взаимоотношении"

104-106

 

Рецензія на працю І. Стешенка "И. П. Котляревский в свете критики"

106-108

 

Українсько-руська література і наука в 1899 році

245, 247

 

Отець Антін Петрушевич. Ювілейна сильветка

285, 286

 

"Вік" (1798-1898). Томи I, II, III. Київ, 1902 (Рец.)

362

 

Неначе з "Енеїди"

405

 

A. Brückner. Cywilizacja і język. Wydanie poprawione і powiększone Варшава, 1901. Стор. 154. Alcksander Brückner. Z dziejów języka polskiego. Studia і szkice. Львів, 1903. Стор. 136. [Рец.]

409

 

Українська література 1904 р.

560, 568

 

Пісня про євшан-зілля

625

 

Українська література 1904-1906 рр.

724

 

Нова історія українського письменства. Сергій Єфремов. Історія українського письменства. Видано за допомогою Миколи Дмитрієва. Видавництво «Український Учитель». С.-Петербург, 1911. 8-а, ст. дві ненум.+ 466 + XVI + 2 ненум. [Рец.]

870, 871

 

Postscriptum до поеми

884

 

Огляд української літератури від найдавніших часів до кінця ХІХ віку

906, 907

 

Коментарі до 53-го тому

967-969, 988,
992, 1033, 1145,
1155, 1160, 1161

 

Ссылки на эту страницу


1 Про "Энеиду" и ее автора. Указатель по авторам
Про "Енеїду" та її автора. Покажчик за авторами
2 Про "Энеиду" и ее автора. Указатель по названиям
Про "Енеїду" та її автора. Покажчик за назвами
3 Про "Энеиду" и ее автора. Хронологический указатель
Про "Енеїду" та її автора. Хронологічний покажчик

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654